کاربران عزیز مستر تست می توانند سوالات تست آزمون کارشناسی ارشد سراسری اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ رشته مجموعه مهندسی معدن را از طریق لینک زیر به صورت رایگان دانلود نمایند.
دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵مجموعه مهندسی معدن (دفترچه شماره ۱)

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵مجموعه مهندسی معدن (دفترچه شماره ۲)
مشاهده پاسخ ( کلید ) سوالات کارشناسی ارشد ۹۵مجموعه مهندسی معدن

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد