ماهان مدیریت اجرایی و MBA پارسه نگاره - بینش مولفین طلایی دانلود سوالات کنکور ارشد  

انتشار اطلاعیه پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون 1395 دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان از میان واجدین شرایط پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان، برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشجو می پذیرد.

به گزارش مسترتست، شرایط و ضوابط ثبت نام اینترنتی برای شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ دانشگاه اصفهان به شرح ذیل اعلام می گردد:

 رشته های مورد پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۵ دانشگاه اصفهان:
رشته تحصیلی دانشکده گروه آموزشی
تاریخ ـ تاریخ ایران اسلامی ادبیات و علوم انسانی تاریخ
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ادبیات و علوم انسانی علوم قران و حدیث
زبان و ادبیات فارسی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی ـ ادبیات پایداری ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی
فلسفه ادبیات و علوم انسانی فلسفه
فلسفه منطق ادبیات و علوم انسانی فلسفه
فلسفه علم ادبیات و علوم انسانی فلسفه
شیعه‌شناسی گرایش کلام ادبیات و علوم انسانی معارف اسلامی
نهج‌البلاغه ـ اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی ورودی بهمن (زن) اهل البیت (ع) معارف قران و اهل بیت
علوم حدیث ـ اقتصاد اسلامی ورودی بهمن فقط زن اهل البیت (ع) معارف قران و اهل بیت
رفتار حرکتی ـ یادگیری و کنترل حرکتی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی
آموزش زبان انگلیسی زبانهای خارجی زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات عرب زبانهای خارجی زبان و ادبیات عرب
مترجمی زبان عربی زبانهای خارجی زبان و ادبیات عرب
آموزش زبان عربی زبانهای خارجی زبان و ادبیات عرب
زبانشناسی همگانی زبانهای خارجی زبانشناسی
شیمی ـ آلی شیمی شیمی آلی
شیمی ـ تجزیه شیمی شیمی تجزیه
شیمی ـ فیزیک شیمی شیمی فیزیک
علوم و فناوری‌های نانو ـ نانوشیمی شیمی شیمی فیزیک
آمار ریاضی علوم آمار
آمار اجتماعی و اقتصادی علوم آمار
ریاضی محض ـ آنالیز علوم ریاضی
ریاضی محض ـ جبر علوم ریاضی
ریاضی کاربردی ـ بهینه سازی (تحقیق در عملیات) علوم ریاضی
زمین‌شناسی ـ چینه نگاری و دیرینه شناسی علوم زمین شناسی
زمین‌شناسی ـ پترولوژی علوم زمین شناسی
زمین‌شناسی ـ رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی علوم زمین شناسی
زمین‌شناسی ـ اقتصادی علوم زمین شناسی
زیست‌شناسی ـ علوم گیاهی ـ فیزیولوژی علوم زیست شناسی
زیست‌شناسی ـ میکروبیولوژی علوم زیست شناسی
بیوشیمی علوم زیست شناسی
فیزیک ـ اتمی مولکولی علوم فیزیک
فیزیک ـ حالت جامد علوم فیزیک
فیژیک ـ فوتونیک علوم فیزیک
علوم اقتصادی علوم اداری و اقتصاد اقتصاد
توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی علوم اداری و اقتصاد اقتصاد
اقتصاد انرژی علوم اداری و اقتصاد اقتصاد
بانکداری اسلامی علوم اداری و اقتصاد اقتصاد
حسابداری علوم اداری و اقتصاد حسابداری
حقوق خصوصی علوم اداری و اقتصاد حقوق
علوم سیاسی علوم اداری و اقتصاد علوم سیاسی
روابط بین‌الملل علوم اداری و اقتصاد علوم سیاسی
مدیریت دولتی ـ مدیریت تحول علوم اداری و اقتصاد مدیریت
مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی علوم اداری و اقتصاد مدیریت
مدیریت صنعتی ـ تحقیق در عملیات علوم اداری و اقتصاد مدیریت
کارآفرینی ـ کسب و کار جدید علوم اداری و اقتصاد مدیریت
روانشناسی عمومی علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی
روانشناسی بالینی علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص
علم اطلاعات ودانش‌شناسی ـ مدیریت اطلاعات علوم تربیتی و روانشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی
مدیریت آموزشی علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی
علوم تربیتی ـ تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی
علوم تربیتی ـ تکنولوژی آموزشی علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی
 برنامه‌ریزی گردشگری- برنامه‌ریزی گردشگری منطقه ای علوم جغرافیایی و برنامه ریزی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ـ برنامه‌ریزی کالبدی روستا علوم جغرافیایی و برنامه ریزی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
جغرافیای سیاسی علوم جغرافیایی و برنامه ریزی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ـ برنامه‌ریزی مسکن علوم جغرافیایی و برنامه ریزی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ـ بهسازی و نوسازی شهری علوم جغرافیایی و برنامه ریزی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – آب و هواشناسی سینوپتیک علوم جغرافیایی و برنامه ریزی جغرافیای طبیعی
 آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – آب و هواشناسی کشاورزی علوم جغرافیایی و برنامه ریزی جغرافیای طبیعی
ژئومورفولوژی (جغرافیای طبیعی)-هیدروژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی علوم جغرافیایی و برنامه ریزی جغرافیای طبیعی
زیست فناوری (بیوتکنولوژی) ـ میکروبی علوم و فناوری نوین زیست فناوری
نانوفناوری ـ نانومواد علوم و فناوری نوین مهندسی نانو فناوری
مهندسی مواد ـ سرامیک علوم و فناوری نوین مهندسی نانو فناوری
مهندسی برق ـ مخابرات سیستم فنی و مهندسی مهندسی برق
مهندسی برق ـ کنترل فنی و مهندسی مهندسی برق
مهندسی پزشکی ـ بیوالکتریک فنی و مهندسی مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک (با عنوان مهندسی ورزش) فنی و مهندسی مهندسی پزشکی
مهندسی شیمی ـ فرایندهای جداسازی فنی و مهندسی مهندسی شیمی
مهندسی شیمی ـ طراحی فرایندها فنی و مهندسی مهندسی شیمی
مهندسی شیمی ـ محیط زیست فنی و مهندسی مهندسی شیمی
مهندسی عمران ـ سازه فنی و مهندسی مهندسی عمران
مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی فنی و مهندسی مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی فنی و مهندسی مهندسی مکانیک
مهندسی کامپیوتر ـ رایانش امن مهندسی کامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کامپیوتر ـ معماری سیستم‌های کامپیوتری مهندسی کامپیوتر مهندسی معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار مهندسی کامپیوتر مهندسی نرم افزار
مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی و رباتیکز مهندسی کامپیوتر مهندسی هوش مصنوعی
مهندسی صنایع ـ بهینه سازی سیستم ها مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک
الف) نکات مهم:
 1.  زمان ثبت نام از تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ لغایت ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ و ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی خواهد بود. لذا توصیه می شود قبل از شروع، راهنمای ثبت نام به دقت مطالعه گردد.
 2. توصیه می شود برای اطلاع از نحوه ساماندهی رشته های تحصیلی برحسب دانشکده و گروه آموزشی، فهرست رشته های مورد پذیرش این دانشگاه که در انتهای راهنما ارائه شده، مطالعه نمایید (برای انتخاب دانشکده و گروه آموزشی).
 3. اطلاع رسانی به داوطلبان صرفاً از طریق ارسال پیامک و یا پست الکترونیکی خواهد بود لذا در ثبت شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیکی خود دقت نمایید. ضمناً در صورتی که پیامک های تبلیغاتی تلفن خود را مسدود نموده اید نسبت به فعال نمودن آن اقدام فرمایید.
 4. هزینه ثبت نام،۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۱۰۰ هزار تومان بوده، پرداخت به صورت اینترنتی و با اتصال به درگاه بانک ملت انجام خواهد شد؛ لذا متقاضیان لازم است به وسیله کارت های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال می باشد، اقدام فرمایند. توجه داشته باشید در صورت عدم پرداخت هزینه، ثبت نام دانشجو نهایی نخواهد شد.
 5. دقت داشته باشید کد رهگیری که در پایان ثبت نام سیستم به شما نمایش می دهد را برای پیگیریهای بعدی، یادداشت نمایید.
 6. پذیرش متقاضیان برمبنای امتیاز مصاحبه خواهد بود. داوطلبانی که به مصاحبه دعوت خواهند شد موظفند رأس ساعت مقرر در گروه آموزشی حضور داشته باشند. به همراه داشتن مدارک آموزشی و پژوهشی در روز مصاحبه الزامی است.

ب) شرایط ثبت نام:

 • دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته (ورودی های بهمن ۹۰ و یا مهر ۹۱ ) که پس از گذراندن هفت نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۱۵ واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزء ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیل دانش آموخته شوند.
 • رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده یا رشته های مرتبط با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه اجرایی المپیاد دانشجویی کشور

ج) مدارک لازم و اجباری برای ثبت نام:

 1. یک قطعه عکس پرسنلی ۴*۳
 2. تصویر صفحه اول شناسنامه
 3. تصویر روی کارت ملی
 4. تصویر گواهی معافیت تحصیلی / کارت پایان خدمت / کارت معافیت دائم (ویژه داوطلبان مرد)
 5. موافقت نامه بی قید و شرط محل خدمت ویژه شاغلین رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی
 6. گواهی احراز رتبه مورد تایید دانشگاه مبدأ با مهر و امضای مدیر آموزش یا معاون آموزشی دانشگاه مطابق با مفاد بند الف ذکر شده در شرایط ثبت نام
 7. تصویر مدرک فراغت از تحصیل مقطع کارشناسی ویژه دانش آموختگان
 8. تصویر ریزنمرات مقطع کارشناسی به صورت فایل pdf و با حجم حداکثر ۲۵۰ کیلوبایت
 9.  C.V / رزومه (مجموعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجو) به صورت فایل pdf و با حجم حداکثر ۲۵۰ کیلوبایت
  تبصره: مدارک مربوط به ردیفهای ۱ تا ۷ باید با فرمت JPG اسکن شده و حجم هر یک از فایل های اسکن شده نباید بیش از ۲۵۰ کیلوبایت باشد.

د) سایر مدارک:
متقاضیانی که دارای یکی از گواهی های زیر می باشند می توانند گواهی مربوطه را مطابق با تبصره همین راهنما، آماده نموده و در جای مناسب بارگذاری نمایند:

 • گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 • گواهی کسب عنوان دانشجوی نمونه با تایید معاونت دانشجویی وزارت علوم
 • گواهی کسب رتبه ۱ تا ۳ در جشنواره های معتبر علمی مورد تایید وزارت علوم
 • گواهی کسب رتبه ۱ تا ۱۵ مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی

تذکر مهم: در پایان یادآور می شود فرایند گردش کار به صورت سیستمی انجام می گیرد لذا از ارسال مدارک خود به صورت پستی اکیداً خودداری فرمایید. مدارکی که به صورت پستی به دفتر استعداد درخشان دانشگاه یا گروه های آموزشی ارسال شوند مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

 
کانال تخصصی کارشناسی ارشد

18 دیدگاه در “انتشار اطلاعیه پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۳۹۵ دانشگاه اصفهان”

 1. امیر گفت:

  سلام.. من نفر اول رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی دانشگاه زاهدان هستم با معدل ۱۸ و۷۰٫٫ میتونم برای رشته ی کودکان استثنایی دانشگاه اصفهان درخواست پذیرش بدون آزمون بدم؟ شانسی برای قبولی دارم؟

  • مهسا گفت:

   سلام
   این فراخوان مربوط به سال گذشته هست و فراخوان پذیرش بدون ازمون سال ۹۶ هنوز منتشر نشده. باید منتظر انتشار اطلاعیه و بررسی شرایط لازم باشیم.

 2. Maedeh گفت:

  سلام
  کدوم قسمت سایت دانشگاه باید ثبت نام کرد

 3. نیلوفر گفت:

  فرم تایید رتبه رو ازکجا باید دانلود کنم ؟ اصلا فرمی وجود داره که دانلود کنم و به تایید دانشگاه برسونم ؟ یاباید از دانشگاه خودمون بگیرم . خیلی ممنون

 4. رویا گفت:

  با سلام.آیا پذیرفته شدن بجز اون ۱۰۰ هزارتومن ثبت نام هزینه دیگه ای هم داره…و چرا حقوق خصوصی تو دانشکده اقتصاد و اداری ارائه میشه. آیا فارغ التحصیلان با هم فرقی دارند.لطفا جواب بدی. تشکر

 5. رویا گفت:

  سلام لطفا جواب سوالات رو بدین.ورودی ۹۲ و فارغ التحصیل خرداد ۹۵ با معدل ۱۶ دانشگاه پیام نور لیسانس حقوق.آیا میوه در رشته حقوق خصوصی بدون آزمون در دانشگاه اصفهان شرکت کنه.تشکر

 6. رویا گفت:

  سلام من ورودی مهر ۹۲ هستم.در رشته حقوق. و خرداد ۹۵ فارغ التحصیل شدم. از دانشگاه پیام نور فولادشهر اصفهان.با معدل ۱۶٫آیا امکان داره در رشته حقوق خصوصی بدون آزمون و با مصاحبه وارد دانشگاه اصفهان بشم.لطفا جوابمو لطف بفرمایین. تشکر

 7. هادی گفت:

  سلام
  ببخشید من مکانیک طراحی کاربردی رتبم شده۳۰۹۰ و تبدیل انرژی شده۳۵۰۰ همه شهرستانارو هم زدم به نظرتون احتمال قبولی تو روزانه دارم اخرین رتبه مجاز هم ۶۰۰۰روزانه

 8. ندا گفت:

  با سلام…
  من دانشجوی ناپیوسته حسابداری دانشگاه آزاد با معدل ۱۸/۵۳
  هستم.آیا میتونم شرکت کنم؟
  با تشکر…

 9. کیانی گفت:

  سلام من جوابی دریافت نکردم

 10. گلی گفت:

  سلام
  من کارشناسی ناپیوسته از دانشگاه آزاد دارم با معدل ۱۷/۹۸ آیا میتونم شرکت کنم؟

 11. کیانی گفت:

  سلام من ورودی مهر۹۲ و فارغ التحصیل بهمن ۹۴ هستم با معدل۱۷٫۶۷دانشگاه آزادو دانشجوی برتر بودم ایا می تونم ثبت نام کنم در دانشگاه اصفهان رشته حقوق خصوصی

 12. معینی نیا گفت:

  سلام.من کارشناسی حقوق دارم و ۳ ساله با معدل ۱۷فارغ التحصیل شدم آیا میتونم شرکت کنم ،لطفا راهنمایی کنید ..

  • معینی نیا گفت:

   من جوابی دریافت نکردم لطفا راهنمایی کنید..ورودی نیم سال دوم ۹۲-۹۱هستم دانشگاه پیام نور و بهمن ۹۴ فارغ التحصیل شدم .معدل ۱۷٫٫آیا میتونم حقوق خصوصی شرکت کنم؟

 13. منیره گفت:

  سلام‌من در دانشگاه پیام نور کارشناسی خود راگذرانده ام وازبومیان استان اصفهان هستم آیا میتوانم شرکت کنم؟

 14. محمد گفت:

  دانشجویان دانشگاه های آزاد هم میتوانند شرکت کنند؟؟

 15. فریبا گفت:

  سلام… من رتبه اول دانشگاه فرهنگیان قم در رشته علوم تربیتی هستم و قصد ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد همین رشته را دارم در ضمن از بومی های استان اصفهان هستم.دانشگاه فعلا نمی تواند بغیر از کارنامه مدرکی مبنی بر شاگرد اول بودن به من بدهد…آیا کفایت می کند؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت اخبار از طریق نرم افزار تلگرام

تازه ترین خبرها

اختصاص مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به وام شهریه
رئیس سازمان امور دانشجویان از اختصاص مبلغ ۳۰...
اصلاحیه فراخوان پذیرش ارشد بدون آزمون دانشگاه شیراز در سال ۹۷
اصلاحيه فراخوان پذيرش بدون آزمون سهميه استعدادهاي...
استمرار برگزاری یکپارچه کنکور ارشد آزاد و سراسری در سال جاری
رئیس سازمان سنجش گفت: امسال نظیر سال‌های گذشته تمامی...
صدور ۷۹۱ هزار و ۶۳۴ کارت آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷
تعداد ۷۹۱ هزار و ۶۳۴ کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی...
پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۱۳۹۷ دانشگاه تفرش
اطلاعیه پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای...
تمدید مجدد مهلت ثبت نام آزمون ارشد علوم پزشکی ۹۷
مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 وزارت بهداشت...
امکان تحصیل مجدد رایگان در یک مقطع دانشگاهی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر مصوبه وزارت علوم...
تمدید مهلت ارسال مدارک ارشد بدون کنکور ۹۷ دانشگاه چمران اهواز
فرصت ارسال مدارک داوطلبان پذیرش کارشناسی ارشد استعداد...
کاهش ۱۰۰ هزار نفری داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۹۷
تعداد داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 97 نسبت به سال...
انتشار اصلاحیه فراخوان پذیرش ارشد بدون آزمون دانشگاه مازندران در سال ۹۷
اصلاحیه فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون...

مشاوره رایگان آزمون کارشناسی ارشد

تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 96   تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 96 سراسری  

موضوعات

 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • انجمن کارشناسی ارشد 97
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور

عضویت خبرنامه

ایمیل خود را وارد کنید: