کاربران گرامی سایت کارشناسی ارشد مسترتست می‌توانند دفترچه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۷ دانشگاه‌های سراسری و آزاد اسلامی مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی شامل گرایش های:

۱- زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

۲- ژنتیک

۳میکروبیولوژی

۱-میکروب‌های بیماری‌زا

۲- صنعتی

۳- ﺑﻴﻮﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﻲ

۴- محیطی

۴- بیوشیمی

۵- بیوفیزیک

۶- زیستفناوری

۱- میکروبی

۲- مولکولی

۳- دریا

۴- صنعت و محیط زیست

۷- ریززیست فناوری

۸- آموزش زیست‌شناسی

۹- ﻧﺎﻧﻮﺑﻴﻮﻣﻤﺘﻴﻚ (ﻧﺎﻧﻮزﻳﺴﺖ اﻟﻬﺎم)

را از طریق لینک‌ زیر به صورت رایگان دانلود نمایند.

دانلود رایگان سؤالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ سراسری و آزاد مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

 پاسخنامه کلیدی سؤالات کارشناسی ارشد ۹۷ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد 97 زیست شناسی سلولی و مولکولی

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد