پارسه

دانلود سوالات و کلید کنکور ارشد ۸۹ مهندسی نفت (رایگان)

دریافت سوالات کارشناسی ارشد مهندسی نفت شامل گرایش های مهندسی اکتشاف نفت، حفاری و بهره برداری نفت، مخازن هیدروکربوری، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ مهندسی نفت

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

۷۶

۴

۵۱

۲

۲۶

۲

۱

 

۷۷

۳

۵۲

۳

۲۷

۱

۲

 

۷۸

۲

۵۳

۳

۲۸

۴

۳

 

۷۹

۲

۵۴

۲

۲۹

۳

۴

 

۸۰

۳

۵۵

۴

۳۰

۱

۵

 

۸۱

۴

۵۶

۳

۳۱

۳

۶

 

۸۲

۱

۵۷

۱

۳۲

۳

۷

 

۸۳

۳

۵۸

۲

۳۳

۲

۸

 

۸۴

۲

۵۹

۲

۳۴

۴

۹

 

۸۵

۲

۶۰

۲

۳۵

۱

۱۰

 

۸۶

۳

۶۱

۱

۳۶

۴

۱۱

 

۸۷

۱

۶۲

۲

۳۷

۲

۱۲

 

۸۸

۴

۶۳

۴

۳۸

۱

۱۳

 

۸۹

۱

۶۴

۱

۳۹

۲

۱۴

 

۹۰

۳

۶۵

۳

۴۰

۳

۱۵

 

۹۱

۲

۶۶

۳

۴۱

۱

۱۶

 

۹۲

۱

۶۷

۴

۴۲

۴

۱۷

 

۹۳

۲

۶۸

۴

۴۳

۴

۱۸

 

۹۴

۳

۶۹

۱

۴۴

۳

۱۹

 

۹۵

۴

۷۰

۳

۴۵

۲

۲۰

 

۹۶

 

۷۱

۱

۴۶

۱

۲۱

 

۹۷

 

۷۲

۴

۴۷

۳

۲۲

 

۹۸

 

۷۳

۴

۴۸

۱

۲۳

 

۹۹

 

۷۴

۳

۴۹

۴

۲۴

 

۱۰۰

 

۷۵

۳

۵۰

۱

۲۵

 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ مهندسی نفت

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۱

۷۶

۲

۵۱

۲

۲۶

۲

۱

۴

۷۷

۴

۵۲

۲

۲۷

۴

۲

۲

۷۸

۴

۵۳

۳

۲۸

۱

۳

۱

۷۹

۱

۵۴

۴

۲۹

۲

۴

۴

۸۰

۲

۵۵

۱

۳۰

۴

۵

۴

۸۱

۱

۵۶

۴

۳۱

۳

۶

۱

۸۲

۳

۵۷

۲

۳۲

۱

۷

۲

۸۳

۲

۵۸

۱

۳۳

۲

۸

۲

۸۴

۱

۵۹

۳

۳۴

۳

۹

۱

۸۵

۱

۶۰

۳

۳۵

۱

۱۰

۴

۸۶

۴

۶۱

۱

۳۶

۳

۱۱

۲

۸۷

۲

۶۲

۲

۳۷

۲

۱۲

۱

۸۸

۴

۶۳

۴

۳۸

۱

۱۳

۱

۸۹

۳

۶۴

۴

۳۹

۱

۱۴

۲

۹۰

۱

۶۵

۲

۴۰

۴

۱۵

۳

۹۱

۳

۶۶

۲

۴۱

۲

۱۶

۴

۹۲

۲

۶۷

۴

۴۲

۲

۱۷

۲

۹۳

۳

۶۸

۳

۴۳

۳

۱۸

۳

۹۴

۴

۶۹

۳

۴۴

۴

۱۹

۱

۹۵

۱

۷۰

۳

۴۵

۱

۲۰

۱

۹۶

۴

۷۱

۴

۴۶

۳

۲۱

۳

۹۷

۳

۷۲

۲

۴۷

۱

۲۲

۳

۹۸

۲

۷۳

۴

۴۸

۳

۲۳

۴

۹۹

۲

۷۴

۲

۴۹

۱

۲۴

۱

۱۰۰

۳

۷۵

۳

۵۰

۲

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۲

۱۹۱

۲

۱۶۱

۲

۱۳۱

۱

۱۰۱

۱

۱۹۲

۴

۱۶۲

۳

۱۳۲

۱

۱۰۲

۲

۱۹۳

۳

۱۶۳

۲

۱۳۳

۴

۱۰۳

۲

۱۹۴

۱

۱۶۴

۴

۱۳۴

۳

۱۰۴

۴

۱۹۵

۴

۱۶۵

۴

۱۳۵

۲

۱۰۵

۲

۱۹۶

۲

۱۶۶

۲

۱۳۶

۲

۱۰۶

۱

۱۹۷

۲

۱۶۷

۳

۱۳۷

۳

۱۰۷

۲

۱۹۸

۳

۱۶۸

۴

۱۳۸

۴

۱۰۸

۳

۱۹۹

۳

۱۶۹

۴

۱۳۹

۱

۱۰۹

۱

۲۰۰

۴

۱۷۰

۱

۱۴۰

۳

۱۱۰

 

۲۰۱

۲

۱۷۱

۲

۱۴۱

۳

۱۱۱

 

۲۰۲

۳

۱۷۲

۴

۱۴۲

۴

۱۱۲

 

۲۰۳

۴

۱۷۳

۳

۱۴۳

۴

۱۱۳

 

۲۰۴

۳

۱۷۴

۱

۱۴۴

۱

۱۱۴

 

۲۰۵

۱

۱۷۵

۴

۱۴۵

۴

۱۱۵

 

۲۰۶

۲

۱۷۶

۲

۱۴۶

۲

۱۱۶

 

۲۰۷

۳

۱۷۷

۳

۱۴۷

۳

۱۱۷

 

۲۰۸

۲

۱۷۸

۲

۱۴۸

۳

۱۱۸

 

۲۰۹

۳

۱۷۹

۴

۱۴۹

۲

۱۱۹

 

۲۱۰

۴

۱۸۰

۳

۱۵۰

۲

۱۲۰

 

۲۱۱

۴

۱۸۱

۳

۱۵۱

۱

۱۲۱

 

۲۱۲

۲

۱۸۲

۴

۱۵۲

۴

۱۲۲

 

۲۱۳

۳

۱۸۳

۱

۱۵۳

۲

۱۲۳

 

۲۱۴

۲

۱۸۴

۱

۱۵۴

۱

۱۲۴

 

۲۱۵

۴

۱۸۵

۲

۱۵۵

۲

۱۲۵

 

۲۱۶

۴

۱۸۶

۱

۱۵۶

۱

۱۲۶

 

۲۱۷

۱

۱۸۷

۴

۱۵۷

۳

۱۲۷

 

۲۱۸

۳

۱۸۸

۴

۱۵۸

۱

۱۲۸

 

۲۱۹

۱

۱۸۹

۲

۱۵۹

۳

۱۲۹

 

۲۲۰

۴

۱۹۰

۳

۱۶۰

۱

۱۳۰

 

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات