ماهان مدیریت اجرایی و MBA پارسه نگاره - بینش پژوهش مدیریت دانلود سوالات کنکور ارشد کیهان موسسه اعزام به خارج راد  

اعلام زمان‌بندی برگزاری مصاحبه کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه امام حسین

جدول زمان‌بندی حضور در مصاحبه و مدارک مورد نیاز داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۶ دانشگاه جامع امام حسین (ع) منتشر شد.

به گزارش مسترتست، اطلاعیه منتشر شده از سوی دانشگاه به شرح ذیل می باشد:

جدول زمان‌بندی دعوت برای مصاحبه کارشناسی ارشد سال ۹۶ به ترتیب حروف الفبا (حرف اول نام خانوادگی)

حرف اول نام خانوادگی

تاریخ مراجعه

رشته/گرایش

ردیف

ساعت ۱۴

ساعت ۱۰

ساعت ۸

ر تا ز

پ تا ذ

الف تا ب

۱۳۹۶/۴/۱۸

مکانیک – طراحی کاربردی

۱

ن تا ی

ق تا م

س تا ف

۱۳۹۶/۴/۱۹

ر تا ز

پ تا ذ

الف تا ب

۱۳۹۶/۴/۱۸

مکانیک – تبدیل انرژی

۲

ن تا ی

ق تا م

س تا ف

۱۳۹۶/۴/۱۹

خ تا ر

ت تا ح

الف تا پ

۱۳۹۶/۴/۱۸

صنایع – لجستیک و زنجیره تأمین

۳

ن تا ی

ق تا م

ز تا ف

۱۳۹۶/۴/۱۹

خ تا ر

ت تا ح

الف تا پ

۱۳۹۶/۴/۱۸

صنایع – مدل‌سازی سیستم‌های کلان

۴

ن تا ی

ق تا م

ز تا ف

۱۳۹۶/۴/۱۹

ر

پ تا خ

الف تا ب

۱۳۹۶/۴/۲۰

هوافضا – آئرودینامیک

۵

ن تا ی

ف تا م

س تا ع

۱۳۹۶/۴/۲۱

ر

پ تا خ

الف تا ب

۱۳۹۶/۴/۲۰

هوافضا – سازه‌های هوایی

۶

ن تا ی

ف تا م

س تا ع

۱۳۹۶/۴/۲۱

ر تا ز

ج تا خ

الف تا ت

۱۳۹۶/۴/۲۰

مهندسی شیمی – طراحی فرآیند

۷

م تا ی

ع تا ل

س تا ط

۱۳۹۶/۴/۲۱

خ

ت تا ح

الف تا پ

۱۳۹۶/۴/۲۰

شیمی پیشرانه

۸

ن تا ی

م

د تا ق

۱۳۹۶/۴/۲۱

ز تا ش

ت تا ر

الف تا پ

۱۳۹۶/۴/۱۸

برق – سیستم‌های قدرت

۹

ن تا ی

ک تا م

ص تا ق

۱۳۹۶/۴/۱۹

ز تا ش

ت تا ر

الف تا پ

۱۳۹۶/۴/۱۸

برق – مخابرات میدانی و موج

۱۰

ن تا ی

ک تا م

ص تا ق

۱۳۹۶/۴/۱۹

ز تا ش

ت تا ر

الف تا پ

۱۳۹۶/۴/۱۸

برق – مخابرات امن و رمزنگاری

۱۱

ن تا ی

ک تا م

ص تا ق

۱۳۹۶/۴/۱۹

ز تا ش

ت تا ر

الف تا پ

۱۳۹۶/۴/۱۸

برق – افزاره‌های میکرو و نانو الکترونیک

۱۲

ن تا ی

ک تا م

ص تا ق

۱۳۹۶/۴/۱۹

ز تا ش

ت تا ر

الف تا پ

۱۳۹۶/۴/۱۸

برق – مخابرات سیستم

۱۳

ن تا ی

ک تا م

ص تا ق

۱۳۹۶/۴/۱۹

ز تا ش

ت تا ر

الف تا پ

۱۳۹۶/۴/۱۸

برق – الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکترونیکی

۱۴

ن تا ی

ک تا م

ص تا ق

۱۳۹۶/۴/۱۹

ز تا ش

ت تا ر

الف تا پ

۱۳۹۶/۴/۱۸

برق – مدارهای مجتمع الکترونیک

۱۵

ن تا ی

ک تا م

ص تا ق

۱۳۹۶/۴/۱۹

ز تا س

ج تا ر

الف تا ت

۱۳۹۶/۴/۲۰

کامپیوتر – نرم‌افزار

۱۶

ن تا ی

گ تا م

ش تا ک

۱۳۹۶/۴/۲۱

ز تا س

ج تا ر

الف تا ت

۱۳۹۶/۴/۲۰

کامپیوتر – رایانش امن

۱۷

ن تا ی

گ تا م

ش تا ک

۱۳۹۶/۴/۲۱

ز تا س

ج تا ر

الف تا ت

۱۳۹۶/۴/۲۰

کامپیوتر – شبکه‌های کامپیوتری

۱۸

ن تا ی

گ تا م

ش تا ک

۱۳۹۶/۴/۲۱

ز تا س

ج تا ر

الف تا ت

۱۳۹۶/۴/۲۰

فناوری اطلاعات – رایانش امن

۱۹

ن تا ی

گ تا م

ش تا ک

۱۳۹۶/۴/۲۱

ز تا س

ج تا ر

الف تا ت

۱۳۹۶/۴/۲۰

فناوری اطلاعات – شبکه‌های کامپیوتری

۲۰

ن تا ی

گ تا م

ش تا ک

۱۳۹۶/۴/۲۱

 

غ تا ی

الف تا ع

۱۳۹۶/۴/۲۰

ریاضی کاربردی آنالیز عددی

۲۱

 

غ تا ی

الف تا ع

۱۳۹۶/۴/۲۰

ریاضی کاربردی بهینه‌سازی

۲۲

 

غ تا ی

الف تا ع

۱۳۹۶/۴/۲۰

ریاضی کاربردی کد و رمز

۲۳

ک تا ی

ز تا ع

الف تا ر

۱۳۹۶/۴/۱۸

شیمی آلی

۲۴

گ تا ی

س تا ک

الف تا ر

۱۳۹۶/۴/۱۸

شیمی تجزیه

۲۵

ل تا ی

ر تا گ

الف تا خ

۱۳۹۶/۴/۱۸

نانوشیمی

۲۶

م تا ی

ر تا گ

الف تا ذ

۱۳۹۶/۴/۱۹

فیزیک اتمی مولکولی

۲۷

م تا ی

ر تا گ

الف تا ذ

۱۳۹۶/۴/۱۹

فیزیک هسته‌ای

۲۸

م تا ی

ص تا ک

الف تا ز

۱۳۹۶/۴/۲۰

علوم سلولی مولکولی

۲۹

گ تا ی

ر تا ک

الف تا د

۱۳۹۶/۴/۲۰

عمران – سازه

۳۰

مدارک موردنیاز

– اصل شناسنامه و کارت ملی داوطلب (به همراه سه سری کپی) و اصل شناسنامه و کارت ملی پدر، مادر و همسر (به همراه دو سری کپی) **نحوه کپی گرفتن از شناسنامه‌ها: صفحه مشخصات یک برگ کپی، صفحه ازدواج یک برگ کپی، صفحه انتخابات و توضیحات باهم در یک برگ کپی (سه برگ در هر سری، درمجموع سه برگ برای داوطلب، سه برگ برای پدر، سه برگ برای مادر و سه برگ برای همسر) ** نحوه کپی گرفتن از کارت ملی: (پشت و روی کارت روی یک‌طرف برگ کپی گرفته شود)

– اصل و کپی گواهی فارغ‌التحصیلی یا هر مدرک معتبری که مشخص‌کننده معدل کل، نوع رشته، مقطع تحصیلی و فارغ‌التحصیلی قطعی باشد (از همه مقاطع دانشگاهی) «در مورد دانشجویان، گواهی اشتغال به تحصیل ممهور به مهر معتبر از دانشگاه مربوطه ارائه شود»

تبصره ۱- آن دسته از داوطلبانی که فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می‌باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می‌بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

تبصره ۲- آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ ۹۶/۰۶/۳۱ در مقاطع کارشناسی‌ فارغ‌التحصیل خواهند شد، می‌بایست اصل گواهی تأییدشده توسط دانشگاه محل تحصیل، مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ ۹۵/۱۱/۳۰ را همراه داشته و ارائه نمایند.

-گواهی عضویت و فعالیت در بسیج (شهری، دانشجویی، دانش‌آموزی و . . .) صادرشده از ناحیه مقاومت بسیج به تاریخ روز.

– هشت قطعه عکس تمام‌رخ جدید ۴×۳ پشت‌نویسی شده با زمینه سفید

– اصل و کپی مدرک مشخص‌کننده وضعیت نظام‌وظیفه: کارت پایان خدمت (پشت و روی کارت روی یک‌طرف صفحه کپی گرفته شود) یا گواهی سربازی یا برگه آماده‌به‌خدمت

– گواهی ایثارگری (در صورت وجود ایثارگر در خانواده درجه‌یک)

-اصل و یک برگ کپی از گواهی‌نامه‌ها (آموزشی، حکم مسئولیت، تقدیرنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی، قرآنی، علمی و بسیج)

-اصل گذرنامه و کپی از صفحه مشخصات و صفحه‌های مهردار

 (مدارک بالا را به همراه اصل آن ارائه نموده و کپی مدارک خوانا بوده و از نصف برگه A4 (A5) کوچک‌تر نباشد.)

-ارائه گواهی استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران برای متقاضیان

-مجوز شرکت در آزمون از مرکز عملیات نیروی انسانی سپاه برای اعضاء رسمی سپاه پاسداران

-مجوز ادامه تحصیل به‌صورت تمام‌وقت از بالاترین مرجع سازمانی برای شاغلین سایر سازمان‌های نیروهای مسلح

نشانی محل مصاحبه: تهران – اتوبان شهید بابایی (شرق)-بعد از پل لشگرک-خروجی حکیمیه بهشت (خروجی دوم)- پل زیرگذر شهدای حکیمیه- دانشگاه جامع امام حسین (ع) – موقعیت امام صادق (ع)

کانال تخصصی کارشناسی ارشد

0 دیدگاه در “اعلام زمان‌بندی برگزاری مصاحبه کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه امام حسین”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پژوهش دریافت اخبار از طریق نرم افزار تلگرام

تازه ترین خبرها

اعلام میزان وام شهریه کارشناسی ارشد آزاد در ترم بهمن ۹۶
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم میزان و زمان‌بندی ثبت...
پاسخ به سؤالات متداول داوطلبان تکمیل ظرفیت ارشد بهمن ۹۶ دانشگاه آزاد
در این پست به سؤالات متداول داوطلبان کارشناسی ارشد...
لزوم ارائه پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد
معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه دانشجویان...
آغاز ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد سال ۱۳۹۶
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت نیمسال دوم آزمون کارشناسی...
اعلام زمان انتشار نتایج تکمیل ظرفیت ارشد بهمن ۹۶ آزاد
نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد تا نیمه...
آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد از فردا
رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: تکمیل ظرفیت...
اعلام شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت بهمن ماه ۹۶ ارشد آزاد
دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر ماه 96 دانشگاه آزاد...
کاهش ظرفیت پذیرش تکمیل ظرفیت بهمن ماه ۹۶ ارشد آزاد
رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: در تکمیل...
تعدیل دوره های پردیس خودگردان دانشگاه ها
وزیر علوم گفت: با توجه به ظرفیت بالای دانشگاه ها در...
اعلام شرایط بورسیه کارشناسی ارشد فناوری فضایی در سال ۲۰۱۸
سازمان فضایی ایران از پذیرش بورسیه در رشته های مرتبط...

مشاوره رایگان آزمون کارشناسی ارشد

تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 96   تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 96 سراسری  

موضوعات

 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور

عضویت خبرنامه

ایمیل خود را وارد کنید: