انتشار راهنمای شرکت در کنکور عملی ارشد ۹۹ رشته‌های هنر

راهنمای شرکت در امتحان تشریحی و یا طراحی کدرشته های امتحانی ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۷، ۱۳۶۲، ۱۳۵۸ و ۱۳۶۴ آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، بر اساس اعلام سازمان سنجش، داوطلبان برای شرکت در آزمون تشریحی و یا طراحی کدرشته های امتحانی فوق لازم است به توضیحات و جزئیات ذکر شده در این راهنما توجه نمایید.

الف- نوع اوراق آزمون، مدت پاسخگویی به سوالات و تاریخ آزمون

تذکر: درجلسه آزمون هر یک از کدرشته های امتحانی فوق الذکر که به صورت طراحی، پروژه عملی و یا تشریحی برگزار می شود، به هر داوطلب یک برگ سوال داده خواهد شد که داوطلبان لازم است پاسخ سوال ها را در دفترچه پاسخگویی (تعدادی از کاغذهای A4 و یا A3)، مقوا یا مقواهای ترسیمی که در اختیار آنان قرار داده خواهد شد در محل مشخص درج نماید. لذا داوطلب باید ابتدا شماره صندلی کارت ورودی خود را با شماره مندرج در روی مقوای ترسیمی و یا دفترچه پاسخگویی مطابقت دهد و سپس مشخصات (نام  خانوادگی و نام) و امضاء خود را منحصراً در محل مشخص شده درج نموده و سپس نسبت به پاسخگویی اقدام نماید.

از درج مشخصات در سایر قسمتها جداً خودداری شود، در غیر اینصورت فرد به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

ب- وسایلی که نیاز است داوطلبان علاوه بر کارت شرکت در آزمون به همراه داشته باشند

کدرشته امتحانینام رشته یا پروژه امتحانی نوع دفترچه یا مقوای طراحیمدت
پاسخگویی
نوبت و تاریخ آزمون
۱۳۵۰برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری یک دفترچه A3۱۸۰ دقیقه عصر جمعه ۹۹/۷/۱۱
۱۳۵۱طراحی شهری یک دفترچه A3۱۸۰ دقیقه عصر جمعه ۹۹/۷/۱۱
۱۳۵۲طراحی (اسکیس معماری منظر)یکبرگ مقوا به ابعاد ۷۰×۵۰تا خورده به دو قسمت مساوی۳۵×۵۰
که شامل دو قسمت پاسخگویی میباشد، به ضمیمه برگ سؤال
۲۴۰دقیقه عصر چهارشنبه ۹۹/۷/۹
۱۳۵۲پروژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران یک دفترچه A4۱۸۰ دقیقه صبح پنجشنبه ۹۹/۷/۱۰
۱۳۵۲طراحی (اسکیس معماری داخلی) دو برگ مقوا به ابعاد ۳۵×۵۰به ضمیمه برگ سؤال ۲۴۰دقیقه عصر پنجشنبه ۹۹/۷/۱۰
۱۳۵۲طراحی (اسکیس معماری)یکبرگ مقوا به ابعاد ۷۰×۵۰تا خورده به دو قسمت مساوی۳۵×۵۰
که شامل دو قسمت پاسخگویی میباشد، به ضمیمه برگ سؤال
۲۴۰دقیقه صبح جمعه ۹۹/۷/۱۱
۱۳۵۷پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی یک دفترچه A4۱۸۰ دقیقه عصر پنجشنبه ۹۹/۷/۱۰
۱۳۵۷پروژه تشریحی تجزیه و تحلیل نمایشنامه یک دفترچه A4۱۸۰ دقیقه صبح پنجشنبه ۹۹/۷/۱۰
۱۳۵۸نقاشی دو برگ مقوا به ابعاد ۳۵×۵۰به ضمیمه برگ سؤال ۲۴۰دقیقه عصر چهارشنبه ۹۹/۷/۹
۱۳۵۸ارتباط تصویری دو برگ مقوا به ابعاد ۳۵×۵۰به ضمیمه برگ سؤال ۲۴۰دقیقه صبح پنجشنبه ۹۹/۷/۱۰
۱۳۵۸تصویر متحرک یک دفترچه A4۲۴۰ دقیقه عصر پنجشنبه ۹۹/۷/۱۰
۱۳۵۸تصویرسازی دو برگ مقوا به ابعاد ۳۵×۵۰به ضمیمه برگ سؤال ۲۴۰دقیقه صبح جمعه ۹۹/۷/۱۱
۱۳۶۲طراحی صنعتی چهار برگ مقوا به ابعاد ۳۵×۵۰سانتیمتر به ضمیمه برگ سؤال ۲۴۰دقیقه عصر جمعه ۹۹/۷/۱۱
۱۳۶۴طراحی پارچه و لباس دو برگ مقوا به ابعاد ۳۵×۵۰به ضمیمه برگ سؤال ۲۴۰دقیقه صبح پنجشنبه ۹۹/۷/۱۰
کدرشته
امتحانی
نام رشته یا پروژه امتحانی وسایلی که داوطلبان علاوه بر کارت شرکت در آزمون نیاز است به همراه داشته باشند
۱۳۵۰برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری داوطلبان لازم است مداد و رواننویس مشکی، خطکش (معمولی و اشل،) گونیا، پاککن، مدادتراش و یک تخته شاسی (هیچگونه کاغذی بر روی آن الحاق نشده باشد) که کاغذ A3به راحتی روی آن قرار گیرد را به همراه داشته باشند و از آوردن سایر ابزار ترسیمی دیگر خودداری نمایند.
۱۳۵۱طراحی شهری  
۱۳۵۲پروژه تشریحی مطالعات معماری ایران داوطلبان این کدرشته لازم است مداد، خودکار و رواننویس، پاککن، مدادتراش را به همراه داشته باشند.
۱۳۵۲طراحی (اسکیس معماری منظر) داوطلبان مجاز هستند کلیه لوازم طراحی، ترسیم و راندو، پرگار، خطکش (معمولی و اشل)، گونیا، ماژیک، روان نویس، مداد، پاککن، مدادتراش و یک تختهشاسی مناسب ابعاد ( ۳۵ ×۵۰) هیچگونه کاغذی بر روی آن الحاق نشده
باشد
 را همراه داشته باشند
۱۳۵۲طراحی (اسکیس معماری داخلی)
 
۱۳۵۲طراحی (اسکیس معماری)
 
۱۳۵۷پروژه تشریحی نمایشنامه نویسیداوطلبان مجاز هستند با خودکار آبی یا مشکی استفاده نمایند و از نوشتن با مداد خودداری نمایند.
۱۳۵۷پروژه تشریحی تجزیه و تحلیل نمایشنامه
 
۱۳۵۸نقاشیداوطلبان لازم است مداد و مداد رنگی (بدون جعبه)، ماژیک (بدون جعبه)، رواننویس (ضخامتهای مختلف)، اکریلیک (بدون جعبه)، پالت رنگ، بطری کوچک آب و لیوان، قلم مو، خطکش، گونیا، مداد پاک کن و تراش، لاک غلطگیر، یک تخته شاسی مناسب ابعاد ( ۳۵×۵۰) هیچگونه کاغذی بر روی آن الحاق نشده باشد، گیره تختهشاسی، چسب کاغذی یا نواری در جلسه آزمون به همراه داشته باشند
۱۳۵۸ارتباط تصویریداوطلبان لازم است مداد و مداد رنگی (بدون جعبه)، روان نویس و ماژیک (با ضخامت های مختلف بدون جعبه،) خطکش، گونیا، مداد پاککن و تراش، اکریلیک (بدون جعبه)، پالت رنگ، بطری کوچک آب و لیوان، قلم مو، دوات مرکب و قلم نی، لاک غلطگیر، یک تختهشاسی مناسب ابعاد ( ۳۵×۵۰) هیچگونه کاغذی بر روی آن الحاق نشده
باشد
، گیره تخته شاسی، چسب کاغذی یا نواری در جلسه آزمون به همراه داشته باشند
۱۳۵۸تصویر متحرک داوطلبان لازم است مداد طراحی، مداد رنگی، مداد پاککن و تراش در جلسه آزمون به همراه داشته باشند.
۱۳۶۲طراحی صنعتی داوطلبان لازم است یک تخته شاسی مناسب ابعاد ( ۳۵×۵۰ ) هیچگونه کاغذی بر روی آن الحاق نشده باشد، گیره تخته شاسی و وسایل معمولی طراحی به همراه داشته باشند.
۱۳۵۸تصویرسازی داوطلبان لازم است مداد و مداد رنگی (بدون جعبه)، ماژیک (بدون جعبه)، رواننویس (ضخامت های مختلف)، گواش (بدون جعبه)، پالت رنگ، قلممو، بطری کوچک آب و لیوان، خطکش، گونیا، مداد پاککن و تراش، لاک غلطگیر، یک تختهشاسی مناسب ابعاد ( ۳۵×۵۰) هیچگونه کاغذی بر روی آن الحاق نشده باشد، گیره تخته شاسی، چسب کاغذی یا نواری در جلسه آزمون به همراه داشته باشند

 

ج – ساعت شروع فرآیند آزمون
فرآیند برگزاری آزمونهای نوبت صبح از ساعت ( ۷:۳۰هفت و نیم صبح) و نوبت عصر از ساعت ( ۱۴:۳۰دو و نیم بعدازظهر) آغاز میگردد و کلیه
داوطلبان لازم است نیم ساعت قبل از شروع فرآیند برگزاری آزمون در حوزه امتحانی مربوطه حضور داشته باشند.
د- محل برگزاری آزمون
آزمون تشریحی کدرشته های امتحانی ۱۳۶۲ ،۱۳۵۸ ،۱۳۵۷ ،۱۳۵۲ ،۱۳۵۱ ،۱۳۵۰ و ۱۳۶۴ منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد که نام و آدرس حوزه امتحانی داوطلبان بر روی کارت شرکت در آزمون آنان درج شده است.

ه- یادآوری های خیلی مهم

ه-۱- کلیه داوطلبان میبایست مدرک معتبر شناسایی مانند کارت دانشجویی، کارت ملی، شناسنامه، پاسپورت یا گواهینامه به همراه داشته باشند.

ه-۲- داوطلبان وسایل مورد نیاز خود را بایستی در کیسههای شفاف قرار داده و به همراه خود در جلسه آزمون بیاورند و بردن هرگونه چمدان، کیف، ساک در جلسه آزمون ممنوع می باشد.

ه-۳- همراه داشتن کتاب طراحی، هرگونه کاغذ پوستی و معمولی (به جز داوطبان رشته طراحی پارچه و لباس (کد ۱۳۶۴) مقوا، جزوه، رنگ روغن، پاستل گچی، پاستل روغنی، زغال طراحی، اسپریهای براقکننده و چسبنده، کلیشه نقوش آماده و شابلون حروف، هرگونه جعبه (مداد، مداد رنگی، گواش و …)، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، پیچر، نت بوک و هرگونه وسیله الکترونیکی مجهز به دوربین فیلمبرداری و یا عکسبرداری، میز نور، سشوار و اتو ممنوع میباشد.

ه-۴- استفاده از شابلون (خطکش) دارای اشکال ساده هندسی( دایره، مربع، ..). بلامانع است.

ه-۵- داوطلبان در حین انجام پروژه، قدم زدن، سرکشی بر روی کار دیگران، هر نوع پرسش و پاسخ و کمک به دیگران ممنوع می باشد و در صورت انجام آن به عنوان تقلب محسوب خواهد شد.

ه-۶- هرگونه کولاژ کردن، چسباندن و نصب کردن مصالح متفرقه بر روی پروژه عملی یا تشریحی ممنوع می باشد.

ه-۷- از آنجائیکه داوطلبان کد رشته امتحانی ۱۳۵۸فقط میتوانند در آزمون دو رشته پروژهدار شرکت کنند، چنانچه توسط برخی از داوطلبان این موضوع رعایت نشده باشد، برای این دسته از داوطلبان نیز با توجه به اولویتهای انتخابی که در زمان انتخاب رشته اعلام نموده اند، فقط برای دو رشته پروژه دار کارت ورود به جلسه صادر میگردد.

ه-۸- داوطلبانی که در پرینت کارت شرکت در آزمون با مشکل مواجه شوند و یا اشکالی در مندرجات کارت خود مشاهده نمایند لازم است از روز سهشنبه مورخ ۹۹/۷/۸ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰برای پیگیری به باجه رفع نقص کارت به آدرس: تهران، خیابان انقلاب، میدان فردوسی به سمت میدان انقلاب، بن بست شاهرود، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره مراجعه نمایند.

و- نکات بهداشتی ویژه داوطلبان آزمون

۱- زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور یابید. حوزه برگزاری آزمون از ساعت ۶:۳۰صبح (برای آزمون نوبت صبح) و ساعت ۱۳:۳۰ (برای ازمون نوبت عصر) روز برگزاری آزمون آماده حضور شما خواهد بود.

۲- برای پیشگیری از تجمع، حضور خود را به دقایق پایانی موکول ننمایید.

۳- از تردد بیمورد در محل آزمون جدا خودداری نمایید.

۴- هنگام ورود و خروج به حوزه با دیگر داوطلبان فاصله مناسب (حداقل یک متر) را حفظ نمایید.

۵- همراه داشتن ماسک ۳لایه معمولی (بدون فیلتر) و استفاده صحیح از آن (از بالای بینی تا زیر چانه)، از ابتدای ورود به حوزه برگزاری آزمون تا پایان برگزاری آزمون و خروج از حوزه امتحانی الزامی میباشد.

۶- حوزه های آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی از جمله تلفن همراه، ماشین حساب، کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه و … معذور میباشند، بنابراین اکیدا توصیه میشود به غیر از موارد اعلام شده در اطلاعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی از همراه داشتن سایر وسایل جدا خودداری شود.

۷- در زمان استقرار در محل صندلی از صحبت کردن با سایر داوطلبان مجاور جدا خودداری نمایید.

۸- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکاری کنید.

۹- از تماس دستها با چشم، دهان و بینی در حین آزمون جدا خودداری نمایند.

۱۰- هنگام عطسه یا سرفه کردن از دستمال کاغذی استفاده نمایید. در صورتی که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج استفاده کنید)

۱۱- درصورت داشتن سوال ضروری از عوامل اجرایی در طول برگزاری آزمون حتما با رعایت فاصله مناسب و داشتن ماسک اقدام به صحبت نمایید.

۱۲- به پیامهایی که حاوی نکات اجرایی و بهداشتی است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش می شود با دقت گوش کرده و به آن عمل کنید.

۱۳- لوازم التحریر مورد نیاز از قبیل مداد، تراش و پاک کن به همراه داشته باشید. تاکید میشود رد و بدل کردن این لوازم در جلسه آزمون تخلف محسوب میشود.

۱۴- سعی کنید از تماس دست با سطوحی که اغلب لمس میشود نظیر صندلیها، دستگیره دربها و شیرآلات سرویس بهداشتی و… خودداری نموده و از دستمال کاغذی استفاده کنید.

فراموش نکنیم هرکدام از ما مسئول سلامتی خود هستیم و در قبال سلامتی دیگران نیز باید متعهد و پاسخگو باشیم. بنابراین لازم است ضمن رعایت اصول بهداشت فردی، حتماً با ماسک سه لایه معمولی در حوزه ازمون حاضر شویم. سازمان سنجش آموزش کشور و موسسات مجری آزمون نهایت تلاش خود را برای حفظ سلامتی شما در این آزمون بکار گرفته اند که موفقیت آنها مستلزم خواست و همکاری شما داوطلبان گرامی میباشد.

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات