مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد گروه روحی روان گام

پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۶ دانشگاه گیلان

فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه گیلان در سال ۹۶ منتشر شد.

به گزارش مستر تست، دانشگاه گیلان در نظر دارد از بین برگزیدگان علمی دوره کارشناسی پیوسته (دوره‏ های روزانه و شبانه) با شرایط ذیل برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷ در دوره روزانه کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش نماید.

الف شرایط متقاضیان

۱ دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که پس از شش نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۱۰ واحد درسی یا پس از هفت نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۱۵ واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزء ده درصد برتر دانشجویان هم ‏رشته و هم ‏ورودیی خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال (نه نیمسال طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی) دانش آموخته شوند.

۲دانشجویانی که در طول شش نیمسال دانش ‏آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل جزء ده درصد برتر دانشجویان هم ‏رشته و هم ‏ورودی خود باشند.

۳– برگزیدگان رتبه‏ های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی برای ورود به همان رشته یا رشته ‏های مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت، در صورت پذیرش از سوی گروه آموزشی مربوطه مشروط بر دارا بودن سایر شرایط، با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد.

تبصره ۱: درخواست دانشجویانی را که طول مدت تحصیل آنها به دلایلی خارج از اختیار خود (مانند بیماری، زایمان، ماموریت والدین یا همسر و موارد مشابه) حداکثر دو نیمسال تحصیلی بیش از مدت مجاز مذکور در آیین نامه شود، پس از تأیید کمیسیون موارد خاص دانشگاه، در صورت دارا بودن سایر شرایط مندرج در این دستورالعمل، برای استفاده از تسهیلات آیین نامه مذکور بررسی کند

تبصره ۲: چنانچه ده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط بند الف-۱، به دلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسهیلات مربوط استفاده نکردند یا ظرفیت ده درصد دوره کارشناسی ارشد رشته‏ای تکمیل نشد، در غیر اینصورت صرفاً ده درصد برتر بعدی دانشجویانن دانشگاه گیلان نیز می‏توانند از این ظرفیت استفاده نمایند.

تبصره ۳: پرونده متقاضیان بند الف-۲ و الف-۳، به صورت مازاد بر ظرفیت دوره روزانه کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تذکر مهم:

فقط دانشجویان دانشگاههای دولتی دوره ‏های روزانه و شبانه مجاز به شرکت در این فرآیند  می‏ باشند. لذا به تقاضاهای دانشجویان دانشگاه‌های غیر انتفاعی، آزاد، پردیس شهریه ‏پرداز، پیام نور و دوره‏ های غیرحضوری و مجازی ترتیب اثر داده نمی‏ شود.

ب- مدارک مورد نیاز

۱- تکمیل فرم گواهی دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی (فرم شماره ۱ مخصوص دانشجویان دانشگاه گیلان و فرم شماره ۲ مخصوص دانشجویان سایر دانشگاه‌ها) و بارگذاری آن در سامانه دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه.

۲- اسکن یک قطعه عکس ۴*۳ جدید و بارگذاری آن در سامانه.

۳- ثبت مشخصات و سوابق  آموزشی متقاضی در سامانه پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد (Master) دانشگاه گیلان

۴- واریز مبلغ ششصد هزار ریال (۶۰۰۰۰۰ ریال) بابت حق ثبت نام از طریق سامانه پرداخت آنلاین دانشگاه گیلان (موضوع پرداخت: حوزه معاونت آموزشی، آیتم پرداخت: ثبت نام بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد) و دریافت کد رهگیری جهت بارگذاری در سامانه دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه.

۵- ریز نمرات کارشناسی و بارگذاری آن در سامانه.
۶- ارایه مدارک مورد نیاز برای یکی از بندهای الف -۱  تا الف-۳۳.

ج- زمان و نحوه ارسال مدارک:

داوطلبان واجد شرایط می‏بایست حداکثر تا پایان روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ از طریق سامانه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه با ورود اطلاعات و بارگذاری مدارک مورد نیاز، در محل های پیش بینیی شده، ثبت نام نمایند. داوطلبین گرامی می‏توانند سئوالات خود و پاسخ آنرا از طریق پست الکترونیک به آدرسس octgu@guilan.ac.ir  پیگیری نمایند.

رشته های تحصیلی پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) مقطع کارشناسی ارشد

ردیفرشتهگرایشدوره
۱شیمیشیمی فیزیکروزانه
۲شیمیشیمی الیروزانه
۳شیمیشیمی تجزیهروزانه
۴شیمیشیمی معدنیروزانه
۵شیمیشیمی کاربردیروزانه
۶زیست شناسی سلولی و مولکولیبیوشیمیروزانه
۷زیست شناسی دریاجانوران دریا روزانهروزانه
۸زیست شناسی سلولی و مولکولیژنتیکروزانه
۹زیست‌شناسی گیاهیسیستماتیک و بوم‌شناسیروزانه
۱۰زیست‌شناسی جانوریزیست شناسی سلولی و تکوینیروزانه
۱۱زیست‌شناسی جانوریبیوسیستماتیکروزانه
۱۲زیست‌شناسی گیاهیفیزیولوژیروزانه
۱۳فوتونیک——-روزانه
۱۴فیزیکفیزیک نجومیروزانه
۱۵فیزیکذرات بنیادی و نظریه میدان هاروزانه
۱۶فیزیکگرایش اتمی و مولکولیروزانه
۱۷فیزیکگرایش حالت جامدروزانه
۱۸فیزیکگرایش هسته ایروزانه
۱۹مهندسی مکانیکتبدیل انرژیروزانه
۲۰مهندسی مکانیکطراحی کاربردیروزانه
۲۱مهندسی عمرانژئوتکنیکروزانه
۲۲مهندسی عمرانسازهروزانه
۲۳مهندسی عمرانراه و ترابریروزانه
۲۴مهندسی عمرانسواحل، بنادر و سازه های دریاییروزانه
۲۵مهندسی برقالکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیروزانه
۲۶مهندسی برقسیستم های قدرتروزانه
۲۷مهندسی برقسیستم های الکترونیک دیجیتالروزانه
۲۸مهندسی برقافزاره های میکرو و نانوالکترونیکروزانه
۲۹مهندسی برقمخابرات سیستمروزانه
۳۰مهندسی برقمخابرات میدان و موجروزانه
۳۱مهندسی برقکنترلروزانه
۳۲مهندسی برقمدارهای مجتمع الکترونیکروزانه
۳۳مهندسی شیمیمهندسی شیمیروزانه
۳۴مهندسی شیمیمحیط زیستروزانه
۳۵مهندسی شیمیطراحی فرایندروزانه
۳۶مهندسی شیمیفرایندهای جداسازیروزانه
۳۷مهندسی شیمیپدیده های انتقالروزانه
۳۸مهندسی نساجیشیمی نساجی و رنگروزانه
۳۹مهندسی نساجیالیافروزانه
۴۰مهندسی نساجیساختارهای نانولیفیروزانه
۴۱مهندسی زراعت——-روزانه
۴۲شناسایی و مبارزه با علف های هرز——-روزانه
۴۳علوم و مهندسی باغبانیگیاهان داروییروزانه
۴۴علوم و مهندسی باغبانیگیاهان زینتیروزانه
۴۵علوم و مهندسی باغبانیدرختان میوهروزانه
۴۶علوم و مهندسی باغبانیسبزی هاروزانه
۴۷مدیریت منابع خاکمنابع خاک و ارزیابی اراضیروزانه
۴۸مدیریت حاصلخیزی و زیست فنّاوری خاکبیولوژی و بیوتکنولوژی خاکروزانه
۴۹مدیریت منابع خاکفیزیک و حفاظت خاکروزانه
۵۰مدیریت حاصلخیزی و زیست فنّاوری خاکشیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهروزانه
۵۱علوم دامیتغذیه دامروزانه
۵۲علوم دامیفیزیولوژی دامروزانه
۵۳علوم دامیاصلاح نژاد دامروزانه
۵۴بیوتکنولوژی کشاورزی——-روزانه
۵۵ژنتیک و به‌نژادی گیاهی——-روزانه
۵۶علوم و تکنولوژی بذر——-روزانه
۵۷روابط بین الملل——-روزانه
۵۸زبان و ادبیات فارسیزبان وادبیات فارسیروزانه
۵۹زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوانروزانه
۶۰ایران شناسیایران شناسی عمومیروزانه
۶۱ایران شناسیایران شناسی تاریخروزانه
۶۲ایران شناسیآداب و رسوم و میراث فرهنگیروزانه
۶۳ریاضی محضجبرروزانه
۶۴ریاضی محضانالیزروزانه
۶۵ریاضی محضهندسه توپولوژیروزانه
۶۶ریاضی محض——-روزانه
۶۷ریاضی کاربردیریاضی کاربردیروزانه
۶۸ریاضی کاربردیآنالیز عددیروزانه
۶۹ریاضی کاربردیبهینه سازیروزانه
۷۰مدیریت ورزشیمدیریت راهبردی درسازمان ها و رویدادهای ورزشیروزانه
۷۱مدیریت ورزشیمدیریت بازاریابی در ورزشروزانه
۷۲مدیریت ورزشیمدیریت رویدادهای ورزشیروزانه
۷۳فیزیولوژی ورزشیفیزیولوژی ورزشی کاربردیروزانه
۷۴فیزیولوژی ورزشیتغذیه ورزشروزانه
۷۵فیزیولوژی ورزشیفیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیروزانه
۷۶اسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحیحرکات اصلاحیروزانه
۷۷علوم و مهندسی جنگلمدیریت جنگلروزانه
۷۸علوم و مهندسی جنگلعلوم زیستی جنگلروزانه
۷۹علوم و مهندسی جنگلعمران و بهره‌برداری جنگلروزانه
۸۰علوم و ومهندسی شیلاتتکثیر و پرورش آبزیانروزانه
۸۱علوم و ومهندسی شیلاتفرآوری محصولات شیلاتیروزانه
۸۲علوم و ومهندسی شیلاتبوم شناسی آبزیان شیلاتیروزانه
۸۳آمارآمار ریاضیروزانه
۸۴زبان و ادبیات عربی——-روزانه
۸۵جغرافیا و برنامه ریزی شهری——-روزانه
۸۶جغرافیا و برنامه ریزی روستایی——-روزانه
۸۷زبان و ادبیات انگلیسی—–روزانه
۸۸اموزش زبان انگلیسی——-روزانه
۸۹زبان شناسی همگانی——-روزانه
۹۰جامعه شناسی——-روزانه
۹۱مدیریت صنعتیتولید و عملیاتروزانه
۹۲مدیریت بازرگانیبازاریابیروزانه
۹۳مدیریت بازرگانیمدیریت استراتژیکروزانه
۹۴مهندسی کامپیوترنرم افزارروزانه
۹۵مهندسی کامپیوترمعماری سیستم های کامپیوتریروزانه
۹۶مهندسی معماری——-روزانه
۹۷برنامه ریزی منطقه ای——-روزانه
۹۸برنامه ریزی شهری——-روزانه
۹۹حقوق جزا و جرم شناسی——-روزانه
۱۰۰حقوق خصوصی——-روزانه
۱۰۱علوم انسانیمشاوره خانوادهروزانه
۱۰۲علوم انسانیروانشناسی عمومیروزانه
۱۰۳علوم انسانیروان‌شناسی ‌و آموزش‌کودکان ‌استثناییروزانه
۱۰۴توسعه روستایی——-روزانه
۱۰۵بیماری شناسی گیاهی——-روزانه
۱۰۶حشره شناسی کشاورزی——-روزانه
۱۰۷علوم و مهندسی آبآبیاری و زهکشیروزانه
۱۰۸علوم و مهندسی آبسازه­های آبیروزانه
۱۰۹علوم و مهندسی آبمنابع آبروزانه
۱۱۰علوم و مهندسی محیط زیستآلودگی های محیط زیستروزانه
۱۱۱علوم و مهندسی محیط زیستمدیریت و حفاظت تنوع زیستیروزانه
۱۱۲علوم و مهندسی محیط زیستارزیابی و آمایش سرزمینروزانه

 

 

مطالب مرتبط:

تمدید مهلت ثبت نام ارشد بدون آزمون ۹۸ دانشگاه تربی... فرصت ثبت نام در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد سال 1398 دانشگاه تربیت مدرس تا پایان آذر ماه تمدید شد. به گزارش مستر تست، ...
پذیرش ارشد بدون آزمون ۹۸ دانشگاه شهید بهشتی... دانشگاه شهید بهشتی از میان داوطلبان واجد شرایط پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان، برای سال تحصیلی 98-99 به صورت بدون آزمون دانشجو می پذیرد. به گزارش...
پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۹۸ دانشگاه صنعت... دانشگاه صنعتی شریف از میان دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره روزانه مقطع کارشناسی دانشگاه های سطح یک کشور برای سال تحصیلی 98-99 به صورت بدون آزمون دانشج...
تمدید ثبت نام ارشد بدون کنکور ۹۸ دانشگاه فردوسی مش... ثبت نام در فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مشهد برای سال تحصیلی 98-99 تا پایان آذر ماه تمدید شد. به گزارش مستر تست، دانش...
اعلام رشته های ارشد بدون کنکور ۹۸ دانشگاه فردوسی م... فهرست رشته های دارای پذیرش کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان سال 1398 دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد. به گزارش مستر تست، رشته های دارای پذیرش کارشناسی ار...
کانال تلگرام کارشناسی ارشد
avatar
زینب پورکنسستانی
زینب پورکنسستانی

سلام من دانشجوی رشته حسابداری وفارغ التخصیل درخرداد۹۶هستم وجزاستعدادهای درخشان هستم چطورمیتونم ثبت نام کنم ودانشجوی مهر۹۷شوم زمان ثبت نام ونحوه ثبت نام رولطفااطلاع رسانی کنید

مسعود
مسعود

سلام،
یه سوال، دانشگاه آزاد ارشد بدون کنکور کدوم دانشگاه ها پذیرش دارن؟
بدون استعداد های درخشان منظورمه…

فاطمه
فاطمه

سلام
اعلام نتایج کی گفته میشه؟

احمد حسینی
احمد حسینی

اطلاع راسانی خوب هستش مطالب عالیه متشکر

کانال تلگرام کارشناسی ارشد

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات اصلی

مشاوره کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

 شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، آزاد ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی

 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 کارشناسی ارشد پردیس

 زبان کارشناسی ارشد

مطالب مهم

 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • انجمن کارشناسی ارشد 97
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • رتبه قبولی کنکور ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور

خیریه بچه های آسمان