پارسه

دانلود سوالات و کلید کنکور ارشد ۸۹ آمار (رایگان)

دریافت سوالات کارشناسی ارشد آمار شامل گرایش های آمار ریاضی، آمار بیمه، آکچواری، آمار اقتصادی و اجتماعی، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ آمار

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۳

۷۶

۱

۵۱

۲

۲۶

۲

۱

۲

۷۷

۴

۵۲

۱

۲۷

۱

۲

۲

۷۸

۳

۵۳

۲

۲۸

۳

۳

۲

۷۹

۱

۵۴

۱

۲۹

۲

۴

۱

۸۰

۲

۵۵

۴

۳۰

۳

۵

۴

۸۱

۴

۵۶

۱

۳۱

۲

۶

۳

۸۲

۴

۵۷

۱

۳۲

۴

۷

۱

۸۳

۲

۵۸

۲

۳۳

۳

۸

۳

۸۴

۳

۵۹

۳

۳۴

۱

۹

۲

۸۵

۱

۶۰

۲

۳۵

۱

۱۰

۱

۸۶

۳

۶۱

۴

۳۶

۴

۱۱

۳

۸۷

۳

۶۲

۴

۳۷

۱

۱۲

۲

۸۸

۲

۶۳

۳

۳۸

۳

۱۳

۳

۸۹

۴

۶۴

۴

۳۹

۴

۱۴

۴

۹۰

۱

۶۵

۲

۴۰

۴

۱۵

۴

۹۱

۴

۶۶

۳

۴۱

۱

۱۶

۱

۹۲

۲

۶۷

۱

۴۲

۱

۱۷

۲

۹۳

۲

۶۸

۳

۴۳

۲

۱۸

۱

۹۴

۳

۶۹

۳

۴۴

۴

۱۹

۳

۹۵

۱

۷۰

۲

۴۵

۴

۲۰

۴

۹۶

۳

۷۱

۴

۴۶

۳

۲۱

۲

۹۷

۱

۷۲

۲

۴۷

۴

۲۲

۴

۹۸

۴

۷۳

۱

۴۸

۲

۲۳

۲

۹۹

۴

۷۴

۲

۴۹

۳

۲۴

۳

۱۰۰

۱

۷۵

۱

۵۰

۳

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

۱۹۱

۴

۱۶۱

۴

۱۳۱

۱

۱۰۱

 

۱۹۲

۳

۱۶۲

۲

۱۳۲

۲

۱۰۲

 

۱۹۳

۳

۱۶۳

۳

۱۳۳

۴

۱۰۳

 

۱۹۴

۱

۱۶۴

۴

۱۳۴

۲

۱۰۴

 

۱۹۵

۲

۱۶۵

۳

۱۳۵

۳

۱۰۵

 

۱۹۶

۲

۱۶۶

۴

۱۳۶

۳

۱۰۶

 

۱۹۷

۴

۱۶۷

۱

۱۳۷

۲

۱۰۷

 

۱۹۸

۴

۱۶۸

۳

۱۳۸

۱

۱۰۸

 

۱۹۹

۲

۱۶۹

۱

۱۳۹

۳

۱۰۹

 

۲۰۰

۴

۱۷۰

۱

۱۴۰

۱

۱۱۰

 

۲۰۱

۴

۱۷۱

۱

۱۴۱

۴

۱۱۱

 

۲۰۲

۱

۱۷۲

۳

۱۴۲

۴

۱۱۲

 

۲۰۳

۳

۱۷۳

۲

۱۴۳

۳

۱۱۳

 

۲۰۴

۳

۱۷۴

۲

۱۴۴

۱

۱۱۴

 

۲۰۵

۴

۱۷۵

۴

۱۴۵

۲

۱۱۵

 

۲۰۶

۲

۱۷۶

۳

۱۴۶

۲

۱۱۶

 

۲۰۷

۱

۱۷۷

۴

۱۴۷

۱

۱۱۷

 

۲۰۸

۳

۱۷۸

۲

۱۴۸

۴

۱۱۸

 

۲۰۹

۱

۱۷۹

۱

۱۴۹

۴

۱۱۹

 

۲۱۰

۴

۱۸۰

۳

۱۵۰

۲

۱۲۰

 

۲۱۱

 

۱۸۱

۴

۱۵۱

۲

۱۲۱

 

۲۱۲

 

۱۸۲

۲

۱۵۲

۱

۱۲۲

 

۲۱۳

 

۱۸۳

۱

۱۵۳

۳

۱۲۳

 

۲۱۴

 

۱۸۴

۲

۱۵۴

۱

۱۲۴

 

۲۱۵

 

۱۸۵

۴

۱۵۵

۳

۱۲۵

 

۲۱۶

 

۱۸۶

۲

۱۵۶

۱

۱۲۶

 

۲۱۷

 

۱۸۷

۱

۱۵۷

۳

۱۲۷

 

۲۱۸

 

۱۸۸

۳

۱۵۸

۴

۱۲۸

 

۲۱۹

 

۱۸۹

۳

۱۵۹

۲

۱۲۹

 

۲۲۰

 

۱۹۰

۲

۱۶۰

۳

۱۳۰

 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ آمار

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۳

۷۶

۱

۵۱

۲

۲۶

۲

۱

۲

۷۷

۴

۵۲

۱

۲۷

۱

۲

۲

۷۸

۳

۵۳

۲

۲۸

۳

۳

۲

۷۹

۱

۵۴

۱

۲۹

۲

۴

۱

۸۰

۲

۵۵

۴

۳۰

۳

۵

۴

۸۱

۴

۵۶

۱

۳۱

۲

۶

۳

۸۲

۴

۵۷

۱

۳۲

۴

۷

۱

۸۳

۲

۵۸

۲

۳۳

۳

۸

۳

۸۴

۳

۵۹

۳

۳۴

۱

۹

۲

۸۵

۱

۶۰

۲

۳۵

۱

۱۰

۱

۸۶

۳

۶۱

۴

۳۶

۴

۱۱

۳

۸۷

۳

۶۲

۴

۳۷

۱

۱۲

۲

۸۸

۲

۶۳

۳

۳۸

۳

۱۳

۳

۸۹

۴

۶۴

۴

۳۹

۴

۱۴

۴

۹۰

۱

۶۵

۲

۴۰

۴

۱۵

۴

۹۱

۴

۶۶

۳

۴۱

۱

۱۶

۱

۹۲

۲

۶۷

۱

۴۲

۱

۱۷

۲

۹۳

۲

۶۸

۳

۴۳

۲

۱۸

۱

۹۴

۳

۶۹

۳

۴۴

۴

۱۹

۳

۹۵

۱

۷۰

۲

۴۵

۴

۲۰

۴

۹۶

۳

۷۱

۴

۴۶

۳

۲۱

۲

۹۷

۱

۷۲

۲

۴۷

۴

۲۲

۴

۹۸

۴

۷۳

۱

۴۸

۲

۲۳

۲

۹۹

۴

۷۴

۲

۴۹

۳

۲۴

۳

۱۰۰

۱

۷۵

۱

۵۰

۳

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

۱۹۱

۴

۱۶۱

۴

۱۳۱

۱

۱۰۱

 

۱۹۲

۳

۱۶۲

۲

۱۳۲

۲

۱۰۲

 

۱۹۳

۳

۱۶۳

۳

۱۳۳

۴

۱۰۳

 

۱۹۴

۱

۱۶۴

۴

۱۳۴

۲

۱۰۴

 

۱۹۵

۲

۱۶۵

۳

۱۳۵

۳

۱۰۵

 

۱۹۶

۲

۱۶۶

۴

۱۳۶

۳

۱۰۶

 

۱۹۷

۴

۱۶۷

۱

۱۳۷

۲

۱۰۷

 

۱۹۸

۴

۱۶۸

۳

۱۳۸

۱

۱۰۸

 

۱۹۹

۲

۱۶۹

۱

۱۳۹

۳

۱۰۹

 

۲۰۰

۴

۱۷۰

۱

۱۴۰

۱

۱۱۰

 

۲۰۱

۴

۱۷۱

۱

۱۴۱

۴

۱۱۱

 

۲۰۲

۱

۱۷۲

۳

۱۴۲

۴

۱۱۲

 

۲۰۳

۳

۱۷۳

۲

۱۴۳

۳

۱۱۳

 

۲۰۴

۳

۱۷۴

۲

۱۴۴

۱

۱۱۴

 

۲۰۵

۴

۱۷۵

۴

۱۴۵

۲

۱۱۵

 

۲۰۶

۲

۱۷۶

۳

۱۴۶

۲

۱۱۶

 

۲۰۷

۱

۱۷۷

۴

۱۴۷

۱

۱۱۷

 

۲۰۸

۳

۱۷۸

۲

۱۴۸

۴

۱۱۸

 

۲۰۹

۱

۱۷۹

۱

۱۴۹

۴

۱۱۹

 

۲۱۰

۴

۱۸۰

۳

۱۵۰

۲

۱۲۰

 

۲۱۱

 

۱۸۱

۴

۱۵۱

۲

۱۲۱

 

۲۱۲

 

۱۸۲

۲

۱۵۲

۱

۱۲۲

 

۲۱۳

 

۱۸۳

۱

۱۵۳

۳

۱۲۳

 

۲۱۴

 

۱۸۴

۲

۱۵۴

۱

۱۲۴

 

۲۱۵

 

۱۸۵

۴

۱۵۵

۳

۱۲۵

 

۲۱۶

 

۱۸۶

۲

۱۵۶

۱

۱۲۶

 

۲۱۷

 

۱۸۷

۱

۱۵۷

۳

۱۲۷

 

۲۱۸

 

۱۸۸

۳

۱۵۸

۴

۱۲۸

 

۲۱۹

 

۱۸۹

۳

۱۵۹

۲

۱۲۹

 

۲۲۰

 

۱۹۰

۲

۱۶۰

۳

۱۳۰

 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ آمار

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۳

۷۶

۱

۵۱

۲

۲۶

۲

۱

۲

۷۷

۴

۵۲

۱

۲۷

۱

۲

۲

۷۸

۳

۵۳

۲

۲۸

۳

۳

۲

۷۹

۱

۵۴

۱

۲۹

۲

۴

۱

۸۰

۲

۵۵

۴

۳۰

۳

۵

۴

۸۱

۴

۵۶

۱

۳۱

۲

۶

۳

۸۲

۴

۵۷

۱

۳۲

۴

۷

۱

۸۳

۲

۵۸

۲

۳۳

۳

۸

۳

۸۴

۳

۵۹

۳

۳۴

۱

۹

۲

۸۵

۱

۶۰

۲

۳۵

۱

۱۰

۱

۸۶

۳

۶۱

۴

۳۶

۴

۱۱

۳

۸۷

۳

۶۲

۴

۳۷

۱

۱۲

۲

۸۸

۲

۶۳

۳

۳۸

۳

۱۳

۳

۸۹

۴

۶۴

۴

۳۹

۴

۱۴

۴

۹۰

۱

۶۵

۲

۴۰

۴

۱۵

۴

۹۱

۴

۶۶

۳

۴۱

۱

۱۶

۱

۹۲

۲

۶۷

۱

۴۲

۱

۱۷

۲

۹۳

۲

۶۸

۳

۴۳

۲

۱۸

۱

۹۴

۳

۶۹

۳

۴۴

۴

۱۹

۳

۹۵

۱

۷۰

۲

۴۵

۴

۲۰

۴

۹۶

۳

۷۱

۴

۴۶

۳

۲۱

۲

۹۷

۱

۷۲

۲

۴۷

۴

۲۲

۴

۹۸

۴

۷۳

۱

۴۸

۲

۲۳

۲

۹۹

۴

۷۴

۲

۴۹

۳

۲۴

۳

۱۰۰

۱

۷۵

۱

۵۰

۳

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

۱۹۱

۴

۱۶۱

۴

۱۳۱

۱

۱۰۱

 

۱۹۲

۳

۱۶۲

۲

۱۳۲

۲

۱۰۲

 

۱۹۳

۳

۱۶۳

۳

۱۳۳

۴

۱۰۳

 

۱۹۴

۱

۱۶۴

۴

۱۳۴

۲

۱۰۴

 

۱۹۵

۲

۱۶۵

۳

۱۳۵

۳

۱۰۵

 

۱۹۶

۲

۱۶۶

۴

۱۳۶

۳

۱۰۶

 

۱۹۷

۴

۱۶۷

۱

۱۳۷

۲

۱۰۷

 

۱۹۸

۴

۱۶۸

۳

۱۳۸

۱

۱۰۸

 

۱۹۹

۲

۱۶۹

۱

۱۳۹

۳

۱۰۹

 

۲۰۰

۴

۱۷۰

۱

۱۴۰

۱

۱۱۰

 

۲۰۱

۴

۱۷۱

۱

۱۴۱

۴

۱۱۱

 

۲۰۲

۱

۱۷۲

۳

۱۴۲

۴

۱۱۲

 

۲۰۳

۳

۱۷۳

۲

۱۴۳

۳

۱۱۳

 

۲۰۴

۳

۱۷۴

۲

۱۴۴

۱

۱۱۴

 

۲۰۵

۴

۱۷۵

۴

۱۴۵

۲

۱۱۵

 

۲۰۶

۲

۱۷۶

۳

۱۴۶

۲

۱۱۶

 

۲۰۷

۱

۱۷۷

۴

۱۴۷

۱

۱۱۷

 

۲۰۸

۳

۱۷۸

۲

۱۴۸

۴

۱۱۸

 

۲۰۹

۱

۱۷۹

۱

۱۴۹

۴

۱۱۹

 

۲۱۰

۴

۱۸۰

۳

۱۵۰

۲

۱۲۰

 

۲۱۱

 

۱۸۱

۴

۱۵۱

۲

۱۲۱

 

۲۱۲

 

۱۸۲

۲

۱۵۲

۱

۱۲۲

 

۲۱۳

 

۱۸۳

۱

۱۵۳

۳

۱۲۳

 

۲۱۴

 

۱۸۴

۲

۱۵۴

۱

۱۲۴

 

۲۱۵

 

۱۸۵

۴

۱۵۵

۳

۱۲۵

 

۲۱۶

 

۱۸۶

۲

۱۵۶

۱

۱۲۶

 

۲۱۷

 

۱۸۷

۱

۱۵۷

۳

۱۲۷

 

۲۱۸

 

۱۸۸

۳

۱۵۸

۴

۱۲۸

 

۲۱۹

 

۱۸۹

۳

۱۵۹

۲

۱۲۹

 

۲۲۰

 

۱۹۰

۲

۱۶۰

۳

۱۳۰

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات