کاربران عزیز مسترتست می‌توانند دفترچه سؤالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسری و آزاد اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ رشته مدیریت اطلاعاتی شامل گرایش‌هایِ

۱- مدیریت اطلاعات

۲- حفاظت اطلاعات

۳- مطالعات امنیتی ایران

۴- پژوهشگری امنیت

را از طریق لینک‌ زیر به صورت رایگان دانلود نمایند.

دانلود رایگان سؤالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ سراسری و آزاد رشته مدیریت اطلاعاتی

پاسخ ( کلید ) سؤالات کارشناسی ارشد ۹۶ رشته مدیریت اطلاعاتی

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد