مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت: در ۶ ماه اول سال جاری برای دوره های کارشناسی ارشد نیز آئین نامه راه اندازی و ارزشیابی تدوین می شود.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

محمد رضا آهنچیان در گفتگو با مهر از تدوین آئین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره‌های کارشناسی ارشد خبر داد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت: مقررشده در ۶ ماه اول سال جاری برای دوره‌های کارشناسی ارشد نیز مانند دوره‌های دکتری، آئین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره‌های کارشناسی ارشد تدوین شود.

به گزارش مهر، با توجه به رشد کمی آموزش عالی در تمامی سطوح و در تمام زیر نظام‌ها و در نظر گرفتن مفاد طرح آمایش آموزش عالی مبنی بر تاکید به امر کیفیت، مهار کمیت و ساماندهی رشته‌ها و دوره‌های آموزش عالی ضروری به نظر می‌رسد.

بر همین اساس معاونت آموزشی وزارت علوم، آئین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره‌های دکتری تخصصی را تدوین و ابلاغ کرده و در نظر دارد برای دوره‌های کارشناسی ارشد نیز این آئین نامه را تدوین کند.

در آئین نامه هدف اصلی، متوازن سازی ظرفیت پذیرش دانشجو، متناسب با نیازهای جامعه و تقاضای بازار کار، ارتقای دانشگاه‌های مستعد کشور به سطح استاندارد دانشگاه‌های تراز جهانی، کمک به برقراری پیوند مناسب و هم افزایی میان نظام آموزش و نظام پژوهش، متناسب سازی توسعه رشته‌ها و ظرفیت پذیرش دانشجو با مأموریت هر مؤسسه و بهبود فرآیند تحصیل در «دوره تحصیلی دکتری تخصصی» بر اساس استانداردهای جهانی آموزش عنوان شده است.


کانال تلگرام کارشناسی ارشد اینستاگرام کارشناسی ارشد