ماهان مدیریت اجرایی و MBA پارسه نگاره - بینش مولفین طلایی دانلود سوالات کنکور ارشد  

انتشار اطلاعیه پذیرش ارشد بدون آزمون 97 دانشگاه رازی کرمانشاه

اطلاعیه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه رازی کرمانشاه از میان دانش آموختگان برتر مقطع کارشناسی دانشگاه های دولتی برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ منتشر شد.

به گزارش مستر تست، دانشگاه رازی به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد دانشگاه ها، طبق آئین نامه شماره ۲۱/۷۷۹۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۵/۵، ابلاغیه شماره ۲/۱۴۰۰۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۷/۴ و ابلاغیه شماره ۲/۲۹۹۵۷۴ مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بین دانشجویان پانزده درصد برتر مقطع کارشناسی از دانشگاه رازی و پانزده درصد برتر از بین دانشجویان سایر دانشگاههای دولتی که تا پایان نیمسال ششم حداقل سه چهارم واحدهای درسی خود را گذرانده و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته  شوند،  در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می نماید.

شرایط پذیرش:

دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی که حائز یکی از شرایط زیر هستند، می توانند جهت استفاده از مزایای این آیین نامه درخواست خود را به این دانشگاه ارائه نمایند.

((افراد مشمول هر یک از شرایط ذیل صرفاً می توانند برای سال و دوره تحصیلی بلافاصله بعدی خود از تسهیلات مربوط بهره مند شوند.))

 • رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور برای ورود به همان رشته برگزیده (با ارائه معرفی  نامه از دبیرخانه المپیاد)
 • دانشجویان نمونه کشوری با معرفی معاونت دانشجویی وزارت علوم
 • رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های بین المللی خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی در رشته مرتبط با طرح ابتکاری خود یا زمینه ای که در آن برگزیده شده اند (با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد)
 • رتبه اول کشوری جشنواره دانشجویان مبتکر و نوآور بسیجی شاهد و ایثار گر
 • دانشجویان ممتاز (پانزده درصد برتر) دوره کارشناسی پیوسته که تا پایان نیمسال ششم حداقل سه چهارم واحدهای درسی خود را گذرانده و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند.

تبصره ۱: پذیرش دانشجویان ممتاز این آیین نامه، به صورت رایگان می باشد، لذا دانشجویانی که بعد از پذیرش نهایی اقدام به  انصراف از تحصیل نمایند، ملزم به پرداخت هزینه های آموزش رایگان خواهند بود.

تبصره ۲: لازم به ذکر است پذیرش بدون آزمون از دانش آموختگان دانشگاه های غیر دولتی، غیرانتفاعی، آزاد، جامع علمی کاربردی، مجازی، تربیت معلم، پردیس (خودگردان) به عمل نمی آید.

تبصره ۳: چنانچه طول مدت تحصیل دانشجو به دلایلی خارج از اختیار خود (مانند بیماری، مرخصی تحصیلی، زایمان و موارد مشابه) بیش از مدت مجاز مذکور در این آئین نامه شود، در این صورت پس از تائید و تشخیص معاونت آموزشی دانشگاه پذیرنده و معرفی به دبیرخانه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم موضوع، در کمیته کارشناسی مسائل استعدادهای درخشان وزارت بررسی و با تایید نهایی معاونت آموزشی وزارت، استفاده از تسهیلات مربوط امکان پذیر می باشد.

ارسال مدارک لازم برای اخذ پذیرش:

 • تکمیل فرم درخواستی (الصاق عکس الزامی است)
 • تکمیل فرم تائید وضعیت تحصیلی
 • مدارک برگزیده شدن در جشنواره ها و مسابقات، به همراه چکیده مدارک آنها
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت و یا معافیت
 • ریزنمرا ت واحدهای گذرانده شده با ذکر معدل کل تا آخرین نیمسال دانشجو
 • اصل و کپی فیش بانکی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی حوزه معاونت آموزشی

شماره شبا: IR820100004001073303020547

شناسه واریز: ۳۹۷۰۷۳۳۵۶۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

* داوطلبان حائز شرایط می بایست مدارک فوق را حداکثر تا پایان وقت اداری ۹۷/۲/۳۱ با پست پیشتاز به نشانی: کرمانشاه –باغ ابریشم – دانشگاه رازی – سازمان مرکزی دانشگاه – حوزه معاونت آموزشی – دفتر استعدادهای درخشان – کد پستی ۶۷۱۴۹۶۷۳۴۶ ارسال نمایند و یا مدارک درخواستی خود را شخصاَ تا تاریخ فوق به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تحویل نمایند.

تذکر: به مدارک ناقص و یا خارج از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد. داوطلبان محترم باید کلیه مدارک خود را داخل پاکت A4 قرار داده و روی پاکت: نام و نام خانوادگی، رشته دانشجو،  نام دانشکده، رشته و گرایش مورد تقاضا درج شود.

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷ در دانشگاه رازی

ردیف نام رشته تحصیلی گرایش
۱ زبان و ادبیات فارسی
۲ ادبیات پایداری
۳ زبان و ادبیات فارسی ادبیات تطبیقی
۴ زبان و ادبیات عربی
۵ مترجمی زبان عربی
۶ علوم اقتصادی اقتصاد نظری
۷ علوم اقتصادی اقتصاد انرژی
۸ علوم اقتصادی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
۹ تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
۱۰ تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی کاربردی
۱۱ تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی تغذیه ورزشی
۱۲ تربیت بدنی – رفتارحرکتی یادگیری و کنترل حرکتی
۱۳ تربیت بدنی – مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
۱۴ تربیت بدنی – مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
۱۵ تربیت بدنی – مدیریت ورزشی مدیریت رویدادهای ورزشی
۱۶ تاریخ اسلام
۱۷ علوم اجتماعی جامعه شناسی
۱۸ علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی
۱۹ زبانشناسی همگانی
۲۰ الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن وحدیث
۲۱ الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
۲۲ فلسفه و حکمت اسلامی
۲۳ باستانشناسی پیش از تاریخ ایران(علاوه بر دانشجویان و دانش آموختگان رشته باستانشناسی، دانشجویان رشته زیست گیاهی هم مجاز به انتخاب این رشته می باشند)
۲۴ مشاوره خانواده
۲۵ مشاوره مدرسه
۲۶ مشاوره مشاوره شغلی
۲۷ آموزش زبان انگلیسی
۲۸ زبان و ادبیات انگلیسی
۲۹ حقوق خصوصی
۳۰ ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی و آمایش محیط
۳۱ آب و هوا شناسی آب و هوا شناسی محیطی
۳۲ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مدیریت توسعه پایدار روستایی
۳۳ علوم سیاسی
۳۴ روابط بین الملل
۳۵ روانشناسی عمومی
۳۶ حسابداری
۳۷ کارآفرینی کسب و کارجدید
۳۸ کارآفرینی گردشگری
۳۹ کارآفرینی سازمانی
۴۰ کارآفرینی فناوری
۴۱ علم اطلاعات و دانش شناسی مدیریت اطلاعات
۴۲ ژئو فیزیک ژئو مغناطیس
۴۳ ژئو فیزیک ژئو الکتریک
۴۴ شیمی شیمی آلی
۴۵ شیمی شیمی معدنی
۴۶ شیمی شیمی تجزیه
۴۷ شیمی کاربردی
۴۸ شیمی شیمی فیزیک
۴۹ نانو شیمی
۵۰ فیزیک هسته ای
۵۱ فیزیک فیزیک ماده چگال
۵۲ فیزیک ذرات بنیادی ونظریه میدانها
۵۳ نانو فیزیک نانو فیزیک
۵۴ فیزیک گرانش و کیهان شناسی
۵۵ فیزیک اپتیک و لیزر
۵۶ فیزیک فیزیک آماری و سامانه پیچیده
۵۷ زیست شناسی علوم سلولی مولکولی
۵۸ میکروبیولوژی صنعتی
۵۹ بیوشیمی
۶۰ زیست شناسی علوم گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی
۶۱ زیست شناسی علوم جانوری فیزیولوژی جانوری
۶۲ زیست شناسی علوم جانوری بیوسیستماتیک جانوری
۶۳ زیست شناسی علوم جانوری سلولی تکوینی
۶۴ ریاضی محض جبر
۶۵ ریاضی محض آنالیز
۶۶ ریاضی کاربردی بهینه سازی (تحقیق در عملیات)
۶۷ ریاضی کاربردی آنالیز عددی
۶۸ ریاضی کاربردی رمز و کد
۶۹ آمار آمار ریاضی
۷۰ علوم کامپیوتر محاسبات علمی
۷۱ مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک
۷۲ مهندسی برق افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
۷۳ مهندسی برق سیستمهای قدرت
۷۴ مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشینهای الکترونیکی
۷۵ مهندسی برق مخابرات میدان و موج
۷۶ مهندسی برق مخابرات سیستم
۷۷ مهندسی پزشکی بیوالکتریک
۷۸ مهندسی شیمی طراحی فرایند
۷۹ مهندسی شیمی ترموسینتیک و کاتالیست
۸۰ مهندسی شیمی فرآیندهای جداسازی
۸۱ مهندسی شیمی پلیمر
۸۲ مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
۸۳ مهندسی عمران سازه
۸۴ مهندسی عمران زلزله
۸۵ مهندسی عمران ژئوتکنیک
۸۶ مهندسی عمران راه و ترابری
۸۷ مهندسی عمران مدیریت منابع آب
۸۸ مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی (فقط مخصوص دانشجویان یا دانش آموختگان رشته مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی)
۸۹ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
۹۰ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
۹۱ مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
۹۲ نانو فناوری نانو مواد
۹۳ مهندسی کامپیوتر معماری سیستمهای کامپیوتر
۹۴ مهندسی کامپیوتر نرم افزار
۹۵ مهندسی فناوری اطلاعات مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
۹۶ مهندسی معماری
۹۷ علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی
۹۸ علوم و مهندسی آب سازه های آبی
۹۹ علوم و مهندسی آب منابع آب
۱۰۰ آگرواکولوژی اکولوژی گیاهان زراعی
۱۰۱ آگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی
۱۰۲ ژنتیک و به نژادی گیاهی
۱۰۳ ترویج و آموزش کشاورزی پایدار ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
۱۰۴ علوم و مهندسی جنگل مدیریت جنگل
۱۰۵ مدیریت منابع خاک منابع خاک و ارزیابی اراضی
۱۰۶ مدیریت منابع خاک فیزیک و حفاظت خاک
۱۰۷ مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
۱۰۸ مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
۱۰۹ مهندسی کشاورزی- علوم دامی تغذیه دام
۱۱۰ مهندسی کشاورزی- علوم دامی تغذیه طیور
۱۱۱ مهندسی کشاورزی- علوم دامی اصلاح نژاد دام
۱۱۲ مهندسی کشاورزی- علوم دامی فیزیولوژی دام و طیور
۱۱۳ مهندسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی
۱۱۴ مهندسی کشاورزی بیماری شناسی گیاهی
۱۱۵ مهندسی مکانیک بیوسیستم طراحی و ساخت
۱۱۶ مهندسی مکانیک بیوسیستم فناوری پس از برداشت
۱۱۷ مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی
۱۱۸ مهندسی کشاورزی توسعه روستایی
۱۱۹ علوم دامی ژنتیک و اصلاح دام و طیور
 
کانال تخصصی کارشناسی ارشد

0 دیدگاه در “انتشار اطلاعیه پذیرش ارشد بدون آزمون ۹۷ دانشگاه رازی کرمانشاه”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت اخبار از طریق نرم افزار تلگرام

تازه ترین خبرها

فراخوان مجدد پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۷ دانشگاه خواجه نصیر
فراخوان مجدد پذيرش دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه...
یک روز پر تلاش و پر امید
بالاخره زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 97 هم دارد فرا...
امروز؛ آخرین مهلت دریافت کارت آزمون کارشناسی ارشد ۹۷
داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و...
پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۳۹۷ دانشگاه رامین خوزستان
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از بین...
دریافت کارت کنکور ارشد ۹۷ از سوی بیش از ۲۹۰هزار داوطلب
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: از میان ۷۳۵ هزار و ۷۴۳...
انتشار نتایج اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۷ سیستان و بلوچستان
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه...
انتشار کارت کنکور کارشناسی ارشد ۹۷
کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷...
فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۳۹۷ دانشگاه سبزوار
کلیه دانشجویان یا دانش آموختگان دوره کارشناسی...
انتشار سومین اطلاعیه پذیرش ارشد بدون آزمون ۱۳۹۷ دانشگاه تهران
سومین اطلاعیه دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تهران...
انتشار اطلاعیه پذیرش ارشد بدون آزمون دانشگاه خوارزمی در سال ۹۷
دانشگاه خوارزمی از میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی...

مشاوره رایگان آزمون کارشناسی ارشد

تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 96   تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 96 سراسری  

موضوعات

 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • انجمن کارشناسی ارشد 97
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور

عضویت خبرنامه

ایمیل خود را وارد کنید: