پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۹۵ دانشگاه علوم و فنون مازندران

جزئیات پذیرش بدون آزمون برگزیدگان علمی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون مازندران برای سال تحصیلی ۹۵ – ۹۶ منتشر شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مستر تست، در اجرای سیاست های حمایت و هدایت استعداد درخشان مصوب جلسه ۴۱۹ مورخ ۷۷/۲/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دردوره تحصیلی کارشناسی ارشد مصوب جلسه مورخ ۹۳/۴/۱۱ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، اصلاحیه به شماره ۲۱/۹۶۴۷۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۴ این شورای و دستورالعمل اجرایی به شماره ۷۶۷۱ /س به تاریخ ۹۵/۲/۱۴ سازمان سنجش و آموزش کشور، دانشگاه علوم و فنون مازندران بر اساس شیوه نامه اجرایی دانشگاه اقدام به پذیرش دانشجوی استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در رشته های ذیل نموده است.
کلیه دانشجویان استعدادهای درخشان متقاضی برای دوره کارشناسی ارشد پیوستی باید واجد شرایط مفاد شیوه نامه اجرایی دانشگاه باشند.

فهرست رشته های مورد پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۵ دانشگاه علوم و فنون مازندران

reshteha

۱. نحوه ثبت نام و ارسال مدارک:

۱-۱ هزینه ثبت نام مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ «چهارصد هزار ریال» است که باید به حساب شماره ۰۱۰۶۰۳۰۲۸۱۰۰۰ به نام دانشگاه علوم و فنون مازندران نزد بانک ملی شعبه مرکزی بابل (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی در سراسر کشور) واریز شود.

۲-۱ متقاضیان باید مدارک لازم را حداکثر تا تاریخ ۹۵/۵/۱۵ از طریق ۱- پست پیشتاز به نشانی «مازندران – بابل – خیابان شیخ طبرسی – سرداران ۱۲ – دانشگاه علوم و فنون مازندران – مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه» ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. ۲- مراجعه حضوری به دانشگاه و قرار دادن مدارک در پاکت پستی مهر و موم شده و تحویل آن به خدمات آموزشی دانشگاه.

۳-۱ در صورت عدم احراز شرایط یا نقص مدارک، وجه واریزی و مدارک ارسالی متقاضیان به هیچ وجه برگشت داده نخواهد شد.

۲. مدارک مورد نیاز:

۱-۲ تکمیل فرم درخواست پذیرش.
۲-۲ تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه.
۳-۲ دو قطعه عکس ۴*۳ همانند و جدید با ذکر مشخصات در پشت آنها.
۴-۲ تصویر گواهینامه و کارنامه دوره کارشناسی با ذکر میانگین معدل کل و یا گواهی اتمام تحصیل تا ۹۵/۶/۳۱ از موسسه محل تحصیل.
۵-۲ گواهی رتبه و معدل دانشجو در میان دانشجویان هم رشته – هم ورودی کارشناسی از موسسه محل تحصیل
۶-۲ تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای متقاضیان مرد
تبصره: متقاضیان در حال انجام وظیفه با ارائه گواهی از مکان محل خدمت مبنی براین که خدمت وظیفه را تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۵ به پایان خواهند رساند، می توانند در این فراخوان شرکت نمایند.
۷-۲ ضمیمه نمودن مدارک کلیه کارهای پژوهشی انجام شده.
۸-۲ – اصل و تصویر رسید بانکی مطابق بند ۱-۱

شیوه نامه اجرایی پذیرش بدون آزمون:

ماده ۱: کلیه متقاضیان استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان باید در زمان ارسال پرونده شرایط مندرج در این شیوه نامه را داشته باشند.

ماده ۲: دانشگاه علوم و فنون مازندران اختیار دارد حداکثر معادل ده درصد از ظرفیت پذیرش با آزمون دوره کارشناسی ارشد خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی داخل کشور و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (یا دانشجویان کارشناسی داخل که تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۵ دانش آموخته شوند) به صورت مازاد بر ظرفیت، با رعایت شرایط زیر پذیرش کند.

– دانشجویانی که پس از ۷ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۱۵ واحد درسی، یا ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۱۰ واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزء ۱۰ درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

– دانشجویان کارشناسی ورودی سال تحصیلی ۹۲-۹۱ که در مدت حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند و به لحاظ میانکین کل جزوه ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

– دانشجویان کارشناسی ورودی سال تحصیلی ۹۳-۹۲ که در مدت حداکثر ۶ نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند و به لحاظ میانگین جزو ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد پذیرش می شوند.

– چنانچه ده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط ماده ۲- ۱ بدلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسهیلات مربوطه استفاده نکردند یا ظرفیت ۱۰ درصد دوره کارشناسی ارشد رشته ای تکمیل نشد، در اینصورت دانشگاه مجاز به جایگزینی صرفاً ده درصد برتر بعدی خود دانشگاه می باشد.

– رتبه های اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی – دانشجویی در همان رشته یا رشته های مرتبط با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد

توجه ۱- پذیرش در رشته های تحصیلی مرتبط و به تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه امکان پذیر است.

توجه ۲- دانشجویان دارای فعالیت های پژوهشی شاخص، مقالات علمی – پژوهشی معتبر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دارای مدارک زبان انگلیسی معتبر، در شرایط برابر در اولویت قرار می گیرند.

ماده ۳: دانشگاه علوم و فنون مازندران می تواند فقط یک بار در شهریور ماه هر سال نسبت به پذیرش حائز ین شرایط اقدام نماید. اسامی پذیرش شدگان باید توسط معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای تایید صلاحیت علمی و عمومی به سازمان سنجش ارسال شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به تایید سازمان مذکور است.

ماده ۴: تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این شیوه پذیرش مجاز نیست.

ماده ۵: پذیرش دانشجو در هر رشته – گرایش منوط به موافقت شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تاییدیه صلاحیت علمی و عمومی از طرف سازمان سنجش است.

ماده ۶: چنانچه امتیاز اکتسابی چند داوطلب برابر باشد، اولویت بندی بر اساس معدل چند درس تحصیلی که توسط کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه انتخاب می گردد می باشد.

ماده ۷: شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه که به ریاست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دبیری مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و اعضاء منتخب تشکیل می گردد تنها مرجع رسیدگی به درخواست ها و اعتراضات احتمالی متقاضیان است.

ماده ۸ : شیوه نامه اجرایی انتخاب دانشجویان کارشناسی برای پذیرش بدون آزمون در دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون مازندارن در ۸ ماده و یک تبصره در تاریخ ۹۵/۲/۲۲ به تصویب شورای استعدادهای درخشان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رسید و از تاریخ مذکور لازم الاجرا است.

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۲ نظرات
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
کمیل
خرداد ۸, ۱۳۹۵ ۹:۰۵ ب٫ظ

خسته نباشید.من کارشناسی پیام نور خوندم.میتونم با تغییر رشته ارشد بیام؟

شادی
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۵ ۸:۱۹ ب٫ظ

سلام
ورودی های نیم سال اول ۹۰هم میتونند ثبت نام کنند؟