ضرایب و منابع دروس مهندسی کشاوری – حشره شناسی کشاورزی آزمون کارشناسی ارشد ( کد ۱۳۱۴ )

در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاوری – حشره شناسی کشاورزی ضرایب دروس محتلف و منابع پیشنهادی برای دروس به شرح زیر است:

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

ضرایب دروس کشاوری – حشره شناسی کشاورزی :

کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی

منابع آزمون کشاوری – حشره شناسی کشاورزی :

زبان –گرامر:

کتاب گرامر عباس فرزام و احمد ومدیری

زبان عمومی – درک مطلب :

برای زبان عمومی منبع خاصی نیست . هر کتابی می تواند به یادگیری کمک کند ولی برای درک مطلب کتاب معروف ۵۰۴ و سایر کتب مربوطه… مفید می باشند

زبان تخصصی :

جزوات و کتابهای مرتبط با حشره شناسی

جانورشناسی:

 1. جزوه تهران ( خرازی )
 2. جزوه ارومیه
 3. جزوه سلیمان نژادیان اهواز
 4. جزوه دکتر مرادی زنجان ( کرمها)
 5. جزوه همدان
 6. جزوه خلاصه شده برای کنکور
 7. حشره شناسی- فیزیو لوژی و مورفولوژی:
 8. جلد ۱ دکتر شجاعی تهران
 9. کتاب فیزیو لوژی دکتر زنوز تهران
 10. جزوه حشره شناسی تبریز
 11. جزوه اصفهان- دکتر عبادی
 12. کتاب حشره شناسی و آفت شناسی کشاورزی —- دکتر اسماعیلی وآزمایش فرد و میرکریمی
 13. حشره شناسی دکتر محمود شجاعی جلد ۱(فیزیولژی و مرفولژی)
 14.  حشره شناسی دکتر مرتضی اسماعیلی و همکاران

حشره شناسی -رده بندی:

 1. جزوه رده بندی اصفهان ( دکتر رحیم عبادی)
 2.  جزوه رده بندی تهران
 3. کتاب Borror
 4. جزوه رده بندی تبریز (مهم برای راسته های کم اهمیت)

آفات درختان میوه:

 1. کتاب دکتر اسماعیلی ( آفات درختان میوه )ش
 2. کتاب آفات درختان میوه دکتر بهداد .
 3. کتاب حشره مقدماتی دکتر اسماعیلی و پروانه آزمایش فر
 4. جزوه آفات میوه دکتر سراج – اهواز
 5. کتاب آفات درختان میوه ( دکتر رجبی )

آفات زراعی:

 1. جزوه دکتر سراج( اهواز )
 2. جزوه دکتر موحدی زنجان
 3. جزوه دکتر رسولیان (تهران )
 4. کتاب آفات زراعی دکتر خانجانی همدان
 5. کتاب حشره مقدماتی دکتر اسماعیلی و پروانه آزمایش فر

آفات س-ز-ج:

 1. جزوه رسولیان کرج
 2.  جزوه زنجان موحدی
 3.  جزوه اهواز-دکتر سلیمان نژادیان
 4. کتاب آفات س-ز-ج دکتر خانجانی همدان

آفات انباری:

 1. جزوه فریدی زنجان —-دستنویس با کیفیت خوب
 2. کتاب آفات انباری دکتر زنوز (سخت بالپوشان زیان آور انباری)
 3. کتاب دکتر سپاسگزاریان ( قسمت غیر از سوسکها(

اصول مبارزه با آفات:

 1. جزوه رسولیان کرج- جزوه دکتر سراج(اهواز)
 2. اصول مبارزه با آفات دکتر موحدی زنجان
 3. آفات گیاهان سبزی و صیفی دکتر محمد خانجانی
 4. آفات گیاهان صیفی و زینتی دکتر کاظم زاهدی

 اصول مبارزه با آفات تبریز:

 1. اصول مبارزه با آفات تهران (دکتر طالبی چایچی)
 2. کتاب اصول مبارزه با آفات گیاهی (دکتر سراج )

سم شناسی:

 1. کتاب دکتر طالبی تهران
 2. کتاب دکتر رخشانی زابل
 3. جزوه دکتر طالبی تهران
 4. جزوه دکتر حجازی تبریز

سم شناسی دکتر خانجانی

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات