کاربران عزیز مسترتست می‌توانند دفترچه سؤالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسری و آزاد اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی شامل گرایش‌هایِ

۱- مطالعات آب و خاک

۲- مطالعات شهری و روستایی

۳- مدیریت مخاطرات محیطی

۴- هواشناسی ماهواره‌ای

را از طریق لینک‌ زیر به صورت رایگان دانلود نمایند.

دانلود رایگان سؤالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ سراسری و آزاد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

پاسخ ( کلید ) سؤالات کارشناسی ارشد ۹۶ رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد