ماهان مدیریت اجرایی و MBA پارسه نگاره - بینش مولفین طلایی دانلود سوالات کنکور ارشد  

اعلام شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون 1395 دانشگاه آزاد اسلامی

ضوابط و نحوه ثبت نام و پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اعلام شد.

به گزارش مسترتست، بر اساس بخشنامه شماره ۷۰/۱۹۱۷۱ مورخ ۹۴/۳/۲۶ موضوع آیین نامه جامع پذیرش بدون آزمون استعدادهای برتر و فارغ التحصیلان ممتاز برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر در دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر است:

به داوطلبان عزیز شدیدا توصیه می کنیم برای اطلاع از آخرین اخبار ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور در کانال تخصصی کارشناسی ارشد عضو شوند. کلیک کنید…

بند ۱: کلیه حائزین شرایط درخواست کننده دوره کارشناسی ارشد شامل استعدادهای برتر و فارغ التحصیلان ممتاز براساس حداقل معدل ۱۶ برای رشته های غیر علوم انسانی و ۱۷ برای رشته های علوم انسانی و سایر شرایط مندرج در شیوه نامه اجرایی براساس امتیازات حاصل از معدل و سایر شاخص های مرتبط ارزیابی و براساس ظرفیت ۱۰ درصدی برای هر یک از رشته/محل های انتخابی گزینش علمی خواهند شد.

بند ۲: پذیرش دانش آموختگان واجد شرایط در هر سال تحصیلی تنها برای یک بار و فقط در رشته همنام و متجانس امکان پذیر است.

بند ۳: ترم تابستانی و مرخصی بدون احتساب سنوات جزء نیمسال های تحصیلی محسوب نمی شوند، مشروط به این که تعداد نیمسال های تحصیلی برای دوره کارشناسی پیوسته ۸ نیمسال و برای دوره کارشناسی ناپیوسته ۴ نیمسال بیشتر نشود.

بند ۴: دانشجویانی که طول مدت تحصیلشان به دلایلی خارج از اختیار خود (مانند بیماری، مأموریت والدین یا همسر، ازدواج و طلاق و یا به دلیل زایمان) حداکثر دو نیمسال تحصیلی بیش از مدت مجاز این شیوه نامه شود در صورت تأیید کمیسیون موارد خاص دانشگاه می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

بند ۵: دانش آموختگان (کارشناسی ناپیوسته) رشته هایی که براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آنان حداقل ۵ نیمسال تعریف شده باشد می توانند از مزایای این آیین نامه برخوردار شوند (این موضوع شامل دروس پیش نیاز دانشگاهی نمی شود و تنها سرفصل مصوب ملاک عمل خواهد بود).

بند ۶: تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده مجاز نیست.

بند ۷: کلیه دانش آموختگان که شرایط ممتاز را دارند برای پذیرش بدون آزمون باید تا پایان شهریور ماه هر سال دانش آموخته شوند.

بند ۸: دانشجویانی که دارای دروس معادل سازی شده باشند، شامل پذیرش بدون آزمون نمی شوند.

تذکر ۱: داوطلبان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون مجاز به انتخاب حداکثر ۱۰۰ رشته/محل از یک مجموعه از جدول شماره یک و دو این دفترچه راهنما می باشند.

تذکر ۲: داوطلبان مشمول وظیفه عمومی پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در صورت پذیرفته شدن لازم است سایر شرایط را مشابه پذیرفته شدگان با آزمون این دوره دارا بوده و در موعد ثبت نام مدارک لازم، از جمله مدرک وضعیت وظیفه عمومی ارائه کنند و شرایط اشاره شده در پیوست شماره ۲ دفترچه راهنما را دارا باشند.

نحوه ثبت نام فارغ التحصیلان ممتاز جهت برخورداری از امتیاز پذیرش بدون آزمون:

– ثبت نام از متقاضیان استفاده از امتیاز مذکور نیز تنها به صورت اینترنتی انجام می شود که مشابه ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون این دوره می باشد.

– متقاضیان استفاده از این امتیاز با پرداخت ۳۰۰۰۰۰ ریال یک کارت اعتباری ثبت نام را به صورت اینترنتی خریداری می نمایند.

تبصره: وجه فوق تنها بابت ثبت نام برای پذیرش بدون آزمون می باشد لذا داوطلبانی که مایل به شرکت در آزمون نیز باشند لازم است دو کارت اعتباری جمعاً به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال را به صورت اینترنتی خریداری نمایند.

– تکمیل فرم اطلاعات فردی برای متقاضیان پذیرش بدون آزمون کاملاً مشابه مراحل تکمیل فرم مربوطه برای داوطلبان شرکت در آزمون میب اشد با این تفاوت که برخی از بندهای غیر ضروری در این قسمت حذف شده است.

– پس از تکمیل فرم اطلاعات فردی متقاضیان استفاده از امتیاز پذیرش بدون آزمون لازم است فرم اطلاعات تکمیلی را کامل نمایند که پیش نویس آن در این دفترچه راهنما درج گردیده است. به داوطلبان توصیه می گردد قبل از شروع به ثبت نام اینترنتی فرم پیشنویس مندرج در دفترچه را با اطلاعات صحیح تکمیل نموده، سپس اقدام به انتقال اطلاعات آن به فرم ثبت نام اینترنتی نمایند.

داوطلبان می توانند حداکثر تا ۱۰۰ رشته/محل دانشگاهی از یک مجموعه را در دوره بدون آزمون انتخاب نمایند.

تذکر: اولویت پذیرش فرد در مرحله اول در رشته/محل دانشگاهی فراغت از تحصیل می باشد. لکن چنانچه به هر دلیلی (محدودیت ظرفیت پذیرش و یا عدم دایر بودن رشته مورد تقاضا در محل دانشگاهی فراغت از تحصیل) امکان پذیرش فرد در واحد محل تحصیل در دوره کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) وجود نداشته باشد، اولویت های ۱۰۰ گانه وی ملاک بررسی قرار خواهد گرفت.

توضیحات و توصیه های مهم:

۱- تأکید می گردد امتیاز پذیرش بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی تنها مختص فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی می باشد لذا سایر افراد از ثبت نام و ارسال هرگونه تقاضا در این زمینه خودداری نمایند.

۲- متقاضیان استفاده از امتیاز پذیرش بدون آزمون اکیداً از ارسال هرگونه مدرک و سند و یا تصاویر آنها به مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه خودداری نمایند. بدیهی است این مرکز رأساً نسبت به استعلام وضعیت این گونه متقاضیان از اداره کل فارغ التحصیلان دانشگاه اقدام خواهد نمود.

۳- از آن جایی که صرف دارا بودن شرایط ثبت نام برای پذیرش بدون آزمون به منزله قبولی نیست و پذیرش براساس ظرفیت موجود و اولویت افراد می باشد. لذا به منظور استفاده از امکان قبولی در آزمون در صورت عدم پذیرش از طریق بدون آزمون به داوطلبان توصیه می گردد که در آزمون دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته نیز شرکت نمایند.

۴- مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی پس از انقضای مهلت ثبت نام واجدین شرایط پذیرش را براساس معدل رتبه بندی نموده و با توجه به ظرفیت مربوطه پذیرش این افراد را با اولویت رشته/ محل تحصیل و سپس انتخاب های ۱۰۰ گانه وی انجام خواهد داد. از این رو تأکید می گردد صرف ثبت نام این افراد و تأیید واجد شرایط بودن آنان به منزله قبولی تلقی نمی گردد.

۵- پذیرفته شدگان از طریق امتیاز پذیرش بدون آزمون تنها مجاز به تحصیل در رشته/ محل دانشگاهی تعیین شده توسط مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه خواهند بود و در صورت عدم ثبت نام، پذیرش آنها منتفی تلقی خواهد شد.

۶- دانشجویانی که از طریق امتیاز پذیرش بدون آزمون در محل های دانشگاهی ثبت نام می کنند حق درخواست انتقال به سایر محل های دانشگاهی را نخواهند داشت.

۷- اعلام نتایج پذیرفته شدگان ممتاز دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته از طریق سامانه اینترنتی خواهد azmoon.com اعلام نتایج آزمون ها به آدرس بود.

فارغ التحصیل ممتاز هر رشته در هر محل دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی فردی است که دارای امتیازات درج شده در مواد زیر باشد:

۱- فارغ التحصیل رتبه اول هر سال تحصیلی محل دانشگاهی، فردی است که در رشته تحصیلی مربوطه دارای بالاترین معدل کل در بین فارغ التحصیلان آن سال تحصیلی باشد.

۲- برای تعیین فارغ التحصیلان رتبه اول هر سال، دانشجویان رشته یا گرایشی را که حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال فارغ التحصیل شده و مشمول شرایط و ضوابط تعیین شده باشند با هم مقایسه می کنند و از میان فارغ التحصیلان هر رشته و گرایش هر سال، فردی که میانگین کل بالاتری را کسب کرده باشد، به عنوان رتبه اول و نفر بعدی به عنوان رتبه دوم آن رشته و یا گرایش مشخص می گردد.

۳- فارغ التحصیلان باید از طریق آزمون سراسری وارد دوره تحصیلی شده باشند و حداکثر مدت تحصیل آنها برای دوره دکتری عمومی یا حرفه ای ۷ سال، کارشناسی پیوسته ۴ سال و کارشنا سی ناپیوسته ۲/۵ سال از زمان شروع به تحصیل در نظر گرفته شود.

۴- فارغ التحصیلان رشته هایی که براساس سرفصل مصوب، طول مدت تحصیل آنها بیش از زمان های مذکور در ماده ۴۳ می باشد نیز می توانند از این امتیاز استفاده نمایند.

۵- در هیچ کدام از نیمسال های تحصیلی مشروط نشده باشند و همچنین فاقد دروس معادل سازی شده باشند.

۶- در موارد استثنایی چنانچه چند نفر دارای شرایط کاملاً مساوی باشند، فردی که مدت تحصیل او حداقل یک نیمسال کوتاه تر باشد به عنوان رتبه اول رشته معرفی می شود و در غیر این  صورت همه آنها به عنوان نفر اول معرفی می گردند.

 

 
کانال تخصصی کارشناسی ارشد

178 دیدگاه در “اعلام شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی”

 1. فاطمه گفت:

  سلام،من میخواستم سال۹۶رشته مهندسی هسته ای گرایش پرتوپزشکی آزاد تهران شرکت کنم،اما الان توی دفترچه پیداش نمیکنم،این یعنی امسال دانشگاه آزاد پرتو پزشکی نمی گیره.البته من توی کنکور ارشد تو مجموعه فیزیک شرکت کردم.

 2. زهرا گفت:

  سلام من دانشگاه سراسری بودم معدل ۱۸ میتونم شرط معدل ازاد بخونم

 3. سامان گفت:

  سلام . من فارق التحصیل رشته معماری در سال ۸۹/۱۱/۳۰ هستم با معدل ۱۷٫۶۰ ایا میتوانم کارشناسی ارشد بدون آزمون شرکت کنم./

  • مهسا گفت:

   سلام
   باید منتظر باشیم شرایط پذیرش امسال از سوی دانشگاه ازاد اعلام بشه.
   اما اونچه که در دفترچه ثبت نام بود و بعدا این دفترچه حذف شد، این بود که تنها یک سال بعد از فارغ التحصیلی امکان ثبت نام پذیرش بدون ازمون ازاد هست.

 4. نبی شهریاری زاده گفت:

  باسلام.نبی هستم.میخواستم ببینم رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد مرتبط بارشته من (کارشناسی تبلیغات تجاری) چه رشته هایی هستند؟سپاسگزارم

 5. مهدي گفت:

  سلام برای ثبت نام بدون ازمون در ارشد با معدل ١۶ أیا میتوانم اقدام کنم خانم مشاور ممنون میشم یه راهنمایی کلی بهم کنید .

 6. آرش گفت:

  با سلام
  بنده با استفاده از امتیاز ممتازی بدون کنکور وارد مقطع ارشد دانشگاه ازاد شدم، خواستم بدون عبارت بدون آزمون توی مدرک ارشد ذکر میشود؟ کلمه ممتاز چطور؟

 7. حسین گفت:

  سلام خانم مشاور
  من فارغ التحصیل ۸۸/۰۶/۳۰ رشته حسابداری آزاد هستم با معدل ۱۶/۶۳ میتونم بدون کنکور قبول بشم یا حتما باید کتکور بدم لطفا جوابمنو رو دید خیلی ممنونم

 8. باران گفت:

  سلام..من بهمن پارسال درسم تموم شده ولی تا مدرکمو گرفتم طول کشید..بدون آزمون شرکت کردم ولی چون مدرکم نیومده بود قبول نکردن..میخوام بدونم بهمن امسال میذارن بدون آزمون ارشد؟

  • مهسا گفت:

   سلام
   امسال در دفترچه ازاد صراحتا اعلام شده که فقط برای همون سال فارغ التحصیلی امکان پذیرش بدون ازمون دارید. بنابراین امسال نمیتونید بدون ازمون ازاد شرکت کنید که البته برای بهمن پذیرش هم نداره.
   اگه هم منظورتون برای دانشگاه های دولتی هستش که این شرط بلافاصله پس از فارغ التحصیلی در دانشگاه دولتی هم برقراره و امکانشو ندارید.

 9. اکرم سادات گفت:

  سلام من سال ۸۶ در رشته مدیریت بازرگانی با معدل ۱۸ از دانشگاه تهران جنوب فارغ التحصیل شدم. امکان ارائه درخواست ارشد بدون آزمون وجود داره

 10. کیوان گفت:

  سلام ببخشید من کارشناسی ناپیوسته نرم افزار در دانشگاه آزاد دارم یعنی تا دی ۹۵ یعنی امسال فارغ التحصیل میشوم معدل کل هم ۱۹/۰۲ میتونم واس ارشدم بدون آزمون دانشگاه آزاد برم ؟ یعنی بهمن ۹۵ یعنی امسال برم سر کلاس ارشد؟
  ممنون

 11. آزیتا گفت:

  سلام من فارغ التحصیل سال ۸۱ کارشناسی مدیریت بازرگانی هستم مدل لیسانسم ۱۷/۱۹ است آیا می تونم بدون کنکور وارد مقطع کارشناسی ارشد بشم
  سپاسگزارم

 12. محمد رضا گفت:

  با سلام یکی لطفا جوابه منو بده تورو خدا من فارغ الاتحصیل سال ۷۶ از دانشگاه آزاد هستم در رشته علوم سیاسی می تونم بدون کنکور شرکت کنم تو رشته مدیریت اجرایی ارشد در ضمن معدلم ۱۵٫۹۶ بوده است

 13. DINA گفت:

  سلام. من امسال پذیرش بدون آزمون رو شرکت کردم و تهران قبول شدم اما نمیخوام برم خواستم بدونم سال بعد هم میتونم بدون آزمون شرکت کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بهم جواب بدبد توروخدا خیلی مهمه واسم.

 14. حمید گفت:

  سلام بامعدل کمتر از ۱۷ هم میش شرکت کرد فرهنگیان ناپیوسته ارشد میخام شرکت کنم

 15. mr.moradi گفت:

  سلام خوهخش میکنم جواب منو بدید..
  من کار شناسیمو با معدل ۱۴٫۵۰از دانشکاه سراسری گرفتم..کنکور ارشدم دادم رتبم شد ۴۰۰ولی هیچجا روزانه قبول نشدم.میخواستم ببینم میتونم دانشگاه ازاد ثبت نام کنم..رشتمم روانشناسی

 16. نسیم گفت:

  لطفا یه نفر جواب منو بده
  من کارشناسی ناپیوسته حسابداری با معدل ۱۸٫۸۰ غیر انتفاعی هستم .آیا میتونم ارشد ازاد بدون کنکور ثبت نام کنم ؟

 17. آذر گفت:

  با سلام ببخشید من کی میتونم کارشناسی ارشد (بدون آزمون)شرکت کنم آیا وقت دارم ؟

 18. golsA گفت:

  ثبت نام بدون ازمون تموم شده؟؟
  مدرک دانشگاه ازاد واس ادامه تحصیل دکترا مشکل ساز نیست؟قبولیوسخت نمیکنه؟

 19. نیکی گفت:

  سلام . من فارغ تحصیل کارشناسی نا پیوسته معماری با معدل ۱۸/۵۰ هستم و پارسال ۶ شهریور دفاعیه کردم
  کردم و تمام شرایط شو دارم و ثبت نام کردم در سایت آیا امکان قبولیش هست ؟ آیا دانشگاه
  که سه نفر اول را انتخاب می کنه تکلیف بقیه دانشجویان چی میشه ؟ میشه به منم جواب بدید

 20. سونيا گفت:

  سلام من با معدل ١٨،۵٩ فارق التحصیل شدم و فقط دو تا درس یک واحدى وصایا و تربیت بدنى معادل سازى کردم راهى براى من نیست؟ لطفا جواب بدید

 21. سحر گفت:

  با سلام.من معدل کارشناسی ام نزدیک به ۱۹ هست.اما متاسفانه وقتی تیرماه خواستم برای بدون کنکور ارشد ثبت نام کنم سایت بسته بودا تاقبل از آذر سایت دوباره باز میشه آیا راه دیگه ای هست که بتونم تو ترم پاییز برای دانشگاه ثبت نام کنم.آی

 22. نسیم گفت:

  سلام.
  میخواستم بدونم امکان جابه جایی از دانشگاه ازاد به
  واحد دیگر ازاد امکان پذیر است برای کارشناسی ارشد ورودیهای جدید هستم ثبت نام هنوز نکردم؟؟؟؟

 23. سوری (روانشناسی بالینی) گفت:

  سلام من فارغ التحصیل روانشناسی بالینی درسال ۹۱ هستم با معدل ۱۴/۲۹الان میتونم بدون آزمون کارشناسی ارشد بخونم یا نه؟آزاد روانشناسی عمومی سیرجان قبول شدم اما چون دوره نمیتونم برم منو راهنمایی کنید لطفا

  • محمد رضا گفت:

   با سلام من فارغ الاتحصیل سال ۷۶ از دانشگاه آزاد هستم در رشته علوم سیاسی می تونم بدون کنکور شرکت کنم تو رشته مدیریت اجرایی ارشد در ضمن معدلم ۱۵٫۹۶ بوده است

 24. نوشا گفت:

  سلام من اذر ۹۲ در کارشناسی ناپیوسته با معدل ۱۵/۷۰ فارغ اتحصیل شدم امکان ثبت نام در ازمون بدون کنکور رو دارم ممنون اگه جواب بدید.

 25. محمد امین گفت:

  در ضمن چون ۶ ترمه تموم کردم الان نمیتونم از شرط دانشجو ممتاز استفاده کنم چون بقیه ورودی ها تموم نکردن و باید تا سال بعد منتنظر بمونم از این بابت ، کسی میتونه بگه الان چیکار میتونم کنم لطفا اگه خبری دارید اطلاع بدید و راهنمایی نید

 26. محمد امین گفت:

  سلام خدمت دوستان گرامی، من ارشد بالینی شرکت کردم، درصدهام خوب بوده ولی آمار رو منفی ۵ زدم ، به خاطر همین هیچ محلی قبول نشدم، معدلم بالای ۱۷ هست و شش ترمه تموم کردم میخواستم بدونم الان باید چیکار کنم کسی میتونه کمک کنه؟

 27. شیوا گفت:

  سلام دوستان میشه یکی منو راهنمایی کنه لطفا من ارشد روانشناسی تربیتی قبول شدم گرمسار، اولا میخوان بدونم روانشناسی تربیتی بهتره یا عمومی؟ بعدم میحوام بدونم اگه بخوام میشه گرایشمو عوض کنم؟؟

 28. زهـــــــــــــره گفت:

  سلام.. خسته نباشین
  من لیسانس روانشناسی عمومی از دانشگاه پیام نور دارم اما معدلم پایین تر از ۱۷ هستش
  الان که نتایج کنکور ارشد اومده… روانشناسی شخصیت دانشگاه ازاد قبول شدم
  میخواستم ببینم راهی هست که بدون کنکور بخوام روانشناسی بالینی ارشد قبول شم؟

  لطفا پاسخگو باشین
  مــــــرســی

 29. رضا گفت:

  سلام فارق التحصیل رشته علوم تربیتی هستم آخر سال ۸۹٫معدل کارشناسی ۱۷٫۳۱ دانشگاه خوارزمی.آیا می توان ارشد روانشناسی تربیتی بخوانم بدون کنکور آخه شاغلم.ممنون

 30. جووی ابوود گفت:

  با سلام خانم مشاور ممنون میشم پاسخگو باشین
  کارشناسی مو دولتی خوندم؛دفترچه ازادم نگرفتم یعنی امکانش هس در ثبت نامی بی کنکور ارشد حسابداری شرکت کنم یا مختص خود بچه های ازاد؟؟

 31. منصور گفت:

  سلام-چگونه میتوان در ارشد بدون کنکور شرکت کرد وشرایط چیست؟کارشناسی زبان دارم ولی مایل به مدیریت هستم مایل به

 32. امید گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  من رشته مدیریت تبلیغات تجاری را در مقطع کارشناسی با معدل ۹۱/۱۸در دانشگاه علمی کاربردی به پایان رساندم. می خواستم بپرسم برای ادامه تحصیل در رشته ارتباطات گرایش علوم اجتماعی در مقطع ارشد، شما کدام راه را توصیه میفرمایید؟ ممنون

 33. golsA گفت:

  سلام
  دانشگاه غیرانتفاعی پارسال دوستم قبول شده ولی نرفت
  امسال چیزی نیوورد ایا همون دانشگاه بره ثبت نامش میکنن؟؟

 34. sepideh گفت:

  با سلام و خسته نباشید … من فارق التحصیل رشته ارتباط تصویری و از زیر مجموعه هنر هستم … میخواستم ببینم امکان شرکت در کارشناسی ارشد زبان بدون کنکور رو دارم یا نه؟ اونظوری که متوجه شدم باید رشته کارشناسی با رشته انتخابی ارشد یکی باشه ؟ درسته؟ بگید میتووووووونم ثبت نام کنم .. 🙁

 35. یلدا گفت:

  سلام چرا جواب نتایج بدون کنکور ازشد۹۵ رو نمیزنید

 36. محمدجواد گفت:

  سلام من فارغ التحصیل مهندسی نفت با معدل۱۶٫۲۹هستم زمان فارغالتحصیلیم تیرماه ۹۴بوده الان سربازم بعد از سربازی میتونم تو بدون ازمون شرکت کنم یاخیر

 37. مریم گفت:

  سلام کسانی ک درس عمومیشان معادل سازی شده باشذد ودرصورتی ک نفر اول رشته خود باشند باز هم نمیتوانند بدون ازمون شرکت کنند؟؟

 38. سمانه گفت:

  سلام در حال تحصیل در مقطع کارشناسی رشته عمران هستم و میخواستم برای فوق رشته حقوق بین الملل رو بخونم میشه بنده رو راهنمایی کنید که میتونم بدون کنکور وارد دانشگاه آزاد تهران بشم؟!

 39. لیلا گفت:

  با سلام.من رشته ی ادبیات رو از دانشگاه پیام نور تبریز در سال ۸۷ تموم کردم الان میخام بدون کنکور ارشد در رشته ی حقوق بخونم.لطفا منو راهنمایی بفرمایید.متشکر

 40. ناشناس گفت:

  سلام.من فارغ التحصیل رشته حسابداری با معدل ۱۵/۹۷ هستم.آیا میتونم بدون کنکور دانشگاه آزاد برم؟

 41. الیاس دهقانی گفت:

  من فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک(حرارت وسیالات) بامعدل بالای ۱۳میباشم ازدانشگاه دولتی گیلان.آیا مبتوانم درارشد تبدیل انرژی بدون کنکور ثبت نام نمایم؟

 42. معصومه گفت:

  سلام
  ایادانشگاه ازاد پرستاری در مقطع ارشد پذیرش دارن؟؟؟
  ممنون اگه جواب لدین

 43. ozra گفت:

  سلام و خسته نباشید
  خانم مشاور لطفا منو راهنمایی کنید
  من فارق التحصیل رشته روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی با معدل ۱۷.۹۸ هستم ایا برای ادامه دادن در ارشد با دفترچه ممتازین میتونم گرایشم رو در رشته ی رروانشناسی تغییر بدم و روانشناسی بالینی بخونم؟ یا حتما باید عمومی ادامه بدم…لطفا راهنمایی کنین
  سپاسگزارم

 44. پوریا گفت:

  با سلام،من با معدل ۱۸٫۹۴ در رشته برق- کنترل ابزار دقیق از دانشگاه غیرانتفاعی فارغ التحصیل شدم و شاگرد اول شدم.آیا میتوانم در یک دانشگاه غیر انتفاعی در مقطع ارشد بدون کنکور ثبت نام کنم؟ اگر میتونم چه زمانی؟

 45. زهرا گفت:

  سلام
  من رشته مهندسی شیمی خوندم فقط ۱ درس یک واحدی افتادم و یه درس انقلاب اسلامی که ۲ واحده رو ترم اول حذف کردم..
  معدلمم ۱۶‌ به بالاس.
  آیا من شامل این شرایط میشم؟؟؟
  ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.

 46. کیمیا گفت:

  سلام
  من مهندسی شیمی خوندمو معدلم ۱۶به بالا هست شامل این شرایط میشم؟؟فقط اینکه ترم اول که بودم یه درس ۳واحدیه برنامه نویسی کامپیوتروحذف کردم ولی درسیو اصلا نیفتادم.خواهش میکنم راهنمایی کنید،ممنون

 47. مهیار گفت:

  سلام…من میخواستم بدونم رشته حقوق بدون ازمون هم دانشجو میپذیرن…عاجزانه خواهش میکنم یکی جواب بده لطفا

 48. نازنین گفت:

  باسلام…من فارغ ااتحصیل سال ۹۲ کارشناسی ناپیوسته دانشگاه غیر انتفاعی هستم با معدل ۱۸ میتونم دانشگاه آزاد بدون کنکور شرکت کنم؟؟؟؟
  ی سوال دیگه ما در زمان کارشناسی خود دانشگاه دو تا از درسا رو برامون معادل کاردانی حساب کردن من الان باید چیکار کنم ؟؟؟؟

 49. زهرا گفت:

  سلام معدل کتبی سال چهارم یا سوم؟لطفا جواب بدین

 50. لیلا گفت:

  سلام .. فارغ التحصیل عمران خرداد ۹۵ هستم و فقط ۱۸واحد معادل سازی داشتم .معدلم ۱۸ هس
  میتونم بدون آزمون ارشد شرکت کنم؟؟

 51. ایوب گفت:

  با سلام رشته من مهندسی شیمی هست و معدل ۱۵٫۵۰
  و از ثبت نام در آزمون جا موندم و نتونستم ثبت نام کنم.
  میشه راهنمایی کنین که ایا احتمال پزیرش بدون کنکور را با این معدل دارم ؟

  با تشکر

 52. فاطمه گفت:

  سلام من ارشد ادبیات رو تموم کردم با معدل ۱۷ /۸۶ وحالا میخواهم ارشد مشاوره شرکت کنم ایا میتونم ومعدل کارشناسی من ۱۵ /۶۰ است

 53. الهام گفت:

  سلام من رشته حسابداری معدلم ۱۶’۸۵ می تونم بدون آزمون شرکت کنم توروخدا جواب بدین

 54. نسيم گفت:

  باعرض سلام
  من با شرط معدل برای بدون آزمون دعوت به مصاحبه دکتری شدم اگر در مصاحبه گزینش نشوم یعنی شانس استفاده از شرایط بدون آزمون را ازدست دادم و نمیتوانم دیگر برای سال بعد استفاده کنم؟

 55. tasnim گفت:

  سلام.خانوم مشاور.من.مهر۹۴برای فوق لیسانس.قبول شدم .ولی به خاطر بعضی از دلایل..بهمن ماه رفتم.مسیرش خیلی طولانی..امسال نتونستم.ازمون شرکت کنم.بدون ازمون شرکت کردم.معدلم.۱۵است…ولی شهرهای که انتخاب کردم.پذیرششون زیاد نیست…اصلا تایید میشم یانه.با انتقالیم موافقت نکردن.امکان این هست.یه شهر کوچیک.نزدیک خودمون بیارم.

 56. مسعود گفت:

  سلام،من فارغ التحصیل سال۹۴هستم، کارشناسی ناپیوسته حسابداری با معدل ۱۷/۵۶آیا میتونم ارشد بدون آزمون شرکت کنم، روابط بین‌الملل یا حقوق

 57. مریم گفت:

  سلام.
  من دانشجوی پیام نور با معدل ۱۷٫۴۹ هستم.میتونم در آزمون ارشد آزاد شرکت کنم؟

 58. نازنین گفت:

  سلام من زمانیکه ثبت نام کردم همه نمره هام نیومده بود الان راهی برای ویرایش هست؟

 59. نازنین گفت:

  سلام من درسم را تموم کردم در ثبت نام بدون ازمون هم شرکت کردم ولی بقیه نمره هام امد و الان
  معدلم عوض شد به چه صورت می توانم ویرایش کنم

 60. هانا گفت:

  سلام من فارغ التحصیل مترجمی زبان از دانشگاه زنجان با معدل ۱۷٫۰۹ هستم، میخواستم بدونم میتونم برای کارشناسی ارشد بدون کنکور برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ اقدام کنم؟

 61. فرزانه گفت:

  سلام، میخواستم بدونم من فارغ التحصیل سال ۸۹ هستم میتونم ثبت نام کنم،واینکه من در مقطع کارشناسی رشتم فقه و حقوق هست میتونم تو گرایش های حقوق خصوصی یا جزا ثبت نام کنم.با تشکر

 62. دانیال گفت:

  سلام
  نتایج ثبت نام ارشد بدون ازمون کی اعلام میشه؟

 63. مریم گفت:

  سلام من برا ورودی کارشناسیم یک سال با تآخیر ثبت نام کردم و شهریه ثابت دوترمی که نرفتم رو پرداخت کردم بعد از اون هم ۸ ترمه با معدل ۱۷٫۵۸ فارغ التحصیل شدم حالا میتونم بدون آزمون ثبت نام کنم یا خیر؟؟؟

 64. آذر گفت:

  باسلام من مدرکم ۹۳ صادر شده و ماه بمن ۹۲ درسم به اتمام رسیده ایا در ارشد بدون ازمون میتوانم شرکت کنم

 65. ملیکا گفت:

  عرض سلام و خسته نباشید خدمت مشاور محترم
  من فارغ التحصیل کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی سال ۹۴دانشگاه آزاد هستم که رتبه ورودیم ۷ بوده. و امسال برای ارشد هم با آزمون و هم بدون آزمون رو ثبت نام کردم…معدلم هم ۱۷٫۱۵ هست…میخاستم بدونم احتمال اینکه بدون آزمون تو دانشگاه خودم قبول شم هست؟؟؟ ممنون از راهنماییتون

 66. سحر گفت:

  سلام میخوام بدونم من دوترم دانشگاه دیگه درس خوندم
  خواستم بدونم اگر معادلسازی کنم بعدا نمیتونم بدون آزمون آزادوادامه
  بدم؟
  واینکه هزینه دانشگاه ازاد برای نرم افزار چقد درمیا معمولا

 67. لیلا شفیعی گفت:

  با سلام و احترام بنده دانشجوی ترم آخر کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه
  دانشگاه غیرانتفاعی با معدل ۱۷ هستم ، ۵ واحد تطبیق داشتم
  راهی نداره که بتونم ثبت نام کنم ؟

 68. زیبا گفت:

  سلام ببخشید نامزد من کارشناسی رو عمران خونده معدلشم ۱۷هس ولی ۱۰سالی میشه فارغ التحصیل شده از ازاد.ایا میتونه تو کارشناسی ارشد بدون کنکور شرکت کنه تو سال ۹۵؟اگه میتونه هزینه هر ترمش با کارشناسی ارشد با ازمون فرق داره؟؟خواهش میکنم زود جواب بدین ممنون

 69. زهرا گفت:

  سلام. من فارق التحصیل مهر۹۴ هستم در رشته معماری با معدل ۱۶٫۴۳ . از طرف دانشگاه اسمم برای ممتازین رفته و مدرک و دانشنامه ام رو آماده کرذند فرستادند و گفتن که اسامی ای که دانشگاه میفرسته همیشه تایید میشه. میخواستم ببینم واقعا همینطوره؟ چون مرکز آزمون تماس گرفتم گفت خانوم هیچ اطمینانی نیست. حالا نمیدونم چجوریه؟؟ خواهشا جواب یدین

 70. وحید رحیمی گفت:

  سلام . من این نیمسال سال آخرم هست . و معدل کل کارنامه م هم بالای ۱۹/۱۵ هستش.
  چندتا سوال دارم ممنون میشم پاسخ بدید :
  ۱٫ با توجه به اینکه من تیر ماه ۹۵ فارغ التحصیل میشم ، با شرط معدل تا چند سال تحصیلی دیگه میتونم در کنکور بدون آزمون ارشد شرکت کنم ؟ مثلا آزمون ۹۵ شرکت نکنم بلکه ازمون ۹۶ شرکت کنم ایا بازم کاربرد داره این موضوع برای من ؟
  ۲٫ دانشجویانی که بدون آزمون وارد دوره کارشناسی پیوسته شدن چی ؟ اوناهم شامل حال این قانون شرط معدل میشن ؟

 71. ن-چ گفت:

  سلام من امسال درآذرماه ازپایان نامه ارشدم دفاع کردم معدل کل باپایان نامه ۱۹/۵۸ است . دومرحله بدون آزمون دانشګاه پذیرش دارد که یکی ازظریق سازمان تعیین می شودوبه صورت سراسری است که بایددربدون آزمون ثبت نام کنید.ودیګری ازطریق دانشګاه محل تحصیل است که فارق التحصیل می شویددرصورتی که نفراول آن دوره باشید .لطفآدرموردبنددوم بیشترتوضیح دهیدکه چه زمانی دانشګاه نسبت به معرفی ممتازین خودبه سازمان سنجش دانشګاه آزاداقدام می کند؟

  • هانیه گفت:

   سلام
   تاریخ فارغالتحصیلی من شهریور ۹۴ هستش
   اما چند روز پیش برای ارشد بدون کنکور شرکت کردم!
   آیا امکانش هست از بهمن شروع به تحصیل بکنم؟
   یا باید تا مهر منتظر بمونم؟!

 72. ن-چ گفت:

  سلام من امسال درآذرماه ازپایان نامه ارشدم دفاع کردم معدل کل باپایان نامه ۱۹/۵۸ است . دونآزمونی که ازظریق سازمان تعیین می شودودیګری ازطریق دانشګاهی که فارق التحصیل می شویددرصورتی که نفراول آن دوره باشید .لطفآدرموردبنددوم بیشترتوضیح دهیدکه چه زمانی دانشګاه نسبت به معرفی ممتازین خودبه سازمان سنجش دانشګاه آزاداقدام می کند

 73. آرزو گفت:

  سلام خسته نباشید
  چرا جواب کارشناسی ارشد بدون آزمون نمیاد من ۷ ترمه درسمو تموم کردم به هوای اینکه جواب بدون آزمون تو بهمن میاد و میتونم نیم سال دوم ثبت نام کنم الان میشه بگین جوابش کی میاد؟

 74. خورشید عظیمی گفت:

  با سلام
  اینجانب کاردانی رو بدون کنکور سراسری دانشگاه ازاد خوندم با معدل ۱۸٫۹۹ درسال ۹۳ فارغ ااتحصیل
  شدم.کنکور سراسری کاردانی به کارشناسی دادم در سراسری قبول نشدم دانشگاه ازاد اولین دانشگاه تهران جنوب رو زدم قبول شدم
  نرفتم و کاردانی به کارشناسی رو در دانشگاه خودم به خاطر معدلم که بالا بود خوندم و با معدل ۱۸ این ترم فارغ ااتحصیل می شوم
  اگر بخواهم ارشد بدون ازمون نام نویسی متونم ؟بخهطر اینکه تو یکی از بند های دفترچه گفته
  اگر کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور سراسری باشه نمی شه بدون ازمون شرکت کرد .لطفا راهنمایی فرمایید
  متشکرم

  بول

 75. ندا گفت:

  پس نتایج بدون کنکور کی میاد .؟؟.ترم بهمن که داره کم کم
  شروع میشه..

 76. مینا گفت:

  پس کی جواب بدون آزمون میاد؟ نصف ترم داره کم کم میره پارسال ۶ بهمن اعلام شد حالا شانس ما همچنان ثبت نام ادامه داره.بابا تکلیف نداریم چرا از نتایج خبری نیست؟؟؟؟؟

 77. سحر گفت:

  توروخدااا جواب منو بدین
  من زیست شناسی عمومی خوندم
  معدلم۱۸
  میتونم تغذیه شرکت کنم؟
  بدون آزمون

 78. علیرضا گفت:

  باسلام خدمت شما، چرا دانشجویانی که معادل سازی کرده اند نمی توانند در پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد شرکت کنند لطفا پاسخ بدهید -متشکرم -علیرضا

 79. حامد گفت:

  پس نتایج فارغ التحصیلان ممتاز کی اعلام میشه دانشگاه تا چند وقت دیگه نیم سال بهمن شروع میشه اما نتایج اعلام نشده؟

 80. سحر گفت:

  سلام من شهریور ۹۴ فارغ التحصیل شدم در دوره ثبت نام بدون ازمون ارشد شرکت کردم و هم شرایط را دارا می باشم برای ترم بهمن ۹۴ نمی تونم ثبت نام کنم؟ جواب ها کی میاد؟ لطفا راهنمایی کنید.

 81. نرگس گفت:

  سلام من برای کنکور ارشد بدون آزمون ثبت نام کردم و تمام شرایط رو هم دارم سوال من اینه که جواب کی میاد؟ تا اونجایی که من میدونم ۱۵ روز بعد باید جواب بیاد

 82. مریم گفت:

  ببخشید من میخوام بدونم پذیرش بدون آزمون از روی معدله؟ یا فقط شاگرد اول تا سوم ؟؟
  من معدلم ۱۸٫۲۹ و برق قدرت خوندم.و ماه ۱۲ سال ۹۳ فارغ التحصیل شدم.
  و اینکه برای ترم بهمن امسال ورودی دارن یا فقط ترم مهر سال ۹۵؟؟
  لطفا جوابمو بدین.

 83. شبنم گفت:

  سلام من فارغ التحصیل سال۷۷ بامعدل ۱۶/۴۳ هستم دررشته پرستاری آیا میتونم در ارشد بدون آزمون شرکت کنم

 84. پریسا گفت:

  واقعا که….
  چرا دقیقا توضیح ندادین که شرایط بدون آزمون فقط برای داوطلبان سال جاریه ،ما باید بعد از ریختن هزینه این موضوع رو متوجه بشیم؟ واقعا متاسفم

 85. علی گفت:

  من خرداد ماه درسم تموم میشه،الان اگه ثبت نام کنم میتونم گزینش شم یا تا اون موقع نتایج بدون ازمون اعلام میشه؟حتما باید الان فارغ تحصیل شده باشم؟

 86. ف گفت:

  ببخشید میخواستم بپرسم اگه کارشناسی ارشد بدون کنکور قبول بشیم اما صرف نظر کنیم و نخواییم اون رشته رو بخونیم باید شهریشو بپردازیم یا نه،مثل با کنکور انتخاب با خودمونه که ثبت نام کنیم یا نه؟

 87. الناز گفت:

  سلام تکلیف فارغ التحصیلان ۹۲ که الان هزینه رو پرداخت کردند ولی در تاریخ ارور میده چیه؟حداقل درست اطلاع رسانی میکرید که الکی هزینه پرداخت نکنیم لطفا با مسیولین صحبت کنید یا هزینه رو برگردونن یا اینکه بخاطر کاهلی خودشون در اطلاع رسانی فارغ التحصیلان سالهای قبل هم قبول کنند

 88. سارا گفت:

  باسلام فارغ التحصیل دانشگاه دولتی اصفهان هستم رشته زبان وادبیات فرانسه بامعدل۱۴ خاستم ببینم میتونم در ارشد بدون آزمون شرکت کنم؟لطفا زود جواب بدید امروز آخرین وقتشه ممنون

 89. حسن گفت:

  سل
  میخواستم بدونم میشه کارشناسی ارشد بدون ازمون مهندسی نفت ثبت نام کنم و کارشناسی ارشد با ازمون رشته های مدیریت؟؟؟؟لطفا جوا

 90. فهيمه گفت:

  سلام
  خسته نباشید
  من الان ترم آخرم یعنی تاریخ فارغ التحصیل میشه بهمن ۹۴
  پس چرا نمیتونم شرکت کنم

 91. مهدی گفت:

  باسلام
  میخواستم بدونم کسایی که واسه شرط معدل ثبت نام میکنن ورودی بهمن ۹۴ هستن یا مهر۹۵

 92. فاطمه گفت:

  سلام.بنده هم فارغ التحصیل بهمن نودودو هستم.
  کارت خریدم موقع ثبت نام سر تاریخ فارغ التحصیلی ارور داد.حالا کارتو جکار کنم.چرا تو شرایطش ننوشته که نمیشه سالهای قبل شرکت کنن.پول الکی گرفتن.تکلیف این پول چی میشه!!!

 93. amir گفت:

  سلام. چرا شما شرط معدلی که نوشتید با شرط معدل توی دفترچه فرق داره؟
  شما گفتید برای غیرعلوم انسانی ۱۶ ولی تو دفترچه نوشته کلا ۱۷
  حالا من از کجا بدونم کدوم درسته؟؟؟؟ من معدلم ۱۶٫۳۴ هستش و رشته فنی هستم. وقتم کمه جواب بدید لطفا

 94. فرخنده گفت:

  سلام لطفا راهنمایی کنید ارشد ۹۴ شرکت نکردم این ترم یعنی آذر فارغ التحصیلم از دانشگاه ازاد معدل۱۹/۵ و شش ترمه تموم کردم لطفا راهنمایی کنید

 95. فرخنده گفت:

  سلام من دی ماه فارغ اتحصیل میشم معدلم ۱۹/۵میباشد ایا میتونم از ترم بهمن ارشد رو شروع کنم ضمنا ۶ ترم کارشناسیم تموم شده کنکور ۹۴ ندادم لطفا راهنمایی کنید سپاسگزارم

 96. حامد گفت:

  سلام
  من خرداد امسال فارغ التحصیل شدم ولی هنوز کارای فارغ التحصیلی رو کامل انجام ندادم ولی میدونم این شرایط شامل حالم میشه فقط میخواستم بدونم برای ثبت نام باید مدرک صادر شده باشه یا نه!؟
  چون یکی بهم گفت باید مدرکت صادر بشه بعد ثبت نام کنی!
  و سوال بعدی مهلت ثبت نام بدون کنکور همزمان با ثبت نام کنکور تمام میشه!؟
  ممنون بابت وفتی که میزارید

 97. الهام گفت:

  سلام خانوم مشاور… میخواستم بدونم برای گروه هنر -طراحی پارچه و لباس چه معدلی باید داشته باشیم؟؟؟؟؟

 98. شیلا گفت:

  من در ۵ نیمسال کارشناسی رو تموم کردم میتونم ثبت نام کنم؟

  • پریا گفت:

   سلام
   من بهمن ۹۲ با معدل ۱۷/۶۹ فارغ االتحصیل شدم
   برای ثبت نام بدون ازمون شرکت کردم توی زمان فارغ التحصیلی سیستم اررور میزد با مسئول دانشگاه صحبت کردم گفتن این مشکل برای خیلیها پیش اومده ولی دانشجویان ممتاز از سال ۹۱ میتونن شرکت کنن
   طبق شرایط جدید پذیرش ممتازین
   ایا همچین اصلاحیه یی اومده واقعا؟

   • مشاور گفت:

    سلام پریا
    طبق اخرین صحبتی که با مرکز ازمون داشتم از ورودی های سال های قبل تنها فارغ التحصیلان سال ۹۳و ۹۴ میتونن شرکت کنن در بدون ازمون ارشد ازاد.
    و منظور از بند ۲ شرایط ایین نامه همین موضوع بوده.
    با ارزوی موفقیت

  • مشاور گفت:

   سلام شیلا
   اگه منظورت دوره کاردانی به کارشناسی هست باید طبق شرایط ایین نامه درست رو در ۴ ترم تموم کرده باشی.
   موفق باشی.

 99. صادق گفت:

  با سلام
  فارغ التحصیل دانشگاه علمی کاربردی با مدرک کارشناسی حقوق با معدل ۱۶٫۴۰هستم ایا امکان قبولی من تو دانشگاه مشهد یا زاهدان هستش.بدون کنکور میتونم قبول بشم واسه کارشناسی ارشد

 100. علی گفت:

  سلام
  ارشدهای بدون ازمون دانشگاه های سراسری فقط مخصوصه دولتی هاست یا دانشجویایه ازادم میتونن شرکت کنن؟

  • مشاور گفت:

   سلام علی
   معمولا متعلق به فارغ التحصیلان کارشناسی سراسری هست.
   امتیاز بدون ازمون برای فارغ التحصیلان ازاد از طریق خود دانشگاه ازاد در اختیارشون قرار داده شده.
   با ارزوی موفقیت

 101. علی گفت:

  من الان ترمه هفت هستم
  میتونم بدون ازمون ثبت نام کنم؟
  ساله دیگه فارغ التحصیل میشم

  • مشاور گفت:

   سلام علی
   امکان ارشد بدون ازمون ازاد فرصتی هست که در اختیار فارغ التحصیلان قرار داره شما سال بعد در صورتی که امسال در ازمون ارشد پذیرفته نشدی میتونی از این فرصت استفاده کنی.
   موفق باشی.

 102. الهه حیدری گفت:

  سلام. ببخشید من نیمسال دوم۹۲ بدون ازمون دانشگاه قبول شدم اما نتونستم ثبت نام کنم گرچه هنوز این سهمیه برام نگه داشته شده . ولی نمیتونم به اون دانشگاه برم . ایا امسال میتوننم بدون ازمون دانشگاه شهر خودمون ثبت نام کنم ؟ منظورم اینه که امکان قبولی هست ؟ یا سهمیه ی من باطل شده است ؟

  • مشاور گفت:

   سلام الهه
   با توجه به اینکه امکان درخواست انتقالی از قبولی های بدون ازمون به واحد دیگه ای وجود نداره بعیده که بتونی قبولیت رو به واحد دیگه ای منتقل کنی.
   اما میتونی در این مورد از واحد قبولیت تحقیق کنی.
   موفق باشی.

 103. فاطیما گفت:

  سلام
  ببخشید خانم مشاور میشه لطفا جواب سوالایه مارو زودتر بدین،من کارشناسی معماری دارم از دانشگا ازاد با معدل ۱۸،۶۸ میخواستم بدونم دانشگاه آزاد تهران ،کرج و همدان جزو شهرهای بدون آزمون هستن یا نه؟
  با تشکر.

 104. فهیمه گفت:

  سلام من رشته حسابداری ورودی مهر ۹۳ هستم / با معدل ۱۸/۷۲ تا حالا و نفر اول ورودی مهر ۹۳ در دانشگاه خودمون هستم .
  کاردانی و کارشناسیم هم در دانشگاه ازاد هست
  ایا امکانش هست ثبت نام کنم ؟

 105. مجید گفت:

  سلام من فارغ التحصیل سال ۹۱ هستم همه شرایطم میخوره به ممتازی . هزینه ثبت نام پرداخت کردم ولی موقع ثبت نام به تاریخ فارغ التحصیلیم ارور داده.
  خوب چرا تو دفترچه دقیق نمینویسن فقط فارغ التحصیلان ساله جاری تا ما الکی هزینه نکنیم.
  در ثانی ساله ۹۱ معدل ۱۷ میخواست که ما نتونستیم شرکت کنیم الان که ۱۶ میخواد و میتونیم به سال گیر میدن خوب چرا تبعیض قایل میشن بین ورودیا.
  خوب تکلیف ما چی میشه !!!!!!!

 106. Fatemeh گفت:

  سلام خدمت مشاور
  من درحال حاضر ترم ۷ دانشگاه آزاد هستم و معدل کلم ۱۸/۳۷ تا الان هست و ۶ واحدم مونده که برای ترم بعد به عنوان معرفی به استاد برمیدارم
  میخواستم بدونم میتونم در بدون آزمون ثبت نام کنم؟

  • مشاور گفت:

   سلام فاطمه
   برای شرکت در بدون ازمون ارشد ازاد باید دوره کارشناسی رو تموم کرده باشی و فارغ التحصیل باشی میتونی سال اینده در صورتی که امسال در ازمون پذیرفته نشدی از این فرصت استفاده کنی.
   موفق باشی.

 107. فاطیما گفت:

  با سلام
  ببخشید خانم مشاور میخواستم بدونم دانشگاه آزاد تهران و کرج برای رشته ی معماری بدون آزمون داره؟؟

  • مشاور گفت:

   سلام فاطیما
   در صورتی که در مقطع ارشد در رشته دلخواهت پذیرش داشته باشه در مورد بدون ازمون هم وجود داره.
   در بدون ازمون شما اول در مورد واحدی که کارشناسی رو اونجا گذروندی ارزیابی میشی و در صورتی که واحدت ارشد رشته شما رو نداشته باشه یا ظرفیتش تکمیل میشه بعد در مورد سایر انتخاب هات مورد سنجش قرار میگیری.
   موفق باشی.

 108. azadeh گفت:

  سلام من کارشناس اقتصاد دارم با معدل ۱۷٫۵۹ از دانشگاه آزاد آستارا الان دانشگاهمون ارشد اقتصاد نداره فقط مدیریت اجرای وم مدیریت دولتی داره .منم میخوام شهر خودم بخونم چون مشغول کار هستم ..امکان انتخاب رشته دیگ هست یا خیر؟

 109. رضا گفت:

  سلام من فارغ التحصیل سال ۹۲ هستم من وقتی ثبت نام میکنم به تاریخ فارغ التحصیلیم مشگل میگیره ایا اصلا ما میتونیم تو این ازمون شرکت کنیم چون وقتی تاریخ رو به سال ۳۹تغییر میدم به مرحله بعدی میره اگه که نه پس چرا اطلاع رسانی نمیکنید که هزینه الکی نکنیم

  • مشاور گفت:

   سلام رضا
   طبق صحبتی که با مرکز ازمون داشتم فقط فارغ التحصیلان سال ۹۳ و ۹۴ میتونن در مورد بدون ازمون ارشد ازاد ثبت نام کنن.
   موفق باشی.

 110. ناصر گفت:

  با سلام خانم مشاور میشه تو کنکور دانشگاه ازاد در ۲تا رشته مدیریت محیط زیست HSEو رشته مهندسی شیمی گرایش HSEشرکت کنم-۲تا کارت اعتباری بگیرم وثبت نام کنم

 111. سروش گفت:

  با سلام خدمت شما
  میخواستم بدونم که اگه فارغ التحصیل از دانشگاه غیر انتفاعی باشی ولی بقیه شرایط روداشته باشی میشه در کنکور بدون آزمون شرکت کرد
  باتشکر

  • مشاور گفت:

   سلام سروش
   خیر متاسفانه امکانش نیست
   در مورد بدون ازمون ارشد ازاد باید حتما کارشناسی رو در دانشگاه ازاد گذرونده باشی.
   موفق باشی.

 112. کسری گفت:

  سلام و با تشکر از مشاور خوب و آگاه
  من کارشناسی حسابداری ناپیوسته دانشگاه آزاد با معدل ۱۸/۶۰ دارم ولی اصلا رشته ی کارشناسی مو نمیخوام ادامه بدم . تو مقررات خوندم باید متجانس باشه . آیا غیر از
  حسابداری رشه های دیگه ای مجاز نیستم انتخاب داشته باشم ؟
  علاقه زیادی به گرایش های علوم تربیتی ۱ دارم
  درود بی کران به شما
  ممنونم

  • مشاور گفت:

   سلام کسری
   در مورد بدون ازمون ارشد ازاد خیر امکانش نیست که در رشته دیگه ای شرکت کنی و باید حتما رشته ی انتخابیت با رشته کارشناسیت هماهنگی داشته باشه.
   ولی در مورد ازمون ارشد چه سراسری و چه ازاد اجازه تغییر رشته رو داری و در صورتی که با برنامه درست پیش بری حتما به نتیجه دلخواهت میرسی.
   موفق باشی.

 113. زهرا دوی نیا گفت:

  سلام
  با معدل ۴۸/۱۶ میخواهم در رشته برنامه ریزی درسی بدون آزمون شرکت کنم انکانش هست یا نه با تشکر

 114. پرنیا گفت:

  سلام.من کارشناسی گرافیک از دانشگاه غیرانتفاعی دارم با معدل ۱۸/۴۵ آیا امکان ثبت نام من بدون کنکور در دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد وجود دارد؟

  • مشاور گفت:

   سلام پرنیا
   خیر امکانش نیست
   برای شرکت در بدون ازمون ارشد ازاد شما باید کارشناسی رو در دانشگاه ازاد گذرونده باشی.
   با ارزوی موفقیت

 115. ياس گفت:

  باسلام.من فارغ اتحصیل سال ۸۹ هستم.با معدل ۱۶٫۸۵ مهندسى معمارى بدون مشروطى و…. .با توجه به اینکه در بعضى منابع قید شده است که فارغ التحصیلان سال ۹۱به بعد میتوانند در پذیرش بدون آزمون,ثبت نام کنند,شما چه راهنمایی مى فرمایید؟آیا سال اتمام تحصیلات ملاک است یا خیر؟

  • مشاور گفت:

   سلام یاس
   بله متاسفانه در مورد بدون ازمون ارشد ازاد نمیتونی شرکت کنی.
   در مورد بدون ازمون تنها فارغ التحصیلان سال ۹۳ و ۹۴ میتونن شرکت کنن.
   موفق باشی.

 116. ارزو گفت:

  سلام خانم مشاور خواهش میکنم کمکم کنید من با معدل بالا جز شرایط محسوب میشم ولی معادلسازی دارم چطور میتونم وارد دانشگاه بشم و از چه طریقی لطفا راهنمایی کنید مرسی

  • مشاور گفت:

   سلام ارزو
   متاسفانه از طریق بدون ازمون ازاد نمیتونی اقدام کنی
   و برای ورود به دوره ارشد باید ازمون رو پشت سر بگذاری که این مورد هم با توجه به اینکه دانشجوی قوی ای بودی مرحله سختی نیست فقط برنامه ریزی و تلاش میخواد.
   امیدوارم موفق باشی.

 117. علی گفت:

  سلام
  من از مرکز آزمون سوال کردم و جواب دادن که پذیرش بدون ازمون برای فارغ التحصیلان سال ۹۳ تا ۹۴ هست. درصورتی که در دفترچه این مطلب ذکر نشده؟ کسی اطلاعات بیشتری نداره؟ فارغ التحصیلان دوره های قبل تونستن ثبت نام کنن؟
  با تشکر

  • مشاور گفت:

   سلام علی
   بله طبق صحبتی که با مرکز ازمون داشتم منظور از بند ۲ همین هست که شما فقط در سال فراغت از تحصیل میتونید در پذیرش بدون ازمون شرکت کنید.

 118. محمد گفت:

  سلام فارغ التحصیل رشته ی عمران با معدل ۱۶٫۹۰ می باشم سال ۹۰ میخاستم ببینم میتونم بدون ازمون رشته ی مهندسی معماری و طراحی شهری شر کت کنم ممنون از راهنمایتون

  • مشاور گفت:

   سلام محمد
   خیر امکانش نیست
   در مورد بدون ازمون ارشد ازاد تنها میتونی در مجموعه رشته کارشناسیت و سایر گرایش هاش شرکت کنی.
   با ارزوی موفقیت

 119. roya گفت:

  سلام زمان ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تا کی هست؟ و هزینه ش چقدره؟

  • مشاور گفت:

   سلام رویا
   فعلا که مهلت ثبت نام تا فرداست احتمال اینکه تمدید بشه هم البته وجود داره ولی سعی کن در صورت تمایل ثبت نامت رو زودتر انجام بدی.
   هزینه هم در صورتی که فقط بخوای در ازمون شرکت کنی و نه در بدون ازمون، ۷۰ هزار تومانه.
   موفق باشی.

  • مشاور گفت:

   سلام رویا
   فعلا که مهلت ثبت نام تمدید نشده و زمانش فردا به پایان میرسه.
   هزینه هم برای تنها شرکت در ازمون ارشد ازاد ۷۰ هزار تومانه.
   موفق باشی.

 120. شهريار گفت:

  سلام می خواستم بپرسم میشه هم زمان دو تا ارشد رو در دانشگاه آزاد خوند؟البته تو دو تا مجموعه و شاخه مختلف؟

 121. آیلا گفت:

  با سلام
  با توجه به اینکه من دوره تحصیلیم ۳ ترم بوده ۹۳-۹۲ نیمسال دوم ثبت نام کردم و نیمسال دوم ۹۴-۹۳ درسم به اتمام رسید و با دروس معرفی به استاد فارغ التحصیل ۹۴/۷/۲۰ هستم با معدل ۱۷/۱۴ آیا ثبت نام بدون آزمون هم شامل من میشه چون شرایط فرغ التحصیلی تا تیر ماه بوه . با تشکر
  مدیر گرامی لطفا راهنمایی کن ممنون

  • مشاور گفت:

   سلام ایلا
   بله میتونی از این فرصت استفاده کنی
   سنوات مجاز برای افرادی که کاردانی به کارشناسی رو گذروندن ۴ ترم هست.
   موفق باشی.

 122. فرشته گفت:

  سلام من فارغ اتحصیل ۹۳_۹۴ هستم دانشگاه ازاد شرکت کردم شهر خودم قبول نشدم یه شهر دیگه قبول شدم نرفتم حالا امسال میخوام دوباره شرکت کنم که شهر خودم قبول بشم میخواستم بپرسم منم میتونم معدلم بالای ۱۶و رشته معماری هستم میخوام بدونم میتونم بدون ازمون (کلیه حائزین شرایط درخواست کننده دوره کارشناسی ارشد شامل استعدادهای برتر و فارغ التحصیلان ممتاز براساس حداقل معدل ۱۶ برای رشته های غیر علوم انسانی و ۱۷ برای رشته های علوم انسانی و سایر شرایط مندرج در شیوه نامه اجرایی براساس امتیازات حاصل از معدل و سایر شاخص های مرتبط ارزیابی و براساس ظرفیت ۱۰ درصدی برای هر یک از رشته/محل های انتخابی گزینش علمی خواهند شد.)قبول بشم یا نه؟چون دارم دوباره کنکور میدم؟

  • مشاور گفت:

   سلام فرشته
   در صورتی که معدلت بالای ۱۶ و جزو ده درصد برتر ورودی های خودت هستی و کارشناسی رو در ازاد خوندی میتونی برای پذیرش بدون ازمون ازاد درخواست بدی.
   دادن درخواست به معنی قبولی قطعی نیست شما بین سایر داوطلبان سنجیده میشی و نتیجه به شما اعلام میشه بنابراین برای اطمینان در ازمون ارشد ازاد هم شرکت کن.
   با ارزوی موفقیت

   • حامد گفت:

    با سلام
    پس نتایج فارغ التحصیلان ممتاز کی اعلام میشه دانشگاه تا چند وقت دیگه نیم سال بهمن شروع میشه اما نتایج اعلام نشده؟

 123. الهام گفت:

  سلام من فارغ التحصیل سال ۷۵ هستم و ورودی ۷۲ . چرا در ثبت نام مینویسه اطلاعات تاریخ سال پذیرش و فارغ التحصیلی اشتباه است ؟

  • مشاور گفت:

   سلام الهام
   در این مورد گفتگویی با مرکز ازمون داشتم منظور از بند ۲ اینه که شما فقط در سال فارغ التحصیلی میتونی در بدون ازمون ارشد ازاد شرکت کنی.
   متاسفم

  • محمد بياني گفت:

   سلام من بیانی هستم با معدل کل ۱۷/۹۳
   میخواستم بدونم هیچ راهی وجود ندار که فارغ التحصیل های۹۰ به قبل
   در این آزمون ثبت نام کنند؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت اخبار از طریق نرم افزار تلگرام

تازه ترین خبرها

انتشار سومین اطلاعیه پذیرش ارشد بدون آزمون ۱۳۹۷ دانشگاه تهران
سومین اطلاعیه دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تهران...
انتشار اطلاعیه پذیرش ارشد بدون آزمون دانشگاه خوارزمی در سال ۹۷
دانشگاه خوارزمی از میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی...
پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۹۷ دانشگاه کاشان
جزئیات پذیرش بدون آزمون با استفاده از سهمیه...
توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ از ۳ اردیبهشت
مشاور سازمان سنجش آموزش کشور از توزیع کارت ورود به...
پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه شهرکرد در سال ۹۷
داوطلبان واجد شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون...
پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۹۷ دانشگاه فناوری های نوین آمل
دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برای سال تحصیلی 97-98...
پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد ﺑﺪون کنکور داﻧﺸﮕﺎه صنعتی شیراز ﺳﺎل ۹۷
داﻧﺸﮕﺎه صنعتی شیراز در نظر دارد برای سال تحصیلی 97-98...
اعلام زمان انتشار نتایج اولیه کدرشته های دارای شرایط خاص آزمون ارشد ۹۷
نتایج اولیه کد رشته های دارای شرایط خاص و بورسیه کنکور...
پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور ۹۷ دانشگاه علم و فناوری مازندران
دانشگاه علم و فناوری مازندران در نظر دارد برای سال...
اختصاص مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به وام شهریه
رئیس سازمان امور دانشجویان از اختصاص مبلغ ۳۰...

مشاوره رایگان آزمون کارشناسی ارشد

تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 96   تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 96 سراسری  

موضوعات

 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • انجمن کارشناسی ارشد 97
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور

عضویت خبرنامه

ایمیل خود را وارد کنید: