پذیرفته شدگان نهایی آزمون رشته‌های کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی تا ۲۰ آبان می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد گروه های علوم پزشکی سال ۹۹ روز دوشنبه ۵ آبان بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفت.

ثبت نام داوطلبان ھر دانشگاه علوم پزشکی آغاز شده است و تا ٢٠ آبان ماه انجام می گیرد و با توجه به اینکه کلیه دانشگاه ھا زمان دقیق و نحوه ثبت نام را در سامانه اینترنتی خود اعلام می‌کنند، لازم است کلیه پذیرفته شدگان جھت اطلاع از زمان، مکان، مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام به سامانه دانشگاه پذیرفته شده مراجعه کنند.

تعداد ۳۳ هزار و ۳۶۱ نفر پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی را انتخاب می کنند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی؛ ھرگونه تکمیل ظرفیت آزمون فوق پس از اعلام نتایج نھایی، براساس اعلام دانشگاه ھای متقاضی منوط به طی مراحل اخذ مجوز مربوطه از شورای سنجش و پذیرش خواهد بود. به عبارتی اگر دانشگاھی بعد از زمان انتخاب رشته محل مجوزی کسب کرده و یا به ھر دلیل متعاقبا ھایی که به دلایل ظرفیت جدید اعلام کرده باشد و یا ظرفیت پذیرش دانشگاهی تکمیل نشده باشد و دانشگاه ھا درخواست معرفی افراد جدید و یا افراد جایگزین کنند، پس از تصمیم گیری در مراجع ذیربط و موافقت با پذیرش جدید و یا تکمیل ظرفیت، از نیمه آبان‌ماه به بعد نسبت به این مرحله اقدام خواھد شد.

داوطلبانی که منتظر اعلام تکمیل ظرفیت هستند، ملزم هستند از نیمه دوم آبان ماه، ھر روز سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی را چک کنند.

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد