پارسه

دانلود سوالات و کلید کنکور ارشد ۸۹ علوم اجتماعی (رایگان)

دریافت سوالات کارشناسی ارشد علوم اجتماعی شامل گرایش های مردم شناسی، جمعیت شناسی، جامعه شناسی، توسعه روستایی، برنامه ریزی رفاه اجتماعی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی، مطالعات فرهنگی، مطالعات جوانان، برنامه ریزی توسعه منطقه ای، برنامه ریزی گردشگری و دانش اجتماعی مسلمین، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ علوم اجتماعی

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۴

۷۶

۳

۵۱

۱

۲۶

۴

۱

۲

۷۷

۲

۵۲

۳

۲۷

۳

۲

۱

۷۸

۴

۵۳

۱

۲۸

۱

۳

۳

۷۹

۲

۵۴

۲

۲۹

۲

۴

۳

۸۰

۱

۵۵

۳

۳۰

۳

۵

۱

۸۱

۴

۵۶

۱

۳۱

۴

۶

۴

۸۲

۱

۵۷

۴

۳۲

۱

۷

۳

۸۳

۲

۵۸

۴

۳۳

۲

۸

۴

۸۴

۲

۵۹

۲

۳۴

۴

۹

۴

۸۵

۴

۶۰

۴

۳۵

۱

۱۰

۲

۸۶

۳

۶۱

۲

۳۶

۳

۱۱

۳

۸۷

۴

۶۲

۳

۳۷

۳

۱۲

۴

۸۸

۱

۶۳

۳

۳۸

۱

۱۳

۱

۸۹

۳

۶۴

۴

۳۹

۴

۱۴

۳

۹۰

۳

۶۵

۱

۴۰

۲

۱۵

۱

۹۱

۲

۶۶

۱

۴۱

۲

۱۶

۲

۹۲

۲

۶۷

۳

۴۲

۱

۱۷

۴

۹۳

۳

۶۸

۲

۴۳

۳

۱۸

۴

۹۴

۳

۶۹

۱

۴۴

۲

۱۹

۳

۹۵

۱

۷۰

۱

۴۵

۱

۲۰

۴

۹۶

۴

۷۱

۱

۴۶

۴

۲۱

۱

۹۷

۲

۷۲

۱

۴۷

۳

۲۲

۲

۹۸

۱

۷۳

۲

۴۸

۲

۲۳

۳

۹۹

۱

۷۴

۳

۴۹

۲

۲۴

۲

۱۰۰

۳

۷۵

۴

۵۰

۳

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

۱۹۱

۳

۱۶۱

۳

۱۳۱

۳

۱۰۱

 

۱۹۲

۱

۱۶۲

۴

۱۳۲

۱

۱۰۲

 

۱۹۳

۳

۱۶۳

۲

۱۳۳

۱

۱۰۳

 

۱۹۴

۲

۱۶۴

۳

۱۳۴

۲

۱۰۴

 

۱۹۵

۳

۱۶۵

۱

۱۳۵

۴

۱۰۵

 

۱۹۶

۱

۱۶۶

۳

۱۳۶

۳

۱۰۶

 

۱۹۷

۲

۱۶۷

۲

۱۳۷

۱

۱۰۷

 

۱۹۸

۲

۱۶۸

۴

۱۳۸

۱

۱۰۸

 

۱۹۹

۳

۱۶۹

۴

۱۳۹

۴

۱۰۹

 

۲۰۰

۳

۱۷۰

۲

۱۴۰

۲

۱۱۰

 

۲۰۱

۴

۱۷۱

۱

۱۴۱

۲

۱۱۱

 

۲۰۲

۱

۱۷۲

۱

۱۴۲

۱

۱۱۲

 

۲۰۳

۳

۱۷۳

۳

۱۴۳

۴

۱۱۳

 

۲۰۴

۱

۱۷۴

۲

۱۴۴

۴

۱۱۴

 

۲۰۵

۳

۱۷۵

۴

۱۴۵

۲

۱۱۵

 

۲۰۶

۲

۱۷۶

۳

۱۴۶

۳

۱۱۶

 

۲۰۷

۴

۱۷۷

۲

۱۴۷

۳

۱۱۷

 

۲۰۸

۱

۱۷۸

۴

۱۴۸

۳

۱۱۸

 

۲۰۹

۳

۱۷۹

۴

۱۴۹

۲

۱۱۹

 

۲۱۰

۴

۱۸۰

۱

۱۵۰

۱

۱۲۰

 

۲۱۱

 

۱۸۱

۴

۱۵۱

۳

۱۲۱

 

۲۱۲

 

۱۸۲

۱

۱۵۲

۱

۱۲۲

 

۲۱۳

 

۱۸۳

۳

۱۵۳

۲

۱۲۳

 

۲۱۴

 

۱۸۴

۲

۱۵۴

۱

۱۲۴

 

۲۱۵

 

۱۸۵

۱

۱۵۵

۱

۱۲۵

 

۲۱۶

 

۱۸۶

۴

۱۵۶

۴

۱۲۶

 

۲۱۷

 

۱۸۷

۴

۱۵۷

۲

۱۲۷

 

۲۱۸

 

۱۸۸

۲

۱۵۸

۴

۱۲۸

 

۲۱۹

 

۱۸۹

۱

۱۵۹

۳

۱۲۹

 

۲۲۰

 

۱۹۰

۱

۱۶۰

۴

۱۳۰

 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ علوم اجتماعی

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۳

۷۶

۴

۵۱

۱

۲۶

۲

۱

۴

۷۷

۱

۵۲

۲

۲۷

۴

۲

۲

۷۸

۴

۵۳

۳

۲۸

۳

۳

۲

۷۹

۲

۵۴

۱

۲۹

۲

۴

۳

۸۰

۳

۵۵

۱

۳۰

۱

۵

۱

۸۱

۴

۵۶

۳

۳۱

۳

۶

۳

۸۲

۳

۵۷

۳

۳۲

۲

۷

۲

۸۳

۱

۵۸

۱

۳۳

۱

۸

۲

۸۴

۳

۵۹

۲

۳۴

۴

۹

۱

۸۵

۱

۶۰

۳

۳۵

۱

۱۰

۲

۸۶

۲

۶۱

۳

۳۶

۳

۱۱

۴

۸۷

۳

۶۲

۲

۳۷

۳

۱۲

۱

۸۸

۴

۶۳

۱

۳۸

۴

۱۳

۳

۸۹

۳

۶۴

۴

۳۹

۲

۱۴

۴

۹۰

۲

۶۵

۴

۴۰

۳

۱۵

۲

۹۱

۳

۶۶

۳

۴۱

۳

۱۶

۲

۹۲

۳

۶۷

۲

۴۲

۴

۱۷

۱

۹۳

۲

۶۸

۱

۴۳

۴

۱۸

۴

۹۴

۳

۶۹

۱

۴۴

۱

۱۹

۱

۹۵

۱

۷۰

۱

۴۵

۲

۲۰

۴

۹۶

۳

۷۱

۴

۴۶

۴

۲۱

۳

۹۷

۴

۷۲

۳

۴۷

۴

۲۲

۱

۹۸

۲

۷۳

۲

۴۸

۲

۲۳

۱

۹۹

۲

۷۴

۴

۴۹

۳

۲۴

۴

۱۰۰

۱

۷۵

۴

۵۰

۱

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

۱۹۱

۲

۱۶۱

۱

۱۳۱

۴

۱۰۱

 

۱۹۲

۳

۱۶۲

۳

۱۳۲

۲

۱۰۲

 

۱۹۳

۴

۱۶۳

۱

۱۳۳

۱

۱۰۳

 

۱۹۴

۱

۱۶۴

۳

۱۳۴

۳

۱۰۴

 

۱۹۵

۳

۱۶۵

۱

۱۳۵

۴

۱۰۵

 

۱۹۶

۲

۱۶۶

۴

۱۳۶

۲

۱۰۶

 

۱۹۷

۲

۱۶۷

۴

۱۳۷

۱

۱۰۷

 

۱۹۸

۱

۱۶۸

۳

۱۳۸

۱

۱۰۸

 

۱۹۹

۴

۱۶۹

۱

۱۳۹

۳

۱۰۹

 

۲۰۰

۴

۱۷۰

۲

۱۴۰

۳

۱۱۰

 

۲۰۱

۲

۱۷۱

۳

۱۴۱

۱

۱۱۱

 

۲۰۲

۴

۱۷۲

۳

۱۴۲

۲

۱۱۲

 

۲۰۳

۲

۱۷۳

۳

۱۴۳

۴

۱۱۳

 

۲۰۴

۳

۱۷۴

۲

۱۴۴

۲

۱۱۴

 

۲۰۵

۱

۱۷۵

۲

۱۴۵

۳

۱۱۵

 

۲۰۶

 

۱۷۶

۴

۱۴۶

۴

۱۱۶

 

۲۰۷

 

۱۷۷

۱

۱۴۷

۳

۱۱۷

 

۲۰۸

 

۱۷۸

۳

۱۴۸

۱

۱۱۸

 

۲۰۹

 

۱۷۹

۲

۱۴۹

۳

۱۱۹

 

۲۱۰

 

۱۸۰

۴

۱۵۰

۲

۱۲۰

 

۲۱۱

 

۱۸۱

۲

۱۵۱

۲

۱۲۱

 

۲۱۲

 

۱۸۲

۴

۱۵۲

۴

۱۲۲

 

۲۱۳

 

۱۸۳

۴

۱۵۳

۱

۱۲۳

 

۲۱۴

 

۱۸۴

۱

۱۵۴

۴

۱۲۴

 

۲۱۵

 

۱۸۵

۱

۱۵۵

۳

۱۲۵

 

۲۱۶

 

۱۸۶

۱

۱۵۶

۴

۱۲۶

 

۲۱۷

 

۱۸۷

۲

۱۵۷

۳

۱۲۷

 

۲۱۸

 

۱۸۸

۳

۱۵۸

۴

۱۲۸

 

۲۱۹

 

۱۸۹

۳

۱۵۹

۲

۱۲۹

 

۲۲۰

 

۱۹۰

۴

۱۶۰

۴

۱۳۰

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۱ دیدگاه
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
younes
آبان ۱, ۱۳۹۵ ۱۰:۱۰ ب٫ظ

با سلام واحترام
کمال تشکروقدردانی از مدیریت محترم سایت را که سعادت خدمت رسانی به دانشجویان رادرهمه ی زمینه های علمی که با ایجادبستری سهل وآسان وفراهم کردن نیاز بیشتر
دانش پژوهان داشتید راداریم فلذا آرزوی موفقیت وسعادت رابرای شما از درگاه ایزدمنان
خواستاریم.
امضا
دانشجویان ارشدپیام نورمشهد