مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهستان روان گام

انتشار اطلاعیه پذیرش ارشد بدون آزمون 97 دانشگاه رازی کرمانشاه

اطلاعیه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه رازی کرمانشاه از میان دانش آموختگان برتر مقطع کارشناسی دانشگاه های دولتی برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ منتشر شد.

به گزارش مستر تست، دانشگاه رازی به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد دانشگاه ها، طبق آئین نامه شماره ۲۱/۷۷۹۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۵/۵، ابلاغیه شماره ۲/۱۴۰۰۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۷/۴ و ابلاغیه شماره ۲/۲۹۹۵۷۴ مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بین دانشجویان پانزده درصد برتر مقطع کارشناسی از دانشگاه رازی و پانزده درصد برتر از بین دانشجویان سایر دانشگاههای دولتی که تا پایان نیمسال ششم حداقل سه چهارم واحدهای درسی خود را گذرانده و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته  شوند،  در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می نماید.

شرایط پذیرش:

دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی که حائز یکی از شرایط زیر هستند، می توانند جهت استفاده از مزایای این آیین نامه درخواست خود را به این دانشگاه ارائه نمایند.

((افراد مشمول هر یک از شرایط ذیل صرفاً می توانند برای سال و دوره تحصیلی بلافاصله بعدی خود از تسهیلات مربوط بهره مند شوند.))

 • رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور برای ورود به همان رشته برگزیده (با ارائه معرفی  نامه از دبیرخانه المپیاد)
 • دانشجویان نمونه کشوری با معرفی معاونت دانشجویی وزارت علوم
 • رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های بین المللی خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی در رشته مرتبط با طرح ابتکاری خود یا زمینه ای که در آن برگزیده شده اند (با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد)
 • رتبه اول کشوری جشنواره دانشجویان مبتکر و نوآور بسیجی شاهد و ایثار گر
 • دانشجویان ممتاز (پانزده درصد برتر) دوره کارشناسی پیوسته که تا پایان نیمسال ششم حداقل سه چهارم واحدهای درسی خود را گذرانده و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند.

تبصره ۱: پذیرش دانشجویان ممتاز این آیین نامه، به صورت رایگان می باشد، لذا دانشجویانی که بعد از پذیرش نهایی اقدام به  انصراف از تحصیل نمایند، ملزم به پرداخت هزینه های آموزش رایگان خواهند بود.

تبصره ۲: لازم به ذکر است پذیرش بدون آزمون از دانش آموختگان دانشگاه های غیر دولتی، غیرانتفاعی، آزاد، جامع علمی کاربردی، مجازی، تربیت معلم، پردیس (خودگردان) به عمل نمی آید.

تبصره ۳: چنانچه طول مدت تحصیل دانشجو به دلایلی خارج از اختیار خود (مانند بیماری، مرخصی تحصیلی، زایمان و موارد مشابه) بیش از مدت مجاز مذکور در این آئین نامه شود، در این صورت پس از تائید و تشخیص معاونت آموزشی دانشگاه پذیرنده و معرفی به دبیرخانه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم موضوع، در کمیته کارشناسی مسائل استعدادهای درخشان وزارت بررسی و با تایید نهایی معاونت آموزشی وزارت، استفاده از تسهیلات مربوط امکان پذیر می باشد.

ارسال مدارک لازم برای اخذ پذیرش:

 • تکمیل فرم درخواستی (الصاق عکس الزامی است)
 • تکمیل فرم تائید وضعیت تحصیلی
 • مدارک برگزیده شدن در جشنواره ها و مسابقات، به همراه چکیده مدارک آنها
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت و یا معافیت
 • ریزنمرا ت واحدهای گذرانده شده با ذکر معدل کل تا آخرین نیمسال دانشجو
 • اصل و کپی فیش بانکی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی حوزه معاونت آموزشی

شماره شبا: IR820100004001073303020547

شناسه واریز: ۳۹۷۰۷۳۳۵۶۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

* داوطلبان حائز شرایط می بایست مدارک فوق را حداکثر تا پایان وقت اداری ۹۷/۲/۳۱ با پست پیشتاز به نشانی: کرمانشاه –باغ ابریشم – دانشگاه رازی – سازمان مرکزی دانشگاه – حوزه معاونت آموزشی – دفتر استعدادهای درخشان – کد پستی ۶۷۱۴۹۶۷۳۴۶ ارسال نمایند و یا مدارک درخواستی خود را شخصاَ تا تاریخ فوق به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تحویل نمایند.

تذکر: به مدارک ناقص و یا خارج از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد. داوطلبان محترم باید کلیه مدارک خود را داخل پاکت A4 قرار داده و روی پاکت: نام و نام خانوادگی، رشته دانشجو،  نام دانشکده، رشته و گرایش مورد تقاضا درج شود.

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷ در دانشگاه رازی

ردیفنام رشته تحصیلیگرایش
۱زبان و ادبیات فارسی
۲ادبیات پایداری
۳زبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقی
۴زبان و ادبیات عربی
۵مترجمی زبان عربی
۶علوم اقتصادیاقتصاد نظری
۷علوم اقتصادیاقتصاد انرژی
۸علوم اقتصادیتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی
۹تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشیفیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
۱۰تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشیفیزیولوژی ورزشی کاربردی
۱۱تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشیتغذیه ورزشی
۱۲تربیت بدنی – رفتارحرکتییادگیری و کنترل حرکتی
۱۳تربیت بدنی – مدیریت ورزشیمدیریت بازاریابی در ورزش
۱۴تربیت بدنی – مدیریت ورزشیمدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
۱۵تربیت بدنی – مدیریت ورزشیمدیریت رویدادهای ورزشی
۱۶تاریخ اسلام
۱۷علوم اجتماعیجامعه شناسی
۱۸علوم اجتماعیمطالعات فرهنگی
۱۹زبانشناسی همگانی
۲۰الهیات و معارف اسلامیعلوم قرآن وحدیث
۲۱الهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامی
۲۲فلسفه و حکمت اسلامی
۲۳باستانشناسیپیش از تاریخ ایران(علاوه بر دانشجویان و دانش آموختگان رشته باستانشناسی، دانشجویان رشته زیست گیاهی هم مجاز به انتخاب این رشته می باشند)
۲۴مشاورهخانواده
۲۵مشاورهمدرسه
۲۶مشاورهمشاوره شغلی
۲۷آموزش زبان انگلیسی
۲۸زبان و ادبیات انگلیسی
۲۹حقوق خصوصی
۳۰ژئومورفولوژیژئومورفولوژی و آمایش محیط
۳۱آب و هوا شناسیآب و هوا شناسی محیطی
۳۲جغرافیا و برنامه ریزی روستاییمدیریت توسعه پایدار روستایی
۳۳علوم سیاسی
۳۴روابط بین الملل
۳۵روانشناسیعمومی
۳۶حسابداری
۳۷کارآفرینیکسب و کارجدید
۳۸کارآفرینیگردشگری
۳۹کارآفرینیسازمانی
۴۰کارآفرینیفناوری
۴۱علم اطلاعات و دانش شناسیمدیریت اطلاعات
۴۲ژئو فیزیکژئو مغناطیس
۴۳ژئو فیزیکژئو الکتریک
۴۴شیمیشیمی آلی
۴۵شیمیشیمی معدنی
۴۶شیمیشیمی تجزیه
۴۷شیمیکاربردی
۴۸شیمیشیمی فیزیک
۴۹نانو شیمی
۵۰فیزیکهسته ای
۵۱فیزیکفیزیک ماده چگال
۵۲فیزیکذرات بنیادی ونظریه میدانها
۵۳نانو فیزیکنانو فیزیک
۵۴فیزیکگرانش و کیهان شناسی
۵۵فیزیکاپتیک و لیزر
۵۶فیزیکفیزیک آماری و سامانه پیچیده
۵۷زیست شناسی علوم سلولی مولکولی
۵۸میکروبیولوژیصنعتی
۵۹بیوشیمی
۶۰زیست شناسی علوم گیاهیسیستماتیک و بوم شناسی
۶۱زیست شناسی علوم جانوریفیزیولوژی جانوری
۶۲زیست شناسی علوم جانوریبیوسیستماتیک جانوری
۶۳زیست شناسی علوم جانوریسلولی تکوینی
۶۴ریاضی محضجبر
۶۵ریاضی محضآنالیز
۶۶ریاضی کاربردیبهینه سازی (تحقیق در عملیات)
۶۷ریاضی کاربردیآنالیز عددی
۶۸ریاضی کاربردیرمز و کد
۶۹آمارآمار ریاضی
۷۰علوم کامپیوترمحاسبات علمی
۷۱مهندسی برقمدارهای مجتمع الکترونیک
۷۲مهندسی برقافزاره های میکرو و نانو الکترونیک
۷۳مهندسی برقسیستمهای قدرت
۷۴مهندسی برقالکترونیک قدرت و ماشینهای الکترونیکی
۷۵مهندسی برقمخابرات میدان و موج
۷۶مهندسی برقمخابرات سیستم
۷۷مهندسی پزشکیبیوالکتریک
۷۸مهندسی شیمیطراحی فرایند
۷۹مهندسی شیمیترموسینتیک و کاتالیست
۸۰مهندسی شیمیفرآیندهای جداسازی
۸۱مهندسی شیمیپلیمر
۸۲مهندسی شیمیبیوتکنولوژی
۸۳مهندسی عمرانسازه
۸۴مهندسی عمرانزلزله
۸۵مهندسی عمرانژئوتکنیک
۸۶مهندسی عمرانراه و ترابری
۸۷مهندسی عمرانمدیریت منابع آب
۸۸مهندسی عمرانآب و سازه های هیدرولیکی (فقط مخصوص دانشجویان یا دانش آموختگان رشته مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی)
۸۹مهندسی مکانیکطراحی کاربردی
۹۰مهندسی مکانیکتبدیل انرژی
۹۱مهندسی موادشناسایی و انتخاب مواد مهندسی
۹۲نانو فناورینانو مواد
۹۳مهندسی کامپیوترمعماری سیستمهای کامپیوتر
۹۴مهندسی کامپیوترنرم افزار
۹۵مهندسی فناوری اطلاعاتمدیریت سیستمهای اطلاعاتی
۹۶مهندسی معماری
۹۷علوم و مهندسی آبآبیاری و زهکشی
۹۸علوم و مهندسی آبسازه های آبی
۹۹علوم و مهندسی آبمنابع آب
۱۰۰آگرواکولوژیاکولوژی گیاهان زراعی
۱۰۱آگروتکنولوژیفیزیولوژی گیاهان زراعی
۱۰۲ژنتیک و به نژادی گیاهی
۱۰۳ترویج و آموزش کشاورزی پایدارترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
۱۰۴علوم و مهندسی جنگلمدیریت جنگل
۱۰۵مدیریت منابع خاکمنابع خاک و ارزیابی اراضی
۱۰۶مدیریت منابع خاکفیزیک و حفاظت خاک
۱۰۷مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاکبیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
۱۰۸مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاکشیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
۱۰۹مهندسی کشاورزی- علوم دامیتغذیه دام
۱۱۰مهندسی کشاورزی- علوم دامیتغذیه طیور
۱۱۱مهندسی کشاورزی- علوم دامیاصلاح نژاد دام
۱۱۲مهندسی کشاورزی- علوم دامیفیزیولوژی دام و طیور
۱۱۳مهندسی کشاورزیحشره شناسی کشاورزی
۱۱۴مهندسی کشاورزیبیماری شناسی گیاهی
۱۱۵مهندسی مکانیک بیوسیستمطراحی و ساخت
۱۱۶مهندسی مکانیک بیوسیستمفناوری پس از برداشت
۱۱۷مهندسی کشاورزیبیوتکنولوژی کشاورزی
۱۱۸مهندسی کشاورزیتوسعه روستایی
۱۱۹علوم دامیژنتیک و اصلاح دام و طیور
۱۲۰روانشناسی تربیتی
۱۲۱آسیب شناسی ورزشی
۱۲۲آمار اجتماعی

 

 

مطالب مرتبط:

انتشار اطلاعیه پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور ۹۸ د... دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی دانشگاه‌ های دولتی که متقاضی پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون سال 1398 دانشگاه بوعلی سینای همدان هستند تا پایان بهمن ماه م...
فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۸ دانشگاه ... دانشگاه اصفهان از میان داوطلبان واجد شرایط پذیرش کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان، در سال 98 دانشجو می پذیرد. به گزارش مسترتست، دانشگاه اصفهان به منظو...
فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۸ دانشگاه ... فراخوان پذيرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع كارشناسی ارشد دانشگاه شیراز برای سال تحصيلی 98 - 99 منتشر شد. به گزارش مستر تست، دانشگاه شيراز از مي...
پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه صنعتی اصفها... دانشگاه صنعتی اصفهان برای سال تحصیلی 98-99 از میان فارغ‌التحصیلان برتر مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه‌های دولتی با استفاده از سهمیه استعداد درخشان، دانش...
انتشار فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۸ د... دانشگاه کردستان برای سال تحصیلی 98-99 از میان متقاضیان واجد شرایط، به صورت بدون کنکور دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرد. به گزارش مسترتست، دانشگاه کردست...
کانال تلگرام کارشناسی ارشد
avatar
ارش
ارش

سلام باچه رتبه از میتوان طراحی کاربردی دانشگاه رازی قبول شد

مهتاب حسن پور
مهتاب حسن پور

پس جواب درخواستمون کی میاد؟
مح درخواست دادم نمیدونج واسه کنکور ثبت نام کنم یا ن

کانال تلگرام کارشناسی ارشد

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات اصلی

مشاوره کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

 شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، آزاد ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی

 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 کارشناسی ارشد پردیس

 زبان کارشناسی ارشد

مطالب مهم

خیریه بچه های آسمان