پارسه

دانلود سوالات و کلید کنکور ارشد ۸۹ محیط زیست (رایگان)

دریافت سوالات کارشناسی ارشد محیط زیست شامل گرایش های برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست و آموزش محیط زیست، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ محیط زیست

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۴

۷۶

۲

۵۱

۲

۲۶

۲

۱

۳

۷۷

۳

۵۲

۳

۲۷

۱

۲

۳

۷۸

۱

۵۳

۱

۲۸

۴

۳

۲

۷۹

۴

۵۴

۲

۲۹

۳

۴

۳

۸۰

۳

۵۵

۳

۳۰

۱

۵

۲

۸۱

۴

۵۶

۲

۳۱

۳

۶

۴

۸۲

۳

۵۷

۲

۳۲

۳

۷

۱

۸۳

۱

۵۸

۳

۳۳

۲

۸

۱

۸۴

۲

۵۹

۳

۳۴

۴

۹

۴

۸۵

۴

۶۰

۲

۳۵

۱

۱۰

۲

۸۶

۳

۶۱

۱

۳۶

۴

۱۱

۴

۸۷

۱

۶۲

۳

۳۷

۲

۱۲

۱

۸۸

۲

۶۳

۱

۳۸

۱

۱۳

۱

۸۹

۱

۶۴

۴

۳۹

۲

۱۴

۳

۹۰

۲

۶۵

۱

۴۰

۳

۱۵

۳

۹۱

۴

۶۶

۴

۴۱

۴

۱۶

۴

۹۲

۳

۶۷

۴

۴۲

۱

۱۷

۲

۹۳

۴

۶۸

۲

۴۳

۴

۱۸

۳

۹۴

۱

۶۹

۳

۴۴

۳

۱۹

۱

۹۵

۲

۷۰

۴

۴۵

۳

۲۰

۳

۹۶

۴

۷۱

۱

۴۶

۱

۲۱

۱

۹۷

۲

۷۲

۴

۴۷

۱

۲۲

۲

۹۸

۲

۷۳

۲

۴۸

۲

۲۳

۳

۹۹

۳

۷۴

۱

۴۹

۴

۲۴

۴

۱۰۰

۲

۷۵

۳

۵۰

۲

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۱

۱۹۱

۱

۱۶۱

۱

۱۳۱

۴

۱۰۱

۴

۱۹۲

۱

۱۶۲

۲

۱۳۲

۱

۱۰۲

۴

۱۹۳

۴

۱۶۳

۱

۱۳۳

۴

۱۰۳

۱

۱۹۴

۲

۱۶۴

۳

۱۳۴

۲

۱۰۴

۲

۱۹۵

۴

۱۶۵

۱

۱۳۵

۲

۱۰۵

۲

۱۹۶

۳

۱۶۶

۱

۱۳۶

۳

۱۰۶

۳

۱۹۷

۳

۱۶۷

۴

۱۳۷

۴

۱۰۷

۳

۱۹۸

۲

۱۶۸

۲

۱۳۸

۲

۱۰۸

۱

۱۹۹

۴

۱۶۹

۲

۱۳۹

۳

۱۰۹

۴

۲۰۰

۲

۱۷۰

۳

۱۴۰

۱

۱۱۰

 

۲۰۱

۳

۱۷۱

۱

۱۴۱

۳

۱۱۱

 

۲۰۲

۴

۱۷۲

۲

۱۴۲

۱

۱۱۲

 

۲۰۳

۱

۱۷۳

۴

۱۴۳

۳

۱۱۳

 

۲۰۴

۳

۱۷۴

۳

۱۴۴

۲

۱۱۴

 

۲۰۵

۱

۱۷۵

۳

۱۴۵

۴

۱۱۵

 

۲۰۶

۱

۱۷۶

۲

۱۴۶

۱

۱۱۶

 

۲۰۷

۲

۱۷۷

۳

۱۴۷

۲

۱۱۷

 

۲۰۸

۴

۱۷۸

۲

۱۴۸

۳

۱۱۸

 

۲۰۹

۳

۱۷۹

۴

۱۴۹

۲

۱۱۹

 

۲۱۰

۴

۱۸۰

۳

۱۵۰

۴

۱۲۰

 

۲۱۱

۱

۱۸۱

۱

۱۵۱

۱

۱۲۱

 

۲۱۲

۳

۱۸۲

۱

۱۵۲

۴

۱۲۲

 

۲۱۳

۱

۱۸۳

۱

۱۵۳

۴

۱۲۳

 

۲۱۴

۲

۱۸۴

۴

۱۵۴

۲

۱۲۴

 

۲۱۵

۲

۱۸۵

۲

۱۵۵

۱

۱۲۵

 

۲۱۶

۳

۱۸۶

۴

۱۵۶

۱

۱۲۶

 

۲۱۷

۴

۱۸۷

۱

۱۵۷

۲

۱۲۷

 

۲۱۸

۳

۱۸۸

۱

۱۵۸

۴

۱۲۸

 

۲۱۹

۲

۱۸۹

۴

۱۵۹

۴

۱۲۹

 

۲۲۰

۴

۱۹۰

۳

۱۶۰

۲

۱۳۰

 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ محیط زیست

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۴

۷۶

۲

۵۱

۲

۲۶

۲

۱

۳

۷۷

۳

۵۲

۳

۲۷

۱

۲

۳

۷۸

۱

۵۳

۱

۲۸

۴

۳

۲

۷۹

۴

۵۴

۲

۲۹

۳

۴

۳

۸۰

۳

۵۵

۳

۳۰

۱

۵

۲

۸۱

۴

۵۶

۲

۳۱

۳

۶

۴

۸۲

۳

۵۷

۲

۳۲

۳

۷

۱

۸۳

۱

۵۸

۳

۳۳

۲

۸

۱

۸۴

۲

۵۹

۳

۳۴

۴

۹

۴

۸۵

۴

۶۰

۲

۳۵

۱

۱۰

۲

۸۶

۳

۶۱

۱

۳۶

۴

۱۱

۴

۸۷

۱

۶۲

۳

۳۷

۲

۱۲

۱

۸۸

۲

۶۳

۱

۳۸

۱

۱۳

۱

۸۹

۱

۶۴

۴

۳۹

۲

۱۴

۳

۹۰

۲

۶۵

۱

۴۰

۳

۱۵

۳

۹۱

۴

۶۶

۴

۴۱

۴

۱۶

۴

۹۲

۳

۶۷

۴

۴۲

۱

۱۷

۲

۹۳

۴

۶۸

۲

۴۳

۴

۱۸

۳

۹۴

۱

۶۹

۳

۴۴

۳

۱۹

۱

۹۵

۲

۷۰

۴

۴۵

۳

۲۰

۳

۹۶

۴

۷۱

۱

۴۶

۱

۲۱

۱

۹۷

۲

۷۲

۴

۴۷

۱

۲۲

۲

۹۸

۲

۷۳

۲

۴۸

۲

۲۳

۳

۹۹

۳

۷۴

۱

۴۹

۴

۲۴

۴

۱۰۰

۲

۷۵

۳

۵۰

۲

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۱

۱۹۱

۱

۱۶۱

۱

۱۳۱

۴

۱۰۱

۴

۱۹۲

۱

۱۶۲

۲

۱۳۲

۱

۱۰۲

۴

۱۹۳

۴

۱۶۳

۱

۱۳۳

۴

۱۰۳

۱

۱۹۴

۲

۱۶۴

۳

۱۳۴

۲

۱۰۴

۲

۱۹۵

۴

۱۶۵

۱

۱۳۵

۲

۱۰۵

۲

۱۹۶

۳

۱۶۶

۱

۱۳۶

۳

۱۰۶

۳

۱۹۷

۳

۱۶۷

۴

۱۳۷

۴

۱۰۷

۳

۱۹۸

۲

۱۶۸

۲

۱۳۸

۲

۱۰۸

۱

۱۹۹

۴

۱۶۹

۲

۱۳۹

۳

۱۰۹

۴

۲۰۰

۲

۱۷۰

۳

۱۴۰

۱

۱۱۰

 

۲۰۱

۳

۱۷۱

۱

۱۴۱

۳

۱۱۱

 

۲۰۲

۴

۱۷۲

۲

۱۴۲

۱

۱۱۲

 

۲۰۳

۱

۱۷۳

۴

۱۴۳

۳

۱۱۳

 

۲۰۴

۳

۱۷۴

۳

۱۴۴

۲

۱۱۴

 

۲۰۵

۱

۱۷۵

۳

۱۴۵

۴

۱۱۵

 

۲۰۶

۱

۱۷۶

۲

۱۴۶

۱

۱۱۶

 

۲۰۷

۲

۱۷۷

۳

۱۴۷

۲

۱۱۷

 

۲۰۸

۴

۱۷۸

۲

۱۴۸

۳

۱۱۸

 

۲۰۹

۳

۱۷۹

۴

۱۴۹

۲

۱۱۹

 

۲۱۰

۴

۱۸۰

۳

۱۵۰

۴

۱۲۰

 

۲۱۱

۱

۱۸۱

۱

۱۵۱

۱

۱۲۱

 

۲۱۲

۳

۱۸۲

۱

۱۵۲

۴

۱۲۲

 

۲۱۳

۱

۱۸۳

۱

۱۵۳

۴

۱۲۳

 

۲۱۴

۲

۱۸۴

۴

۱۵۴

۲

۱۲۴

 

۲۱۵

۲

۱۸۵

۲

۱۵۵

۱

۱۲۵

 

۲۱۶

۳

۱۸۶

۴

۱۵۶

۱

۱۲۶

 

۲۱۷

۴

۱۸۷

۱

۱۵۷

۲

۱۲۷

 

۲۱۸

۳

۱۸۸

۱

۱۵۸

۴

۱۲۸

 

۲۱۹

۲

۱۸۹

۴

۱۵۹

۴

۱۲۹

 

۲۲۰

۴

۱۹۰

۳

۱۶۰

۲

۱۳۰

 

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۱ دیدگاه
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
ببب
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۳ ۱:۴۸ ق٫ظ

ممنون که تستارو قرار دادید مرسیییییییییی