اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی در خصوص امکان انتخاب رشته ھای مورد پذیرش دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… و ارتش در مھلت انتخاب رشته محل آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ١٣٩٨ منتشر شد.

به گزارش مسترتست، متن اطلاعیه منتشره از سوی مرکز سنجش پزشکی به شرح زیر است:

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به اطلاع متقاضیان تحصیل در دو دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… و ارتش در آزمون کارشناسی ارشد سال ١٣٩٨میرساند:

با توجه به این که دانشگاه ع.پ. بقیه ا… فاقد مصاحبه بوده است و فقط گزینش انجام میشود لذا دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… جھت انتخاب رشته محل فعال میگردد.

ھمچنین رشته روانشناسی بالینی نیز برای دانشگاه ع.پ.ارتش فعال میباشد. ولی به دلیل برگزاری مصاحبه در دو دانشگاه علوم بھزیستی و توانبخشی، و دانشگاه شاھد، انتخاب رشته محل برای این دو دانشگاه وجود ندارد.

 


کانال تلگرام کارشناسی ارشد اینستاگرام کارشناسی ارشد