مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد گروه روحی روان گام

فراخوان برگزاری آزمون اختصاصی ارشد 97 دانشگاه قرآن و حدیث

کارشناسی ارشد بدون آزمون 97 - 98 دانشگاه قرآن و حدیث

دانشگاه قرآن و حدیث برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ از میان طلاب واجد شرایط در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد.

به گزارش مسترتست، دانشگاه قرآن و حدیث بر اساس مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور، از بین برادران و خواهران طلبۀ واجد شرایط از طریق آزمون اختصاصی و مصاحبۀ علمی به دو شیوه ی حضوری و مجازی برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ در رشته های مندرج در جدول ذیل دانشجو می پذیرد.

 

ضوابط ثبت نام:

۱- هر داوطلب صرفاً مجاز به انتخاب ٢ کدرشته محل است.

تبصره ١: پاسﺦگویی به سؤاﻻت عمومی (مشترک) برای تمام داوطلبان الزامی است.

تبصره ٢: داوطلبان بر اساس کدرشتهمحلهای انتخابی، در صورت انتخاب از دو مجموعه امتحانی؛ میبایست سؤاﻻت تخصصی هر دو مجموعه امتحانی را پاسﺦ دهند. [توضیح بیشتر: الف) اگر داوطلب دو کدرشته محل از یک مجموعه امتحانی را انتخاب نماید؛ صرفًا میبایست سؤاﻻت عمومی و اختصاصی یک مجموعه امتحانی را پاسخ دهد. ب) اگر داوطلب دو کدرشته محل از دو مجموعه امتحانی را انتخاب نماید؛ ضمن پاسخ دادن به سؤاﻻت عمومی که مشترک بین هر دو مجموعه امتحانی است، میبایست سؤاﻻت اختصاصی هر دو مجموعه امتحانی را نیز پاسﺦ دهد.]

۲- طول مدت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد با احتساب پایان نامه، دو سال (چهار نیمسال) است.

۳- پذیرفته شدگان نهایی، موظف به رعایت کامل تمامی ضوابط وزارت و دستورالعمل های داخلی دانشگاه در طول تحصیل هستند.

۴- پذیرفته شدگان نهایی، نمیتوانند همزمان با تحصیل در این دانشگاه، در دیگر مراکز آموزش عالی اشتغال به تحصیل داشته باشند.

تبصره: ادامه تحصیل همزمان آقایان در این دانشگاه و هریک از حوزههای علمیه؛ منوط به ارائه تأییدیه از سوی مرکز مدیریت حوزههای علمیه است.

۵- پذیرفته شدگان نهایی، مطابق با آیین نامه آموزشی مصوب وزارت میتوانند با گذراندن واحد درسیِ جایگزیِن پایان نامه، دانش آموخته شوند.

شرایط ثبت نام:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛

تبصره: شرکت طﻼب خارجی در آزمون بﻼمانع است، ولی پذیرش آنان منوط به طی کلیه مراحل قانونِی مربوط است.

۲- اعتقاد و التزام به نظام مقدس جمﻬوری اسﻼمی ایران و قانون اساسی جمﻬوری اسلامی ایران؛

۳- دارابودن مدرک سطح دو مورد تأیید مرکز مدیریت و یا مدرک کارشناسی معتبر از دیگر مراکز آموزش عالی به همراه مدرک سطح یک؛

تبصره١: شاغلین به تحصیل (در سطح دو یا دوره کارشناسی)، در صورت فراغت از تحصیل تا تاریخ ٩٧/٠۶/٣١؛ مجاز به ثبت نام نهایی به عنوان دانشجو خواهند بود. (گرچه منعی برای شرکت در آزمون نخواهند داشت.)

تبصره٢: دارندگان مدرک کارشناسی دانشگاهی در صورت داشتن مدرک پایه ٣ حوزه، صرفًا مجاز به انتخاب کدرشته محلهای مجازی خواهند بود.

۴- نداشتن سوءپیشینه به تشخیص مراجع ذیصلاح؛

۵- نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر مقررات نظام وظیفه عمومی (برای برادران)؛

نحوه ﺛبت نام:

ثبت نام صرفاً به شیوه اینترنتی، از طریق سامانه ﺛبﺖنام مندرج در پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی www.qhu.ac.ir از تاریخ ١٣٩۶/١٢/١۴ تا تاریخ ١٣٩٧/٠١/٣١ انجام میشود.

مدارک ﻻزم برای ثبت نام اینترنتی:

۱- اسکن عکس ۴ × ٣ تمام رخ؛ [با فرمت: JPG و حجم: حداکثر ١۵٠ کیلو بایت]

۲- کارت بانکی عضو شبکه شتاب با مشخصات (رمز دوم، کد CVV٢ و تاریﺦ انقضاء) جﻬت پرداخت اینترنتی هزینه ثبتنام به مبلﻎ ۵٠٠,٠٠٠ ریال؛

۳- اسکن مدرک معتبر دال بر ایثارگری؛ (ویژه متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران)

سهمیه رزمندگان و ایثارگران: با توجه به تصویب قانون جامع خدماترسانی به رزمندگان و ایثارگران و اصﻼحیه آن، گزینش داوطلبان بر اساس این قانون صورت میگیرد. بنابراین: ١) بیست و پنج درصد (٢۵ %) ظرفیت هرکدرشته محل به «همسران و فرزندان شﻬداء و مفقود اﻷثر»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان ٢۵ % و
باﻻتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد (سهمیه ایثارگران ٢۵ % ظرفیت). ٢) پنج درصد (۵ %) ظرفیت هرکدرشته محل به «جانبازان زیر %٢۵ و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد(سهمیه ایثارگران ۵ % ظرفیت). براساس قوانین مذکور حد نصاب نمره ایثارگران (اعم از ظرفیت ٢۵ درصدی یا ۵ درصدی) ٧٠ % نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هرکدرشته محل و حد نصاب رزمندگان ٨٠ % نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل میباشد.

هزینه تحصیل:

الف) دوره های حضوری

۱- برادران طلبه در تمام رشتههای مرکز قم، واحد اصفﻬان و واحد مشﻬد (به استثنای رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی) برای چهار نیمسال از تحصیل رایگان برخوردار خواهند شد.

۲- خواهران طلبه در تمام رشته ها و برادران طلبه در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقط برای چهار نیمسال از٨٠ % تخفیف در شهریه ثابت، نسبت به نرخ مصوب هیأت أمنای دانشگاه برای سال تحصیلی ٩٨ ـ ٩٧ برخوردار خواهند شد.

ب) دوره های مجازی

برادران و خواهران طلبه دارای حداقل مدرک سطح یک در تمام رشته ها، فقط برای چهار نیمسال از ٨٠ % تخفیف در شهریه ثابت، نسبت به نرخ مصوب هیأت أمنای دانشگاه برای دوره های مجازی در سال تحصیلی ٩٨ ـ ٩٧ برخوردار خواهند شد.

نشانی محل تحصیل:

مرکز قم: بلوار پانزده خرداد، بعد از چﻬارراه نوبﻬار، خیابان شهید نظری ثابت، بعد از شهرک جهاد، مؤسسه دارالحدیث، ساختمان مرکزی دانشگاه.

واحد اصفهان: میدان احمدآباد، ابتدای خیابان سروش، کوچه شهید امامی دوست، پﻼک ٣۶.

واحد مشهد: سناباد، حد فاصل چهارراه پل خاکی و میدان تختی، جنب تاﻻر کسری، مجتمع کوثر.

زمان و محل برگزاری و توزیع کارت آزمون:

۱-  آزمون ورودی در ساعت ٩ صبح روز ﺟمعه به تاریخ ١٣٩٧/٠۴/٢٢ برگزار میگردد.

۲- کارت ورود به آزمون دو روز قبل از برگزاری آزمون، از طریق سایت دانشگاه قابل دریافت است.

۳- آزمون در شهر قم (به عنوان حوزه اصلی) و در سایر شهرها (اصفهان، تهران و مشهد در صورت به حدنصاب رسیدن متقاضیان) برگزار خواهد شد.

زمان اعلام نتایج نهایی آزمون:

ثبت نام قطعی منوط به موفقیت داوطلب در آزمون کتبی، کسب حدنصاب نمره علمی ﻻزم در آزمون کتبی (برای رشته های بدون مصاحبه ورودی) و امتیازات ﻻزم در مصاحبه ورودی (برای رشته های مصاحبه دار)، مطابق با مقررات و دستورالعمل های مربوط به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و طی مراحل گزینش عمومی در هیأت مرکزی گزینش دانشجوی سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود. زمان اعلام نتایج اولیه (آزمون کتبی)، ایام برگزاری مصاحبه ورودی و نتایج نهایی متعاقبًا اعلام خواهد شد.

تذکر: وضعیت مصاحبه ورودی رشته ها، در جدول عناوین رشته ها در صفحه اول اطﻼعیه مشخص شده است.

نکات مهم و قابل توجه:

۱- مبلغ واریزشده برای ثبت نام، بازگردانده نخواهد شد.

۲- اطﻼعات مرتبط با شهریه تحصیل، تخفیفات، تعداد و عناوین دروس در پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی ww.qhu.ac.ir قابل دسترسی است.

۳- پذیرفته شدگانی که از امکانات تحصیل رایگان استفاده میکنند، متعهد خواهند شد بنابر درخواست دانشگاه در صورت نیاز پس از اتمام دوره، دو برابر مدت زمان تحصیل، در دانشگاه خدمت نمایند.

۴- شماره تماس در صورت نیاز: ٠٢۵٣٧١٧۶٢۵٢

شیوه برگزاری آزمون:

آزمون چهارگزینه ای و دارای نمره منفی است.

 

مطالب مرتبط:

فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد ۹۸ دانشگاه معارف اسلام... دانشگاه معارف اسلامی در رشته های مدرسی معارف اسلامی و رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی برای سال تحصیلی 98-99 دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرد. به گزارش مس...
فراخوان ثبت نام آزمون اختصاصی ارشد ۹۷ دانشگاه امیر... داوطلبان آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرالمؤمنین ویژه طلاب در سال 1397 تا پایان آبان ماه فرصت دارند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. به گزارش م...
آمادگی دانشگاه تربیت مدرس برای انتقال دانشجویان کا... دانشگاه تربیت مدرس درخواست انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های خارج به این دانشگاه را بررسی می کند. به گزارش مستر...
تمدید مهلت ثبت نام آزمون اختصاصی ارشد ۹۷ دانشگاه م... ثبت نام در آزمون جذب اختصاصی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مذاهب اسلامی از میان طلاب تا اول شهریور ماه 97 تمدید شد. به گزارش مستر تست، دانشگاه مذاهب اسل...
پذیرش ارشد بدون آزمون مهندسی و مدیریت منابع آب دان... مؤسسه منطقه ای آموزش عالی آب دانشگاه تهران و پردیس بین‌ المللی کیش دانشگاه تهران در رشته مهندسی و مدیریت منابع آب برای سال تحصیلی 2018-2019 دانشجوی کا...
کانال تلگرام کارشناسی ارشد
avatar

کانال تلگرام کارشناسی ارشد

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات اصلی

مشاوره کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

 شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، آزاد ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی

 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 کارشناسی ارشد پردیس

 زبان کارشناسی ارشد

خیریه بچه های آسمان