پارسه
نوگام
کیهان روان
عالم زاده

انتشار آیین‌نامه جدید دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۳۹۵

آیین‌نامه جدید دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخلی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مستر تست، متن این آیین‌نامه به شرح ذیل می‌باشد:

بسمهتعالی

آییننامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

مقدمه
به استناد بند ۱۲ ماده ۳ آیین‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۲۸/۷/۹۳)، این آیین‌نامه تدوین و به اجرا گذاشته می‌شود:

ماده ۱. هدف
تعیین چارچوب قانونی برای اجرای صحیح دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در تمامی زیرنظام‌های آموزش عالی

ماده ۲. تعاریف
۱. وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
۲. مؤسسه: هر یک از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی (اعم از دولتی و غیردولتی) است که دارای مجوز تأسیس از وزرات هستند.
۳. آموزش رایگان: تسهیلات قانونی که به موجب آن دانشجویان می‌توانند بدون پرداخت شهریه و صرفاً با سپردن تعهد خدمت، تحصیل کنند.
۴. دانشجو: فردی که در یکی از رشته‌های دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته برابر ضوابط، پذیرفته شده، ثبت‌نام کرده، و مشغول به تحصیل است.
۵. دانشآموخته: فردی که یکی از دوره‌های تحصیلی را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین، گواهی یا مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کرده است.
۶. مرخصی تحصیلی: مدت زمان مشخصی که دانشجو، برابر ضوابط معین به طور موقت به تحصیل اشتغال ندارد.
۷. انصراف تحصیلی: فرایندی که در آن دانشجو به طور خود خواسته از ادامه تحصیل خودداری کند.
۸. حضوری: شیوه‌ای از آموزش است که دانشجو در آن تحصیل خود را به صورت چهره به چهره و تمام وثت به انجام می رساند.
۹. غیرحضوری: شیوه‌ای از آموزش است که حضور فیزیکی دانشجو در تمام طول تحصیل الزامی نیست.
۱۰. نیمهحضوری: شیوه‌ای از آموزش است که بخشی از آن به صورت حضوری و بخشی از آن به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.
۱۱. استاد راهنما: یکی از اعضای هیأت علمی دارای مدرک دکتری است که مسئولیت راهنمایی دانشجو را در انجام پروژه، پایان‌نامه و یا رساله به عهده دارد و از میان اعضای هیأت علمی همان مؤسسه (یا خارج از مؤسسه با مجوز مؤسسه مبدا) انتخاب می‌شود.
۱۲. استاد مشاور: یکی از اعضای هیأت علمی است که مسئولیت مشاوره دانشجو را در انجام پروژه، پایان‌نامه و یا رساله به عهده دارد و از میان اعضای هیأت علمی همان مؤسسه و یا متخصصان خارج از مؤسسه انتخاب می‌شود.
۱۳. مدرس: فردی که به آموزش و مهارت‌آموزی در یک مؤسسه به صورت تمام وقت، نیمه‌وقت و یا پاره‌وقت اشتغال دارد.
۱۴. برنامه درسی: مجموعه به هم پیوسته‌ای از دروس و فعالیت‌های هر رشته تحصیلی است که هدف مشخصی را دنبال می‌کند.
۱۵. واحد درسی: مقدار مفاهیم یا مهارت‌هایی که برای فراگیری دانشجو در طول یک نیمسال تحصیلی با زمان معادل آن در نظر گرفته می‌شود. هر واحد درسی نظری ۱۶ ساعت، عملی یا آزمایشگاهی ۳۲ ساعت، کارگاهی یا عملیات میدانی (بازدید علمی) ۴۸ ساعت، کارورزی یا کار در عرصه ۶۴ ساعت و کارآموزی ۱۲۰ ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه درسی مصوب اجرا می‌شود.
۱۶. گروه آموزشی: بنیادی‌ترین واحد علمی مؤسسه متشکل از تعدادی عضو هیأت علمی است که دارای تخصص مشترک در یک رشته علمی هستند.
۱۷. درس جبرانی: درسی است که به تشخیص گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو، ضروری است.
۱۸. رشته تحصیلی: یک برنامه آموزشی است که با محتوا و روش‌شناسی خاص، در قالب برنامه درسی اجرا می‌شود.
۱۹. دوره کارشناسی ارشد: یک دوره تحصیلی که پس از دوره کارشناسی آغاز می‌شود و حداقل شامل ۲۸ تا ۳۲ واحد درسی است.
۲۰. شیوه آموزشی- پژوهشی: شیوه‌ای است که محتوای برنامه درسی مربوط به آن علاوه بر واحد درسی، مشتمل بر پایان‌نامه نیز می‌باشد.
۲۱. شیوه آموزشی: شیوه‌ای است که دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و بدون گذراندن پایان‌نامه دانش آموخته می‌شود.
۲۲. نیمسال تحصیلی: هر نیمسال تحصیلی شامل ۱۶ هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی است.
۲۳. پایان‌نامه: بخشی از شیوه آموزشی – پژوهشی است که در یک زمینه مشخص رشته تحصیلی و با راهنمایی استاد راهنما انجام می‌شود.
۲۴. هیأت داوران: اعضای هیأت علمی هستند که برای ارزیابی پایان‌نامه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مطابق دستورالعمل اجرایی مصوب مؤسسه انتخاب می‌شوند.

ماده ۳. شرایط ورود به دوره
– داشتن صلاحیت‌های عمومی ورود به دوره برابر ضوابط؛
– دارا بودن مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته مورد تأیید وزارت؛
– قبولی در آزمون ورودی و یا کسب پذیرش از مؤسسه طبق مقررات مصوب وزارت.

ماده ۴. آموزش در مؤسسه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی انجام می‌شود.
تبصره: مؤسسه اختیار دارد در صورت توانایی، برنامه درسی مصوب را با رعایت ضوابط برای دانشجویان خارجی و یا دوره‌های بین‌المللی به زبان غیرفارسی ارائه نماید.

ماده ۵. مؤسسه موظف است، برنامه‌های آموزشی و درسی مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت را برای دوره‌ای که در آن با مجوز شورای گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفته است، اجرا کند.

ماده ۶. مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد دو سال (چهار نیمسال) است.
تبصره: در صورتی که دانشجو مشمول آموزش رایگان در مدت مقرر دانش‌آموخته نشود، مؤسسه اختیار دارد مدت تحصیل وی را تا دو نیمسال افزایش دهد. افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال اول به صورت رایگان و در نیمسال دوم با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب هیأت امنای مؤسسه انجام می‌شود. چنان‌چه دانشجو در این مدت دانش‌آموخته نشد از ادامه تحصیل محروم می‌شود.

ماده ۷. تعداد واحد درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل ۲۸ و حداکثر ۳۲ واحد است، که از این تعداد، در شیوه آموزشی- پژوهشی ۴ تا ۶ واحد مربوط به پایان‌نامه و مابقی به صورت واحد آموزشی می‌باشد.
تبصره: دانشجو در هر نیمسال تحصیلی لازم است حداقل ۸ و حداکثر ۱۴ واحد درسی انتخاب کند. دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است.

ماده ۸. چگونگی و ترتیب ارائه دروس هر دوره تحصیلی، رشته و یا گرایش با رعایت پیش‌نیاز هر درس طبق برنامه درسی مصوب، برعهده گروه آموزشی است.

ماده ۹. تعداد واحد های دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر ۱۲ واحد است.
تبصره ۱: کسب نمره قبولی ۱۲ در دروس جبرانی، الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمی‌شود و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیأت امناء مؤسسه از دانشجو دریافت می‌شود.
تبصره ۲: زمان استفاده شده برای دروس جبرانی در سقف سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نمی‌شود.

ماده ۱۰. در مؤسسه‌های آموزش عالی دولتی، آموزش رایگان برای هر دانشجو، در دوره کارشناسی ارشد صرفاً یک بار امکان‌پذیر است.
تبصره: دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف غیرموجه درس به تشخیص مؤسسه یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینه درس مربوط مطابق تعرفه مصوب هیأت امناء مؤسسه است.

ماده ۱۱. تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در مؤسسه‌ها (اعم دولتی و غیردولتی) ممنوع است.

ماده ۱۲. برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درباره تقویم آموزشی، چگونگی اعلام و ثبت نمره، زمان حذف و اضافه، حذف اضطراری دروس، نحوه اعتراض به نتایج امتحانات، تاریخ تجدید نظر و غیره طبق شیوه‌نامه اجرایی مصوب مؤسسه انجام می‌شود.

ماده ۱۳. ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس از سوی مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعالیت دانشجو در کلاس، انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی مستمر و پایانی برای دروس نظری در طول و پایان هر نیمسال تحصیلی انجام می‌شود و بر مبنای عددی از صفر تا بیست قابل محاسبه است.

ماده ۱۴. حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس الزامی است.
تبصره ۱: اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از سه جلسه یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه بودن غیبت از سوی مؤسسه، آن درس حذف می‌شود.
تبصره ۲: در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص مؤسسه، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از ۸ واحد درسی برسد، در این صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می‌شود، اما میانگین نمرات این نیمسال در مشروط شدن دانشجو بی‌تأثیر است.
تبصره ۳: نحوه حضور دانشجو در جلسات کلاس درس در دوره‌های نیمه حضوری و غیرحضوری طبق شیوه‌نامه مصوب مؤسسه انجام می‌شود.

ماده ۱۵. در شرایط خاص، خذف یک یا تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تأیید مؤسسه قبل از شروع امتحانات و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیلی امکان‌پذیر است.

ماده ۱۶. حداقل نمره قبولی در هر درس حداقل ۱۲ و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال ۱۴ است.
تبصره ۱: دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس، نمره قبولی کسب نکند، چناچه در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره‌های مردودی قبلی در ریزنمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می‌‌ماند اما این نمره‌ها در محاسبه میانگین کل دوره بی‌اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.
تبصره ۲: گذراندن دروس با استفاده از تبصره ۱، مشروطی دانشجو در نیمسال قبل را خنثی نمی‌کند.
تبصره ۳: تسهیلات تبصره ۱ شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت می‌کنند، نمی‌شوند.

ماده ۱۷. چناچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از ۱۴ باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می‌شود.
تبصره: دانشجوی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود از تحصیل محروم می‌شود.

ماده ۱۸. دانشجو می‌تواند با احتساب سنوات تحصیل، یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
تبصره: بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی در صورت تأیید پزشک معتمد مؤسسه، مأموریت همسر یا والدین، بدون احتساب در سنوات تحصیلی در اختیار مؤسسه است.

ماده ۱۹. دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبی به اداره تحصیلات تکمیلی تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. در غیر این صورت، پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می‌شود.
تبصره: تصمیم‌گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل، بر عهده مؤسسه است.

ماده ۲۰. تغییر رشته، انتقالی و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.
تبصره ۱: معادل‌سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در مؤسسه قبلی طبق شیوه‌نامه مصوب مؤسسه امکان‌پذیراست.
تبصره ۲: به ازای هر ۸ تا ۱۴ واحد از دروس معادل‌سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می‌شود.

ماده ۲۱. دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان‌نامه خود را با نظر استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی انتخاب کند.
تبصره ۱: شرایط و نحوه انتخاب استاد راهنمای خارج از مؤسسه یا در رشته‌هایی که عضو هیأت علمی با مرتبه علمی استادیار وجود نداشته باشد، طبق شیوه‌نامه مؤسسه انجام می‌شود.
تبصره ۲: انتخاب استاد مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی، از اعضای هیأت علمی همان گروه یا خارج از مؤسسه امکان‌پذیر است.

ماده ۲۲. دانشجو پس از تدوین پایان‌نامه و تأیید استاد راهنما، موظف است با رعایت ضوابط مؤسسه در حضور هیأت داروان از پایان‌نامه خود دفاع کند.

ماده ۲۳. نمره پایان‌نامه در میانگین کل حساب نمی‌شود و ارزیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام می‌شود:
• مردود (کمتر از ۱۴)
• متوسط (۱۵/۹۹-۱۴)
• خوب (۱۷/۹۹-۱۶)
• خیلی خوب (۱۸/۹۹-۱۸)
• عالی (۲۰-۱۹)

ماده ۲۴. ملاک دانش‌آموختگی، داشتن میانگین کل حداقل ۱۴ بر اساس واحدهای گذرانده آموزشی و دفاع از پایان‌نامه است.
تبصره: چناچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از ۱۴ باشد، دانشجو اجازه دفاع از پایان‌نامه را ندارد و تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می‌شود تا با اخذ مجدد حداکثر ۱۰ واحد از درس‌های که با نمره کمتر از ۱۴ گذرانده است، میانیگن کل واحدهای گذارنده را به حداقل ۱۴ برساند، در این صورت اجازه دفاع از پایان‌نامه به وی داده می‌شود.

ماده ۲۵. چنان‌چه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل ۱۴ گذرانده باشد، ولی نتواند یا نخواهد از پایان‌نامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی، معدل تعداد واحد پایان‌نامه و طبق نظر گروه آموزشی، واحد یا واحدهای درسی مرتبط را با رشته اخذ و با میانگین کل حداقل ۱۴ بگذارند، تا در دوره مذکور به شیوه آموزشی دانش‌آموخته شود. نوع شیوه دانش‌آموختگی در دانشنامه قید می‌شود.
تبصره: دانشجویی که به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند، فقط گواهی گذراندن واحد های درسی به وی اعطا می‌شود.

ماده ۲۶. چنان‌چه دانشجو در حین تدوین پایان‌نامه اقدام به تخلف علمی (سرقت علمی، جعل، تقلب، کپی‌برداری و غیره) نماید و این موضوع از سوی مؤسسه اثبات شود، از ادامه تحصیل محروم و صرفاً گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده دریافت می‌کند.
تبصره: احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام پایان‌نامه از سوی مؤسسه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد.

ماده ۲۷. تاریخ دانش‌آموختگی، روز دفاع قابل قبول از پایان‌نامه در شیوه آموزشی- پژوهشی و یا زمان ثبت آخرین نمره درس در شیوه آموزشی است.

ماده ۲۸. مؤسسه می‌تواند بخشی از اختیارات خود در این آیین‌نامه را به گروه آموزشی یا یک کمیته منتخب، تفویض کند.

ماده ۲۹. مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه و هرگونه پاسخ‌گویی قانونی مترتب بر آن، بر عهده مؤسسه است و نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد بر عهده معاون آموزشی وزارت است.

ماده ۳۰. این آیین‌نامه در یک مقدمه، ۳۰ ماده و ۲۱ تبصره در جلسه به شماره ۸۶۶ مورخ ۴/۷/۹۴ به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسید و برای دانشجویان ورودی سال ۹۵-۱۳۹۴ و پس از آن لازم‌الاجرا است.

دانلود آیین‌نامه جدید آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۳۹۵

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۲ نظرات
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
علی
بهمن ۵, ۱۳۹۷ ۱:۰۰ ب٫ظ

نیمسال اول ۹۸-۹۷ تو دوره شبانه در مقطع ارشد در دانشگاه تبریز قبول شدم ولی برا ثبت نام نرفتم . میتونم تو این نیمسال یعنی نیمسال دوم بدم برا ثبت نام؟ لطفا راهنمایی بفرمایید

ندا تقی زاده
دی ۲۱, ۱۳۹۵ ۹:۰۰ ب٫ظ

ببخشید این ماده ۲۵ برای دانشگاه آزاد هم هست ؟آیا صحت داره این مطلب ؟