منابع کنکور کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰؛ در خردادماه سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. علاقه مندان به شرکت در این آزمون می توانند در مهلت ثبت نام ارشد ۱۴۰۰ به سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم انسانی

منابع کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی منابع کنکور کارشناسی ارشد ایران شناسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی منابع کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان ژاپنی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی منابع کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات اردو
منابع کنکور کارشناسی ارشد زبان عربی منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اقتصادی منابع کنکور کارشناسی ارشد مطالعات جهان
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم ورزشی منابع کنکور کارشناسی ارشد باستان شناسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد تاریخ منابع کنکور کارشناسی ارشد روان‌شناسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری
منابع کنکور کارشناسی ارشد زبان های باستانی ایران منابع کنکور کارشناسی ارشد مطالعات زنان
منابع کنکور کارشناسی ارشد زبان شناسی منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
منابع کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث منابع کنکور کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
منابع کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوق منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت
منابع کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام منابع کنکور کارشناسی ارشد مشاوره
منابع کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی – ادیان منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دریایی
منابع کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن) منابع کنکور کارشناسی ارشد امور فرهنگی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فلسفه منابع کنکور کارشناسی ارشد محیط‌زیست
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی منابع کنکور کارشناسی ارشد اطلاعات و حفاظت اطلاعات
منابع کنکور کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان فرانسه منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی (۱)
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی (۲)
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان روسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان آلمانی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی منابع کنکور کارشناسی ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک
منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق منابع کنکور کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک
منابع کنکور کارشناسی ارشد آماد منابع کنکور کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل (۲)
منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بحران منابع کنکور کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی
منابع کنکور کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل (۱) منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته‌های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین
 

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم پایه

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم زمین منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
منابع کنکور کارشناسی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی
منابع کنکور کارشناسی ارشد شیمی منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری
منابع کنکور کارشناسی ارشد فیزیک منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم محیط زیست
منابع کنکور کارشناسی ارشد فوتونیک منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا
منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی منابع کنکور کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی
منابع کنکور کارشناسی ارشد آمار منابع کنکور کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه علم
منابع کنکور کارشناسی ارشد ریاضی منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم شناختی
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اطلاعاتی
 

منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی – مهندسی

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق منابع کنکور کارشناسی ارشد ‌نانوفناوری – نانومواد
منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا
منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نساجی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی‌ صنایع منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی در سوانح طبیعی منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر – صنایع رنگ
منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست
منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ‌ابزار دقیق‌ و اتوماسیون در صنایع نفت
منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت ایمنی‌ و محیط‌ زیست HSE
منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی منابع کنکور کارشناسی ارشد ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست
 

منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب منابع کنکور کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات منابع کنکور کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
منابع کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم
منابع کنکور کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت حاصلخیزی زیست فناوری و منابع خاک منابع کنکور کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم دام و طیور منابع کنکور کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی شیلات منابع کنکور کارشناسی ارشد توسعه روستایی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز
 

منابع کنکور کارشناسی ارشد هنر

منابع کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری منابع کنکور کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی
منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری منابع کنکور کارشناسی ارشد هنرهای موسیقی
منابع کنکور کارشناسی ارشد معماری منابع کنکور کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری
منابع کنکور کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی صنعتی
منابع کنکور کارشناسی ارشد نمایش عروسکی منابع کنکور کارشناسی ارشد فرش
منابع کنکور کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
منابع کنکور کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی
 

منابع کنکور کارشناسی ارشد دامپزشکی

منابع کنکور کارشناسی ارشد انگل شناسی منابع کنکور کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فیزیولوژی دامپزشکی منابع کنکور کارشناسی ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی
منابع کنکور کارشناسی ارشد قارچ شناسی دامپزشکی منابع کنکور کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
منابع کنکور کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی منابع کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی

 

آیا منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و دانشگاه آزاد یکسان است؟

بله با توجه به این که کنکور ارشد سراسری و آزاد به صورت یکپارچه در قالب یک آزمون برگزار می شود، منابع آن ها نیز یکسان است.

بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد را از کجا پیدا کنیم؟

برای شناسایی بهترین منابع آزمون ارشد می توانید علاوه بر این که سوالات سال های قبل را بررسی می کنید، از رتبه های برتر کنکور ارشد سال های گذشته نیز سوال کنید.

کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ کی برگزار می شود؟

زمان کنکور ارشد ۱۴۰۰؛ ۶ و ۷ خردادماه سال آینده اعلام شده است.

 

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد