کارشناسی ارشد بدون کنکور پردیس

یکی از راه‌های ورود به مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام بدون کنکور در پردیس های دانشگاه هاست. پردیس های دانشگاه ها که زیرمجموعه دانشگاه های دولتی هستند، با هدف پذیرش دانشجو در قبال دریافت هزینه ایجاد شده‌اند و بنابراین جزو دوره های شهریه پرداز دانشگاه ها هستند.

شیوه پذیرش کارشناسی ارشد پردیس

در ابتدا پذیرش در پردیس‌های دانشگاهی به صورت مستقل و از طریق آزمون اختصاصی صورت می‌گرفت، اما از سال‌ ۱۳۹۴ بنا بر تصمیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در پردیس‌های دانشگاهی نیز به صورت نیمه‌متمرکز و از طریق آزمون کارشناسی ارشد که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌گردد، صورت می‌گیرد.

البته در حال حاضر پذیرش در پردیس های بین الملل دانشگاه ها از طریق آزمون اختصاصی صورت می گیرد که عبارتند از پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران، پردیس بین الملل ارس دانشگاه تهران، پردیس ارس دانشگاه تبریز و پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف.

ردیف

فراخوان های ثبت نام کارشناسی ارشد پردیس در سال ۱۴۰۰

۱

کارشناسی ارشد بدون آزمون پردیس کیش دانشگاه تهران

۲

کارشناسی ارشد پردیس کیش دانشگاه امیرکبیر

 

اعتبار مدرک کارشناسی ارشد پردیس

مدرک کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه ها با امضای ریاست و معاونت آموزشی دانشگاه مادر صادر می‌ شود و کاملاً مشابه مدارک دوره‌های روزانه است، تنها تفاوت مدرک کارشناسی ارشد پردیس با دوره روزانه در این است که  بر اساس شیوه نامه تأسیس پردیس‌های خودگردان در متن مدرک عنوان «پردیس دانشگاهی» به عنوان دانشکده محل تحصیل ذکر می‌شود.

شهریه کارشناسی ارشد پردیس

شهریه دوره کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه ها متغیر است و توسط هیأت امنای دانشگاه مادر تعیین می شود. در زیر نمونه شهریه های ارشد پردیس دانشگاه ها در سال ۱۴۰۰ آورده شده است:

ردیف

شهریه کارشناسی ارشد پردیس در سال ۱۴۰۰

۱

شهریه کارشناسی ارشد پردیس کیش دانشگاه تهران

۲

شهریه ارشد پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان

۳

شهریه کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه اصفهان

۴

شهریه کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه خوارزمی

 

اعتراض به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در پردیس دانشگاه ها

در آبان ماه سال ۹۶، نایب رئیس اتحادیه‌ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی از وزیر علوم درخواست کرد که پذیرش در پردیس های بین‌ الملل پولی و نوبت های شبانه دانشگاه های دولتی را تعطیل کند و ورود بخش دولتی به بخش خصوصی آموزش عالی را متوقف سازد.

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد