پارسه
نوگام
کیهان روان
عالم زاده

دانلود سوالات و کلید کنکور ارشد ۸۹ زبان فرانسه (رایگان)

دریافت سوالات کارشناسی ارشد زبان فرانسه شامل گرایش های آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه، گرایش ادبی، مترجمی زبان فرانسه، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ زبان فرانسه

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۲

۷۶

۳

۵۱

۲

۲۶

۲

۱

۳

۷۷

۱

۵۲

۴

۲۷

۲

۲

۴

۷۸

۱

۵۳

۴

۲۸

۳

۳

۱

۷۹

۳

۵۴

۲

۲۹

۴

۴

۱

۸۰

۲

۵۵

۳

۳۰

۱

۵

۱

۸۱

۳

۵۶

۲

۳۱

۱

۶

۴

۸۲

۲

۵۷

۱

۳۲

۳

۷

۴

۸۳

۱

۵۸

۳

۳۳

۴

۸

۳

۸۴

۴

۵۹

۴

۳۴

۱

۹

۳

۸۵

۴

۶۰

۳

۳۵

۳

۱۰

۲

۸۶

۳

۶۱

۴

۳۶

۱

۱۱

۲

۸۷

۳

۶۲

۱

۳۷

۲

۱۲

۴

۸۸

۱

۶۳

۴

۳۸

۴

۱۳

۱

۸۹

۳

۶۴

۱

۳۹

۴

۱۴

۳

۹۰

۴

۶۵

۴

۴۰

۱

۱۵

۲

۹۱

۲

۶۶

۲

۴۱

۲

۱۶

۳

۹۲

۱

۶۷

۳

۴۲

۳

۱۷

۴

۹۳

۲

۶۸

۳

۴۳

۴

۱۸

۴

۹۴

۴

۶۹

۲

۴۴

۱

۱۹

۱

۹۵

۱

۷۰

۱

۴۵

۲

۲۰

۲

۹۶

۱

۷۱

۱

۴۶

۳

۲۱

۱

۹۷

۳

۷۲

۲

۴۷

۲

۲۲

۳

۹۸

۲

۷۳

۳

۴۸

۱

۲۳

۱

۹۹

۲

۷۴

۴

۴۹

۳

۲۴

۴

۱۰۰

۴

۷۵

۴

۵۰

۲

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

۱۹۱

۱

۱۶۱

۳

۱۳۱

۴

۱۰۱

 

۱۹۲

۳

۱۶۲

۱

۱۳۲

۳

۱۰۲

 

۱۹۳

۳

۱۶۳

۴

۱۳۳

۲

۱۰۳

 

۱۹۴

۴

۱۶۴

۱

۱۳۴

۱

۱۰۴

 

۱۹۵

۲

۱۶۵

۱

۱۳۵

۲

۱۰۵

 

۱۹۶

۳

۱۶۶

۲

۱۳۶

۴

۱۰۶

 

۱۹۷

۳

۱۶۷

۳

۱۳۷

۴

۱۰۷

 

۱۹۸

۱

۱۶۸

۲

۱۳۸

۳

۱۰۸

 

۱۹۹

۴

۱۶۹

۴

۱۳۹

۲

۱۰۹

 

۲۰۰

۳

۱۷۰

۳

۱۴۰

۱

۱۱۰

 

۲۰۱

۳

۱۷۱

۱

۱۴۱

۴

۱۱۱

 

۲۰۲

۲

۱۷۲

۴

۱۴۲

۱

۱۱۲

 

۲۰۳

۲

۱۷۳

۲

۱۴۳

۲

۱۱۳

 

۲۰۴

۴

۱۷۴

۴

۱۴۴

۲

۱۱۴

 

۲۰۵

۱

۱۷۵

۱

۱۴۵

۳

۱۱۵

 

۲۰۶

۲

۱۷۶

۳

۱۴۶

۲

۱۱۶

 

۲۰۷

۳

۱۷۷

۲

۱۴۷

۳

۱۱۷

 

۲۰۸

۲

۱۷۸

۱

۱۴۸

۳

۱۱۸

 

۲۰۹

۱

۱۷۹

۳

۱۴۹

۴

۱۱۹

 

۲۱۰

۴

۱۸۰

۴

۱۵۰

۱

۱۲۰

 

۲۱۱

 

۱۸۱

۱

۱۵۱

۴

۱۲۱

 

۲۱۲

 

۱۸۲

۴

۱۵۲

۳

۱۲۲

 

۲۱۳

 

۱۸۳

۲

۱۵۳

۳

۱۲۳

 

۲۱۴

 

۱۸۴

۱

۱۵۴

۲

۱۲۴

 

۲۱۵

 

۱۸۵

۴

۱۵۵

۱

۱۲۵

 

۲۱۶

 

۱۸۶

۳

۱۵۶

۲

۱۲۶

 

۲۱۷

 

۱۸۷

۲

۱۵۷

۲

۱۲۷

 

۲۱۸

 

۱۸۸

۴

۱۵۸

۱

۱۲۸

 

۲۱۹

 

۱۸۹

۲

۱۵۹

۴

۱۲۹

 

۲۲۰

 

۱۹۰

۱

۱۶۰

۳

۱۳۰

 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ زبان فرانسه

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۲

۷۶

۳

۵۱

۲

۲۶

۲

۱

۳

۷۷

۱

۵۲

۴

۲۷

۲

۲

۴

۷۸

۱

۵۳

۴

۲۸

۳

۳

۱

۷۹

۳

۵۴

۲

۲۹

۴

۴

۱

۸۰

۲

۵۵

۳

۳۰

۱

۵

۱

۸۱

۳

۵۶

۲

۳۱

۱

۶

۴

۸۲

۲

۵۷

۱

۳۲

۳

۷

۴

۸۳

۱

۵۸

۳

۳۳

۴

۸

۳

۸۴

۴

۵۹

۴

۳۴

۱

۹

۳

۸۵

۴

۶۰

۳

۳۵

۳

۱۰

۲

۸۶

۳

۶۱

۴

۳۶

۱

۱۱

۲

۸۷

۳

۶۲

۱

۳۷

۲

۱۲

۴

۸۸

۱

۶۳

۴

۳۸

۴

۱۳

۱

۸۹

۳

۶۴

۱

۳۹

۴

۱۴

۳

۹۰

۴

۶۵

۴

۴۰

۱

۱۵

۲

۹۱

۲

۶۶

۲

۴۱

۲

۱۶

۳

۹۲

۱

۶۷

۳

۴۲

۳

۱۷

۴

۹۳

۲

۶۸

۳

۴۳

۴

۱۸

۴

۹۴

۴

۶۹

۲

۴۴

۱

۱۹

۱

۹۵

۱

۷۰

۱

۴۵

۲

۲۰

۲

۹۶

۱

۷۱

۱

۴۶

۳

۲۱

۱

۹۷

۳

۷۲

۲

۴۷

۲

۲۲

۳

۹۸

۲

۷۳

۳

۴۸

۱

۲۳

۱

۹۹

۲

۷۴

۴

۴۹

۳

۲۴

۴

۱۰۰

۴

۷۵

۴

۵۰

۲

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

۱۹۱

۱

۱۶۱

۳

۱۳۱

۴

۱۰۱

 

۱۹۲

۳

۱۶۲

۱

۱۳۲

۳

۱۰۲

 

۱۹۳

۳

۱۶۳

۴

۱۳۳

۲

۱۰۳

 

۱۹۴

۴

۱۶۴

۱

۱۳۴

۱

۱۰۴

 

۱۹۵

۲

۱۶۵

۱

۱۳۵

۲

۱۰۵

 

۱۹۶

۳

۱۶۶

۲

۱۳۶

۴

۱۰۶

 

۱۹۷

۳

۱۶۷

۳

۱۳۷

۴

۱۰۷

 

۱۹۸

۱

۱۶۸

۲

۱۳۸

۳

۱۰۸

 

۱۹۹

۴

۱۶۹

۴

۱۳۹

۲

۱۰۹

 

۲۰۰

۳

۱۷۰

۳

۱۴۰

۱

۱۱۰

 

۲۰۱

۳

۱۷۱

۱

۱۴۱

۴

۱۱۱

 

۲۰۲

۲

۱۷۲

۴

۱۴۲

۱

۱۱۲

 

۲۰۳

۲

۱۷۳

۲

۱۴۳

۲

۱۱۳

 

۲۰۴

۴

۱۷۴

۴

۱۴۴

۲

۱۱۴

 

۲۰۵

۱

۱۷۵

۱

۱۴۵

۳

۱۱۵

 

۲۰۶

۲

۱۷۶

۳

۱۴۶

۲

۱۱۶

 

۲۰۷

۳

۱۷۷

۲

۱۴۷

۳

۱۱۷

 

۲۰۸

۲

۱۷۸

۱

۱۴۸

۳

۱۱۸

 

۲۰۹

۱

۱۷۹

۳

۱۴۹

۴

۱۱۹

 

۲۱۰

۴

۱۸۰

۴

۱۵۰

۱

۱۲۰

 

۲۱۱

 

۱۸۱

۱

۱۵۱

۴

۱۲۱

 

۲۱۲

 

۱۸۲

۴

۱۵۲

۳

۱۲۲

 

۲۱۳

 

۱۸۳

۲

۱۵۳

۳

۱۲۳

 

۲۱۴

 

۱۸۴

۱

۱۵۴

۲

۱۲۴

 

۲۱۵

 

۱۸۵

۴

۱۵۵

۱

۱۲۵

 

۲۱۶

 

۱۸۶

۳

۱۵۶

۲

۱۲۶

 

۲۱۷

 

۱۸۷

۲

۱۵۷

۲

۱۲۷

 

۲۱۸

 

۱۸۸

۴

۱۵۸

۱

۱۲۸

 

۲۱۹

 

۱۸۹

۲

۱۵۹

۴

۱۲۹

 

۲۲۰

 

۱۹۰

۱

۱۶۰

۳

۱۳۰

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۱ دیدگاه
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
شهین عبدیان
آذر ۷, ۱۳۹۴ ۱۱:۳۶ ق٫ظ

ممنون دوست عزیزم تو این سری لینک های که فرستادین فقط نمونه سوال سال ۹۴ بود توش زبان عمومی فرانسه برا کد رشته۱۱۴۲
،داشت میشه برای چند سال قبل هم برام بزارید