کاربران عزیز مسترتست می‌توانند دفترچه سؤالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسری و آزاد اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ مجموعه علوم اجتماعی شامل گرایش‌هایِ

۱- مردم‌شناسی

۲- جمعیت‌شناسی

۳- جامعه‌شناسی

۴-برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی

۵- جامعه شناسی انقلاب اسلامی

۶- مطالعات فرهنگی

۷- مطالعات جوانان

۸- مدیریت خدمات اجتماعی

۹- مدیریت راهبردی فرهنگ

را از طریق لینک‌ زیر به صورت رایگان دانلود نمایند.

دانلود رایگان سؤالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ سراسری و آزاد مجموعه علوم اجتماعی

پاسخ ( کلید ) سؤالات کارشناسی ارشد ۹۶ مجموعه علوم اجتماعی

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد