برخی دانشگاه های علوم پزشکی جزئیات شهریه دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۹ دوره پردیس خودگردان در مقطع کارشناسی ارشد را اعلام کردند.

به گزارش مهر، برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی شهریه خود را به صورت علی‌الحساب اعلام کرده‌اند و برخی دیگر از دانشگاه‌ها تاکید کرده‌اند که این شهریه تنها بخشی از شهریه اصلی است و شهریه اصلی در زمان ثبت نام به طور کامل اخذ می‌شود.

بیشتر دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کرده‌اند که با توجه به مجازی بودن ترم تحصیلی، ممکن است تغییراتی در اعداد شهریه به وجود بیاید که منوط به تصویب هیات امنای دانشگاه‌ها خواهد بود.

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل شهریه دانشجویان جدیدالورود سال ۹۹ را به صورت علی‌الحساب اعلام کرده است.

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل شهریه دانشجویان جدیدالورود سال ۹۹
کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت‌های ویژه ۳۹.۷۵۰.۰۰۰ ریال (علی‌الحساب)
کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی ۵۱.۲۵۰.۰۰۰ ریال (علی‌الحساب)
کارشناسی ارشد رشته پرستاری اورژانس ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال (علی‌الحساب)
کارشناسی ارشد رشته پرستاری مامایی ۵۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال (علی‌الحساب)

دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز میزان شهریه علی‌الحساب دانشجویان را برای دو نیمسال اعلام کرده است.

دانشگاه علوم پزشکی گلستان شهریه علی‌الحساب دانشجویان سال ۹۹
کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای دو نیمسال
سهمیه فرزندان شاهد در رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای دو نیمسال

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز برای دانشجویان ورودی سال ۹۹ مبالغ شهریه را به صورت علی‌الحساب اعلام کرده است. پردیس خودگردان این دانشگاه تاکید کرده است که سفته بانکی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می‌شود.

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شهریه ترم اول به صورت علی‌الحساب
کارشناسی ارشد ۷۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۷ میلیون و هفتصد هزار تومان)

شهریه دانشجویان جدیدالورود پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران، ورودی بهمن ۱۳۹۹ نیز اعلام شد. شهریه سالانه ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت.

دانشگاه علوم پزشکی ایران شهریه یکسال شهریه نیمسال
کارشناسی ارشد ۱۹۷.۹۲۶.۹۶۰ ریال ۹۸.۹۶۳.۴۸۰ ریال

دانشگاه علوم پزشکی قم نیز جدول شهریه سال تحصیلی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را به شرح شهریه ثابت و متغیر به ازای هر درس اعلام کرده است.

مقطع کارشناسی ارشد شهریه ثابت به ازای هر ترم ۱۸.۱۵۰.۰۰۰ دروس عمومی و کمبود یا جبرانی واحد نظری ۱.۸۱۵.۰۰۰ ریال واحد عملی ۲.۴۲۰.۰۰۰ ریال دروس پایه دروس تخصصی و دروس اختیاری واحد نظری ۳.۶۳۰.۰۰۰ ریال واحد عملی آزمایشگاه ۵.۴۴۵.۰۰۰ ریال واحد کارآموزی ۵.۴۴۵.۰۰۰ ریال واحد سمینار ۵.۴۴۵.۰۰۰ ریال واحد پایان نامه ۹.۶۸۰.۰۰۰ ریال

دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز مصوبه میزان شهریه دانشجویان شهریه پرداز در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را به صورت تفصیلی اعلام کرده است. افزایش ۱۰ درصد شهریه پیشنهادی نیز در این دانشگاه اعلام شده است.

مقطع کارشناسی ارشد شهریه ثابت به ازای هر ترم ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ دروس عمومی و کمبود یا جبرانی واحد نظری ۱.۶۵۰.۰۰۰ ریال واحد عملی ۲.۲۰۰.۰۰۰ ریال دروس پایه دروس تخصصی و دروس اختیاری واحد نظری ۳.۳۰۰.۰۰۰ ریال واحد عملی و آزمایشگاه ۴.۹۵۰.۰۰۰ ریال واحد کارآموزی ۴.۹۵۰.۰۰۰ ریال واحد سمینار ۴.۹۵۰.۰۰۰ ریال واحد پایان نامه ۸.۸۰۰.۰۰۰ ریال

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز جدول شهریه علی‌الحساب دانشجویان شهریه پرداز این دانشگاه را برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعلام کرده است.

مقطع شهریه شهریه
کارشناسی ارشد کلیه رشته‌ها ورودی سال ۹۲ شهریه ثابت دانشجویان پردیس خودگردان ۱۷.۲۸۰.۰۰۰ ریال شهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال
کارشناسی ارشد کلیه رشته‌ها ورودی سال ۹۵ تا ۹۹ شهریه ثابت و متغیر دانشجویان پردیس خودگردان ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شهریه‌های اعلام شده به صورت علی‌الحساب بوده و با تقریب ۷۰ درصد از کل شهریه دانشجویان محاسبه شده است و پس از حذف و اضافه، شهریه نهایی محاسبه و اعلام می‌شود.

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد