اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص درخواست جابجایی یا بازگشت به محل پذیرش مرحله قبلی پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال ۹۸ منتشر شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ٩٨-٩٩ می رساند طبق بند ٢ اطلاعیه شماره ٢٨ این مرکز، پذیرش مرحله نخست پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت لغو شده و به ھیچ وجه و به ھیچ دلیلی قابل بازگشت نمی باشد.

و مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راھنمای ثبت نام صفحه ۴ بند -۵-١افرادی که در آزمون سال ٩٨ دوره ھای رایگان پذیرفته شده و ثبت نام ننمایند یا انصراف دھند مجاز به شرکت در آزمون سال ٩٩ نمی باشند، بنابراین افرادی که در مرحله تکمیل ظرفیت در دوره ھای عادی (رایگان) پذیرفته می شوند، درصورت عدم ثبت نام یا عدم مراجعه به دانشگاه یا انصراف از تحصیل مشمول محرومیت یکساله خواھند بود.


کانال تلگرام کارشناسی ارشد اینستاگرام کارشناسی ارشد