پارسه

دانلود سوالات و کلید کنکور ارشد ۸۹ فیزیک (رایگان)

دریافت سوالات کارشناسی ارشد فیزیک شامل گرایش های فیزیک، نانو فیزیک، آموزش فیزیک، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ فیزیک

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

۷۶

 

۵۱

۱

۲۶

۳

۱

 

۷۷

 

۵۲

۳

۲۷

۲

۲

 

۷۸

 

۵۳

۲

۲۸

۲

۳

 

۷۹

 

۵۴

۲

۲۹

۱

۴

 

۸۰

 

۵۵

۴

۳۰

۲

۵

 

۸۱

 

۵۶

 

۳۱

۱

۶

 

۸۲

 

۵۷

 

۳۲

۲

۷

 

۸۳

 

۵۸

 

۳۳

۱

۸

 

۸۴

 

۵۹

 

۳۴

۳

۹

 

۸۵

 

۶۰

 

۳۵

۴

۱۰

 

۸۶

 

۶۱

 

۳۶

۳

۱۱

 

۸۷

 

۶۲

 

۳۷

۴

۱۲

 

۸۸

 

۶۳

 

۳۸

۳

۱۳

 

۸۹

 

۶۴

 

۳۹

۲

۱۴

 

۹۰

 

۶۵

 

۴۰

۴

۱۵

 

۹۱

 

۶۶

 

۴۱

۳

۱۶

 

۹۲

 

۶۷

 

۴۲

۳

۱۷

 

۹۳

 

۶۸

 

۴۳

۱

۱۸

 

۹۴

 

۶۹

 

۴۴

۴

۱۹

 

۹۵

 

۷۰

 

۴۵

۲

۲۰

 

۹۶

 

۷۱

 

۴۶

۲

۲۱

 

۹۷

 

۷۲

 

۴۷

۱

۲۲

 

۹۸

 

۷۳

 

۴۸

۴

۲۳

 

۹۹

 

۷۴

 

۴۹

۱

۲۴

 

۱۰۰

 

۷۵

 

۵۰

۴

۲۵

 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ فیزیک

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۳

۷۶

۳

۵۱

۱

۲۶

۳

۱

۴

۷۷

۳

۵۲

۳

۲۷

۴

۲

۲

۷۸

۲

۵۳

۲

۲۸

۲

۳

۱

۷۹

۱

۵۴

۳

۲۹

۴

۴

۴

۸۰

۳

۵۵

۱

۳۰

۱

۵

 

۸۱

۲

۵۶

۴

۳۱

۳

۶

 

۸۲

۴

۵۷

۳

۳۲

۳

۷

 

۸۳

۴

۵۸

۲

۳۳

۳

۸

 

۸۴

۱

۵۹

۴

۳۴

۴

۹

 

۸۵

۲

۶۰

۱

۳۵

۴

۱۰

 

۸۶

۴

۶۱

۱

۳۶

۲

۱۱

 

۸۷

۱

۶۲

۲

۳۷

۱

۱۲

 

۸۸

۲

۶۳

۴

۳۸

۲

۱۳

 

۸۹

۴

۶۴

۱

۳۹

۲

۱۴

 

۹۰

۱

۶۵

۳

۴۰

۲

۱۵

 

۹۱

۳

۶۶

۲

۴۱

۱

۱۶

 

۹۲

۱

۶۷

۳

۴۲

۳

۱۷

 

۹۳

۴

۶۸

۱

۴۳

۱

۱۸

 

۹۴

۳

۶۹

۲

۴۴

۲

۱۹

 

۹۵

۲

۷۰

۴

۴۵

۱

۲۰

 

۹۶

۱

۷۱

۱

۴۶

۳

۲۱

 

۹۷

۴

۷۲

۳

۴۷

۲

۲۲

 

۹۸

۲

۷۳

۴

۴۸

۱

۲۳

 

۹۹

۳

۷۴

۴

۴۹

۲

۲۴

 

۱۰۰

۱

۷۵

۲

۵۰

۴

۲۵

 

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات