مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد گروه روحی روان گام

فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد 1397 دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه تربیت مدرس 97 - 98

دانشگاه تربیت مدرس برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون استعداد درخشان می‌پذیرد.

به گزارش مستر تست، دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع کارشناسی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور و در راستای اجرای “آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد مصوب جلسه مورخ ۹۳/۴/۱۱ شورای هدایت استعدادهای درخشان “آیین شماره ۲۱/۷۷۹۴۸ مورخ ۹۳/۵/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” و بند ۲ مصوبه جلسه ۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۰ شورای هدایت استعدادهای درخشان براساس آیین نامه و مصوبه فوق و وفق شیوه نامه پذیرش برگزیدگان علمی مصوب شورای دانشگاه، نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط اختصاصی و عمومی در دوره های کارشناسی ارشد به شرح زیر اقدام می کند:

رشته های دارای پذیرش دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه ترتبیت مدرس متعاقبا اعلام خواهد شد.

الف- شرایط اختصاصی برای بررسی درخواست پذیرش داوطلبان

۱- پذیرش داوطلبان به دو صورت (گروه الف و گروه ب) انجام می شود:

گروه الف: برگزیدگان رتبه های اول تا پنجم المپیادهای علمی – دانشجویی برای ورود به همان رشته یا رشته های مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد.

گروه ب: داوطلبانی که پس از ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی و رتبه اول الی هشتم با حداقل معدل ۱۵ ، جز ۱۰٪ برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

تبصره ۱: درخواست داوطلبانی که طی مدت ۶ نیمسال تحصیلی دانش آموخته می شوند نیز در صورتی که پس از ۵ نیمسال تحصیلی با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی و رتبه اول الی هشتم با حداقل معدل ۱۵، جزء ۱۰% برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

تبصره ۲: داوطلبان گروه “ب” در صورت پذیرش بایستی در زمان دانش آموختگی نیز جزء ۱۰٪ برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

۲- دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته دوره روزانه از دانشگاه های دولتی معتبر (به تشخیص دانشگاه) و متناسب بودن رشته تحصیلی دوره کارشناسی با رشته تحصیلی مورد تقاضا به تشخیص و تایید دانشگاه.

تبصره ۳: دانشجویان و دانش آموختگان دوره های شبانه، نیمه حضوری، یادگیری الکترونیکی و پردیس دانشگاهی دانشگاه های دولتی و همچنین کلیه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های آزاد اسلامی، علمی کاربردی، پیام نور، آموزشکده های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت دبیر و تربیت معلم و سایر موسسات و دانشگاه های غیردولتی و غیر انتفاعی مجاز به ثبت نام نمی باشند.

۳- داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل انها از یک مهر ماه سال ۱۳۹۶ (۱۳۹۶/۰۷/۰۱) لغایت ۳۱ شهریور ماه سال اتی (۱۳۹۷/۰۶/۳۱) باشد میتوانند متقاضی این نوع پذیرش شوند.

۴- داوطلبان باید حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شده باشند یا دانش آموخته شوند.

ب- نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارک لازم:

داوطلبان واجد شرایط لازم است در بازه زمانی که متعاقبا (حداکثر تا پایان بهمن ماه) اعلام خواهد شد، نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) دانشگاه مطابق با بند ز این اطلاعیه اقدام نموده و مدارک مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت مناسب تهیه و در سامانه مذکور در محل های مناسب بارگذاری نمایند. (تحویل مدارک از طریق پست یا مراجعه حضوری امکان پذیر نمی باشد.)

۱- یک قطعه عکس ۴*۳ رنگی تمام رخ

۲- تصویر کارت ملی

۳- تصویر صفحه اول شناسنامه همراه با صفحه دارای شماره سریال

۴- تصویر مدرک نظام وظیفه

۵- گواهی مربوط به داوطلبان شاهد و ایثارگر صادره از مراجع صاحب صلاحیت

۶- تصویر مدرک دیپلم دارای معدل کل یا فرم خوداظهاری جایگزین دیپلم

۷- تصویر مدرک تحصیلی (یا گواهی تحصیلی) مقطع کارشناسی پیوسته که در آن تاریخ فراغت از تحصیل، میانگین کل نمرات و نوع دوره تحصیلی ذکر شده باشد یا فرم تکمیل شده الف.

۸- تصویر فرم تکمیل شده ب مربوط به گواهی تایید معدل، رتبه و تعداد دانشجویان هم رشته و هم ورودی و …. ویژه داوطلبان گروه ب.

۹- تصویر ریزنمرات کارشناسی به تفکیک نیمسال تحصیلی در یک صفحه حاوی مشخصات دانشجو  نوع دوره تحصیلی بر روی آن

۱۰- تکمیل فرم ثبت اطلاعات داوطلب

۱۱- مدارک و مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی به شرح زیر (توجه: ارائه این مدارک اختیاری است. ولی صرفا در صورت ارائه و تایید مستندات مربوطه مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت)

۱۱-۱- مستندات مربوط به رتبه های برتر کشوری جشنواره های جوان خوارزمی و رازی یا هنری طراز اول مرتبط با رشته (در دوران تحصیل) (گواهی صادره از دبیرخانه یا مراجع ذی ربط)

۱۱-۲- مستندات اختراع به ثبت رسیده (گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) یا اثر هنری چشمگیر و موثر در جامعه (به تشخیص دانشگاه)

۱۱-۳- مستندات مربوط به طرح های تحقیقاتی پایان یافته با ارائه تاییدیه از شورای پژوهشی دانشگاه محل تحصیل یا سایر مراجع ذی صلاح (به تشخیص دانشگاه)

۱۱-۴- تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های مستخرج از پروژه یا طرح تحقیقاتی دانشجو در مجلات علمی پژوهشی معتبر چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات علمی پژوهشی معتبر (مورد تایید دانشگاه)

توجه: در خصوصی مقالاتی که صرفا پذیرش شده اند ضروری است تصویر صفحه اول و خلاصه نسخه تایید شده قبل از چاپ نهایی آن (Proof) صادره از مجله مربوط بارگذاری شود.

۱۱-۵- نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاله هایی تاکنون چاپ نشده باشند (تذکر: نامه وصول مقاله قابل قبول نیست)

۱۱-۶- مستندات مربوط به ترجمه کتاب (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه)

۱۱-۷- مستندات مربوط به ارائه خلاصه مقاله به صورت پوستر یا سخنرانی در کنگره ها

۱۱-۸- مستندات مربوط به کسب مدال در المپیادهای علمی دانش آموزی با تایید مراجع ذی صلاح

۱۱-۹- مستندات مربوط به کسب رتبه در المپیادهای علمی دانشجویی نهایی کشوری با تایید مراجع ذی صلاح

تبصره ۳: شرایط ایثارگری مورد تایید دانشگاه شامل موارد زیر می باشد:

 •  جانبازان ۲۵٪ و بالاتر ه آزادگان
 • همسر و فرزند (شهید، جاویدالاثر، آزاده، جانباز ۲۵٪ و بالاتر)
 • جانباز با حداقل ۱۵٪ جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
 • داوطلبانی که از تاریخ ۵۹/۶/۳۱ لغایت ۶۷/۶/۳۱ حداقل شش ماه داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند با ارائه اصل گواهی مربوط از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تاریخ سال جاری، قابل دریافت از نواحی نگهداری پرونده سابقه جبهه یا ارائه اصل فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران قابل دریافت از اداره کل امور جهادگران وزارت جهاد کشاورزی

ج- نحوه بررسی پذیرش درخواست داوطلبان و اعلام نتیجه

نتیجه بررسی اولیه درخواست داوطلبان در صورت امکان در نیمه دوم خردادماه سال ۱۳۹۷ از طریق سامانه جامع دانشگاهی دانشگاه (گلستان) اعلام خواهد شد و داوطلبان می توانند با استفاده از شناسه کاربری و رمز عبوری که هنگام ثبت نام از سامانه مذکور دریافت می کنند از وضعیت خود مطلع شوند. نتیجه نهایی بررسی پذیرش نیز حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۷ از طریق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشانی WWW.modares.ac.ir یا سامانه جامع دانشگاهی دانشگاه (گلستان) اعلام خواهد شد؛ لذا از داوطلبان درخواست می شود اکیدا از مراجعه حضوری یا تماس تلفنی در این خصوص خودداری نمایند.

شایان ذکر است دانشگاه مسئولیتی برای اطلاع رسانی از طرق دیگر ندارد و داوطلبان ملزم هستند از زمان ثبت نام تا اعلام نتایج اخبار مربوط را از وبگاه دانشگاه، بخش آموزش پیگیری نمایند و از وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

د- سایر نکات مهم

۱- پذیرش برگزیدگان علمی در رشته های گروه علوم پزشکی صرفا از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور انجام می شود و داوطلبان این رشته ها می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وزارت مذکور مراجعه نمایند.

۲- در صورت نیاز به برگزاری مصاحبه برای داوطلبان واجد شرایط به تشخیص و تایید گروه آموزشی مربوط، مراتب به داوطلبان ذی ربط اطلاع رسانی خواهد شد.

۳-موافقت گروه آموزشی و دانشگاه با پذیرش از شرایط اصلی پذیرش است و دانشگاه ملزم به تکمیل ظرفیت پیش بینی شده از بین برگزیدگان علمی نمی باشد و در صورت تایید نهایی مراجع ذی ربط پذیرش انجام خواهد شد.

۴- پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به پذیرش دانشجو در رشته مورد نظر از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور و تشکیل دوره، تایید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صلاح مربوط و تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

۵- پذیرفته شدگانی که در استخدام دستگاههای دولتی یا متعهد به انجام طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند باید برای ثبت نام (شروع به تحصیل) مدارک لازم مبنی بر موافقت با تحصیل تمام وقت یا ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند.

۶- ادامه تحصیل قبول شدگان بدون پرداخت شهریه تحصیلی است و تغییر رشته یا انتقال افراد پذیرفته شده از طریق این آیین نامه به سایر دانشگاه ها مجاز نیست.

۷- پذیرفته شدگان در مهلت مقرری که توسط دانشگاه مشخصی و اعلام خواهد شد ملزم به مراجعه حضوری و ارائه اصل سوابق تحصیلی خود به مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون هستند.

۸- به مدارک ناقص و درخواست داوطلبانی که واجد کلیه شرایط الزامی نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختی نیز قابل استرداد نیست؛ لذا مجددا توصیه می شود داوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد اطلاعیه را به دقت مطالعه و در صورت اطمینان از احراز کلیه شرایط الزامی، ثبت نام نمایند.

۹- شرایط پذیرش و نحوه ارائه درخواست و ثبت نام از وضوح کافی برخوردار است؛ لذا خواهشمند است از مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی به منظور پرسش مجدد موارد خودداری فرمایید. در صورت ضرورت صرفا شماره تلفن ۸۲۸۸۴۱۵۳ و ۸۲۸۸۳۲۱۹ در ایام ثبت نام، در روزهای اداری و غیر از تعطیلات رسمی (شنبه الی چهارشنبه) از ساعات ۱۰ الی ۱۲ پاسخگوی داوطلبان خواهد بود و پس از اتمام مهلت ثبت نام و خارج از ساعات و روزهای اعلام شده امکان پاسخگویی به داوطلبان وجود نخواهد داشت.

۱۰- چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب واجد شرایط الزامی پذیرش از طریق این اطلاعیه نبوده یا مغایرتی بین مدارک و مستندات ارائه شده داوطلب با اصل مدارک صادره از مراجع ذی ربط وجود داشته باشد، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او جلوگیری می شود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

 

مطالب مرتبط:

پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۹۸ دانشگاه صنعت... دانشگاه صنعتی شریف از میان دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره روزانه مقطع کارشناسی دانشگاه های سطح یک کشور برای سال تحصیلی 98-99 به صورت بدون آزمون دانشج...
تمدید ثبت نام ارشد بدون کنکور ۹۸ دانشگاه فردوسی مش... ثبت نام در فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مشهد برای سال تحصیلی 98-99 تا پایان آذر ماه تمدید شد. به گزارش مستر تست، دانش...
اعلام رشته های ارشد بدون کنکور ۹۸ دانشگاه فردوسی م... فهرست رشته های دارای پذیرش کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان سال 1398 دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد. به گزارش مستر تست، رشته های دارای پذیرش کارشناسی ار...
انتشار اطلاعیه پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور ۹۸ د... دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد از میان داوطلبان واجد شرایط استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 98-99 دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرش نماید. به گزارش مستر ت...
فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۸ دانشگاه ... دانشگاه علامه طباطبایی در نظر دارد از بین برگزیدگان علمی دوره کارشناسی پیوسته دوره های روزانه و شبانه، برای سال تحصیلی 98-99 به صورت بدون آزمون دانشجو...
کانال تلگرام کارشناسی ارشد
avatar
امیر حسن
امیر حسن

ببخشید اشتباه تایپی بود.

منظورم بیشترین شانس بود.

امیر حسن
امیر حسن

سلام.
رتبه اول دانشگاه صنعتی بابل با معدل ۱۹٫۰۷
تا پایان ترم ششم در رشته ی برق
شانش برای استفاده از استعداد درخشان
دانشگاه تربیت مدرس چقدر است؟

به ترتیب میتوان گفت کدام دانشگاه ها
بیشترین شانش را دارد؟

افسون
افسون

سلام .. ببخشید فارغ التحصیل ۹۵ هستم کارشناسی ناپیوسته دانشگاه بیرجند با معدل ۱۶.۸۹ شامل استعداد درخشان میشیم، میتونم ثبت نام کنم؟ ممنون میشم جواب بدید

مهسا
مهسا

سلام
خیر متأسفانه تنها تا یک سال بعد از فارغ التحصیلی میشه از فرصت پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور استفاده کرد.

ساحل
ساحل

با سلام
من فارغ التحصیل سال۹۴ از دانشگاه علوم بهزیستی تهران. روزانه هستم. آیا مشمول ثبت نام میشم یا نه؟

مهسا
مهسا

سلام
خیر شما تنها تا یک سال پس از فارغ التحصیلی فرصت دارید از پذیرش ارشد بدون ازمون استفاده کنید.

محدثه
محدثه

سلام.دوستان من نتونستم این فرم خود اظهاری،فرم الف و ب رو پیدا کنم.تو لینکی گذاشتن هم رفتم ولی دانلود نمیشد میگف ارتباط قطعه.کسی میدونه مشکل چیه و چطور باید فرم هارو دانلود کنم؟اگه هم داشته باشه کسی و برام بفرسته ممنوم میشم خیلی ضروریه

محمد
محمد

سلام تصویرگواهی خوداظهاری دیپلم چی هست ازکجابگیریم فرمشو؟

علیرضا
علیرضا
g
g

سلام ببخشید میشه بهم بگید که چجوری باید ثبت نام کنم؟ کدوم قسمت سایت برم؟ فقط مدارمک معدل لازمه یا مقالاتم هم بفرستم؟

علیرضا
علیرضا

سلام
تشریف میبرید تو این سایت قسمت پایین سمت راست نوشته شده پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان مقطع ارشد و دکتری سال ۹۷
https://golestan.modares.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm
مدارک هرچی میخواد رو آپلود میکنید هزینه هم پرداخت میکنید تموم میشه میره.

g
g

سلام . ببخشید اگر من ترم ۷ رتبه از نظر معدل کلم یک شده ولی ترم ۶ رتبه از نظر معدل کلم ۲ بوده نمیتونم ثبت نام کنم . الان دانشجوی ترم ۸ هستم خواهش میکنم جواب بدید

علیرضا
علیرضا

داوطلبانی که پس از ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی و رتبه اول الی هشتم با حداقل معدل ۱۵ ، جز ۱۰٪ برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند. جز ۱۰ درصد برتر مگه نیستی؟ طبیعیه حتی اگه کلا دوم بودی جز ۱۰ درصد هستی دیگه! ببین… ادامه نظر»

داود
داود

سلام. ببخشید دو تا سوال مهم دارم لطفا بهم جواب بدین. ممنونم: ۱: تو بند ۴ گفته پذیرش قطعی منوط ب قبول شدن در آزمون سراسریه میخواستم بپرسم یعنی ما باید آزمون سراسری هم بدیم؟ مگه پذیرش بدون آزمون نیست؟ چطوریه؟ ۲: چون اسم دانشگاه تربیت مدرس هست یعنی اگه قبول شیم… ادامه نظر»

مهسا
مهسا

سلام
اون بند ۴ رو هر سال دانشگاه تربیت مدرس میاره، اما ربطی نداره، منظورش اینه که در هر رشته باید حتما از طریق کنکور هم پذیرش باشه تا بدون ازمون هم پذیرش بشه.
درمورد سؤال دوم هم خیر، ارتباطی به اموزش و پرورش نداره و صرفا اسم این دانشگاه تربیت مدرس هست.

Hani
Hani

اخرین مهلت ثبت اطلاعات برای پذیرش بدون ازمون ارشد تربیت مدرس کی هست؟؟؟

علیرضا
علیرضا

از روز دوشنبه ۷ اسفند ماه تا پایان روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۶
پارسال ۲ بار تربیت مدرس تمدید کرد .

من
من

سلام وقت بخیر
چرا دانشگاه هایی که بدون آزمون پذیرش دانشجو دارن تاکید دارند که حتما دانش آموخته دانشگاه های دولتی باشند. بنده خودم ۷ ترمه فارغ التحصیل روانشناسی دانشگاه پیام نور با معدل بالای ۱۹ هستم. چرا نباید توجهی به دیگر دانش آموختگان که توانایی علمی بالایی دارن پرداخته بشه؟؟؟

علیرضا
علیرضا

ممکنه شما از خیلی از دانشجوهای هم رشته ی خودت در دانشگاه های دولتی تراز اول ایران بهتر باشی ولی هیچ وقت نمیشه گفت کیفیت محل تحصیلت بالاتره. برای اونا در درجه ی اول کیفیت دانشگاه محل تحصیل بعد کیفیت دانشجو براشون مهمه.

پری
پری

سلام ببخشید من کارشناسی را شش ترمه تموم کردم دانشگاه پیام نور نمی تونم شرکت کنم برای استعدادهای درخشان

علیرضا
علیرضا

از داخل سایت دانشگاه تربیت مدرس شماره تلفن مسئول پذیرش غیر آزمون دانشگاه تربیت مدرس (فیروزی) پیدا کن بعد تماس بگیر بهش بگو پارسال دانشجویانی که ۳ سال تموم میکردنو قبول نکردین! با توجه به بندی که امسال گذاشتید پذیرش میکنید؟ بعد بگو دانشگاه پیام نور خوندم آیا مورد تایید است؟ وظیفه… ادامه نظر»

Sa
Sa

سلام ببخشید یه سوالی داشتم امکان قبولی با معدل دو رو بر ۱۷ تو رشته برق کنترل هست یا نه؟

Farshad
Farshad

سلام خسته نباشید.هنوز ثبت نام این دانشگاه شروع نشده؟

حوا
حوا

با سلام
میخواستم ببینم دانشجوهای کاردانی ب کارشناسی حتی اگر مقاله هم داشته باشن و الف باشن نمیتونن شرکت کنن؟پذیرششون نمیکنن؟

هانیه
هانیه

سلام با توجه به اینکه داخل سامانه گلستان قسمتی برای دریافت ریرنمرات کلی مقطع کارشناسی وجود نداره باید چطوری ریز نمرات شش ترم رو روی یه صفحه بفرستیم براشون؟شما خواهشا اگر راهی میدونید راهنمایی میکنید لطفا؟

نازی
نازی

لینک ثبت نام مگه مشخص شده؟

علیرضا
علیرضا

سلام، از سیستم گلستان دانشگاهت وقتی وارد کارنامه کل شدی که ریز نمراتت مشخصه از صفحه لپ تابت اسکرین شات بگیر به صورت فایل jpg بفرست براشون

هانیع
هانیع

سلام وقتتون بخیر ن دانشگاه زنجان نداره صفحه نمرات کلی

علیرضا
علیرضا

عجیبه چطور میشه کارنامه کل نداشته باشه! به مسئول آموزش دانشکدتون بگید یه برگ ریز نمراتمو میخوام مهر هم بگید بزنن اونو اسکن کنید بفرستید.

علیرضا
علیرضا

سلام ضمن تشکر از زحماتتون ،کی شروع میشه ثبت نام? اواخر بهمن ماهیم!

محمد
محمد

داریم به روزهای پایان بهمن نزدیک میشیم پس کی و کجا باید ثبت نام کنیم؟

هانیه
هانیه

سلام . تا چه تاریخی فرصت ثبت نام دا یم؟ از طریق چه سایتی باید ثبت نام کنیم؟

مهسا
مهسا

سلام
فعلا رشته های دارای پذیرش و زمان و نحوه ثبت نام اعلام نشده و این فقط فراخوان اولیه هست. پیگیر اخبار سایت باشید، در موعد مقرر اطلاع رسانی میشه.

علیرضا
علیرضا

سلام، پارسال همین دانشگاه ثبت نام کردم برای استعداد درخشان بهم گفتن چون ۳ ساله تموم کردی مدارکتو نگاه نمیکنیم و به همین راحتی حذفم کردن!!!! یعنی شخصی به اسم خانم فیروزآبادی که معلوم نیست چطور بدون هیچ سابقه ی علمی رئیس پذیرش بدون آزمون شده حتی کوچکترین درکی از استعداد درخشان… ادامه نظر»

هانیه
هانیه

سلام برا ارشد ثبت کردین یا دکترا؟ منم زنگ زدم طرف ی دادی زد!!!

علیرضا
علیرضا

سلام، برای ارشد. متاسفانه همینن دیگه. زمانی که به ناحق حذفتم بکنن حتی آیین نامه خودشونم قبول ندارن! حتی من بازرسی وزرات علوم هم نامه نوشتم توی این سایت(https://bazresi.msrt.ir/Portal/home/?236804/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1) هنوز زده در حال بررسی!!!!!!!!!!!!!!!!!:))))

مهسا
مهسا

سلام
برای پذیرش ارشد بدون ازمون گفتن که مقطع کارشناسی رو چون ۳ ساله تموم کردید حذف میشین؟

علیرضا
علیرضا

متن آگهی رو که خوندم خب دیدم قطعا شامل منم میشه مطمئن بودم قبولم میشم! موقعی که نتایج اولیه اومد نوشتن چون کارشناسی رو ۳ ساله تموم کردی شامل شما نمیشه!!! در صورتیکه بیش از سه چهارم واحد ها رو توی ۵ ترم پاس کرده بودم! و ۶ ترمه تموم میکردم که… ادامه نظر»

مهدی
مهدی

بله دوست عزیز فقط اینجا اینطور نیست
متاسفانه ضررش هم فقط به روحیه امسال ماها میخوره که پشیمونت میکنن از خوب درس خوندن

عطیه
عطیه

سلام در چه سایتی باید ثبت نام کنیم؟
خود سایت گلستان دانشگاه که چیزی نداره.

مهسا
مهسا

سلام
جزئیات ثبت نام فعلا مشخص نشده. در صورت انتشار اخبار جدیدتر در همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

zahraa
zahraa

سلام ببخشید نحوه ی ثبت نامش به چه صورتی هست و کی باید اقدام کنیم؟؟

مهسا
مهسا

سلام
فعلا زمان و نحوه ثبت نام از سوی دانشگاه اعلام نشده. در صورت انتشار اخبار جدیدتر در همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

آيلار
آيلار

سلام من فارغ التحصیل ١۴تیر ٩۶ هستم البته دوره کارشناسی رو هفت ترمه تموم کردم .آیا من هم میتونم شرکت کنم ؟
آخه اگه زود تموم نمیکردم باید فارغ التحصیل بهمن ٩۶ میبودم
ممنون

مهسا
مهسا

سلام
قاعدتا نباید برای شما مشکلی باشه، حتی بعضی دانشگاه ها امتیازی هم به ۷ ترمه بودن میدن. با این حال حتما با دفتر استعداد درخشان دانشگاه تماس بگیرید و در این باره سؤال کنید.

Sara
Sara

سلام .من شهریور نود و شش فارغ التحصیل شدم و توی شرایط ثبت نام ذکر شده که تاریخ فراغت از تحصیل باید از یک مهر نود و شش باشه .یعنی من نمی تونم شرکت کنم ؟

مهسا
مهسا

سلام
حتما از دفتر استعداد درخشان دانشگاه سوال کنید. گاهی برخی دانشگاه ها در این باره سخت گیری میکنند.

محمد
محمد

با سلام ؛ وقتتون بخیر
ببخشید کسی میدونه که چه رشته هایی رو میگیره این دانشگاه در این مورد؟؟
واینکه مثلا با معدل کل ۱۶ یه دانشگاه تیپ ۲ و دارای بودن استعداد درخشانی در دوره کارشناسی
میشه آیا امیدی داشت ب قبولی در این دانشگاه؟ ممنونم اگر راهنماییم کنید…سپاس

مهسا
مهسا

سلام
رشته های دارای پذیرش متعاقبا از سوی دانشگاه اعلام میشه.
درمورد پذیرش باید وضعیت رقبا رو دید و ملاکهای اساتید رو. اما به طور کلی دانشگاه های تهران سختگیری های خاص خودشونو دادن.

کانال تلگرام کارشناسی ارشد

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات اصلی

مشاوره کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

 شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، آزاد ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی

 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 کارشناسی ارشد پردیس

 زبان کارشناسی ارشد

مطالب مهم

 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • انجمن کارشناسی ارشد 97
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • رتبه قبولی کنکور ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور

خیریه بچه های آسمان