مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد پژوهش دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد روان گام

فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد 94 دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد بدون آزمون 97 - 98 دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد برای سال تحصیلی ۹۴ – ۹۵ از بین متقاضیان واجد شرایط کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشجو بپذیرد.

به گزارش مستر تست ، دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع کارشناسی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور و در راستای اجرای “آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد مصوب جلسه مورخ ۹۳/۴/۱۱ شورای هدایت استعدادهای درخشان” آیین شماره ۲۱/۷۷۹۴۸ مورخ ۹۳/۵/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” براساس آیین نامه فوق و وفق شیوه نامه پذیرش برگزیدگان علمی مصوب شورای دانشگاه،نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط اختصاصی و عمومی در دوره های کارشناسی ارشد به شرح زیر اقدام می کند:

رشته های پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس در سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴

الف – شرایط اختصاصی برای بررسی درخواست پذیرش داوطلبان

۱- پذیرش داوطلبان به دو صورت (گروه الف و گروه ب) انجام می شود :

گروه الف: برگزیدگان رتبه های اول تا پنجم المپیادهای علمی – دانشجویی برای ورود به همان رشته یا رشته های مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری و با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد

گروه ب : داوطلبانی که پس از ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۱۰ واحد درسی و رتبه اول الی هشتم با حداقل معدل ۱۵ ،جزء ۱۰% برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

تبصره :۱ داوطلبان گروه “ب” در صورت پذیرش بایستی در زمان دانش آموختگی نیز جزء ۱۰% برتردانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند .

تبصره :۲ براساس ابلاغیه شماره ۲۱/۱۱۴۳۷۴ مورخ ۹۳/۶/۳ معاونت آموزشی وزارت متبوع، برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ حداقل ۱۰۰ واحد درسی گذرانده شده دانشجویان در پایان نیمسال ششم ملاک بررسی و پذیرش می باشد.

۲- دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته دوره روزانه از دانشگاه های دولتی معتبر ( به تشخیص دانشگاه) و متناسب بودن رشته تحصیلی دوره کارشناسی با رشته تحصیلی مورد تقاضا به تشخیص و تایید دانشگاه.

تبصره ۳: دانشجویان و دانش آموختگان دوره های شبانه, نیمه حضوری, یادگیری الکترونیکی و پردیس دانشگاهی دانشگاه های دولتی و سایر دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های آزاد اسلامی, علمی کاربردی, پیام نور, آموزشکده های فنی و حرفه ای و کلیه واحدهای موسسات و دانشگاه های غیردولتی و غیرانتفاعی دیگر و … مجاز به ثبت نام نمی باشند.

۳- داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل آنها از یک مهر ماه سال قبل (۹۳/۷/۱) لغایت ۳۱ شهریور ماه سال جاری (۹۴/۶/۳۱) باشد میتوانند متقاضی این نوع پذیرش شوند .

۴- داوطلبان باید حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شده باشند یا دانش آموخته شوند.

ب- شرایط و ضوابط عمومی پذیرش در گروه های الف و ب:

 1. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
 2. پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران
 3. نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد .
 4. نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع صاحب صلاحیت
 5. عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروههای محارب و ملحد و عدم هواداری از آنها.

ج – نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارک لازم
داوطلبان واجد شرایط لازم است حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۵ خرداد ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق سامانه جامع دانشگاهی گلستان (لینک واقع در انتهای این اطلاعیه) اقدام نموده و مدارک مورد نیاز به شرح زیـر را به فرمت مناسب تهیه و در سامانه مذکور در محل های مناسـب بارگـذاری نماینـد . (تحویـل مـدارک از طریـق پسـت یـا مراجعه حضوری امکان پذیر نمی باشد .)

 1. یک قطعه عکس ۳ ۴× رنگی تمام رخ
 2. تصویرکارت ملی ( نوع فایل: jpg)
 3. تصویر صفحه اول شناسنامه ( نوع فایل: jpg)
 4. تصویر ریز نمرات کارشناسی به تفکیک نیمسال تحصیلی (نوع فایل: pdf )
 5. تصویر مدرک تحصیلی (یا گواهی تحصیلی) مقطع کارشناسی پیوسته برای دانش آموختگان داوطلب گـروه الـف که در آن تاریخ فراغت از تحصیل، میانگین کل نمرات و نوع دوره تحصیلی ذکر شده باشد یا فرم تکمیل شده الـف ( نوع فایل: jpg)
 6. تصویر فرم تکمیل شده الف ویژه دانشجویان نیمسال آخر داوطلب گروه الف ( . نوع فایل: jpg)
 7. تصویرفرم تکمیل شده ب مربوط به گواهی تایید معدل,رتبه و تعداد دانشجویان هم رشته و هـم ورودی و …. ویـژه داوطلبان گروه ب (نوع فایل: jpg)
 8. تصویر گواهی رسمی از سازمان سنجش آموزش کشور مربوط به رتبه نهایی آزمون سراسری کشوری برای ورود به دوره کارشناسی پیوسته درخصوص داوطلبانی که دارای رتبه زیر ۱۰۰۰ می باشند یا تصویر کارنامه نهایی رتبه آزمون سراسری کشوری مربوط (نوع فایل: jpg)
 9. مدارک و مستندات مربوط به سوابق علمی, آموزشی و پژوهشی به شرح زیر( توجـه : ارائـه ایـن امـد رک اختیـاری است , ولی صرفا در صورت ارائه و تایید مستندات مربوطه مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت)

۹-۱ : مستندات مربوط به رتبه های برتر کشوری جشنواره های جوان خوارزمی و رازی یا هنری طراز اول مرتبط با رشته (در دوران تحصیل) (گواهی صادره از دبیرخانه یا مراجع ذی ربط) (نوع فایل: jpg )

۹-۲ : مستندات اختراع به ثبت رسیده (گواهی ثبت اختراع مورد تایید سـازمان پـژوهش هـای علمـی و صـنعتی ایران ) یا اثر هنری چشمگیر و موثر در جامعه (نوع فایل:jpg)

۹-۳ : مستندات مربوط به طرح های تحقیقاتی پایان یافته با ارائـه تاییدیـه از شـورا ی پژوهشـی دانشـگاه محـل تحصیل یا سایر مراجع ذی صلاح (نوع فایل:pdf )

۹-۴ : تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های مستخرج از پروژه یا طرح تحقیقاتی دانشجو در مجلات علمی پژوهشی معتبر چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات علمی پژوهشی معتبر(نوع فای : pdf)

توجه: درخصوص مقالاتی که صرفا پذیرش شده اند ضروری است تصویر صفحه اول و خلاصه نسخه تایید شـده قبـل از چاپ نهایی آن (proof) صادره از مجله مربوط بارگذاری شود.

۹-۵ : نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاله هایی تا کنون چاپ نشده باشند (تذکر: نامه وصول مقاله قابل قبول نیست) (نوع فایل: jpg)

۹-۶ : مستندات مربوط به ترجمه کتاب ( تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشـار از ناشـر مربوطـه ) (نوع فایل: jpg)

۹-۷ : مستندات مربوط به ارائه خلاصه مقاله به صورت پوستر یا سخنرانی در کنگره ها ( نوع فایل:pdf )

۹-۸ : مستندات مربوط به کسب مدال در المپیادهای علمی دانش آموزی با تایید مراجـع ذی صـلاح (نـوع فایـل : jpg)

۹-۹ : مستندات مربوط به کسب رتبه در المپیادهای علمی دانشجویی نهایی کشوری بـا تاییـد مراجـع ذی صـلاح (نوع فایل:jpg)

۱۰٫ تصویر گواهی مربوط به داوطلبان واجد شرایط شاهد و ایثارگر صادره از مراجع صاحب صلاحیت (درصورتی که داوطلب در فرم درخواست اعلام کرده باشد حائز شرایط ایثارگری مورد تایید دانشگاه می باشد) (نوع فایل: jpg)

تبصره : ۳ شرایط ایثارگری مورد تایید دانشگاه شامل موارد زیر می باشد :

 •  جانبازان انقلاب اسلامی دارای جانبازی حداقل ۲۵% ، آزادگان، فرزندان عزیز «شهدا، مفقودین، اسرا، آزادگان و جانبازان ۵۰% به بالا» و همسران آنان با ارائه اصل گواهی مربوط از بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • داوطلبانی که از تاریخ۵۹/۶/۳۱  لغایت ۶۷/۶/۳۱ حداقل شش ماه داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند با ارائه اصل گواهی مربوط از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تاریخ سال جاری، قابل دریافت از نواحی نگهداری پرونده سابقه جبهه یا ارائه اصل فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران قابل دریافت از اداره کل امور جهادگران وزارت جهاد کشاورزی تاریخ انتشار: /۱۳۹۴ ۱۴/۲ مدیریت همکاریهای آموزشی و آزمون معاونت آموزشی دانشگاه صفحه ۴ از ۱۰

۱۱٫ پرداخت هزینه ثبت نام و بررسی مدارک به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ (پانصد هزار) ریال کـه لازم اسـت بـه صـورت الکترونیکـی نسبت به پرداخت آن از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام شود.

د-  نحوه بررسی پذیرش درخواست داوطلبان و اعلام نتیجه

نتیجه بررسی اولیه درخواست داوطلبان در صورت امکان اواخر خرداد ماه ۱۳۹۴ از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اعلام خواهد شد و داوطلبان می توانند با استفاده از شناسه کاربری و رمز عبوری که هنگام ثبت نام از سامانه مذکور دریافت می کنند از وضعیت خود مطلع شوند. نتیجه نهایی بررسی پذیرش نیز در صورت امکان چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ از طریق وبگاه دانشگاه, بخش آموزشی www.modares.ac.ir/edu یا سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اعلام خواهد شد ؛ لذا از داوطلبان درخواست می شود اکیدا از مراجعه حضوری یا تماس تلفنی در این خصوص خودداری نمایند . شایان ذکر است دانشگاه مسئولیتی برای اطلاع رسانی از طرق دیگر ندارد و داوطلبان ملزم هستند از زمان ثبت نام تا اعلام نتایج اخبار مربوط را از وبگاه دانشگاه بخش آموزشی پیگیری نمایند و از وضعیت درخواست خود مطلع شوند .

ه – نکات مهم :

 1. همانگونه که در شرایط اختصاصی برای بررسی درخواست پذیرش داوطلبان ذکر شده است صرفا درخواست پذیرش دانش آموختگان یا دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی پیوسته دوره روزانه دانشگاه های دولتی معتبر (به تشخیص دانشگاه) مورد بررسی قرار می گیرد و دانشجویان و دانش آموختگان دوره های شبانه, نیمه حضوری, یادگیری الکترونیکی و پردیس دانشگاهی دانشگاه های دولتی و سایر دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های آزاد اسلامی, علمی کاربردی, پیام نور, آموزشکده های فنی و حرفه ای و همچنین کلیه واحدهای موسسات و دانشگاه های غیردولتی و غیرانتفاعی دیگر و … مجاز به ثبت نام نمی باشند ؛ لذا جدا توصیه می شود این گروه از داوطلبان نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک اقدام ننمایند .
 2. داوطلبان با مدارک تحصیلی معادل کارشناسی مجاز به ثبت نام نمی باشند.
 3. پذیرش برگزیدگان علمی در رشته های گروه علوم پزشکی صرفا از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور انجام می شود .
 4. موافقت گروه آموزشی و دانشگاه با پذیرش از شرایط اصلی پذیرش است و دانشگاه ملزم به تکمیل ظرفیت پیش بینی شده از بین برگزیدگان علمی نمی باشد و در صورت تایید نهایی مراجع ذی ربط پذیرش انجام خواهد شد .
 5. پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به تایید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صلاح مربوط و تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور می باشد .
 6. پذیرفته شدگانی که در استخدام دستگاههای دولتی هستند باید برای ثبت نام (شروع به تحصیل) مدارک لازم مبنی بر موافقت با تحصیل تمام وقت یا ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند.
 7. ادامه تحصیل قبول شدگان بدون پرداخت شهریه تحصیلی است و تغییر رشته یا انتقال افراد پذیرفته شده از طریق این آیین نامه به سایر دانشگاه ها مجاز نیستو
 8. پذیرفته شدگان در مهلت مقرری که توسط دانشگاه مشخص و اعلام خواهد شد ملزم بـه مراجعـه حضـوری و ارائـه اصل سوابق تحصیلی خود به مدیریت همکاریهای آموزشی و آزمون هستند.
 9. به مدارک ناقص و درخواست داوطلبانی که واجد کلیه شرایط الزامـی نباشـند ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد و وجـه پرداختی نیز قابل استرداد نیست؛ لذا مجددا توصیه می شود داوطلبان قبل از ثبت نام, مفاد اطلاعیه را بـه دقـت مطالعـه و در صورت اطمینان از احراز کلیه شرایط الزامی, ثبت نام نمایند.

* داوطلبان در صورت نیاز برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این اطلاعیه می توانند در روزهـای اداری و غیـر از تعطیلات رسمی (شنبه الی چهارشنبه) از ساعات ۹ الی ۱۰ صبح صرفا با شماره تلفن ۸۲۸۸۳۰۶۱ تمـاس بگیرنـد . بـدیهی است خارج از ساعات و روزهای اعلام شده امکان پاسخگویی به داوطلبان وجود نخواهد داشت.

برای ورود به سامانه جامع دانشگاهی(گلستان) به نشانی زیر مراجعه فرمایید : http://golestan.modares.ac.ir

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

avatar
سارینا
سارینا

بند(ب) چه ربطی به ادامه تحصیل داره؟!!!!! “نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع صاحب
صلاحیت”

سحر
سحر

سلام و خسته نباشید. من امسال (۹۴) در رشته مخابرات پردیس دانشگاه تربیت مدرس قبول شدم. من رتبه اول در دانشگاه خودمان در رشته مهندسی برق-ابزار دقیق بودم و با معدل ۱۹٫۰۱ این دوره را به پایان رساندم. آیا این امکان وجود دارد که گرایش خود را از مخابرات به کنترل تغییر… ادامه نظر»

ناشناس
ناشناس

چرا در فهرست قبولی هاتون از رشته ی فیزیک کسی رو انتخاب نکردید؟

مصطفی
مصطفی

یعنی واقعا بچه های دانشگاه های دیگه رو هم میگیرن؟!
پارسال که دوست من خیلی تلاش کرد اما این دانشگاه ها راه ش ندادن

پژوهش دریافت اخبار از طریق نرم افزار تلگرام

تازه ترین خبرها

ممنوعیت انتقالی در پذیرش کارشناسی ارشد ۹۷ پزشکی
هر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابه‌جایی محل تحصیل...
آغاز انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد ۹۷ پیام نور از هفته آینده
رئیس دانشگاه پیام نور از آغاز انتخاب رشته تکمیل ظرفیت...
توضیح وزیر علوم در خصوص اعتبار مدارک تحصیلی
وزیر علوم گفت: مدارک کلیه دانش آموختگان دانشگاهی که با...
محرومیت یک ساله پذیرفته شدگان دوره روزانه ارشد ۹۷ وزارت بهداشت
پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد 97 دوره های غیرشهریه...
احتمال اعلام تکمیل ظرفیت ارشد ۹۷ علوم پزشکی
در صورت اعلام ظرفیت جدید و یا پر نشدن ظرفیت دانشگاه ها...
اختصاص ۴۰ درصد از ظرفیت پذیرش ارشد دانشگاه های برتر به جذب استعدادهای درخشان
معاون آموزشی وزیر علوم توضیح داد: به دانشگاه های سطح یک...
امروز؛ آخرین مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد آزاد ۹۷
ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 97 دانشگاه آزاد...
انتشار جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد ۹۷ علوم پزشکی
اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور در خصوص ثبت نام...
انتشار نتایج نهایی کارشناسی ارشد ۹۷ علوم پزشکی
نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه‌های...
بامداد فردا؛ اعلام نتایج کارشناسی ارشد ۹۷ علوم پزشکی
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش...

مشاوره رایگان آزمون کارشناسی ارشد

زمان اعلام نتایج کنکور ارشد آزاد 97

زمان ثبت نام کنکور ارشد 98

زمان کنکور ارشد 98

عضویت خبرنامه

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات

 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • انجمن کارشناسی ارشد 97
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور