پارسه
نوگام
همپا

دانلود سوالات و کلید کنکور ارشد ۸۹ علوم جغرافیایی (رایگان)

دریافت سوالات کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی شامل گرایش های جغرافیایی طبیعی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیای نظامی ، جغرافیا –برنامه ریزی توریسم، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ علوم جغرافیایی

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۲

۷۶

۱

۵۱

۴

۲۶

۱

۱

۳

۷۷

۴

۵۲

۱

۲۷

۲

۲

۱

۷۸

۳

۵۳

۲

۲۸

۳

۳

۱

۷۹

۴

۵۴

۱

۲۹

۴

۴

۴

۸۰

۳

۵۵

۱

۳۰

۱

۵

۴

۸۱

۱

۵۶

۱

۳۱

۲

۶

۱

۸۲

۲

۵۷

۳

۳۲

۳

۷

۳

۸۳

۱

۵۸

۱

۳۳

۳

۸

۲

۸۴

۳

۵۹

۳

۳۴

۳

۹

۲

۸۵

۴

۶۰

۱

۳۵

۴

۱۰

۱

۸۶

۴

۶۱

۴

۳۶

۴

۱۱

۴

۸۷

۱

۶۲

۳

۳۷

۲

۱۲

۴

۸۸

۳

۶۳

۴

۳۸

۳

۱۳

۳

۸۹

۱

۶۴

۲

۳۹

۴

۱۴

۳

۹۰

۱

۶۵

۴

۴۰

۳

۱۵

۳

۹۱

۴

۶۶

۱

۴۱

۳

۱۶

۲

۹۲

۳

۶۷

۳

۴۲

۲

۱۷

۳

۹۳

۴

۶۸

۱

۴۳

۴

۱۸

۱

۹۴

۳

۶۹

۴

۴۴

۱

۱۹

۲

۹۵

۳

۷۰

۲

۴۵

۲

۲۰

۴

۹۶

۲

۷۱

۳

۴۶

۱

۲۱

۱

۹۷

۴

۷۲

۲

۴۷

۲

۲۲

۳

۹۸

۳

۷۳

۴

۴۸

۴

۲۳

۲

۹۹

۴

۷۴

۲

۴۹

۳

۲۴

۴

۱۰۰

۱

۷۵

۲

۵۰

۳

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

۱۹۱

 

۱۶۱

۳

۱۳۱

۴

۱۰۱

 

۱۹۲

 

۱۶۲

۱

۱۳۲

۳

۱۰۲

 

۱۹۳

 

۱۶۳

۲

۱۳۳

۴

۱۰۳

 

۱۹۴

 

۱۶۴

۳

۱۳۴

۲

۱۰۴

 

۱۹۵

 

۱۶۵

۲

۱۳۵

۲

۱۰۵

 

۱۹۶

 

۱۶۶

۳

۱۳۶

۳

۱۰۶

 

۱۹۷

 

۱۶۷

۱

۱۳۷

۴

۱۰۷

 

۱۹۸

 

۱۶۸

۳

۱۳۸

۲

۱۰۸

 

۱۹۹

 

۱۶۹

۴

۱۳۹

۳

۱۰۹

 

۲۰۰

 

۱۷۰

۱

۱۴۰

۱

۱۱۰

 

۲۰۱

 

۱۷۱

 

۱۴۱

۱

۱۱۱

 

۲۰۲

 

۱۷۲

 

۱۴۲

۲

۱۱۲

 

۲۰۳

 

۱۷۳

 

۱۴۳

۱

۱۱۳

 

۲۰۴

 

۱۷۴

 

۱۴۴

۳

۱۱۴

 

۲۰۵

 

۱۷۵

 

۱۴۵

۴

۱۱۵

 

۲۰۶

 

۱۷۶

 

۱۴۶

۲

۱۱۶

 

۲۰۷

 

۱۷۷

 

۱۴۷

۳

۱۱۷

 

۲۰۸

 

۱۷۸

 

۱۴۸

۳

۱۱۸

 

۲۰۹

 

۱۷۹

 

۱۴۹

۴

۱۱۹

 

۲۱۰

 

۱۸۰

 

۱۵۰

۲

۱۲۰

 

۲۱۱

 

۱۸۱

 

۱۵۱

۲

۱۲۱

 

۲۱۲

 

۱۸۲

 

۱۵۲

۴

۱۲۲

 

۲۱۳

 

۱۸۳

 

۱۵۳

۳

۱۲۳

 

۲۱۴

 

۱۸۴

 

۱۵۴

۱

۱۲۴

 

۲۱۵

 

۱۸۵

 

۱۵۵

۱

۱۲۵

 

۲۱۶

 

۱۸۶

 

۱۵۶

۲

۱۲۶

 

۲۱۷

 

۱۸۷

 

۱۵۷

۱

۱۲۷

 

۲۱۸

 

۱۸۸

 

۱۵۸

۴

۱۲۸

 

۲۱۹

 

۱۸۹

 

۱۵۹

۳

۱۲۹

 

۲۲۰

 

۱۹۰

 

۱۶۰

۱

۱۳۰

 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ علوم جغرافیایی

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۱

۷۶

۱

۵۱

۴

۲۶

۲

۱

۲

۷۷

۴

۵۲

۳

۲۷

۳

۲

۴

۷۸

۱

۵۳

۴

۲۸

۳

۳

۳

۷۹

۲

۵۴

۲

۲۹

۱

۴

۲

۸۰

۴

۵۵

۱

۳۰

۳

۵

۱

۸۱

۳

۵۶

۱

۳۱

۱

۶

۲

۸۲

۲

۵۷

۲

۳۲

۳

۷

۳

۸۳

۲

۵۸

۲

۳۳

۱

۸

۱

۸۴

۳

۵۹

۲

۳۴

۲

۹

۴

۸۵

۱

۶۰

۳

۳۵

۴

۱۰

۳

۸۶

۲

۶۱

۳

۳۶

۲

۱۱

۴

۸۷

۲

۶۲

۴

۳۷

۴

۱۲

۲

۸۸

۱

۶۳

۱

۳۸

۲

۱۳

۱

۸۹

۲

۶۴

۲

۳۹

۳

۱۴

۴

۹۰

۳

۶۵

۳

۴۰

۴

۱۵

۱

۹۱

۱

۶۶

۱

۴۱

۲

۱۶

۲

۹۲

۴

۶۷

۴

۴۲

۳

۱۷

۳

۹۳

۱

۶۸

۳

۴۳

۳

۱۸

۱

۹۴

۳

۶۹

۱

۴۴

۴

۱۹

۴

۹۵

۲

۷۰

۲

۴۵

۱

۲۰

۳

۹۶

۱

۷۱

۴

۴۶

۱

۲۱

۴

۹۷

۲

۷۲

۲

۴۷

۳

۲۲

۱

۹۸

۴

۷۳

۴

۴۸

۱

۲۳

۳

۹۹

۴

۷۴

۲

۴۹

۲

۲۴

۲

۱۰۰

۲

۷۵

۳

۵۰

۲

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

۱۹۱

 

۱۶۱

۳

۱۳۱

۱

۱۰۱

 

۱۹۲

 

۱۶۲

۲

۱۳۲

۴

۱۰۲

 

۱۹۳

 

۱۶۳

۳

۱۳۳

۳

۱۰۳

 

۱۹۴

 

۱۶۴

۴

۱۳۴

۳

۱۰۴

 

۱۹۵

 

۱۶۵

۲

۱۳۵

۴

۱۰۵

 

۱۹۶

 

۱۶۶

۴

۱۳۶

۲

۱۰۶

 

۱۹۷

 

۱۶۷

۲

۱۳۷

۲

۱۰۷

 

۱۹۸

 

۱۶۸

۱

۱۳۸

۱

۱۰۸

 

۱۹۹

 

۱۶۹

۲

۱۳۹

۱

۱۰۹

 

۲۰۰

 

۱۷۰

۲

۱۴۰

۲

۱۱۰

 

۲۰۱

 

۱۷۱

۲

۱۴۱

۴

۱۱۱

 

۲۰۲

 

۱۷۲

۴

۱۴۲

۱

۱۱۲

 

۲۰۳

 

۱۷۳

۱

۱۴۳

۲

۱۱۳

 

۲۰۴

 

۱۷۴

۴

۱۴۴

۳

۱۱۴

 

۲۰۵

 

۱۷۵

۴

۱۴۵

۱

۱۱۵

 

۲۰۶

 

۱۷۶

۴

۱۴۶

۳

۱۱۶

 

۲۰۷

 

۱۷۷

۱

۱۴۷

۲

۱۱۷

 

۲۰۸

 

۱۷۸

۳

۱۴۸

۴

۱۱۸

 

۲۰۹

 

۱۷۹

۲

۱۴۹

۱

۱۱۹

 

۲۱۰

 

۱۸۰

۱

۱۵۰

۲

۱۲۰

 

۲۱۱

 

۱۸۱

 

۱۵۱

۱

۱۲۱

 

۲۱۲

 

۱۸۲

 

۱۵۲

۴

۱۲۲

 

۲۱۳

 

۱۸۳

 

۱۵۳

۳

۱۲۳

 

۲۱۴

 

۱۸۴

 

۱۵۴

۲

۱۲۴

 

۲۱۵

 

۱۸۵

 

۱۵۵

۳

۱۲۵

 

۲۱۶

 

۱۸۶

 

۱۵۶

۲

۱۲۶

 

۲۱۷

 

۱۸۷

 

۱۵۷

۱

۱۲۷

 

۲۱۸

 

۱۸۸

 

۱۵۸

۲

۱۲۸

 

۲۱۹

 

۱۸۹

 

۱۵۹

۲

۱۲۹

 

۲۲۰

 

۱۹۰

 

۱۶۰

۱

۱۳۰

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات