ماهان مدیریت اجرایی و MBA پارسه نگاره - بینش پژوهش مدیریت دانلود سوالات کنکور ارشد کیهان موسسه اعزام به خارج راد  

انتشار اسامی پذیرفته‌شدگان ارشد بدون کنکور ۹۶ دانشگاه سمنان

فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ۱۳۹۶ دانشگاه سمنان با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان منتشر شد.

به گزارش مستر تست، بنابر اعلام دانشگاه سمنان، بدین وسیله به اطلاع می رساند اسامی مشروحه ذیل به عنوان پذیرفته شدگان مشروط در مقطع کارشناسی ارشد (به صورت بدون آزمون) دانشگاه سمنان در رشته-گرایش های ذکر شده در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور وارد شده اند. بدیهی است پذیرش قطعی منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

ضمن تبریک، به پذیرفته شدگان محترم توصیه می گردد در خصوص اخبار مربوط به ثبت نام سامانه دانشگاه سمنان و سامانه سازمان سنجش آموزش کشور را به طور مرتب مورد بازبینی قرار دهند تا در جریان امور مربوطه قرار بگیرند. ضمناً، در صورت وجود هرگونه مشکل در لیست ذیل مراتب را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه سمنان اعلام نمایید.

آدرس: سمنان- روبروی پارک جنگلی سوکان- پردیس شماره یک دانشگاه سمنان- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دفتر استعدادهای درخشان

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشگاه سمنان

کد متقاضی نام نام خانوادگی کد رشته محل عنوان رشته محل انتخابی
۳۳۸۹۲ پروین رحمت الهی ۱۰۰۱۸ دانشگاه سمنان /علوم انسانی /زبان وادبیات فارسی /زبان وادبیات فارسی */روزانه
۳۳۸۹۷ دلشاد مرادخانی ۱۰۲۰۷ دانشگاه سمنان /علوم انسانی /زبان وادبیات فارسی /زبان وادبیات فارسی *ادبیات پایداری /روزانه
۳۳۹۰۷ معصومه قاسمی ۱۰۸۷۰ دانشگاه سمنان /علوم انسانی /مجموعه زبان عربی /زبان وادبیات عربی */روزانه
۳۳۸۹۸ محبویه قاسمی ۱۰۹۷۷ دانشگاه سمنان /علوم انسانی /مجموعه زبان عربی /مترجمی زبان عربی */روزانه
۳۳۹۰۵ ریحانه حیدری اقبال اباد ۱۱۹۷۴ دانشگاه سمنان /علوم انسانی /مجموعه زبان شناسی /زبان شناسی همگانی */روزانه
۳۳۹۱۷ مهدی علی ابادی ۱۲۳۹۰ دانشگاه سمنان /علوم انسانی /مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -فقه وحقوق /فقه ومبانی حقوق اسلامی */روزانه
۳۳۹۰۰ نجمه کاظمی ۱۲۶۷۳ دانشگاه سمنان /علوم انسانی /مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -ادیان /ادیان وعرفان */روزانه
۳۳۹۱۹ ساناز سیری ۱۳۱۸۸ دانشگاه سمنان /علوم انسانی /مجموعه زبان انگلیسی /اموزش زبان انگلیسی */روزانه
۳۳۹۰۲ مرضیه حدادی ۱۳۳۲۲ دانشگاه سمنان /علوم انسانی /مجموعه زبان انگلیسی /زبان وادبیات انگلیسی */روزانه
۳۴۰۴۶ فاطمه کامیابی ۱۳۴۲۵ دانشگاه سمنان /علوم انسانی /مدیریت جهانگردی /مدیریت جهانگردی *بازاریابی جهانگردی /روزانه
۳۴۰۴۹ افسانه خدایی ۱۳۴۲۵ دانشگاه سمنان /علوم انسانی /مدیریت جهانگردی /مدیریت جهانگردی *بازاریابی جهانگردی /روزانه
۳۴۰۵۱ حسین عمادالدین ۱۳۴۴۳ دانشگاه سمنان /علوم انسانی /مدیریت جهانگردی /مدیریت جهانگردی *برنامه ریزی توسعه جهانگردی /روزانه
۳۴۰۱۲ فاطمه حسنی ۱۴۰۶۹ دانشگاه سمنان /علوم انسانی /مجموعه روانشناسی /روانشناسی عمومی */روزانه
۳۴۰۱۵ سحر صادقیان ۱۴۲۴۷ دانشگاه سمنان /علوم انسانی /مجموعه روانشناسی /روانشناسی تربیتی */روزانه
۳۳۸۶۰ شکیبا شفیعی ۱۴۳۳۳ دانشگاه سمنان /علوم انسانی /مجموعه حسابداری /حسابداری */روزانه
۳۳۸۷۲ سعیده صفی نور ۱۴۶۳۳ دانشگاه سمنان /علوم انسانی /مجموعه مدیریت /مدیریت بازرگانی *بازاریابی /روزانه
۳۳۸۸۲ ندا حاجی علی گل ۱۴۶۳۳ دانشگاه سمنان /علوم انسانی /مجموعه مدیریت /مدیریت بازرگانی *بازاریابی /روزانه
۳۳۸۶۵ عطیه غربا ۱۵۱۹۷ دانشگاه سمنان /علوم انسانی /مجموعه مدیریت /مدیریت صنعتی *تولیدوعملیات /روزانه
۳۳۸۸۸ فرزانه بدرقه ۱۵۴۶۹ دانشگاه سمنان /علوم انسانی /مجموعه مدیریت /کارافرینی *کسب وکارجدید/روزانه
۳۳۸۸۰ فایزه اکبری ۱۵۷۱۱ دانشگاه سمنان /علوم انسانی /مجموعه مدیریت کسب وکاروامورشهری /مدیریت کسب وکار*استراتژی /روزانه
۳۳۸۷۶ رضا کوثری ۱۵۷۳۶ دانشگاه سمنان /علوم انسانی /مجموعه مدیریت کسب وکاروامورشهری /مدیریت کسب وکار*رفتارسازمانی ومنابع انسانی /روزانه
۳۳۸۶۷ حسین دنیایی ۱۵۷۶۴ دانشگاه سمنان /علوم انسانی /مجموعه مدیریت کسب وکاروامورشهری /مدیریت کسب وکار*مالی /روزانه
۳۳۸۴۹ سمانه جلالی ۱۶۷۹۲ دانشگاه سمنان /علوم پایه /شیمی /شیمی *شیمی تجزیه /روزانه
۳۳۸۵۲ مریم وفادار ۱۶۷۹۲ دانشگاه سمنان /علوم پایه /شیمی /شیمی *شیمی تجزیه /روزانه
۳۳۸۵۴ فاطمه محمودیان ۱۶۹۱۳ دانشگاه سمنان /علوم پایه /شیمی /شیمی *شیمی کاربردی /روزانه
۳۴۰۴۱ ساجده یاروش ۱۷۷۰۳ دانشگاه سمنان /علوم پایه /مجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی /زیست فناوری *میکروبی /روزانه
۳۴۰۱۹ منیره معنوی ۱۷۷۴۸ دانشگاه سمنان /علوم پایه /امار/امار*امارریاضی /روزانه
۳۴۰۳۵ سحر عرب حسن ابادی ۱۷۷۴۸ دانشگاه سمنان /علوم پایه /امار/امار*امارریاضی /روزانه
۳۴۰۳۱ هابیل خاوری ۱۸۱۲۸ دانشگاه سمنان /علوم پایه /مجموعه ریاضی /ریاضی کاربردی *ریاضی مالی /روزانه
۳۳۹۸۳ مهران قیمت گر ۱۸۹۱۸ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی برق /مهندسی برق *مدارهای مجتمع الکترونیک /روزانه
۳۳۹۸۰ محمدرضا علیمردانی ۱۹۱۸۰ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی برق /مهندسی برق *سیستم های قدرت /روزانه
۳۳۹۵۰ حمیدرضا مومن ۱۹۱۸۰ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی برق /مهندسی برق *سیستم های قدرت /روزانه
۳۳۹۵۵ پوریا بوستانی ۱۹۱۸۰ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی برق /مهندسی برق *سیستم های قدرت /روزانه
۳۳۹۵۳ محمد ذوقی ۱۹۴۲۷ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی برق /مهندسی برق *الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی /روزانه
۳۳۹۷۴ مجتبی نوروزی فرد ۱۹۷۴۴ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی برق /مهندسی برق *کنترل /روزانه
۳۳۹۸۵ غزاله مصطفایی علایی ۱۹۸۹۴ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی برق /مهندسی مکاترونیک */روزانه
۳۳۹۸۷ کاظم رعیت دوست تلوکی ۲۰۰۷۳ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی شیمی /مهندسی شیمی *فرایندهای جداسازی /روزانه
۳۳۹۹۵ مهدیه چلابی ۲۰۶۹۴ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی عمران /مهندسی عمران *سازه /روزانه
۳۴۰۰۰ محمد دالوند ۲۰۶۹۴ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی عمران /مهندسی عمران *سازه /روزانه
۳۴۰۰۹ مهدیس تقی زاده ۲۰۶۹۴ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی عمران /مهندسی عمران *سازه /روزانه
۳۴۰۱۰ حمیده ملک احمدی ۲۰۶۹۴ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی عمران /مهندسی عمران *سازه /روزانه
۳۳۹۹۱ پویا نوحی حفظ اباد ۲۰۷۷۵ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی عمران /مهندسی عمران *ژئوتکنیک /روزانه
۳۳۹۳۷ محمد جمال خانی خامنه ۲۱۵۴۷ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی مکانیک /مهندسی مکانیک *طراحی کاربردی /روزانه
۳۳۹۳۹ مهشاد فرزان نسب ۲۱۵۴۷ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی مکانیک /مهندسی مکانیک *طراحی کاربردی /روزانه
۳۳۹۴۳ سجاد فرزانه ۲۱۵۴۷ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی مکانیک /مهندسی مکانیک *طراحی کاربردی /روزانه
۳۳۹۳۶ علی حیدریان ۲۱۶۹۳ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی مکانیک /مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی /روزانه
۳۳۹۴۱ محمدامیر بخشی ۲۱۶۹۳ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی مکانیک /مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی /روزانه
۳۳۹۴۲ بهرام وزیری ۲۱۶۹۳ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی مکانیک /مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی /روزانه
۳۳۹۴۴ فاطمه احدی ۲۱۷۳۵ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی مکانیک /مهندسی سیستم های انرژی */روزانه
۳۳۹۴۵ حامد گودرزی ۲۲۱۰۴ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی موادومتالورژی /مهندسی مواد*شناسایی وانتخاب موادمهندسی /روزانه
۳۳۹۴۶ نیلوفر کریمی کشه ۲۲۱۰۴ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی موادومتالورژی /مهندسی مواد*شناسایی وانتخاب موادمهندسی /روزانه
۳۳۹۴۹ پوریا طاهریان ۲۲۲۹۸ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی موادومتالورژی /مهندسی پزشکی *بیومواد/روزانه
۳۳۹۶۰ زهرا امیرجان ۲۲۵۸۶ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مهندسی کامپیوتر/مهندسی کامپیوتر*هوش مصنوعی ورباتیکز/روزانه
۳۳۹۸۱ سهیل قدرتی ۲۲۵۸۶ دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مهندسی کامپیوتر/مهندسی کامپیوتر*هوش مصنوعی ورباتیکز/روزانه
۳۴۰۴۲ زهرا عزیزی میانگله ۲۳۳۳۶ دانشگاه سمنان /کشاورزی /علوم ومهندسی اب /علوم ومهندسی اب *هواشناسی کشاورزی /روزانه
۳۴۰۳۹ فاطمه عرب سلمانی ۲۴۰۷۱ دانشگاه سمنان /کشاورزی /مجموعه علوم دام وطیور/علوم دامی *تغذیه دام /روزانه
۳۳۸۵۹ مارال همتی ۲۵۲۴۳ دانشگاه سمنان /هنر/مجموعه هنرهای تصویری وطراحی /ارتباطتصویری */روزانه
۳۳۸۵۶ زری پناهی ۲۵۳۲۵ دانشگاه سمنان /هنر/مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی /پژوهش هنر*/روزانه

 

کانال تخصصی کارشناسی ارشد

0 دیدگاه در “انتشار اسامی پذیرفته‌شدگان ارشد بدون کنکور ۹۶ دانشگاه سمنان”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پژوهش دریافت اخبار از طریق نرم افزار تلگرام

تازه ترین خبرها

پاسخ به سؤالات متداول داوطلبان تکمیل ظرفیت ارشد بهمن ۹۶ دانشگاه آزاد
در این پست به سؤالات متداول داوطلبان کارشناسی ارشد...
لزوم ارائه پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد
معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه دانشجویان...
آغاز ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد سال ۱۳۹۶
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت نیمسال دوم آزمون کارشناسی...
اعلام زمان انتشار نتایج تکمیل ظرفیت ارشد بهمن ۹۶ آزاد
نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد تا نیمه...
آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد از فردا
رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: تکمیل ظرفیت...
اعلام شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت بهمن ماه ۹۶ ارشد آزاد
دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر ماه 96 دانشگاه آزاد...
کاهش ظرفیت پذیرش تکمیل ظرفیت بهمن ماه ۹۶ ارشد آزاد
رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: در تکمیل...
تعدیل دوره های پردیس خودگردان دانشگاه ها
وزیر علوم گفت: با توجه به ظرفیت بالای دانشگاه ها در...
اعلام شرایط بورسیه کارشناسی ارشد فناوری فضایی در سال ۲۰۱۸
سازمان فضایی ایران از پذیرش بورسیه در رشته های مرتبط...
تغییر زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ علوم پزشکی
زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه علوم...

مشاوره رایگان آزمون کارشناسی ارشد

تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 96   تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 96 سراسری  

موضوعات

 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور

عضویت خبرنامه

ایمیل خود را وارد کنید: