پارسه
نوگام
کیهان روان
عالم زاده

انتشار نتایج کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۹۵ دانشگاه منابع طبیعی گرگان

فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اعلام شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد استعداد درخشان سال ۱۳۹۵ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به شرح زیر است:

نامنام خانوادگینام پدررشته قبلی
عاطفهداوری زادهخدابخشمهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری
مریمیعقوبیبرجعلیمهندسی کشاورزی -اب
نرجسمحمودی سفیدکوهیغلام حسینمهندسی کشاورزی -اب
محسننورییوسفعلیمهندسی کشاورزی -اب
حوریهنجفیمحمدمهدیمهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات -اصلاح نباتات
مرتضیبرات زاده بزاباداصغرمهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات -زراعت
سمانهطاطاریاحمدمهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات -زراعت
طاهرهنظریمحمدمهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
رودابهکردکتولیعبدالهمهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
حبیبهنوری داشلی برونالله بردیمهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
الههصالحیعلی اصغرمهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
محمدججوزادهیعقوبمهندسی منابع طبیعی -جنگلداری واکولوژی جنگل
نرجسسوسراییخلیلمهندسی اب وخاک
منصورهبامریکادرمهندسی اب وخاک
محمداسدیولی الهمهندسی کشاورزی -علوم دامی -دام
حمیدهیعقوبی طاسکوهجعفرمهندسی کشاورزی -علوم دامی -طیور
فاطمهاصغرنزادابراهیممهندسی کشاورزی -علوم دامی -طیور
معصومهچهاربرجیرحیممهندسی منابع طبیعی -شیلات -تکثیروپرورش ابزیان
منیرهسهلیمخدومقلیمهندسی منابع طبیعی -شیلات -تکثیروپرورش ابزیان
فاطمهعبداله نژادقلعلیمهندسی منابع طبیعی -شیلات -تکثیروپرورش ابزیان
ملیحهطاهری فسخودیرضامهندسی منابع طبیعی -شیلات -فراوری محصولات شیلاتی
هانیهملاحیاویسمهندسی منابع طبیعی -شیلات -بوم شناسی ابزیان
فهیمهکریمیعلی اکبرمهندسی منابع طبیعی -شیلات -صیدوبهره برداری ابزیان
غضنفرنجفی امیریوجیه الهمهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ-صنایع فراورده های مر
فاطمهمهاجردرویشمهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ-حفاظت واصلاح چوب
الهامپیریپرویزمهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ-صنایع خمیروکاغذ
ای گلبستامنورقلیمهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی -تبدیل موادغذایی
کوثرذاکریقربانمهندسی موادوطراحی صنایع غذایی
سیماطاهریمحمدرضامهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی -تبدیل موادغذایی
سیمامهاجرخراسانیخلیلمهندسی موادوطراحی صنایع غذایی
سیده مبارکهتقویمیرزمانمهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی
شهریاررضاییعلیمهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی
امیرشاه بازادهنعمتمهندسی کشاورزی -منابع طبیعی -محیطزیست
نازنین ساداتمطهریسیدنقیمهندسی کشاورزی -منابع طبیعی -محیطزیست
رقیهمطلبیمظاهرمهندسی کشاورزی -منابع طبیعی -محیطزیست
زهرااسلانی کتولیهاشممهندسی کشاورزی -مکانیک ماشینهای کشاورزی
لیلیقلی زادهمنصورمهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات -اصلاح نباتات
سیده محدثهحسینیسیدمهدیمهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
راضیهخوجم لیارازمحمد

مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات -زراعت

 

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات