داوطلبان پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور ۹۸ دانشگاه میبد تا ۲۵ اردیبهشت مهلت دارند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

به گزارش مسترتست، دانشگاه میبد بر اساس آیین نامه کارشناسی ارشد استعداد درخشان در سال ۹۸ دانشجوی کارشناسی ارشد بدون کنکور می‌پذیرد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

شرایط پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد ۹۸ دانشگاه میبد

دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی (ورودی نیمسال دوم ۹۳ و نیمسال اول و دوم ۹۴) که حائز یکی از شرایط زیر هستند، می توانند جهت استفاده از مزایای این آئین نامه درخواست خود را به دانشـگاه میبد ارائه نمایند:

الف) برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی- دانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده یـا رشـته هـای مـرتبط، بـا معرفی دبیرخانـه المپیاد.زمان و شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه میبد

ب) دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی (با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی) به لحاظ میانگین کل جـزو پانزده درصـد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال دانش آموخته شوند. (اتمام تحصیلات کارشناسی از تاریخ ۹۷/۷/۱ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

تبصره: دانشجویان مندرج در بند ب که در مدت ۶ نیمسال دانش آموخته شـوند و بـه لحـاظ میـانگین کـل در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود جزو پانزده درصد برتر باشند، به صورت مازاد بر ظرفیـت پـذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد پذیرفته خواهند شد. (اتمام تحصیلات کارشناسی تا تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

۱- فرم تکمیل شده شماره ۱ و ۲
۲- تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
۳- ریزنمرات تاییدشده تا پایان ترم ششم
۴- اصل معرفی نامه یا تصویر برابر با اصل شده برای متقاضیان بند الف
۵-سایر مدارک (رزومه علمی به علاوه مدارک و مستندات مربوط به فعالیتهای پژوهشی)
۶ -کلیه متقاضیان پذیرش بدون آزمون سایر دانشگاه‌ها مجاز به انتخاب حداکثر ۲ رشته گرایش می باشند که برای انتخاب گرایش اول باید مبلغ ۵۵۰۰۰۰ (پانصد و پنجاه هزار ریال) و برای انتخاب گرایش دوم مبلغ ۳۰۰۰۰۰ (سیصد هزار ریال) به شماره حساب ۲۰۲۷۱۲۷۷۷۳ نزد بانک تجارت به نام سایر درآمدهای اختصاصی دانشگاه میبد (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت) واریز نمایند. (ارسال اصل فیش ضروری می باشد.)

رشته های ارشد بدون کنکور ۹۸ دانشگاه میبد

ردیف رشته
۱ علوم قرآن و حدیث
۲ تفسیر و علوم قرآن
۳ نهج البلاغه – اصول الدین و معارف علوی
۴ حقوق خصوصی
۵ حقوق جزا و جرم شناسی
۶ ایرانشناسی – فرهنگ مردم،آداب و رسوم و میراث فرهنگی
۷ تاریخ ایران اسلامی
۸ فلسفه و حکمت اسلامی
۹ شیعه شناسی – کلام اسلامی
۱۰ فقه و مبانی حقوق اسلامی
۱۱ مدیریت صنعتی – مدیریت عملکرد
۱۲ مهندسی صنایع- مهندسی مالی

توضیحات مهم

* پذیرش بدون آزمون از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های غیر دولتی، غیر انتفاعی، آزاد، پیام نور، نیمه حضـوری، جـامع علمـی کـاربردی، مجازی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس های دانشـگاهی و دوره هـای بـین الملـل و همچنـین متقاضـیان دارای مـدرک تحصـیلی کارشناسـی ناپیوسـته صورت نمی گیرد.

* پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد، مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مقررات دانشـگاه، پس از ارزیابی و امتیازدهی به فعالیتها و سوابق داوطلبین انجام می پذیرد. بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه، هیچگونه حقی برای داوطلـب ایجاد نخواهد کرد.

* اسامی پذیرفته شدگان همراه با مدارک و مستندات مربوطه بـرای تطبیـق شـرایط و اعلام پذیرفتـه شـدگان نهائی، بـه سـازمان سـنجش آمـوزش کشور اعلام خواهد شد.

* اولویت ادامه تحصیل افراد مشمول آئین نامه در همان رشته تحصیلی می باشد.

* پذیرش دانشجویان ممتاز مشمول این آیین نامه، در دوره های تحصیلی بالاتر بصورت رایگان و بدون دریافت شهریه می باشد.

* دانشجویانی که از طریق این تسهیلات در این دانشگاه پذیرفته شوند در صورتی که اقدام به ثبت نام نموده و شروع بـه تحصـیل نماینـد در صـورت انصراف ملزم به پرداخت هزینه آموزش رایگان نیمسال های ثبت نام شده خواهند بود.

* مدارک ارسالی داوطلبان و وجه پرداختی آنها به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

* انتقالی، میهمانی، تغییررشته و تغییرگرایش برای دانشجویانی که از طریق آئین نامه استعدادهای درخشان پذیرش بدون آزمـون شـده انـد ممنوع می باشد.

* ثبت نام قطعی پس از پذیرش علمی منوط به تائید دبیرخانه هیات مرکزی گزینش دانشجو مستقر در سازمان سنجش آمـوزش کشـور مـی باشـد.

بنابراین دانشگاه میبد از صدور هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل تا دریافت این تائیدیه معذور است.
* پذیرش دانشجو بر اساس بررسی مدارک و سوابق داوطلبین صورت میگیرد و در صورت صالحدید، افـراد حـائز شـرائط بـرای مصـاحبه علمـی بـه دانشــکده هــای مربوطــه معرفــی مــیگردنــد.

* متقاضیان باید مدارک مورد نیاز را حداکثر تـا پـایـان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ با پست پیشتـاز به نشـانی: میبد، بلوار خرمشهر، میدان دفاع مقدس، کیلومتر ۲ بلوار مرحوم حجت الاسلام و المسلمین یحیی زاده، دانشگاه میبد، آموزش دانشگاه ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند.درج عبارت “مربوط به پـذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد” و “نام رشـته مـورد تقاضـا” بـر روی پاکـت الزامـی اسـت.

*زمان تقربیی اعلام نتایج اواخر تیرماه ۹۸ خواهد بود. 


کانال تلگرام کارشناسی ارشد اینستاگرام کارشناسی ارشد