کاربران عزیز مسترتست می‌توانند دفترچه سؤالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسری و آزاد اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ مجموعه فوتونیک شامل گرایش‌هایِ

۱- فوتونیک

۱- الکترونیک

۲- مخابرات

۳- فیزیک

۲- الکترواپتیک

را از طریق لینک‌ زیر به صورت رایگان دانلود نمایند.

دانلود رایگان سؤالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ سراسری و آزاد مجموعه فوتونیک

دانلود رایگان سؤالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ سراسری و آزاد مجموعه فوتونیک (سوالات اپتیک)

پاسخ ( کلید ) سؤالات کارشناسی ارشد ۹۶ مجموعه فوتونیک

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد