پارسه

دانلود سوالات و کلید کنکور ارشد ۸۹ مهندسی کشاورزی آب (رایگان)

دریافت سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب شامل گرایش های مهندسی منابع آب، سازه های آبی، آبیاری و زهکشی، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ مهندسی کشاورزی آب

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۱

۷۶

۲

۵۱

۳

۲۶

۴

۱

۴

۷۷

۱

۵۲

۳

۲۷

۳

۲

۱

۷۸

۲

۵۳

۴

۲۸

۲

۳

۳

۷۹

۱

۵۴

۲

۲۹

۱

۴

۴

۸۰

۱

۵۵

۲

۳۰

۲

۵

۱

۸۱

۳

۵۶

۲

۳۱

۱

۶

۳

۸۲

۴

۵۷

۴

۳۲

۴

۷

۲

۸۳

۲

۵۸

۴

۳۳

۲

۸

۲

۸۴

۱

۵۹

۱

۳۴

۱

۹

۴

۸۵

۳

۶۰

۲

۳۵

۳

۱۰

۴

۸۶

۳

۶۱

۳

۳۶

۲

۱۱

۴

۸۷

۱

۶۲

۱

۳۷

۱

۱۲

۲

۸۸

۳

۶۳

۳

۳۸

۳

۱۳

۱

۸۹

۲

۶۴

۳

۳۹

۴

۱۴

۲

۹۰

۳

۶۵

۳

۴۰

۳

۱۵

۳

۹۱

۱

۶۶

۴

۴۱

۲

۱۶

۱

۹۲

۲

۶۷

۴

۴۲

۴

۱۷

۱

۹۳

۲

۶۸

۴

۴۳

۱

۱۸

۱

۹۴

۱

۶۹

۲

۴۴

۳

۱۹

۴

۹۵

۳

۷۰

۲

۴۵

۱

۲۰

۴

۹۶

۴

۷۱

۴

۴۶

۱

۲۱

۲

۹۷

۳

۷۲

۳

۴۷

۲

۲۲

۱

۹۸

۴

۷۳

۲

۴۸

۳

۲۳

۴

۹۹

۴

۷۴

۱

۴۹

۴

۲۴

۳

۱۰۰

۲

۷۵

۱

۵۰

۱

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

۱۹۱

 

۱۶۱

۳

۱۳۱

۲

۱۰۱

 

۱۹۲

 

۱۶۲

۴

۱۳۲

۳

۱۰۲

 

۱۹۳

 

۱۶۳

۱

۱۳۳

۱

۱۰۳

 

۱۹۴

 

۱۶۴

۱

۱۳۴

۴

۱۰۴

 

۱۹۵

 

۱۶۵

۲

۱۳۵

۳

۱۰۵

 

۱۹۶

 

۱۶۶

۲

۱۳۶

۲

۱۰۶

 

۱۹۷

 

۱۶۷

۲

۱۳۷

۱

۱۰۷

 

۱۹۸

 

۱۶۸

۳

۱۳۸

۲

۱۰۸

 

۱۹۹

 

۱۶۹

۱

۱۳۹

۲

۱۰۹

 

۲۰۰

 

۱۷۰

۴

۱۴۰

۱

۱۱۰

 

۲۰۱

 

۱۷۱

۲

۱۴۱

۱

۱۱۱

 

۲۰۲

 

۱۷۲

۱

۱۴۲

۴

۱۱۲

 

۲۰۳

 

۱۷۳

۳

۱۴۳

۴

۱۱۳

 

۲۰۴

 

۱۷۴

۳

۱۴۴

۳

۱۱۴

 

۲۰۵

 

۱۷۵

۲

۱۴۵

۲

۱۱۵

 

۲۰۶

 

۱۷۶

۲

۱۴۶

۴

۱۱۶

 

۲۰۷

 

۱۷۷

۴

۱۴۷

۲

۱۱۷

 

۲۰۸

 

۱۷۸

۱

۱۴۸

۱

۱۱۸

 

۲۰۹

 

۱۷۹

۴

۱۴۹

۴

۱۱۹

 

۲۱۰

 

۱۸۰

۳

۱۵۰

۳

۱۲۰

 

۲۱۱

 

۱۸۱

۴

۱۵۱

۴

۱۲۱

 

۲۱۲

 

۱۸۲

۱

۱۵۲

۱

۱۲۲

 

۲۱۳

 

۱۸۳

۳

۱۵۳

۲

۱۲۳

 

۲۱۴

 

۱۸۴

۱

۱۵۴

۲

۱۲۴

 

۲۱۵

 

۱۸۵

۴

۱۵۵

۱

۱۲۵

 

۲۱۶

 

۱۸۶

۳

۱۵۶

۴

۱۲۶

 

۲۱۷

 

۱۸۷

۱

۱۵۷

۳

۱۲۷

 

۲۱۸

 

۱۸۸

۲

۱۵۸

۱

۱۲۸

 

۲۱۹

 

۱۸۹

۲

۱۵۹

۱

۱۲۹

 

۲۲۰

 

۱۹۰

۴

۱۶۰

۲

۱۳۰

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ مهندسی کشاورزی آب

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

۱

۷۶

۱

۵۱

۲

۲۶

۴

۱

۳

۷۷

۳

۵۲

۱

۲۷

۱

۲

۴

۷۸

۲

۵۳

۳

۲۸

۲

۳

۲

۷۹

۲

۵۴

۴

۲۹

۲

۴

۴

۸۰

۱

۵۵

۲

۳۰

۲

۵

۲

۸۱

۳

۵۶

۳

۳۱

۴

۶

۱

۸۲

۴

۵۷

۴

۳۲

۳

۷

۴

۸۳

۳

۵۸

۱

۳۳

۴

۸

۱

۸۴

۳

۵۹

۱

۳۴

۱

۹

۳

۸۵

۱

۶۰

۳

۳۵

۱

۱۰

۲

۸۶

۱

۶۱

۳

۳۶

۴

۱۱

۳

۸۷

۲

۶۲

۲

۳۷

۳

۱۲

۲

۸۸

۴

۶۳

۲

۳۸

۳

۱۳

۱

۸۹

۴

۶۴

۱

۳۹

۴

۱۴

۱

۹۰

۴

۶۵

۳

۴۰

۲

۱۵

۳

۹۱

۱

۶۶

۲

۴۱

۳

۱۶

۳

۹۲

۱

۶۷

۲

۴۲

۳

۱۷

۳

۹۳

۲

۶۸

۴

۴۳

۲

۱۸

۴

۹۴

۲

۶۹

۱

۴۴

۲

۱۹

۲

۹۵

۳

۷۰

۴

۴۵

۲

۲۰

۱

۹۶

۱

۷۱

۳

۴۶

۳

۲۱

۲

۹۷

۴

۷۲

۴

۴۷

۱

۲۲

۳

۹۸

۱

۷۳

۱

۴۸

۳

۲۳

۴

۹۹

۴

۷۴

۴

۴۹

۳

۲۴

۴

۱۰۰

۳

۷۵

۴

۵۰

۲

۲۵

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

گزینه صحیح

شماره سوال

 

۱۹۱

 

۱۶۱

۴

۱۳۱

۳

۱۰۱

 

۱۹۲

 

۱۶۲

۲

۱۳۲

۴

۱۰۲

 

۱۹۳

 

۱۶۳

۴

۱۳۳

۳

۱۰۳

 

۱۹۴

 

۱۶۴

۳

۱۳۴

۱

۱۰۴

 

۱۹۵

 

۱۶۵

۴

۱۳۵

۳

۱۰۵

 

۱۹۶

 

۱۶۶

۱

۱۳۶

۴

۱۰۶

 

۱۹۷

 

۱۶۷

۳

۱۳۷

۱

۱۰۷

 

۱۹۸

 

۱۶۸

۴

۱۳۸

۲

۱۰۸

 

۱۹۹

 

۱۶۹

۴

۱۳۹

۱

۱۰۹

 

۲۰۰

 

۱۷۰

۱

۱۴۰

۴

۱۱۰

 

۲۰۱

 

۱۷۱

۳

۱۴۱

۱

۱۱۱

 

۲۰۲

 

۱۷۲

۲

۱۴۲

۴

۱۱۲

 

۲۰۳

 

۱۷۳

۳

۱۴۳

۲

۱۱۳

 

۲۰۴

 

۱۷۴

۲

۱۴۴

۳

۱۱۴

 

۲۰۵

 

۱۷۵

۱

۱۴۵

۱

۱۱۵

 

۲۰۶

 

۱۷۶

۲

۱۴۶

۴

۱۱۶

 

۲۰۷

 

۱۷۷

۲

۱۴۷

۴

۱۱۷

 

۲۰۸

 

۱۷۸

۱

۱۴۸

۲

۱۱۸

 

۲۰۹

 

۱۷۹

۲

۱۴۹

۲

۱۱۹

 

۲۱۰

 

۱۸۰

۱

۱۵۰

۱

۱۲۰

 

۲۱۱

 

۱۸۱

 

۱۵۱

۴

۱۲۱

 

۲۱۲

 

۱۸۲

 

۱۵۲

۳

۱۲۲

 

۲۱۳

 

۱۸۳

 

۱۵۳

۳

۱۲۳

 

۲۱۴

 

۱۸۴

 

۱۵۴

۱

۱۲۴

 

۲۱۵

 

۱۸۵

 

۱۵۵

۲

۱۲۵

 

۲۱۶

 

۱۸۶

 

۱۵۶

۱

۱۲۶

 

۲۱۷

 

۱۸۷

 

۱۵۷

۴

۱۲۷

 

۲۱۸

 

۱۸۸

 

۱۵۸

۲

۱۲۸

 

۲۱۹

 

۱۸۹

 

۱۵۹

۳

۱۲۹

 

۲۲۰

 

۱۹۰

 

۱۶۰

۱

۱۳۰

 

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات