کاربران عزیز مسترتست می‌توانند دفترچه سؤالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسری و آزاد اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ رشته زیست‌شناسی گیاهی شامل گرایش‌هایِ

۱- فیزیولوژی

۲- سیستماتیک و بوم‌شناسی

۳- زیست‌شناسی سلولی و تکوینی

را از طریق لینک‌ زیر به صورت رایگان دانلود نمایند.

دانلود رایگان سؤالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ سراسری و آزاد رشته زیست‌شناسی گیاهی

 پاسخ ( کلید ) سؤالات کارشناسی ارشد ۹۶ رشته زیست‌شناسی گیاهی

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد