مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهستان روان گام

آخرین مهلت پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون 1397 دانشگاه ساری

متقاضیان شرکت در فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور سال ۹۷ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری تا پایان امروز مهلت دارند نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند.

به گزارش مستر تست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در راستای اجرای آئین نامه ی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد ( آئین نامه شماره ۷۷۹۴۸/۲۱مورخ ۵/۵/۹۳واصلاحیه ۲۹۹۵۷۴/۲مورخ ۱۶/۱۲/ ۹۶شورای هدایت استعداد درخشان وزارت) طبق فراخوان زیر در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از بین متقاضیان دارای مستندات متناسب ومرتبط با رشته های ذیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد:

دانشکده علوم زراعیدانشکده مهندسی زراعیدانشکده علوم دامی وشیلاتدانشکده منابع طبیعی
ژنتیک و به نژادی گیاهیعلوم و صنایع غذایی –گرایش فناوری مواد غذاییژنتیک و اصلاح دام وطیورعلوم زیستی جنگل
بیوتکنولوژی کشاورزیهواشناسی کشاورزیتغذیه دامعمران و بهره برداری جنگل
حشره شناسی کشاورزیآبیاری و زهکشیفیزیولوژی دام و طیورمدیریت جنگل
بیماری شناسی گیاهیمهندسی منابع آب تغذیه طیور
اگروتکنولوژی گرایش:

 1. شناسایی ومبارزه با علف های هرز
 2. فیزیولوژی گیاهان زراعتی
 3. اکولوژی کیاهان زراعی
اقتصاد کشاورزی با گرایش های:

 1. اقتصاد تولید ومدیریت واحدهای کشاورزی
 2. بازاریابی محصولات کشاورزی
 3. اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
تکثیر و پرورش آبزیانآبخیزداری گرایش:

 1. مدیریت حوزه آبخیز
 2. حفاظت آب وخاک
مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک گرایش های:

 1. شیمی وحاصلخیزی خاک
 2. بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

 

سازه های آبیبوم شناسی آبزیانمهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولوزی:

 1. کامپوزیت های لیگنو سلولزی
 2. حفاظت واصلاح چوب
 3. صنایع سلولوزی
مدیریت و منابع خاک گرایش:

 1. فیزیک و حفاظت خاک
 2. منابع خاک و ارزیابی اراضی
مهندسی مکانیک بیوسیستم  با گرایش های:

 1. طراحی و ساخت
 2. فناوری پس از برداشت
 3. انرژی های تجدید پذیر
 فرآوری محصولات شیلاتیعلوم مرتع:

 1. مدیریت مرتع
 2. گیاهان دارویی و صنعتی
علوم باغبانی با گرایش های:

 1. درختان میوه
 2. گیاهان دارویی
 3. گیاهان زینتی
 4. سبزی ها
 5. تولید محصولات گلخانه ای
زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

نکات مهم در پذیرش بدون آزمون:

 1. بر اساس اصلاحیه ی شماره ۲۹۹۵۷۴/۲ مورخ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری متقاضی پس از ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم واحد های درسی،  به لحاظ میانگین کل جزء پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته وهم ورودی باشد.
 2. در صورت مساوی شدن معدل دو دانشجو تا حد صدم نمره معیار تعیین دانشجوی برتر تعداد واحد های گذرانده تا پایان نیمسال ششم خواهد بود.
 3. متقاضی بایستی حداکثر در مدت هشت نیمسال دانش آموخته شود. حداکثر (۹۷/۶/۳۱)
 4. پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش اموختگی وصرفا برای یک بار امکان پذیر است.
 5. چنانچه ۱۵ درصد برتر دانشجویان حائز شرایط این ماده به دلیل انصراف یا عدم تقاضا ، از تسهیلات مربوطه استفاده نکرده باشند وظرفیت تکمیل نشده باشد، دراینصورت دانشگاه مجاز به پذیرش صرفا ده درصد برتر بعدی همین دانشگاه با اولویت رتبه می باشد  ( شایان ذکر است ده درصد بعدی در صورت تقاضا ودرخواست متقاضی در هنگام ثبت نام قابل بررسی خواهد بود).
 6. رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی کشور برای ورود به همان رشته برگزیده شده را به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت با ارائه معرفی نامه  دبیرخانه المپیاد و با تائید وزارت علوم پذیرش نماید.
 7. دانش آموختگان کارشناسی ناپیوسته , دانشگاه پیام نور , آزاد اسلامی , غیر دولتی – غیر انتفاعی , علمی -کاربردی وپردیس بین الملل مجاز به شرکت و استفاده از مزایای این آئین نامه برای پذیرش استعداد درخشان نیستند.
 8. نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ نظام وظیفه برای داوطلبان مرد
 9. در صورت پذیرش نهایی ، تغییر گرایش امکان پذیر نمی باشد.
 10. دارا بودن صلاحیت عمومی( ۱- اعتقاد به دین مبین اسلام ۲- پذیرفتن قانون اساسی وعدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران۳- نداشتن سوء پیشینه ۴- عدم وابستگی حزبی)

تذکرات مهم:

 1. پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به تائید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صلاح وتائید نهایی سازمان سنجش وآموزش کشور می باشد.
 2. وجه پرداختی ومدارک قابل استرداد نخواهد بود.
 3. پیشنهاد اولویت های بعدی فقط برای گرایش یا رشته های مرتبط با کارشناسی متقاضی امکان پذیر است.

مدارک مورد نیاز:

۱) تکمیل و ارائه فرم های تقاضای پذیرش

۲) کپی گواهی فراغت از تحصیل در دوره کارشناسی

۳) تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی تا پایان نیمسال ششم برای دانشجویان ترم آخر و تصویر کامل ریزنمرات کارشناسی برای دانش آموختگان کارشناسی پیوسته.

۴) تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی.

۵) عکس ۴×۳ دوقطعه

۶) تصویر مدارک ومستندات مربوط به سوابق پژوهشی (درصورت وجود)

۷) اصل رسید بانکی واریز مبلغ ۸۰۰۰۰۰( هشتصد هزارریال) به¬حساب شماره ۹۶۸۰۸۳۲۶۰ به نام حساب درآمدهای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، نزد بانک تجارت شعبه بلوار خزر ساری کد شعبه ۹۶۸۰ بابت هزینه بررسی پرونده

۸) مدارک ارسالی و وجه واریزی به هیچ عنوان  بازگشت داده نخواهد شد.

نکات مهم درمراحل ثبت نام الکترونیک :

 1. ارسال درخواست از طریق ایمیل به صندوق pardis.sari1392@gmail.com با ارسال نام و نام خانوادگی – کد ملی – اسکن فیش بانکی واریزی – شماره تلفن ثابت و همراه – شماره شناسنامه – رشته تحصیلی کارشناسی– مقطع و رشته ار شد مورد تقاضا جهت صدور یوزرنیم و پسورد و صدور مجوز ثبت نام الکترونیکی . مجوز ثبت نام حداکثر در مدت ۴۸ساعت صدور و به ایمیل متقاضی ارسال خواهد شد. توصیه می گردد متقاضیان محترم دراولین فرصت نسبت به درخواست مجوز اقدام نمایند.
 2. ضروری است در فیلد موضوع ایمیل عنوان ” درخواست مجوز ثبت نام الکترونیک جهت پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد” ذکر گردد.
 3. مراجعه کنندگان از بیرون دانشگاه به آدرس http://85.185.105.102/samaweb/applicantlogin.asp  و از داخل دانشگاه به آدرس http://172.16.16.15/samaweb/applicantlogin.asp

نرم افزار ثبت نام الکترونیکی وتکمیل فرم مشخصات فردی و ارسال (آپلود) نسخه اسکن شده مدارک مورد نیاز ثبت نام (موارد یک تا هفت فوق الذکر) با توجه و مطالعه راهنمای ثبت نام الکترونیکی (راهنمای سیستم در همان صفحه- از ارسال تصاویر مدارک تهیه شده با موبایل یا دوربین عکاسی خودداری شود) .

 1. اخذ کد رهگیری و چاپ صفحه مربوطه و نگهداری آن تا زمان بررسی مدارک و اعلام نتایج .
 2. متقاضیان باید کلیه مدارک مدارک خود را تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ به آدرس: دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا – صندوق پستی ۵۷۸ ، ساختمان مرکزی دانشگاه ،  اداره آموزش- دفتر هدایت استعداد های درخشان بصورت پست پیشتاز  ارسال نمایند . به تقاضاهای ناقص ومخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. آخرین مهلت درخواست مجوز ثبت نام الکترونیکی تا پایان وقت اداری روز ۳۰ اردیبهشت ۹۷می باشد.
 4. آخرین مهلت تکمیل ثبت نام الکترونیکی و آپلود مستندات پایان وقت اداری روز ۵ خرداد می باشد.
 5. تاریخ های فوق قابل تمدید نیست .

چنانچه در هر مرحله از ثبت نام یا تحصیل مشخص گرددکه داوطلب واجد شرایط آئین نامه شماره ۷۷۹۴۸/۲۱مورخ ۵/۵/۹۳ نبوده است ویا در مدارک ارائه شده خدشه ای وجود داشته باشد از ادامه تحصیل در هر مرحله ای که باشد جلوگیری به عمل آمده و مطابق مقررات باوی رفتار خواهد شد.

 

مطالب مرتبط:

انتشار اطلاعیه پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور ۹۸ د... دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی دانشگاه‌ های دولتی که متقاضی پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون سال 1398 دانشگاه بوعلی سینای همدان هستند تا پایان بهمن ماه م...
فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۸ دانشگاه ... دانشگاه اصفهان از میان داوطلبان واجد شرایط پذیرش کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان، در سال 98 دانشجو می پذیرد. به گزارش مسترتست، دانشگاه اصفهان به منظو...
فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۸ دانشگاه ... فراخوان پذيرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع كارشناسی ارشد دانشگاه شیراز برای سال تحصيلی 98 - 99 منتشر شد. به گزارش مستر تست، دانشگاه شيراز از مي...
پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه صنعتی اصفها... دانشگاه صنعتی اصفهان برای سال تحصیلی 98-99 از میان فارغ‌التحصیلان برتر مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه‌های دولتی با استفاده از سهمیه استعداد درخشان، دانش...
انتشار فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۸ د... دانشگاه کردستان برای سال تحصیلی 98-99 از میان متقاضیان واجد شرایط، به صورت بدون کنکور دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرد. به گزارش مسترتست، دانشگاه کردست...
کانال تلگرام کارشناسی ارشد
avatar

کانال تلگرام کارشناسی ارشد

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات اصلی

مشاوره کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

 شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، آزاد ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی

 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 کارشناسی ارشد پردیس

 زبان کارشناسی ارشد

مطالب مهم

خیریه بچه های آسمان