پارسه

دانلود سوالات و کلید کنکور ارشد ۸۹ فوتونیک (رایگان)

دریافت سوالات کارشناسی ارشد فوتونیک شامل گرایش های فوتونیک، الکترو اپتیک، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ فوتونیک

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۲

۷۶

۲

۵۱

۴

۲۶

۲

۱

۴

۷۷

۳

۵۲

۳

۲۷

۱

۲

۳

۷۸

۳

۵۳

۱

۲۸

۴

۳

۲

۷۹

۲

۵۴

۴

۲۹

۳

۴

۴

۸۰

۴

۵۵

۱

۳۰

۱

۵

۱

۸۱

۱

۵۶

۱

۳۱

۳

۶

۳

۸۲

۴

۵۷

۱

۳۲

۳

۷

۲

۸۳

۲

۵۸

۲

۳۳

۲

۸

۴

۸۴

۱

۵۹

۲

۳۴

۴

۹

۳

۸۵

۱

۶۰

۴

۳۵

۱

۱۰

۱

۸۶

۳

۶۱

۳

۳۶

۴

۱۱

۳

۸۷

۲

۶۲

۲

۳۷

۲

۱۲

۲

۸۸

۴

۶۳

۴

۳۸

۱

۱۳

۴

۸۹

۲

۶۴

۱

۳۹

۲

۱۴

۱

۹۰

۱

۶۵

۳

۴۰

۳

۱۵

۲

۹۱

۴

۶۶

۳

۴۱

۱

۱۶

۴

۹۲

۳

۶۷

۴

۴۲

۳

۱۷

۳

۹۳

۴

۶۸

۴

۴۳

۳

۱۸

۱

۹۴

۱

۶۹

۲

۴۴

۴

۱۹

۴

۹۵

۳

۷۰

۱

۴۵

۴

۲۰

۱

۹۶

۲

۷۱

۳

۴۶

۲

۲۱

۲

۹۷

۳

۷۲

۱

۴۷

۱

۲۲

۴

۹۸

۱

۷۳

۳

۴۸

۲

۲۳

۳

۹۹

۴

۷۴

۲

۴۹

۲

۲۴

۲

۱۰۰

۱

۷۵

۴

۵۰

۳

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

۱۹۱

 

۱۶۱

 

۱۳۱

۴

۱۰۱

 

۱۹۲

 

۱۶۲

 

۱۳۲

۴

۱۰۲

 

۱۹۳

 

۱۶۳

 

۱۳۳

۳

۱۰۳

 

۱۹۴

 

۱۶۴

 

۱۳۴

۳

۱۰۴

 

۱۹۵

 

۱۶۵

 

۱۳۵

۱

۱۰۵

 

۱۹۶

 

۱۶۶

 

۱۳۶

۲

۱۰۶

 

۱۹۷

 

۱۶۷

 

۱۳۷

۱

۱۰۷

 

۱۹۸

 

۱۶۸

 

۱۳۸

۲

۱۰۸

 

۱۹۹

 

۱۶۹

 

۱۳۹

۱

۱۰۹

 

۲۰۰

 

۱۷۰

 

۱۴۰

۳

۱۱۰

 

۲۰۱

 

۱۷۱

 

۱۴۱

۲

۱۱۱

 

۲۰۲

 

۱۷۲

 

۱۴۲

۱

۱۱۲

 

۲۰۳

 

۱۷۳

 

۱۴۳

۴

۱۱۳

 

۲۰۴

 

۱۷۴

 

۱۴۴

۱

۱۱۴

 

۲۰۵

 

۱۷۵

 

۱۴۵

۲

۱۱۵

 

۲۰۶

 

۱۷۶

 

۱۴۶

۴

۱۱۶

 

۲۰۷

 

۱۷۷

 

۱۴۷

۳

۱۱۷

 

۲۰۸

 

۱۷۸

 

۱۴۸

۲

۱۱۸

 

۲۰۹

 

۱۷۹

 

۱۴۹

۳

۱۱۹

 

۲۱۰

 

۱۸۰

 

۱۵۰

۲

۱۲۰

 

۲۱۱

 

۱۸۱

 

۱۵۱

۴

۱۲۱

 

۲۱۲

 

۱۸۲

 

۱۵۲

۴

۱۲۲

 

۲۱۳

 

۱۸۳

 

۱۵۳

۳

۱۲۳

 

۲۱۴

 

۱۸۴

 

۱۵۴

۱

۱۲۴

 

۲۱۵

 

۱۸۵

 

۱۵۵

۴

۱۲۵

 

۲۱۶

 

۱۸۶

 

۱۵۶

۱

۱۲۶

 

۲۱۷

 

۱۸۷

 

۱۵۷

۲

۱۲۷

 

۲۱۸

 

۱۸۸

 

۱۵۸

۱

۱۲۸

 

۲۱۹

 

۱۸۹

 

۱۵۹

۳

۱۲۹

 

۲۲۰

 

۱۹۰

 

۱۶۰

۳

۱۳۰

 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ فوتونیک

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۲

۷۶

۲

۵۱

۴

۲۶

۲

۱

۴

۷۷

۳

۵۲

۳

۲۷

۱

۲

۳

۷۸

۳

۵۳

۱

۲۸

۴

۳

۲

۷۹

۲

۵۴

۴

۲۹

۳

۴

۴

۸۰

۴

۵۵

۱

۳۰

۱

۵

۱

۸۱

۱

۵۶

۱

۳۱

۳

۶

۳

۸۲

۴

۵۷

۱

۳۲

۳

۷

۲

۸۳

۲

۵۸

۲

۳۳

۲

۸

۴

۸۴

۱

۵۹

۲

۳۴

۴

۹

۳

۸۵

۱

۶۰

۴

۳۵

۱

۱۰

۱

۸۶

۳

۶۱

۳

۳۶

۴

۱۱

۳

۸۷

۲

۶۲

۲

۳۷

۲

۱۲

۲

۸۸

۴

۶۳

۴

۳۸

۱

۱۳

۴

۸۹

۲

۶۴

۱

۳۹

۲

۱۴

۱

۹۰

۱

۶۵

۳

۴۰

۳

۱۵

۲

۹۱

۴

۶۶

۳

۴۱

۱

۱۶

۴

۹۲

۳

۶۷

۴

۴۲

۳

۱۷

۳

۹۳

۴

۶۸

۴

۴۳

۳

۱۸

۱

۹۴

۱

۶۹

۲

۴۴

۴

۱۹

۴

۹۵

۳

۷۰

۱

۴۵

۴

۲۰

۱

۹۶

۲

۷۱

۳

۴۶

۲

۲۱

۲

۹۷

۳

۷۲

۱

۴۷

۱

۲۲

۴

۹۸

۱

۷۳

۳

۴۸

۲

۲۳

۳

۹۹

۴

۷۴

۲

۴۹

۲

۲۴

۲

۱۰۰

۱

۷۵

۴

۵۰

۳

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

۱۹۱

 

۱۶۱

 

۱۳۱

۴

۱۰۱

 

۱۹۲

 

۱۶۲

 

۱۳۲

۴

۱۰۲

 

۱۹۳

 

۱۶۳

 

۱۳۳

۳

۱۰۳

 

۱۹۴

 

۱۶۴

 

۱۳۴

۳

۱۰۴

 

۱۹۵

 

۱۶۵

 

۱۳۵

۱

۱۰۵

 

۱۹۶

 

۱۶۶

 

۱۳۶

۲

۱۰۶

 

۱۹۷

 

۱۶۷

 

۱۳۷

۱

۱۰۷

 

۱۹۸

 

۱۶۸

 

۱۳۸

۲

۱۰۸

 

۱۹۹

 

۱۶۹

 

۱۳۹

۱

۱۰۹

 

۲۰۰

 

۱۷۰

 

۱۴۰

۳

۱۱۰

 

۲۰۱

 

۱۷۱

 

۱۴۱

۲

۱۱۱

 

۲۰۲

 

۱۷۲

 

۱۴۲

۱

۱۱۲

 

۲۰۳

 

۱۷۳

 

۱۴۳

۴

۱۱۳

 

۲۰۴

 

۱۷۴

 

۱۴۴

۱

۱۱۴

 

۲۰۵

 

۱۷۵

 

۱۴۵

۲

۱۱۵

 

۲۰۶

 

۱۷۶

 

۱۴۶

۴

۱۱۶

 

۲۰۷

 

۱۷۷

 

۱۴۷

۳

۱۱۷

 

۲۰۸

 

۱۷۸

 

۱۴۸

۲

۱۱۸

 

۲۰۹

 

۱۷۹

 

۱۴۹

۳

۱۱۹

 

۲۱۰

 

۱۸۰

 

۱۵۰

۲

۱۲۰

 

۲۱۱

 

۱۸۱

 

۱۵۱

۴

۱۲۱

 

۲۱۲

 

۱۸۲

 

۱۵۲

۴

۱۲۲

 

۲۱۳

 

۱۸۳

 

۱۵۳

۳

۱۲۳

 

۲۱۴

 

۱۸۴

 

۱۵۴

۱

۱۲۴

 

۲۱۵

 

۱۸۵

 

۱۵۵

۴

۱۲۵

 

۲۱۶

 

۱۸۶

 

۱۵۶

۱

۱۲۶

 

۲۱۷

 

۱۸۷

 

۱۵۷

۲

۱۲۷

 

۲۱۸

 

۱۸۸

 

۱۵۸

۱

۱۲۸

 

۲۱۹

 

۱۸۹

 

۱۵۹

۳

۱۲۹

 

۲۲۰

 

۱۹۰

 

۱۶۰

۳

۱۳۰

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات