مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد کیهان دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۶ دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه تربیت مدرس 97 - 98

دانشگاه تربیت مدرس برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون استعداد درخشان می‌پذیرد.

به گزارش مستر تست، دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع کارشناسی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور و در راستای اجرای “آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد مصوب جلسه مورخ ۹۳/۴/۱۱ شورای هدایت استعدادهای درخشان “آیین شماره ۲۱/۷۷۹۴۸ مورخ ۹۳/۵/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” و بند ۲ مصوبه جلسه ۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۰ شورای هدایت استعدادهای درخشان براساس آیین نامه و مصوبه فوق و وفق شیوه نامه پذیرش برگزیدگان علمی مصوب شورای دانشگاه، نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط اختصاصی و عمومی در دوره های کارشناسی ارشد به شرح زیر اقدام می کند:

فهرست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۶ دانشگاه تربیت مدرس

 

الف- شرایط اختصاصی برای بررسی درخواست پذیرش داوطلبان

۱- پذیرش داوطلبان به دو صورت (گروه الف و گروه ب) انجام می شود:

گروه الف: برگزیدگان رتبه های اول تا پنجم المپیادهای علمی – دانشجویی برای ورود به همان رشته یا رشته های مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد.

گروه ب: داوطلبانی که پس از ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی و رتبه اول الی هشتم با حداقل معدل ۱۵ ، جز ۱۰٪ برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

تبصره ۱: داوطلبان گروه “ب” در صورت پذیرش بایستی در زمان دانش آموختگی نیز جزء ۱۰٪ برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

۲- دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته دوره روزانه از دانشگاه های دولتی معتبر (به تشخیص دانشگاه) و متناسب بودن رشته تحصیلی دوره کارشناسی با رشته تحصیلی مورد تقاضا به تشخیص و تایید دانشگاه.

تبصره ۲: دانشجویان و دانش آموختگان دوره های شبانه، نیمه حضوری، یادگیری الکترونیکی و پردیس دانشگاهی دانشگاه های دولتی و همچنین کلیه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های آزاد اسلامی، علمی کاربردی، پیام نور، آموزشکده های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت دبیر و تربیت معلم و سایر موسسات و دانشگاه های غیردولتی و غیر انتفاعی مجاز به ثبت نام نمی باشند.

۳- داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل انها از یک مهر ماه سال ۱۳۹۵ (۱۳۹۵/۷/۱) لغایت ۳۱ شهریور ماه سال اتی (۱۳۹۶/۶/۳۱) باشد میتوانند متقاضی این نوع پذیرش شوند.

۴- داوطلبان باید حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شده باشند یا دانش آموخته شوند.

ب- نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارک لازم

داوطلبان واجد شرایط لازم است حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ ۲۰ فروردین ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) دانشگاه مطابق با بند ز این اطلاعیه اقدام نموده و مدارک مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت مناسب تهیه و در سامانه مذکور در محل های مناسب بارگذاری نمایند. (تحویل مدارک از طریق پست یا مراجعه حضوری امکان پذیر نمی باشد.)

۱- یک قطعه عکس ۴*۳ رنگی تمام رخ

۲- تصویر کارت ملی

۳- تصویر صفحه اول شناسنامه

۴- تصویر ریزنمرات کارشناسی به تفکیک نیمسال تحصیلی در یک صفحه با درج تحصیلی

۵- تصویر مدرک تحصیلی (یا گواهی تحصیلی) مقطع کارشناسی پیوسته برای دانش آموختگان داوطلب گروه الف که در آن تاریخ فراغت از تحصیل، میانگین کل نمرات و نوع دوره تحصیلی ذکر شده باشد یا فرم تکمیل شده الف.

۶- تصویر فرم تکمیل شده الف ویژه دانشجویان نیمسال آخر داوطلب گروه الف.

۷- تصویر فرم تکمیل شده ب مربوط به گواهی تایید معدل، رتبه و تعداد دانشجویان هم رشته و هم ورودی و …. ویژه داوطلبان گروه ب.

۸- تصویر گواهی رسمی از سازمان سنجش آموزش کشور مربوط به رتبه نهایی آزمون سراسری کشوری برای ورود به دوره کارشناسی پیوسته در خصوصی داوطلبانی که دارای رتبه زیر ۱۰۰۰ می باشند یا تصویر کارنامه نهایی رتبه آزمون سراسری کشوری مربوطه ممهور به مهر سازمان سنجش آموزش کشور

۹- مدارک و مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی به شرح زیر (توجه: ارائه این مدارک اختیاری است. ولی صرفا در صورت ارائه و تایید مستندات مربوطه مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت)

۹-۱- مستندات مربوط به رتبه های برتر کشوری جشنواره های جوان خوارزمی و رازی یا هنری طراز اول مرتبط با رشته (در دوران تحصیل) (گواهی صادره از دبیرخانه یا مراجع ذی ربط)

 ۹-۲- مستندات اختراع به ثبت رسیده (گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) یا اثر هنری چشمگیر و موثر در جامعه (به تشخیص دانشگاه)

۹-۳- مستندات مربوط به طرح های تحقیقاتی پایان یافته با ارائه تاییدیه از شورای پژوهشی دانشگاه محل تحصیل یا سایر مراجع ذی صلاح (به تشخیص دانشگاه)

۹-۴- تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های مستخرج از پروژه یا طرح تحقیقاتی دانشجو در مجلات علمی پژوهشی معتبر چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات علمی پژوهشی معتبر (مورد تایید دانشگاه)

توجه: در خصوصی مقالاتی که صرفا پذیرش شده اند ضروری است تصویر صفحه اول و خلاصه نسخه تایید شده قبل از چاپ نهایی آن (Proof) صادره از مجله مربوط بارگذاری شود.

۹-۵- نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاله هایی تاکنون چاپ نشده باشند (تذکر: نامه وصول مقاله قابل قبول نیست)

۹-۶- مستندات مربوط به ترجمه کتاب (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه)

۹-۷- مستندات مربوط به ارائه خلاصه مقاله به صورت پوستر یا سخنرانی در کنگره ها

۹-۸- مستندات مربوط به کسب مدال در المپیادهای علمی دانش آموزی با تایید مراجع ذی صلاح

۹-۹- مستندات مربوط به کسب رتبه در المپیادهای علمی دانشجویی نهایی کشوری با تایید مراجع ذی صلاح

۱۰- تصویر گواهی مربوط به داوطلبان واجد شرایط شاهد و ایثارگر صادره از مراجع صاحب صلاحیت (در صورتی که داوطلب در فرم درخواست اعلام کرده باشد حائز شرایط ایثارگری مورد تایید دانشگاه می باشد)

تبصره ۳: شرایط ایثارگری مورد تایید دانشگاه شامل موارد زیر می باشد:

  •  جانبازان ۲۵٪ و بالاتر ه آزادگان
  • همسر و فرزند (شهید، جاویدالاثر، آزاده، جانباز ۲۵٪ و بالاتر)
  • جانباز با حداقل ۱۵٪ جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
  • داوطلبانی که از تاریخ ۵۹/۶/۳۱ لغایت ۶۷/۶/۳۱ حداقل شش ماه داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند با ارائه اصل گواهی مربوط از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تاریخ سال جاری، قابل دریافت از نواحی نگهداری پرونده سابقه جبهه یا ارائه اصل فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران قابل دریافت از اداره کل امور جهادگران وزارت جهاد کشاورزی

۱۱- پرداخت هزینه ثبت نام و بررسی مدارک به مبلغ ۶۵۰/۰۰۰ (ششصد و پنجاه هزار) ریال که لازم است به صورت الکترونیکی نسبت به پرداخت آن از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام شود. باتوجه به اینکه وجه پرداختی قابل استرداد نیست ضروری است داوطلبان پس از اطمینان از احراز شرایط اختصاصی پذیرش نسبت به پرداخت وجه ثبت نام اقدام نمایند.

ج- نحوه بررسی پذیرش درخواست داوطلبان و اعلام نتیجه

نتیجه بررسی اولیه درخواست داوطلبان در صورت امکان در نیمه اول خردادماه سال ۱۳۹۶ از طریق سامانه جامع دانشگاهی دانشگاه (گلستان) اعلام خواهد شد و داوطلبان می توانند با استفاده از شناسه کاربری و رمز عبوری که هنگام ثبت نام از سامانه مذکور دریافت می کنند از وضعیت خود مطلع شوند. نتیجه نهایی بررسی پذیرش نیز حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۶ از طریق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشانی WWW. Imodares.ac.ir یا سامانه جامع دانشگاهی دانشگاه (گلستان) اعلام خواهد شد؛ لذا از داوطلبان درخواست می شود اکیدا از مراجعه حضوری یا تماس تلفنی در این خصوص خودداری نمایند.

شایان ذکر است دانشگاه مسئولیتی برای اطلاع رسانی از طرق دیگر ندارد و داوطلبان ملزم هستند از زمان ثبت نام تا اعلام نتایج اخبار مربوط را از وبگاه دانشگاه، بخش آموزش پیگیری نمایند و از وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

د- سایر نکات مهم

۱- داوطلبان با مدارک تحصیلی معادل کارشناسی مجاز به ثبت نام نمی باشند.

۲- پذیرش برگزیدگان علمی در رشته های گروه علوم پزشکی صرفا از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور انجام می شود و داوطلبان این رشته ها می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وزارت مذکور مراجعه نمایند.

۳- موافقت گروه آموزشی و دانشگاه با پذیرش از شرایط اصلی پذیرش است و دانشگاه ملزم به تکمیل ظرفیت پیش بینی شده از بین برگزیدگان علمی نمی باشد و در صورت تایید نهایی مراجع ذی ربط پذیرش انجام خواهد شد.

۴- پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به پذیرش دانشجو در رشته مورد نظر از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور و تشکیل دوره، تایید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صلاح مربوط و تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

۵- پذیرفته شدگانی که در استخدام دستگاههای دولتی یا متعهد به انجام طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند باید برای ثبت نام (شروع به تحصیل) مدارک لازم مبنی بر موافقت با تحصیل تمام وقت یا ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند.

۶- ادامه تحصیل قبول شدگان بدون پرداخت شهریه تحصیلی است و تغییر رشته یا انتقال افراد پذیرفته شده از طریق این آیین نامه به سایر دانشگاه ها مجاز نیست.

۷- پذیرفته شدگان در مهلت مقرری که توسط دانشگاه مشخصی و اعلام خواهد شد ملزم به مراجعه حضوری و ارائه اصل سوابق تحصیلی خود به مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون هستند.

۸- به مدارک ناقص و درخواست داوطلبانی که واجد کلیه شرایط الزامی نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختی نیز قابل استرداد نیست؛ لذا مجددا توصیه می شود داوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد اطلاعیه را به دقت مطالعه و در صورت اطمینان از احراز کلیه شرایط الزامی، ثبت نام نمایند.

۹- شرایط پذیرش و نحوه ارائه درخواست و ثبت نام از وضوح کافی برخوردار است؛ لذا خواهشمند است از مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی به منظور پرسش مجدد موارد خودداری فرمایید. در صورت ضرورت صرفا شماره تلفن ۸۲۸۸۴۱۵۳ در ایام ثبت نام، در روزهای اداری و غیر از تعطیلات رسمی (شنبه الی چهارشنبه) از ساعات ۱۰ الی ۱۲ پاسخگوی داوطلبان خواهد بود و پس از اتمام مهلت ثبت نام و خارج از ساعات و روزهای اعلام شده امکان پاسخگویی به داوطلبان وجود نخواهد داشت.

۱۰- چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب واجد شرایط الزامی پذیرش از طریق این اطلاعیه نبوده یا مغایرتی بین مدارک و مستندات ارائه شده داوطلب با اصل مدارک صادره از مراجع ذی ربط وجود داشته باشد، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او جلوگیری می شود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

 

مطالب مرتبط:

پذیرش ارشد استعداد درخشان ۹۸ دانشگاه سیستان و بلوچ... فراخوان دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد استعداد درخشان بدون شرکت در آزمون در مهر ماه 98 منتشر شد. به گزارش مسترتست، دانشگاه...
فراخوان پذیرش ارشد بدون آزمون ۹۸ دانشگاه هنر اسلام... جزییات پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اسلامی تبریز برای سال تحصیلی 98-99 اعلام شد. به گزارش مسترتست، دانشگاه هنر ...
پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۹۸ دانشگاه مناب... دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی اطلاعیه ای جزئیات پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان سال تحصیلی 98-99 را منتشر کرد. به گزار...
اعلام نتایج اولیه پذیرش ارشد بدون آزمون ۹۸ دانشگاه... نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 98-99 دانشگاه تهران اعلام شد. به گزارش مسترتست، دانشگاه تهر...
پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۸ دانشگاه باهنر کر... دانشگاه شهید باهنر کرمان در نظر دارد در رشته هایی که دانشجوی کارشناسی ارشد روزانه پذیرش دارد، از میان متقاضیان واجد شرایط برای سال تحصیلی 98-99 به صور...
کانال تلگرام کارشناسی ارشد
avatar
123
123

سلام. خواهش میکنم هر کس پیامم رو خوند جوابمو بده. من ترم هفت هستم ترم ۶ شاگرد اول نبودم جزو ده درصد نمیشدم. ترم هفت شاگرد اول شدم. یعنی من نمیتونم ثبت نام کنم؟

حکیمه
حکیمه

سلام من دانشجوی ترم ۷زیست شناسی هستم می خواستم بدونم ثبت نام استعداد درخشان زمانش کی هست ممنون میشم جواب بدین

نازنین
نازنین

سلام من شماره کاربریم رو میزنم میگه بر اساس تاریخ غیرفعال شده چیکار باید بکنم؟

zeinab
zeinab

منظور از تشکیل دوره ک دانشگاه تربیت مدرس گفته چیه؟ همون مصاحبس؟یا مصاحبه نداره

zeinab
zeinab

سلام منم هم از دانشگاه شهیدبهشتی و هم از تربیت مدرس پذیرش گرفتم الان اینکه ب کدومش برم شنجش میگه یا در اختیار خودمه؟

zeinab
zeinab

خواهش میکنم هرکی میدونه جواب بده اگه لازمه ازیکیش انصراف بدم..

zeinab
zeinab

خواهش میکنم هرکی میدونه جواب بده اگه لازمه ازیکیش انصراف بدم..نمدونم باید چیکارکنم

محدثه
محدثه

سلام من هم زمان از دانشگاه های شهید بهشتی و تربیت مدرس و زنجان پذیرش گرفتم ایا انتخاب این که با استعداد درخشان کدوم دانشگاه رو برم بر عهده منه یا سازمان سنجش خودش به صورت رندوم بررسی میکنه و گزینش رو انجام میده

نازنین
نازنین

سلام شما نتایج رو کجا دیدین میشه لطف کنین بگین

نگار
نگار

سلام.چنین پیامکی به من داده شده: ” داوطلب برگزیده علمی ارشد برای اطلاع از نتیجه درخواست خود به بخش آموزش سایت دانشگاه تربیت مدرس مراجعه کنید. ” ولی الان که رفتم تو سایت اطلاعیه نیست. کسی میدونه نتایج رو کما میشه دید؟

زهرا
زهرا

این پیام واسه منم اومد اما چیزی نبود توی سایت

علی
علی

سلام،،،ببخشید،،منظور از اینکه،،جز ۱۰ برتر ورودی باشید،،،از لحاظ معدل هستش یا،رتبه کنکور،،،،ممنونم اگه راهنمایی کنید

nf
nf

سلام. از لحاظ معدل باید جز ۱۰ درصد برتر دانشجو‌های هم رشته و هم ورودی دانشگاهتان باشید.

نگار
نگار

سلام. منظور از تایید شده چی هست؟ یعنی ما رو قبول کردند یا فقط مدارکمون رو درست فرستادیم تازه میخواهند بین تایید شده ها تصمیم بگیرند؟

یلدا
یلدا

شما قبول شدید

Mohsen
Mohsen

سلام برا منم تایید شده اما مقالاتم رو بررسی نکردن . پس نه فکر نکنم اینطوری باشه که قبول شده باشیم. بررسی اولیه هست. نه نتیجه نهایی. سوال بعد اینکه شما کنکور ارشد هم دادین؟ اگه مدرس رو قبول بشین چیکار میکنین؟! چون نتیجه کنکور شهریور میاد تا ببینیم کجا قبول شدیم.… ادامه نظر»

نگار
نگار

من هم کنکور ارشد دادم. تا اون جایی که شنیدم اگه کنکور رو قبول بشیم و بخواهیم با کنکور بریم دانشگاه بعد از اعلام نتایج کنکور یه فرصت زمانی باید دانشگاه تربیت مدرس بده تا اگر بخواهیم انصراف بدیم. البته این ها رو از کسی شنیدم و خودم هم هنوز مطمئن نیستم.

Mohsen
Mohsen

من سوالمو از سنجش پرسیدم:
اینو جواب داد:
اختیار انتخاب بین قبولی با آزمون و بدون آزمون با شخص داوطلب است

لیلا
لیلا

سلام اطلاع داریذ مدارک تایید نشده چه نشکلی دارند ؟ خوانا نیستند و باید دوباره لود بشن یا مشکل چیه ؟

سامان
سامان

سلام ، چطوری هست که برخی مدارک اصلا تایید نشدند ؟ مثلا صفحه اول شناسنامه چطوری دیگه باید باشه که تایید نشده !!!

هانیه
هانیه

سلام اعلام.نتایج پذیرفته شدگان استعداددرخشان چه زمانیه؟تاریخ مصاحبه چی؟کسی اطلاعی داره کانال تلگرامی چیزی نداره این دانشگاه بتونیم عضو بشیم باخبربشیم خسته شدم ازبس به سایتشون سرزدم

pezhvak
pezhvak

نتایج اولیه منتشر شده

فرین
فرین

سلام. نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون اومده؟؟؟لطفا جواب بدییین

سارا
سارا

نه هنوز 😐

بهار
بهار

منظورش از رتبه یک الی هشتم چیه تو بند ب؟؟؟؟

شادی
شادی

من پول روپرداخت کردم حالافرماروبرام بازنمیکنه.مشکل ازکجاس؟

شادی
شادی

سلام من معدلم ۱۷٫جزده درصدهستم.بنظرتون اگه برای تربیت مدرس ثبت نام کنم میگیرنم یاردمیشم؟

مهرناز
مهرناز

هیچکس نمیدونه؟؟؟
چند روز بیشتر وقت ندارم.لطفا راهنمایی

مهرناز
مهرناز

لطفا راهنماییم کنید…ممنون

مهرناز
مهرناز

سلام.من ترم هفتم و رتبه اول دانشگاه دولتی هستم.رشتم زیست گیاهی هستش. میتونم برای ارشد دانشگاه تربیت مدرس رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی رو که جزو رشته های دانشکده کشاورزی هستش رو درخواست بدم آیا اصلا میتونم این رشته رو انتخاب کنم و امکان داره قبول بشم یا نه اولویت با… ادامه نظر»

سعید
سعید

سلام
ببخشید من این فرم ها رو دانلود کردم حالا نمیدونم تایپی پر کنم
یا پرینت بگیرم و دستی پر کنم ؟

محمد
محمد

سلام..خداقوت
من همزمان برای ۲ دانشگاه اقدام کردم قضیه اینکه باید با دانشگاه ها
هماهنگ کنم که همزمان اسمم رو نفرستن سنجش چیه؟
یعنی اگه همزمان بفرستن هر ۲ باطل میشه؟
به عنوان مثال اگه دانشگاهی که اسمم رو اول میفرسته گرایشی قبول شده
باشم که نخوام برم دانشگاه دوم چی میشه؟

محمدرضا
محمدرضا

سلام.من امروز از ثبت نام خبر دار شدم.رفتم سیستم گلستان دیدم ثبت نام هنوز هست.به نظرتون ثبت نام بکنم؟؟اگه ثبت نام کنم ترتیب اثر میدن ؟؟چون نمیخوام الکی هزیته کنم ممنون میشم منو راهنمایی کنین.خیلی ضروریه

محمدرضا
محمدرضا

انگار تا دهم تمدید شده

لیلا
لیلا

سلام بله تا دهم فروردین تمدید شده.

پریسا
پریسا

سلام
میشه توضیح بدین بند ۳ در بخش د یعنی چی ؟ یعنی اگر ظرفیت داشتن استعداد درخشان جذب می کنن یا مثل اکثر دانشگاه ها برای استعداد درخشان یک یا دو نفر ظرفیت جدا دارند؟

مهسا
مهسا

سلام
منظورش اینه که اگر کسی واجد شرایط نباشه، میتونن پذیرش نکنن و ملزم نیستن که حتما ظرفیت پذیرش بدون ازمونشون رو پر کنن و دانشجو بگیرن.

محمد
محمد

سلام
بنظرتون ریسک نیست وقتی از چنددانشگاه پذیرش میگیری از بقیه انصراف بدی؟چون اون دانشگاه که اسمتو میفرسته سنجش اگه سازمان سنجش قبول نکنه یک سال میمونی

مهسا
مهسا

سلام
معمولا سازمان سنجش اسامی رو تایید میکنه، چون فقط صلاحیت عمومی رو بررسی میکنه و اگه مشکل خاص اخلاقی و سیاسی ند اشته باشید جای نگرانی نیست.

محمد
محمد

سلام
بنظرتون ریسک نیست وقتی از چنددانشگاه پذیرش میگیری از بقیه انصراف بدی؟چون اون دانشگاه که اسمتو میفرسته سنجش اگه سازمان سنجش قبول نکنه یک سال میمونی

عاطفه
عاطفه

سلام ببخشید .
چرا دانشگاه تربیت مدرس توی دفترچه انتخاب رشته برای رشته اب و هواشناسی انتخاب نداره ولی برای جغرافیای شهری نداره؟؟؟؟
متوجه نمیشم.
میشه بگید ممکنه امسال تغییر کنه؟؟؟

سارا
سارا

سلام، من فایل هایی که فومت jpg داره رو تونستم بارگذاری کنم، ولی ٢روزه اون یک pdf رو اصلا نمیتونم

علی
علی

سلام من در هنگام بارگذاری مدارک دچار مشکل شدم.هزینه رو پرداخت کردم اما میگه ارسال فایل با خطا روبرو شد حالا چیکار کنم؟

علی
علی

سلام ببخشید من هزینه رو پرداخت کردم ولی هر چقد میخوام فایل ها رو بارگذاری کنم و بفرستم پیام میده که ارسال فایل با خطا روبرو شد چیکار کنم؟

فاطمه
فاطمه

سلام
من هر کاری میکنم مدارکم بارگذاری نمیشه،اگه میشه راهنماییم کنین
در ضمن منظور از تصیر مستندات مقاله چیه،یعنی فرمتش باید JPG باشه ؟؟
ممنون میشم راهنماییم کنین

سامان
سامان

سلام ، حجم فایل ها باید بین ۸۰ تا ۲۰۰ باشد و فرمت آن ها jpg اپلود کردنش سخت هست و باید بارها تکرار کنین سعی کنین حجم عکس ها کم باشه

مهسا
مهسا

سلام
بله منظور jpg هست.
تا حد امکان حجم تصاویر رو کم کم کنید تا بتونید اپلودشون کنید.

یوسف
یوسف

سلام,اگه از چند دانشگاه پذیرش گرفتی ولی انصراف ندی و چندتا دانشگاه اسمت رو بفرستن سازمان سنجش چه اتفاقی میوفته؟سوال بعدهم اینکه ایا اگه یک دانشگاه اسمتو بفرست سازمان احتمالش هست که قبولت نکنن؟

مهسا
مهسا

سلام
شما باید یک دانشگاه رو نهایی کنید تا اسمتون رو وارد پورتال سنجش کنه. چون اگه یه دانشگاه اسمتون رو وارد پورتال کنه، دانشگاه های دیگه نمیتونن اسمتون رو وارد کنن.

یوسف
یوسف

مرسی
وقتی میگن پذیرش قطعی منوط به تایید نهایی سازمان سنجش هست ایا احتمال تایید نشدن توسط سازمان وجود داره؟یا با اعلام اسامی توسط دانشگاه قطعی شده است؟

سامان
سامان

با سلام
با اینکه فرمت عکس های من JPG هستند اما نمیتونم اپلود کنم حجم ان ها هم ۷۰ کیلوبایت هست ولی بارگذاری نمی شوند مشکلش از چیه ؟

Mohsen
Mohsen

سلام. آقا خیلی گیر میده! من همه عکس هارو آپلود کردم. فقط باید حوصله کنی چند بار بفرستی تا بره!! نکته بعدی اینه که حداقلی رو رعایت کنی یعنی هشتاد حداقله برای بعضی مدارک. و اینو بهت نمیگه ( بعضی مواقع میگه) و خودش صفحه ارور کانکشن میاره. تنها راه حلشم بهت… ادامه نظر»

سامان
سامان

اها درسته خیلی ممنون اره همینطوره با اینکه سقفش ۲۰۰ هست اما بالای ۱۵۰ کیلوبایت رو واقعا نمیتونه اپ لود کنه یا باید خیلی تلاش کنی بازم ممنون بابت راهنماییتون

هستی
هستی

سلام ببخشید تو فرم ب باید معدل تا پایان ترم ۶ رو بنویسیم
یا پایان ترم ۷؟؟؟

مهسا
مهسا

سلام
معدل پس از شش ترم هست که بر اساس اون شما جزو ده درصد برتر ورودی خودتون محسوب شده‌اید.

مرجان؟
مرجان؟

سلام، من هر کاری میکنم نمیتونم تصویر فرم ب رو داخل سایت بارگذاری کنم. حجمش رو هم پایین آوردم.
سوال دیگه این هستش که منظور از تصویر فرم تکمیل شده ثبت اطلاعات داوطلب چیه؟

نیلوفر
نیلوفر

عزیزم بعد از پر کردن فرم باید اسکنش کنی. تصویر منظورش اسکن فرم بصورت فرمت jpgهست.

نیلوفر
نیلوفر

ضمنا” هنوز نمره ی ۲ واحد کارآموزی ثبت نشده. درواقع از ۱۴۱ واحد ۱۰۶ واحد پاس کردم. نمیدونم برای محاسبه ی سه چهارم واحدها کارآموزی حساب هست یا خیر!؟ یعنی سه چهارم از ۱۴۳ واحد یا ۱۴۱!واحد؟

مهسا
مهسا

سلام
همه واحدهایی که در معدل کلتون محاسبه میشه، در این سه چهارم واحدها هم حساب میشه. میتونید از دانشگاه خودتون این موضوع رو پیگیری کنید.

نیلوفر
نیلوفر

سلام خسته نباشید. خیلی به پاسختون نیاز دارم. کل واحدهای من با کارآموزی ۱۴۳ واحد هست و من تا ترم ششم ۱۰۶ واحد پاس کردم. درحالیکه سه چهارم واحدها تقریبا ۱۰۷ واحد میشه. بنظرتون با وجود کمبود این یک واحد شانس قبولی دارم؟ رتبه ۲ هستم. ممنون میشم از پاسختون.

مهسا
مهسا

سلام
اگه تعداد واحدهاتون بشه ۱۴۳تا، و سه چهارم بشه ۱۰۷تا، احتمالا شانسی ندارید. چون شرایط اولیه توسط دفتر استعداد درخشان بررسی میشه و عموما در این زمینه سختگیری میشه. ضمن این که با این شرایط احتمالش هست اصلا دانشگاه خودتون هم بهتون گواهی رتبه ندن.

raziye
raziye

در کل مصاحبه دارد؟؟
یا با استفاده از ثبت نام مجازی پذیرش رو اعلام میکنید؟؟

مهسا
مهسا

سلام
در متن اطلاعیه به مصاحبه اشاره نشده و بعیده که وقتی اعلام نکردن مصاحبه بگیرن. با این حال به نظرم از واحد استعداد درخشان دانشگاه سؤال کنید.

raziye
raziye

سلام.. وقت بخیر..ببخشید زمان مصاحبه تقریبا چه تاریخی هست؟؟؟

مهسا
مهسا

سلام
پاسخم به سؤال بالا رو مطالعه بفرمایید لطفا.

رضا
رضا

جزو ده درصد برتر دانشگاه سراسری تیپ یک هستم.
رتبه ششم مرحله نهایی المپیاد دانشجویی رو دارم.
یک مقاله کنفرانسی هم دارم.
بنظرتون شانس قبولیم هست؟:(((

مهسا
مهسا

سلام
بستگی به شرایط رقباتون و نظر اساتید داره. قابل پیش‌بینی دقیق نیست. اما با توجه به رتبه المپیادتون به نظر من شانس قبولی دارید.

هانیه
هانیه

سلام فرم ب رو کجا میتونم پیداکنم؟منظورشون از رتبه زیر هزار ماکه هنوز کنکور ارشد رو ندادیم متوجه نمیشم

مهسا
مهسا

سلام
برای فرم ب به سایت دانشگاه تربیت مدرس مراجعه کنید.
درمورد رتبه هم، منظور رتبه کنکور سراسری مربوط به مقطع کارشناسی هست.

معین
معین

سلام خسته نباشید! من دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه شاهرود هستم و شاگرد اول ورودیه خودمون هستم و معدلم ۸۱/۱۷و یک کتاب ترجمه کردم و در المپیادهای ورزشی کشوری شرکت کردمو مقام دومی هم داشتم ولی از بخت بد من سالی که من کنکور سراسری دادم ظرفیت رشتمون برا پسرا ۵ نفر بودو… ادامه نظر»

مهسا
مهسا

سلام محدودیت پذیرش بدون ازمون دانشجویان شبانه برای همه دانشگاه ها نیست و شما میتونید شانستون رو برای دانشگاه های دیگه امتحان کنید. اما دانشگاه هایی که جزو شرایطشون، خیلی خیلی بعیده که قبول کنن، چون توی همون دفتر استعداد درخشان ردتون میکنن. ضمن این که با کنکور که کلا محدودیتی ندارید… ادامه نظر»

معین
معین

بله ممنون

پریسا
پریسا

ما که بند ب هستیم هم باید کارنامه کنکور ارئه بدیم ؟ کنکور سراسری برای ورود به کارشناسی

مهسا
مهسا

سلام
کارنامه فقط برای کسانی هست که رتبه کنکور سراسری شون زیر ۱۰۰۰ بوده و الان میتونن از امتیازی که بابتش بهشون میدن استفاده کنن تا شانس بیشتری برای قبولی داشته باشن.

پریسا
پریسا

سلام در بخش سایر نکات مهم شماره ی ۴ رو میشه توضیح بدید ؟ اگر ثبت نام بدون کنکوره پس چرا میگن پذیرش در کنکور ؟

مهسا
مهسا

سلام این بندی هست که هر سال دانشگاه تربیت مدرس داره و پاسخگوی دقیق هم نیستن. اونچه که مسلمه پذیرش بدون کنکور ربطی به کنکور ارشد نداره. البته برخی دوستان میگن چون از شرایط پذیرش بدون کنکور این هست که حتما مقطع لیسانس رو با کنکور قبول شده باشید، این بند دلالت… ادامه نظر»

زهره
زهره

با سلام من میخوام ثبت نام کنم واسه استعداد درخشان تربیت مدرس ولی نمیتونم وارد سایت بشم میشه لطفا راهنماییم کنین؟

مهسا
مهسا

سلام
باید از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده کنید تا بتونید وارد سامانه گلستان شوید و ثبت نام کنید.

فرزان
فرزان

سلام. من ورودی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ بودم و در هفت ترم یعنی ۳۱شهریور۹۵ فارغ التحصیل شدم. در حالی که در آیین نامه تاکید شده تاریخ فراغت دانشجو باید در بازه ی ۱مهر ۹۵ تا ۳۱ شهریور ۹۶ باشد. در واقع حداکثر ترم مشخص شده اما حداقلی وجود ندارد! آیا راه حلی برای… ادامه نظر»

مهسا
مهسا

سلام
معمولا دانشگاه ها برای پذیرش بدون ازمون سال ورودی داوطلبان واجد شرایط رو اعلام میکنن و کمتر چنین موردی پیش میاد. میتونید به دفتر استعداد درخشان دانشگاه تربیت مدرس تماس بگیرید و مشکلتون رو درمیون بگذارید. احتمالش هست کمکتون کنن.

علی
علی

با explore نسخه ی windows وارد شوید

محمد
محمد

سلام من تو پذیرش بدون آزمون دانشگاه امیرکبیر قبول شدم ولی میخوام برای تربیت مدرس هم درخواست بدم برای گرایش بهتر آیا اگر قبول بشم تو پذیرش تربیت مدرس دیگه نمیتونم امیرکبیر برم؟

مهسا
مهسا

سلام
مشکلی نداره. شما میتونید دانشگاه های مختلف شرکت کنید و هر کدوم رو که پذیرش شدید انتخاب کنید. فقط باید با دانشگاه ها هماهنگ کنید که همزمان چند دانشگاه اسمتون رو نفرسته سنجش و دانشگاهی که میخواید بفرسته فقط. بنابراین توصیه میکنم ااول با دانشگاه امیرکبیر هماهنگ کنید.

سید وحید
سید وحید

سلام ببخشید من جزوه ۱۰ درصد دانشگاه کاشان هستم چقدر احتمال داره پذیرش کنند ؟معدلم حدودا ۱۸ هسست .

مهسا
مهسا

سلام
بستگی داره که رقباتون چه وضعیتی داشته باشند و دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه کاشان رو در چه رتبه ای بدونه. نمیشه خیلی دقیق چیزی گفت.

سامان
سامان

با سلام ، منظور از این عبارت چیه ؟
پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به پذیرش دانشجو در رشته مورد نظر از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور
خب اگه با ازمون پذیرفته بشیم چه نیازی به پذیرش بدون آزمون هست ؟

علی
علی

منظورش اینه که چهار سال پیش داوطلب از طریق کنکور سراسری وارد کارشناسی شده باشه وشامل کسایی که از طریق المپیاد و…پذیرش گرفتن نمیشه

علی
علی

سلام من دانشجوی دانشگاه علوم قضایی تهران در رشته حقوق هستم معدلم ۱۸٫۷۵ هست و در بین ۲۵۰ نفر ورودی رتبه ۸ هستم شانس قبولی دارم ؟

مهسا
مهسا

سلام
اگر جز ۱۰٪ برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خودتون هستید، میتونید درخواست بدید. درمورد پذیرش نهایی هم که بستگی به رقباتون داره.

آرمین
آرمین

سلام
وقتی نوشته معدل تا پایان ششمین نیمسال، تابستان اخیر هم محاسبه میشه؟
ممنون میشم راهنمایی کنید

مهسا
مهسا

سلام
این موارد که در ایین نامه تصریح نشده رو عموما باید از خود دانشگاه سؤال کنید. چون تفسیر دانشگاه ها ممکنه متفاوت باشه.

Mohsen
Mohsen

سلام. (اگه کسی میدونه خواهشا بگه بهم! ممنون) من شاگرد اول روزانه هستم. کسایی که شاگرد اول هستن دو راه دارن. یکی از طریق کنکور شرکت کنن و اونجا تاثیرش رو بذاره.. اینم اطلاعیه خود سنجش :: ….دانش اموختگان رتبه اول دوره کارشناسی – به شرط کسب حدنصاب علمی برابر ۹۰ %… ادامه نظر»

مهسا
مهسا

سلام
مشکلی نیستش. شما میتونید هم کنکور شرکت کنید و هم برای پذیرش های بدون ازمون درخواست بدید. توی هیچ ایین نامه ای منعی برای استفاده همزمان از این دو سهمیه نیست.

Mohsen
Mohsen

۱- از کجا مطمینین؟ ۲- الان من بفرستم اینو برای دانشگاه مدرس ، پذیرش بگیرم و بعدش کنکور بدم و اونجا هم قبول بشم، چجوری میشه؟ یعنی من کنکورمو بدم که نتیجه نهایی شهریور میاد. ( یعنی بعد انتخاب رشته که دانشگاه اسممو برای شاگرد اولی رد میکنه) اما تیر ماه نتیجه… ادامه نظر»

مهسا
مهسا

سلام علاوه بر این که در صورت ممنوعیت حتما باید ایین نامه ای موجود باشه، دوستانی داشته ام که همزمان از هر دو سهمیه استفاده کرده اند. شما میتونید هم به صورت بدون ازمون و هم با ازمون شرکت کنید، و حتی میتونید هر دو رو قبول بشید، بعد مختارید که یکی… ادامه نظر»

مشاور
مشاور

سلام محسن شما میتونید همزمان هم برای پذیرش های بدون ازمون اقدام کنید و هم از تاثیر سهمیه شاگرد اولی در کنکور ارشدتون استفاده کنید. بعد از قبولی میتونید یکی از اونها رو قطعی و نهایی کنید. مشکلی وجود نداره. حتی شما میتونی شانست رو برای پذیرش بدون ازمون چندین دانشگاه هم… ادامه نظر»

Mohsen
Mohsen

سلام ممنون. ولی نتیجه دانشگاه تربیت مدرس تیر ماه میاد و نتیجه کنکور شهریور ماه! با این تفاسیر که دانشگاه مدرس ( یعنی همه دانشگاه ها ) یه مهلت خاصی بهت میدن برای اینکه قبول کنی یا رد کنی، خب باید جواب اینو بدی که می خوای بمونی یا نه. ولی نتیجه… ادامه نظر»

مهسا
مهسا

سلام
شما اگه بدون ازمون تربیت مدرس قبول شدید، قطعی‌ش کنید. بعد که نتایج کنکور اومد، اگه جای بهتر قبول شدید، برید تربیت مدرس رو انصراف بدید. مشکلی پیش نمیاد.

Mohsen
Mohsen

سلام دوباره. من رتبم زیر ۵۰ شد. الان اگه همینکاری که کردین رو بکنم داستان چی میشه؟! یعنی اگه جای بهتر قبول شدم چی؟
مدرس رو برام لغو میکنه؟

البته بگم هنوز نتیجه مدرس نیومده. اصلا بهم اجازه ورود نمیده برم ببینم؟!!! چرا؟؟!!

محمد
محمد

سلام خیلی عجیب و ناعادلانست که دوره ی شبانه نمیتونه در پذیرش بدون ازمون دانشگاه شرکت کنه . چون اگر ملاک علمی باشه دوره ی شبانه و روزانه ی دانشگاه ها هیچ فرقی با هم ندارن چون استاداشون و حتی کلاساشونم یکی هست . فقط دوره شبانه پول تحصیلشونو میدن . ابتدای… ادامه نظر»

جواد
جواد

سلام
اگه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده باشی. و نفر اول گروه باشی. نمیشه برای پذیرش بدون کنکور اقدام کنی؟

مهسا
مهسا

سلام
خیر متأسفانه مطابق ایین نامه پذیرش ارشد بدون ازمون برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی امکان پذیر است..

لیلا
لیلا

باسلام
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که امسال اولین فارغ
التحصیلان را دارد و دانشگاه دولتی و روزانه است ، امکان شرکت در فراخوان را دارند یا خیر . باتشکر

مهسا
مهسا

سلام
کسانی که از طریق ازمون سراسری وارد مقطع کارشناسی شدن، میتونن بدون ازمون در مقطع ارشد پذیرش بشن.

فاطمه
فاطمه

سلام
این فرم های الف و ب رو از کجا باید دانلود کنیم؟تو سایت خو دانشگاه که چیزی نزده!

سمیه
سمیه

سلام ،افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل کرده اند،شامل این برنامه میشوند?

مهسا
مهسا

سلام
فرم ها در لینک زیر در سایت خود دانشگاه موجوده:
http://modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=17&pageid=13104&newsview=4045

مجید
مجید

سلام
مدرک لیسانس حتما باید از دانشگاه سراسری باشد ؟از دانشگاه ازاد باشد نمیشود؟

ستاره
ستاره

سلام
توی تبصره ۲ نوشته شده که فارغ التحصیلای دانشگاه ازاد مجاز به ثبت نام نیستن

مهسا
مهسا

سلام
بله در اطلاعیه قید شده که فارغ التحصیلان ازاد واحد شرایط نیستند.

مقدم
مقدم

سلام. رشته مکانیزاسیون کشاورزی میتونه رشته مکانیک بیوسیستم ثبت نام کنه؟ برای بدون کنکور تربیت مدرس

مهسا
مهسا

سلام
این رو باید از خود دانشگاه سؤال کنید که ایا این دو رشته رو مرتبط میدونه یا نه. دست خودشونه.

محمد جواد
محمد جواد

سلام
تبصره ۲ که میگه دوره شبانه نمیتونه ثبت نام کنه راه نداره باهاش کنار اومد؟
یعنی اگه کسی شبانه باشه ولی رزومش قوی باشه تاثیری نداره؟

مهسا
مهسا

سلام
خیر متأسفانه بعیده. چون شرط لازم هست این موضوع و شروط لازم در دفتر استعداد درخشان بررسی میشه و هر کس واجد شرایط نباشه حذف میشه و دیگه کار به بررسی رزومه در دانشکده نمیرسه.

ستاره
ستاره

من خیلی به پاسختون نیاز دارم، لطفا راهنماییم کنید

ستاره
ستاره

سلام
من میتونم استعداد درخشان دوتا دانشگاهو به طور همزمان شرکت کنم؟ چون من میخوام دانشگاه خودم بمونم ولی اگه تربیت مدرس پذیرفته شم ترجیح میدم که بیام تربیت مدرس ولی میترسم اگه نشه هردوتا رو ثبت نام کنم از هردو تاش بمونم. به نظرتون چیکارکنم

مقدم
مقدم

سلام. اره میشه. بعد اعلام نتایج میتونی هر کدومو دوست داشتید قبول کنید و اون یکی رو انصراف بدید. مشکلی نداره

فاطمه
فاطمه

سلام
هر چند تا دانشگاه که بخوای میتونی درخواست بدی

علی
علی

بله میشه شما همزمان میتونی به هر تعداد دانشگاه که بخوای درخواست بدی هیچ آیین نامه ای برای ممنوعیت این کار تصویب نشده

فاطمه
فاطمه

ازکجا باید بفهمیم جزو ده درصد ورودیای رشته ی خودمونیم؟؟؟اگه ازمابالاترها نخوان ازسهمیه شون استفاده کنن اون سهمیه به مامنتقل میشه؟؟

محمد
محمد

از آموزش دانشکده ویا دفتر استعداددرخشان.
بعید میدونم .چون شرط لازم برای ثبت نام جزو ده درصد بودن هست چه بالایی ها استفاده بکنن یا نه.

مهسا
مهسا

سلام از آموزش دانشکده یا دانشگاه باید سؤال کرد که حائز شرایط هستید یا خیر. مطابق آیین نامه، چنانچه ده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط این ماده، به دلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسهیلات مربوط استفاده نکردند یا ظرفیت ده درصد دوره کارشناسی ارشد رشته ای تکمیل نشد، در این صورت… ادامه نظر»

کانال تلگرام کارشناسی ارشد

تازه‌ترین خبرها

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات اصلی

مشاوره کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

 شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، آزاد ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی

 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 کارشناسی ارشد پردیس

 زبان کارشناسی ارشد

مطالب مهم

خیریه بچه های آسمان