کاربران عزیز مسترتست می‌توانند دفترچه سؤالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسری و آزاد اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی شامل گرایش‌هایِ

۱- زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

۱- علوم سلولی و مولکولی

۲- ژنتیک

۳- میکروبیولوژی

۴- بیوشیمی

۵- بیوفیزیک

۲- زیست‌­فناوری

۱- میکروبی

۲- مولکولی

۳- دریا

۴- صنعت و محیط زیست

۳- ریززیست فناوری

۴- آموزش زیست‌شناسی

را از طریق لینک‌ زیر به صورت رایگان دانلود نمایند.

دانلود رایگان سؤالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ سراسری و آزاد مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

پاسخ ( کلید ) سؤالات کارشناسی ارشد ۹۶ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد