کاربران عزیز مستر تست می توانند سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری بهمن ۹۲ رشته مجموعه زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی  را از طریق لینک زیر به صورت رایگان دانلود نمایند.

دانلود رایگان دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۳ مجموعه زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 

مشاهده پاسخ ( کلید ) سوالات کارشناسی ارشد ۹۳ مجموعه زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد