به گزارش مستر تست، کلید سؤالات هریک از کد رشته‌های امتحانی آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۸ بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. داوطلبان عزیز می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و وارد کردن کد رشته امتحانی خود، نسبت به دریافت کلید سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ اقدام نمایند.
پس از انتشار پاسخنامه کلیدی ارشد ۹۸، داوطلبان می توانند از طریق سایت سازمان سنجش نسبت به اعتراض اقدام کنند.

 
 
پیشنهادات: