مهلت ثبت نام در فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ تا اول خرداد ماه تمدید شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، دانشگاه لرستان در رشته گرایش های جدول زیر، برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ به صورت بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرد.

مهلت پذیرش، تا تاریخ اول خردادماه ۹۸ تمدید شده است.

رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور ۹۸ دانشگاه لرستان

ردیف رشته-گرایش ردیف رشته-گرایش
۱ حسابداری ۱۵ شیمی شیمی فیزیک
۱ مدیریت بازرگانی- بازاریابی ۱۶ شیمی- شیمی معدنی
۱ مدیریت کسب وکارگرایش رفتارسازمانی ومنابع انسانی ۱۴ شیمی- شیمی تجزیه
۷ مدیریت استراتژیک ۱۸ شیمی- شیمی آلی
۵ مهندسی برق افزاره های میکرو و نانو الکترونیک ۱۹ نانو شیمی
۶ مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک ۷۰ بیوشیمی
۴ مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی ۷۱ زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک و بوم شناسی
۸ مهندسی برق- سیستمهای قدرت ۷۱ زیست شناسی جانوری بیوسیستماتیک
۹ مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ۷۱ زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی
۱۰ مهندسی معدنفراوری مواد معدنی ۷۷ علوم زمین- چینه نگاری و دیرینه شناسی
۱۱ مهندسی عمران – سازه ۷۵ علوم زمین- اقتصادی
۱۱ علوم تربیتیگرایش مدیریت آموزشی ۷۶ علوم زمین – زیست محیطی
۱۱ زبان و ادبیات عربی ۷۴ علوم زمین- پترولوژی
۱۷ نهج البلاغه- اصول الدین و معارف علوی ۷۸ مدیریت منابع خاک – منابع خاک و ارزیابی اراضی
۱۵ تاریخ-تاریخ ایران اسلامی ۷۹ مدیریت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاک
۱۶ تاریخ- تاریخ تشیع ۵۰ مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک شیمی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
۱۴ زبان و ادبیات فارسی ۵۱ توسعه روستایی
۱۸ زبان و ادبیات فارسی – ادبیات پایداری ۵۱ علوم و مهندسی جنگل- علوم زیستی جنگل
۱۹ زبان و ادبیات انگلیسی ۵۱ علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل
۱۰ آموزش زبان انگلیسی ۵۷ علوم و مهندسی آبخیزداری- سیلاب و رودخانه
۱۱ روانشناسی عمومی ۵۵ علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی
۱۱ روانشناسی تربیتی ۵۶ علوم و مهندسی آب- سازه های آبی
۱۱ فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی ۵۴ علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان زینتی
۱۷ فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض ۵۸ علوم و مهندسی باغبانی – تولید محصولات گلخانهای
۱۵ فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی ورزشی کاربردی ۵۹ مهندسی مکانیک بیوسیستم- فناوری پس از برداشت
۱۶ فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی ۶۰ مهندسی مکانیک بیوسیستم- طراحی و ساخت
۱۴ فیزیک- فیزیک ماده چگال ۶۱ علوم دامی-فیزیولوژی دام و طیور
۱۸ فیزیک- نانوفیزیک ۶۱ علوم دامی- تغذیه طیور
۱۹ فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدانها ۶۱ علوم دامیتغذیه دام
۱۰ فیزیک- اپتیک و لیزر ۶۷ اقتصاد کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی
۱۱ ریاضی محض- آنالیز ۶۵ اگروتکنولوژی- علوم علف های هرز
۱۱ ریاضی محض جبر ۶۶ باکتری شناسی
۱۱ ریاضی کاربردی ۶۴ جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری*
۱۷ آمار آمار ریاضی

*با توجه به درخواست دانشکده مربوطه، رشته یاد شده، افزوده گردید.

اطلاعیه پذیرش ارشد بدون آزمون دانشگاه لرستان در سال ۹۸

 

 

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد