پارسه

دانلود سوالات و کلید کنکور ارشد ۸۹ زمین شناسی (رایگان)

دریافت سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی شامل گرایش های پترولوژی، اقتصادی، تکنونیک، آبشناسی، هیدرولوژی، چینه شناسی، فسیل شناسی، رسوب شناسی و سنگ شناسی رشوبی، نفت، مهندسی، ریست محیطی، ژئو شیمی، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ زمین شناسی

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۲

۷۶

۱

۵۱

۲

۲۶

۲

۱

۲

۷۷

۳

۵۲

۲

۲۷

۱

۲

۲

۷۸

۴

۵۳

۳

۲۸

۳

۳

۱

۷۹

۳

۵۴

۴

۲۹

۲

۴

۳

۸۰

۴

۵۵

۱

۳۰

۳

۵

۲

۸۱

۴

۵۶

۳

۳۱

۲

۶

۴

۸۲

۳

۵۷

۴

۳۲

۴

۷

۲

۸۳

۲

۵۸

۱

۳۳

۳

۸

۲

۸۴

۴

۵۹

۴

۳۴

۱

۹

۴

۸۵

۲

۶۰

۱

۳۵

۱

۱۰

۳

۸۶

۴

۶۱

۳

۳۶

۴

۱۱

۱

۸۷

۳

۶۲

۲

۳۷

۱

۱۲

۴

۸۸

۲

۶۳

۱

۳۸

۳

۱۳

۴

۸۹

۱

۶۴

۲

۳۹

۴

۱۴

۱

۹۰

۳

۶۵

۴

۴۰

۴

۱۵

۲

۹۱

۳

۶۶

۲

۴۱

۱

۱۶

۴

۹۲

۴

۶۷

۳

۴۲

۳

۱۷

۳

۹۳

۱

۶۸

۲

۴۳

۲

۱۸

۲

۹۴

۳

۶۹

۴

۴۴

۴

۱۹

۳

۹۵

۲

۷۰

۱

۴۵

۴

۲۰

۱

۹۶

۳

۷۱

۱

۴۶

۲

۲۱

۴

۹۷

۴

۷۲

۴

۴۷

۴

۲۲

۴

۹۸

۱

۷۳

۲

۴۸

۳

۲۳

۱

۹۹

۳

۷۴

۲

۴۹

۱

۲۴

۴

۱۰۰

۱

۷۵

۱

۵۰

۳

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

۱۹۱

۲

۱۶۱

۱

۱۳۱

۱

۱۰۱

 

۱۹۲

۳

۱۶۲

۴

۱۳۲

۲

۱۰۲

 

۱۹۳

۳

۱۶۳

۲

۱۳۳

۳

۱۰۳

 

۱۹۴

۳

۱۶۴

۲

۱۳۴

۳

۱۰۴

 

۱۹۵

۱

۱۶۵

۱

۱۳۵

۱

۱۰۵

 

۱۹۶

۲

۱۶۶

۴

۱۳۶

۱

۱۰۶

 

۱۹۷

۱

۱۶۷

۲

۱۳۷

۱

۱۰۷

 

۱۹۸

۴

۱۶۸

۱

۱۳۸

۲

۱۰۸

 

۱۹۹

۲

۱۶۹

۳

۱۳۹

۴

۱۰۹

 

۲۰۰

۳

۱۷۰

۳

۱۴۰

۴

۱۱۰

 

۲۰۱

۴

۱۷۱

۲

۱۴۱

۳

۱۱۱

 

۲۰۲

۴

۱۷۲

۴

۱۴۲

۲

۱۱۲

 

۲۰۳

۱

۱۷۳

۳

۱۴۳

۳

۱۱۳

 

۲۰۴

۴

۱۷۴

۳

۱۴۴

۱

۱۱۴

 

۲۰۵

۱

۱۷۵

۴

۱۴۵

۲

۱۱۵

 

۲۰۶

۲

۱۷۶

۳

۱۴۶

۳

۱۱۶

 

۲۰۷

۴

۱۷۷

۱

۱۴۷

۴

۱۱۷

 

۲۰۸

۱

۱۷۸

۲

۱۴۸

۲

۱۱۸

 

۲۰۹

۳

۱۷۹

۴

۱۴۹

۱

۱۱۹

 

۲۱۰

۳

۱۸۰

۱

۱۵۰

۲

۱۲۰

 

۲۱۱

 

۱۸۱

۴

۱۵۱

۳

۱۲۱

 

۲۱۲

 

۱۸۲

۲

۱۵۲

۳

۱۲۲

 

۲۱۳

 

۱۸۳

۴

۱۵۳

۴

۱۲۳

 

۲۱۴

 

۱۸۴

۱

۱۵۴

۱

۱۲۴

 

۲۱۵

 

۱۸۵

۳

۱۵۵

۴

۱۲۵

 

۲۱۶

 

۱۸۶

۴

۱۵۶

۲

۱۲۶

 

۲۱۷

 

۱۸۷

۱

۱۵۷

۳

۱۲۷

 

۲۱۸

 

۱۸۸

۴

۱۵۸

۱

۱۲۸

 

۲۱۹

 

۱۸۹

۱

۱۵۹

۲

۱۲۹

 

۲۲۰

 

۱۹۰

۲

۱۶۰

۱

۱۳۰

 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ زمین شناسی

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۲

۷۶

۴

۵۱

۲

۲۶

۴

۱

۲

۷۷

۴

۵۲

۳

۲۷

۲

۲

۲

۷۸

۳

۵۳

۳

۲۸

۲

۳

۱

۷۹

۴

۵۴

۴

۲۹

۳

۴

۴

۸۰

۲

۵۵

۱

۳۰

۳

۵

۳

۸۱

۳

۵۶

۲

۳۱

۱

۶

۳

۸۲

۲

۵۷

۱

۳۲

۱

۷

۴

۸۳

۱

۵۸

۳

۳۳

۲

۸

۳

۸۴

۴

۵۹

۴

۳۴

۴

۹

۴

۸۵

۳

۶۰

۴

۳۵

۱

۱۰

۱

۸۶

۲

۶۱

۱

۳۶

۳

۱۱

۲

۸۷

۱

۶۲

۴

۳۷

۴

۱۲

۱

۸۸

۴

۶۳

۳

۳۸

۴

۱۳

۲

۸۹

۱

۶۴

۲

۳۹

۲

۱۴

۴

۹۰

۱

۶۵

۱

۴۰

۲

۱۵

۳

۹۱

۳

۶۶

۱

۴۱

۳

۱۶

۲

۹۲

۲

۶۷

۱

۴۲

۴

۱۷

۴

۹۳

۳

۶۸

۳

۴۳

۲

۱۸

۱

۹۴

۲

۶۹

۴

۴۴

۳

۱۹

۳

۹۵

۴

۷۰

۳

۴۵

۱

۲۰

۲

۹۶

۱

۷۱

۲

۴۶

۱

۲۱

۳

۹۷

۳

۷۲

۱

۴۷

۳

۲۲

۱

۹۸

۴

۷۳

۲

۴۸

۴

۲۳

۲

۹۹

۳

۷۴

۱

۴۹

۱

۲۴

۱

۱۰۰

۳

۷۵

۲

۵۰

۴

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۳

۱۹۱

۲

۱۶۱

۱

۱۳۱

۴

۱۰۱

۴

۱۹۲

۲

۱۶۲

۱

۱۳۲

۳

۱۰۲

۲

۱۹۳

۴

۱۶۳

۲

۱۳۳

۱

۱۰۳

۱

۱۹۴

۱

۱۶۴

۲

۱۳۴

۴

۱۰۴

۴

۱۹۵

۲

۱۶۵

۳

۱۳۵

۱

۱۰۵

۳

۱۹۶

۱

۱۶۶

۱

۱۳۶

۱

۱۰۶

۳

۱۹۷

۳

۱۶۷

۴

۱۳۷

۲

۱۰۷

۳

۱۹۸

۳

۱۶۸

۱

۱۳۸

۲

۱۰۸

۲

۱۹۹

۴

۱۶۹

۴

۱۳۹

۲

۱۰۹

۱

۲۰۰

۱

۱۷۰

۲

۱۴۰

۴

۱۱۰

۴

۲۰۱

۲

۱۷۱

۳

۱۴۱

۳

۱۱۱

۲

۲۰۲

۱

۱۷۲

۲

۱۴۲

۲

۱۱۲

۴

۲۰۳

۴

۱۷۳

۱

۱۴۳

۳

۱۱۳

۱

۲۰۴

۴

۱۷۴

۴

۱۴۴

۱

۱۱۴

۲

۲۰۵

۳

۱۷۵

۴

۱۴۵

۴

۱۱۵

۱

۲۰۶

۲

۱۷۶

۳

۱۴۶

۳

۱۱۶

۲

۲۰۷

۱

۱۷۷

۴

۱۴۷

۴

۱۱۷

۳

۲۰۸

۲

۱۷۸

۲

۱۴۸

۴

۱۱۸

۳

۲۰۹

۳

۱۷۹

۲

۱۴۹

۲

۱۱۹

۲

۲۱۰

۴

۱۸۰

۴

۱۵۰

۱

۱۲۰

 

۲۱۱

۱

۱۸۱

۲

۱۵۱

۴

۱۲۱

 

۲۱۲

۲

۱۸۲

۱

۱۵۲

۳

۱۲۲

 

۲۱۳

۴

۱۸۳

۱

۱۵۳

۴

۱۲۳

 

۲۱۴

۴

۱۸۴

۳

۱۵۴

۳

۱۲۴

 

۲۱۵

۱

۱۸۵

۱

۱۵۵

۱

۱۲۵

 

۲۱۶

۲

۱۸۶

۴

۱۵۶

۳

۱۲۶

 

۲۱۷

۳

۱۸۷

۳

۱۵۷

۲

۱۲۷

 

۲۱۸

۴

۱۸۸

۳

۱۵۸

۲

۱۲۸

 

۲۱۹

۳

۱۸۹

۲

۱۵۹

۱

۱۲۹

 

۲۲۰

۱

۱۹۰

۴

۱۶۰

۴

۱۳۰

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات