انتشار اطلاعیه پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۳۹۵ دانشگاه اصفهان

شهریه پردیس و شبانه ارشد 97 - 98 دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان از میان واجدین شرایط پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان، برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشجو می پذیرد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، شرایط و ضوابط ثبت نام اینترنتی برای شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ دانشگاه اصفهان به شرح ذیل اعلام می گردد:

 رشته های مورد پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۵ دانشگاه اصفهان:
رشته تحصیلیدانشکدهگروه آموزشی
تاریخ ـ تاریخ ایران اسلامیادبیات و علوم انسانیتاریخ
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیادبیات و علوم انسانیعلوم قران و حدیث
زبان و ادبیات فارسیادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی ـ ادبیات پایداریادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
فلسفهادبیات و علوم انسانیفلسفه
فلسفه منطقادبیات و علوم انسانیفلسفه
فلسفه علمادبیات و علوم انسانیفلسفه
شیعه‌شناسی گرایش کلامادبیات و علوم انسانیمعارف اسلامی
نهج‌البلاغه ـ اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی ورودی بهمن (زن)اهل البیت (ع)معارف قران و اهل بیت
علوم حدیث ـ اقتصاد اسلامی ورودی بهمن فقط زناهل البیت (ع)معارف قران و اهل بیت
رفتار حرکتی ـ یادگیری و کنترل حرکتیتربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی
آموزش زبان انگلیسیزبانهای خارجیزبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات عربزبانهای خارجیزبان و ادبیات عرب
مترجمی زبان عربیزبانهای خارجیزبان و ادبیات عرب
آموزش زبان عربیزبانهای خارجیزبان و ادبیات عرب
زبانشناسی همگانیزبانهای خارجیزبانشناسی
شیمی ـ آلیشیمیشیمی آلی
شیمی ـ تجزیهشیمیشیمی تجزیه
شیمی ـ فیزیکشیمیشیمی فیزیک
علوم و فناوری‌های نانو ـ نانوشیمیشیمیشیمی فیزیک
آمار ریاضیعلومآمار
آمار اجتماعی و اقتصادیعلومآمار
ریاضی محض ـ آنالیزعلومریاضی
ریاضی محض ـ جبرعلومریاضی
ریاضی کاربردی ـ بهینه سازی (تحقیق در عملیات)علومریاضی
زمین‌شناسی ـ چینه نگاری و دیرینه شناسیعلومزمین شناسی
زمین‌شناسی ـ پترولوژیعلومزمین شناسی
زمین‌شناسی ـ رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبیعلومزمین شناسی
زمین‌شناسی ـ اقتصادیعلومزمین شناسی
زیست‌شناسی ـ علوم گیاهی ـ فیزیولوژیعلومزیست شناسی
زیست‌شناسی ـ میکروبیولوژیعلومزیست شناسی
بیوشیمیعلومزیست شناسی
فیزیک ـ اتمی مولکولیعلومفیزیک
فیزیک ـ حالت جامدعلومفیزیک
فیژیک ـ فوتونیکعلومفیزیک
علوم اقتصادیعلوم اداری و اقتصاداقتصاد
توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیعلوم اداری و اقتصاداقتصاد
اقتصاد انرژیعلوم اداری و اقتصاداقتصاد
بانکداری اسلامیعلوم اداری و اقتصاداقتصاد
حسابداریعلوم اداری و اقتصادحسابداری
حقوق خصوصیعلوم اداری و اقتصادحقوق
علوم سیاسیعلوم اداری و اقتصادعلوم سیاسی
روابط بین‌المللعلوم اداری و اقتصادعلوم سیاسی
مدیریت دولتی ـ مدیریت تحولعلوم اداری و اقتصادمدیریت
مدیریت بازرگانی ـ بازاریابیعلوم اداری و اقتصادمدیریت
مدیریت صنعتی ـ تحقیق در عملیاتعلوم اداری و اقتصادمدیریت
کارآفرینی ـ کسب و کار جدیدعلوم اداری و اقتصادمدیریت
روانشناسی عمومیعلوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی
روانشناسی بالینیعلوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییعلوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص
علم اطلاعات ودانش‌شناسی ـ مدیریت اطلاعاتعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات و دانش شناسی
مدیریت آموزشیعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتی
علوم تربیتی ـ تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتی
علوم تربیتی ـ تکنولوژی آموزشیعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتی
 برنامه‌ریزی گردشگری- برنامه‌ریزی گردشگری منطقه ایعلوم جغرافیایی و برنامه ریزیجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ـ برنامه‌ریزی کالبدی روستاعلوم جغرافیایی و برنامه ریزیجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
جغرافیای سیاسیعلوم جغرافیایی و برنامه ریزیجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ـ برنامه‌ریزی مسکنعلوم جغرافیایی و برنامه ریزیجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ـ بهسازی و نوسازی شهریعلوم جغرافیایی و برنامه ریزیجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – آب و هواشناسی سینوپتیکعلوم جغرافیایی و برنامه ریزیجغرافیای طبیعی
 آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – آب و هواشناسی کشاورزیعلوم جغرافیایی و برنامه ریزیجغرافیای طبیعی
ژئومورفولوژی (جغرافیای طبیعی)-هیدروژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطیعلوم جغرافیایی و برنامه ریزیجغرافیای طبیعی
زیست فناوری (بیوتکنولوژی) ـ میکروبیعلوم و فناوری نوینزیست فناوری
نانوفناوری ـ نانوموادعلوم و فناوری نوینمهندسی نانو فناوری
مهندسی مواد ـ سرامیکعلوم و فناوری نوینمهندسی نانو فناوری
مهندسی برق ـ مخابرات سیستمفنی و مهندسیمهندسی برق
مهندسی برق ـ کنترلفنی و مهندسیمهندسی برق
مهندسی پزشکی ـ بیوالکتریکفنی و مهندسیمهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک (با عنوان مهندسی ورزش)فنی و مهندسیمهندسی پزشکی
مهندسی شیمی ـ فرایندهای جداسازیفنی و مهندسیمهندسی شیمی
مهندسی شیمی ـ طراحی فرایندهافنی و مهندسیمهندسی شیمی
مهندسی شیمی ـ محیط زیستفنی و مهندسیمهندسی شیمی
مهندسی عمران ـ سازهفنی و مهندسیمهندسی عمران
مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردیفنی و مهندسیمهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژیفنی و مهندسیمهندسی مکانیک
مهندسی کامپیوتر ـ رایانش امنمهندسی کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کامپیوتر ـ معماری سیستم‌های کامپیوتریمهندسی کامپیوترمهندسی معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزارمهندسی کامپیوترمهندسی نرم افزار
مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی و رباتیکزمهندسی کامپیوترمهندسی هوش مصنوعی
مهندسی صنایع ـ بهینه سازی سیستم هامهندسی مکانیکمهندسی مکانیک
الف) نکات مهم:
 1.  زمان ثبت نام از تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ لغایت ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ و ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی خواهد بود. لذا توصیه می شود قبل از شروع، راهنمای ثبت نام به دقت مطالعه گردد.
 2. توصیه می شود برای اطلاع از نحوه ساماندهی رشته های تحصیلی برحسب دانشکده و گروه آموزشی، فهرست رشته های مورد پذیرش این دانشگاه که در انتهای راهنما ارائه شده، مطالعه نمایید (برای انتخاب دانشکده و گروه آموزشی).
 3. اطلاع رسانی به داوطلبان صرفاً از طریق ارسال پیامک و یا پست الکترونیکی خواهد بود لذا در ثبت شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیکی خود دقت نمایید. ضمناً در صورتی که پیامک های تبلیغاتی تلفن خود را مسدود نموده اید نسبت به فعال نمودن آن اقدام فرمایید.
 4. هزینه ثبت نام،۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۱۰۰ هزار تومان بوده، پرداخت به صورت اینترنتی و با اتصال به درگاه بانک ملت انجام خواهد شد؛ لذا متقاضیان لازم است به وسیله کارت های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال می باشد، اقدام فرمایند. توجه داشته باشید در صورت عدم پرداخت هزینه، ثبت نام دانشجو نهایی نخواهد شد.
 5. دقت داشته باشید کد رهگیری که در پایان ثبت نام سیستم به شما نمایش می دهد را برای پیگیریهای بعدی، یادداشت نمایید.
 6. پذیرش متقاضیان برمبنای امتیاز مصاحبه خواهد بود. داوطلبانی که به مصاحبه دعوت خواهند شد موظفند رأس ساعت مقرر در گروه آموزشی حضور داشته باشند. به همراه داشتن مدارک آموزشی و پژوهشی در روز مصاحبه الزامی است.

ب) شرایط ثبت نام:

 • دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته (ورودی های بهمن ۹۰ و یا مهر ۹۱ ) که پس از گذراندن هفت نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۱۵ واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزء ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیل دانش آموخته شوند.
 • رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده یا رشته های مرتبط با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه اجرایی المپیاد دانشجویی کشور

ج) مدارک لازم و اجباری برای ثبت نام:

 1. یک قطعه عکس پرسنلی ۴*۳
 2. تصویر صفحه اول شناسنامه
 3. تصویر روی کارت ملی
 4. تصویر گواهی معافیت تحصیلی / کارت پایان خدمت / کارت معافیت دائم (ویژه داوطلبان مرد)
 5. موافقت نامه بی قید و شرط محل خدمت ویژه شاغلین رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی
 6. گواهی احراز رتبه مورد تایید دانشگاه مبدأ با مهر و امضای مدیر آموزش یا معاون آموزشی دانشگاه مطابق با مفاد بند الف ذکر شده در شرایط ثبت نام
 7. تصویر مدرک فراغت از تحصیل مقطع کارشناسی ویژه دانش آموختگان
 8. تصویر ریزنمرات مقطع کارشناسی به صورت فایل pdf و با حجم حداکثر ۲۵۰ کیلوبایت
 9.  C.V / رزومه (مجموعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجو) به صورت فایل pdf و با حجم حداکثر ۲۵۰ کیلوبایت
  تبصره: مدارک مربوط به ردیفهای ۱ تا ۷ باید با فرمت JPG اسکن شده و حجم هر یک از فایل های اسکن شده نباید بیش از ۲۵۰ کیلوبایت باشد.

د) سایر مدارک:
متقاضیانی که دارای یکی از گواهی های زیر می باشند می توانند گواهی مربوطه را مطابق با تبصره همین راهنما، آماده نموده و در جای مناسب بارگذاری نمایند:

 • گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 • گواهی کسب عنوان دانشجوی نمونه با تایید معاونت دانشجویی وزارت علوم
 • گواهی کسب رتبه ۱ تا ۳ در جشنواره های معتبر علمی مورد تایید وزارت علوم
 • گواهی کسب رتبه ۱ تا ۱۵ مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی

تذکر مهم: در پایان یادآور می شود فرایند گردش کار به صورت سیستمی انجام می گیرد لذا از ارسال مدارک خود به صورت پستی اکیداً خودداری فرمایید. مدارکی که به صورت پستی به دفتر استعداد درخشان دانشگاه یا گروه های آموزشی ارسال شوند مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۱۸ نظرات
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
امیر
اسفند ۸, ۱۳۹۵ ۵:۲۳ ب٫ظ

سلام.. من نفر اول رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی دانشگاه زاهدان هستم با معدل ۱۸ و۷۰.. میتونم برای رشته ی کودکان استثنایی دانشگاه اصفهان درخواست پذیرش بدون آزمون بدم؟ شانسی برای قبولی دارم؟

مهسا
اسفند ۸, ۱۳۹۵ ۱۰:۲۸ ب٫ظ
پاسخ به  امیر

سلام
این فراخوان مربوط به سال گذشته هست و فراخوان پذیرش بدون ازمون سال ۹۶ هنوز منتشر نشده. باید منتظر انتشار اطلاعیه و بررسی شرایط لازم باشیم.

Maedeh
تیر ۱۲, ۱۳۹۵ ۵:۵۹ ب٫ظ

سلام
کدوم قسمت سایت دانشگاه باید ثبت نام کرد

نیلوفر
تیر ۱۱, ۱۳۹۵ ۴:۳۵ ب٫ظ

فرم تایید رتبه رو ازکجا باید دانلود کنم ؟ اصلا فرمی وجود داره که دانلود کنم و به تایید دانشگاه برسونم ؟ یاباید از دانشگاه خودمون بگیرم . خیلی ممنون

رویا
تیر ۱۰, ۱۳۹۵ ۷:۳۲ ق٫ظ

با سلام.آیا پذیرفته شدن بجز اون ۱۰۰ هزارتومن ثبت نام هزینه دیگه ای هم داره…و چرا حقوق خصوصی تو دانشکده اقتصاد و اداری ارائه میشه. آیا فارغ التحصیلان با هم فرقی دارند.لطفا جواب بدی. تشکر

رویا
تیر ۸, ۱۳۹۵ ۱۱:۰۷ ب٫ظ

سلام لطفا جواب سوالات رو بدین.ورودی ۹۲ و فارغ التحصیل خرداد ۹۵ با معدل ۱۶ دانشگاه پیام نور لیسانس حقوق.آیا میوه در رشته حقوق خصوصی بدون آزمون در دانشگاه اصفهان شرکت کنه.تشکر

رویا
تیر ۸, ۱۳۹۵ ۷:۴۲ ب٫ظ

سلام من ورودی مهر ۹۲ هستم.در رشته حقوق. و خرداد ۹۵ فارغ التحصیل شدم. از دانشگاه پیام نور فولادشهر اصفهان.با معدل ۱۶.آیا امکان داره در رشته حقوق خصوصی بدون آزمون و با مصاحبه وارد دانشگاه اصفهان بشم.لطفا جوابمو لطف بفرمایین. تشکر

هادی
تیر ۶, ۱۳۹۵ ۱۰:۰۵ ب٫ظ

سلام
ببخشید من مکانیک طراحی کاربردی رتبم شده۳۰۹۰ و تبدیل انرژی شده۳۵۰۰ همه شهرستانارو هم زدم به نظرتون احتمال قبولی تو روزانه دارم اخرین رتبه مجاز هم ۶۰۰۰روزانه

ندا
تیر ۶, ۱۳۹۵ ۵:۳۲ ب٫ظ

با سلام…
من دانشجوی ناپیوسته حسابداری دانشگاه آزاد با معدل ۱۸/۵۳
هستم.آیا میتونم شرکت کنم؟
با تشکر…

کیانی
تیر ۴, ۱۳۹۵ ۳:۲۷ ب٫ظ

سلام من جوابی دریافت نکردم

گلی
تیر ۴, ۱۳۹۵ ۳:۲۳ ب٫ظ

سلام
من کارشناسی ناپیوسته از دانشگاه آزاد دارم با معدل ۱۷/۹۸ آیا میتونم شرکت کنم؟

کیانی
تیر ۴, ۱۳۹۵ ۳:۰۱ ب٫ظ

سلام من ورودی مهر۹۲ و فارغ التحصیل بهمن ۹۴ هستم با معدل۱۷.۶۷دانشگاه آزادو دانشجوی برتر بودم ایا می تونم ثبت نام کنم در دانشگاه اصفهان رشته حقوق خصوصی

معینی نیا
تیر ۴, ۱۳۹۵ ۹:۰۶ ق٫ظ

سلام.من کارشناسی حقوق دارم و ۳ ساله با معدل ۱۷فارغ التحصیل شدم آیا میتونم شرکت کنم ،لطفا راهنمایی کنید ..

معینی نیا
تیر ۵, ۱۳۹۵ ۱۲:۴۳ ب٫ظ
پاسخ به  معینی نیا

من جوابی دریافت نکردم لطفا راهنمایی کنید..ورودی نیم سال دوم ۹۲-۹۱هستم دانشگاه پیام نور و بهمن ۹۴ فارغ التحصیل شدم .معدل ۱۷..آیا میتونم حقوق خصوصی شرکت کنم؟

منیره
تیر ۴, ۱۳۹۵ ۴:۴۶ ق٫ظ

سلام‌من در دانشگاه پیام نور کارشناسی خود راگذرانده ام وازبومیان استان اصفهان هستم آیا میتوانم شرکت کنم؟

محمد
تیر ۴, ۱۳۹۵ ۳:۲۱ ق٫ظ

دانشجویان دانشگاه های آزاد هم میتوانند شرکت کنند؟؟

فریبا
تیر ۳, ۱۳۹۵ ۱۱:۲۱ ب٫ظ

سلام… من رتبه اول دانشگاه فرهنگیان قم در رشته علوم تربیتی هستم و قصد ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد همین رشته را دارم در ضمن از بومی های استان اصفهان هستم.دانشگاه فعلا نمی تواند بغیر از کارنامه مدرکی مبنی بر شاگرد اول بودن به من بدهد…آیا کفایت می کند؟

غلامرضا
تیر ۴, ۱۳۹۵ ۲:۴۷ ب٫ظ
پاسخ به  فریبا

سلام/ خیر کفایت نمی کند