پارسه

دانلود سوالات و کلید کنکور ارشد ۸۹ مدیریت (رایگان)

دریافت سوالات کارشناسی ارشد مدیریت شامل گرایش های مدیریت بازرگانی، دولتی، صنعتی، فناوری اطلاعات، تکنولوژی، کالی، کارآفرینی، منابع انسانی و علمی کاربردی مدیریت نشر، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ مدیریت

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۱

۷۶

۱

۵۱

۲

۲۶

۴

۱

۴

۷۷

۲

۵۲

۴

۲۷

۱

۲

۳

۷۸

۱

۵۳

۳

۲۸

۳

۳

۲

۷۹

۴

۵۴

۱

۲۹

۴

۴

۱

۸۰

۱

۵۵

۲

۳۰

۳

۵

۴

۸۱

۲

۵۶

۴

۳۱

۴

۶

۳

۸۲

۱

۵۷

۳

۳۲

۲

۷

۳

۸۳

۴

۵۸

۱

۳۳

۳

۸

۴

۸۴

۳

۵۹

۱

۳۴

۱

۹

۲

۸۵

۴

۶۰

۲

۳۵

۱

۱۰

۳

۸۶

۲

۶۱

۲

۳۶

۲

۱۱

۲

۸۷

۱

۶۲

۴

۳۷

۱

۱۲

۴

۸۸

۲

۶۳

۱

۳۸

۳

۱۳

۴

۸۹

۲

۶۴

۳

۳۹

۲

۱۴

۴

۹۰

۴

۶۵

۱

۴۰

۲

۱۵

۳

۹۱

۲

۶۶

۳

۴۱

۳

۱۶

۲

۹۲

۱

۶۷

۲

۴۲

۱

۱۷

۲

۹۳

۴

۶۸

۱

۴۳

۲

۱۸

۳

۹۴

۲

۶۹

۳

۴۴

۱

۱۹

۲

۹۵

۱

۷۰

۴

۴۵

۱

۲۰

۴

۹۶

۴

۷۱

۱

۴۶

۴

۲۱

۱

۹۷

۲

۷۲

۲

۴۷

۴

۲۲

۱

۹۸

۴

۷۳

۴

۴۸

۱

۲۳

۴

۹۹

۲

۷۴

۱

۴۹

۴

۲۴

۳

۱۰۰

۲

۷۵

۲

۵۰

۴

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۴

۱۹۱

۳

۱۶۱

۱

۱۳۱

۴

۱۰۱

۱

۱۹۲

۲

۱۶۲

۳

۱۳۲

۴

۱۰۲

۱

۱۹۳

۱

۱۶۳

۳

۱۳۳

۱

۱۰۳

۲

۱۹۴

۳

۱۶۴

۱

۱۳۴

۲

۱۰۴

۱

۱۹۵

۳

۱۶۵

۲

۱۳۵

۳

۱۰۵

۲

۱۹۶

۱

۱۶۶

۱

۱۳۶

۳

۱۰۶

۴

۱۹۷

۲

۱۶۷

۴

۱۳۷

۱

۱۰۷

۲

۱۹۸

۴

۱۶۸

۴

۱۳۸

۱

۱۰۸

۳

۱۹۹

۲

۱۶۹

۲

۱۳۹

۲

۱۰۹

۳

۲۰۰

۱

۱۷۰

۴

۱۴۰

۴

۱۱۰

 

۲۰۱

۱

۱۷۱

۳

۱۴۱

۴

۱۱۱

 

۲۰۲

۳

۱۷۲

۳

۱۴۲

۲

۱۱۲

 

۲۰۳

۴

۱۷۳

۱

۱۴۳

۳

۱۱۳

 

۲۰۴

۴

۱۷۴

۱

۱۴۴

۱

۱۱۴

 

۲۰۵

۴

۱۷۵

۳

۱۴۵

۲

۱۱۵

 

۲۰۶

۱

۱۷۶

۳

۱۴۶

۳

۱۱۶

 

۲۰۷

۱

۱۷۷

۲

۱۴۷

۲

۱۱۷

 

۲۰۸

۲

۱۷۸

۴

۱۴۸

۴

۱۱۸

 

۲۰۹

۴

۱۷۹

۲

۱۴۹

۴

۱۱۹

 

۲۱۰

۱

۱۸۰

۳

۱۵۰

۴

۱۲۰

 

۲۱۱

۲

۱۸۱

۲

۱۵۱

۱

۱۲۱

 

۲۱۲

۳

۱۸۲

۳

۱۵۲

۳

۱۲۲

 

۲۱۳

۴

۱۸۳

۱

۱۵۳

۴

۱۲۳

 

۲۱۴

۴

۱۸۴

۴

۱۵۴

۳

۱۲۴

 

۲۱۵

۲

۱۸۵

۴

۱۵۵

۴

۱۲۵

 

۲۱۶

۱

۱۸۶

۲

۱۵۶

۳

۱۲۶

 

۲۱۷

۳

۱۸۷

۲

۱۵۷

۲

۱۲۷

 

۲۱۸

۱

۱۸۸

۲

۱۵۸

۲

۱۲۸

 

۲۱۹

۳

۱۸۹

۲

۱۵۹

۱

۱۲۹

 

۲۲۰

۴

۱۹۰

۴

۱۶۰

۴

۱۳۰

 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ مدیریت

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۳

۷۶

۲

۵۱

۱

۲۶

۳

۱

۲

۷۷

۱

۵۲

۲

۲۷

۴

۲

۴

۷۸

۴

۵۳

۱

۲۸

۴

۳

۲

۷۹

۴

۵۴

۱

۲۹

۲

۴

۳

۸۰

۱

۵۵

۱

۳۰

۴

۵

۱

۸۱

۳

۵۶

۲

۳۱

۳

۶

۲

۸۲

۳

۵۷

۱

۳۲

۳

۷

۱

۸۳

۲

۵۸

۲

۳۳

۳

۸

۳

۸۴

۲

۵۹

۳

۳۴

۱

۹

۳

۸۵

۱

۶۰

۱

۳۵

۴

۱۰

۲

۸۶

۲

۶۱

۳

۳۶

۲

۱۱

۴

۸۷

۳

۶۲

۳

۳۷

۴

۱۲

۱

۸۸

۲

۶۳

۱

۳۸

۳

۱۳

۲

۸۹

۳

۶۴

۴

۳۹

۳

۱۴

۳

۹۰

۱

۶۵

۱

۴۰

۱

۱۵

۱

۹۱

۴

۶۶

۱

۴۱

۴

۱۶

۳

۹۲

۳

۶۷

۴

۴۲

۲

۱۷

۴

۹۳

۲

۶۸

۳

۴۳

۳

۱۸

۱

۹۴

۳

۶۹

۱

۴۴

۲

۱۹

۴

۹۵

۱

۷۰

۲

۴۵

۴

۲۰

۳

۹۶

۲

۷۱

۴

۴۶

۲

۲۱

۱

۹۷

۴

۷۲

۲

۴۷

۴

۲۲

۲

۹۸

۳

۷۳

۴

۴۸

۴

۲۳

۴

۹۹

۱

۷۴

۱

۴۹

۱

۲۴

۱

۱۰۰

۳

۷۵

۳

۵۰

۳

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

۱۹۱

 

۱۶۱

۲

۱۳۱

۱

۱۰۱

 

۱۹۲

 

۱۶۲

۴

۱۳۲

۱

۱۰۲

 

۱۹۳

 

۱۶۳

۳

۱۳۳

۴

۱۰۳

 

۱۹۴

 

۱۶۴

۱

۱۳۴

۴

۱۰۴

 

۱۹۵

 

۱۶۵

۲

۱۳۵

۴

۱۰۵

 

۱۹۶

 

۱۶۶

۳

۱۳۶

۴

۱۰۶

 

۱۹۷

 

۱۶۷

۱

۱۳۷

۱

۱۰۷

 

۱۹۸

 

۱۶۸

۴

۱۳۸

۴

۱۰۸

 

۱۹۹

 

۱۶۹

۴

۱۳۹

۲

۱۰۹

 

۲۰۰

 

۱۷۰

۱

۱۴۰

۱

۱۱۰

 

۲۰۱

 

۱۷۱

۴

۱۴۱

۳

۱۱۱

 

۲۰۲

 

۱۷۲

۱

۱۴۲

۲

۱۱۲

 

۲۰۳

 

۱۷۳

۴

۱۴۳

۳

۱۱۳

 

۲۰۴

 

۱۷۴

۳

۱۴۴

۳

۱۱۴

 

۲۰۵

 

۱۷۵

۳

۱۴۵

۱

۱۱۵

 

۲۰۶

 

۱۷۶

۴

۱۴۶

۴

۱۱۶

 

۲۰۷

 

۱۷۷

۱

۱۴۷

۱

۱۱۷

 

۲۰۸

 

۱۷۸

۲

۱۴۸

۲

۱۱۸

 

۲۰۹

 

۱۷۹

۳

۱۴۹

۴

۱۱۹

 

۲۱۰

 

۱۸۰

۳

۱۵۰

۳

۱۲۰

 

۲۱۱

 

۱۸۱

۲

۱۵۱

۳

۱۲۱

 

۲۱۲

 

۱۸۲

۱

۱۵۲

۳

۱۲۲

 

۲۱۳

 

۱۸۳

۳

۱۵۳

۱

۱۲۳

 

۲۱۴

 

۱۸۴

۱

۱۵۴

۲

۱۲۴

 

۲۱۵

 

۱۸۵

۲

۱۵۵

۳

۱۲۵

 

۲۱۶

 

۱۸۶

۲

۱۵۶

۲

۱۲۶

 

۲۱۷

 

۱۸۷

۴

۱۵۷

۴

۱۲۷

 

۲۱۸

 

۱۸۸

۴

۱۵۸

۴

۱۲۸

 

۲۱۹

 

۱۸۹

۳

۱۵۹

۲

۱۲۹

 

۲۲۰

 

۱۹۰

۲

۱۶۰

۲

۱۳۰

 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ مدیریت

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۴ نظرات
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
نوشاد
فروردین ۲, ۱۳۹۷ ۲:۱۰ ب٫ظ

ممنون ، سلامت باشین. ?????

افسانه
اسفند ۷, ۱۳۹۵ ۱۰:۵۹ ب٫ظ

سلام تشکر بابت تمام زحمات شما دوستان .بسیار عالی بود .

مهتا
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۵ ۹:۰۴ ق٫ظ

۱۱۱

رونیکا
آبان ۲۱, ۱۳۹۳ ۰:۴۲ ق٫ظ

اقا دمتون گرم همشو دانلود کردم مچکر ی دنیا خوبی واستون ارزو دارم