اعلام جزئیات ثبت نام ارشد بدون کنکور ۱۴۰۰ دانشگاه زابل

شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه زابل در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اعلام شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، دانشگاه زابل براساس آیین نامه کارشناسی ارشد استعداد درخشان بر طبق موارد مندرج در این اطلاعیه در رشته‌های ذیل از بین داوطلبان واجد شرایط، دانشجوی کارشناسی ارشد می‌پذیرد.

زمان و شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه زابل

رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور ۱۴۰۰ دانشگاه زابل

فهرست رشته های دارای پذیرش ارشد استعداد درخشان این دانشگاه در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است.

ردیف

عنوان رشته

ردیف

عنوان رشته

۱

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

۳۳

آگروتکنولوژی- اکولوژی گیاهان زراعی

۲

باکتری شناسی

۳۴

اگرواکولوژی

۳

انگل شناسی دامپزشکی

۳۵

علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی

۴

بیوتکنولوژی کشاورزی

۳۶

علوم و مهندسی آب- سازه‌های آبی

۵

مدیریت و کنترل بیابان

۳۷

علوم و مهندسی آب- منابع آب

۶

علوم و مهندسی محیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین

۳۸

علوم و مهندسی آبخیزداری- حفاظت آب و خاک

۷

بیماری شناسی گیاهی

۳۹

علوم و مهندسی آبخیزداری- آبخیزداری شهری

۸

حشره شناسی کشاورزی

۴۰

علوم و مهندسی مرتع- مدیریت مرتع

۹

علوم و مهندسی صنایع غذایی- صنایع غذایی

۴۱

علوم و مهندسی مرتع- اصلاح و احیای مرتع

۱۰

علوم و مهندسی صنایع غذایی- شیمی موادغذایی

۴۲

آموزش زبان انگلیسی

۱۱

علوم و مهندسی صنایع غذایی- زیست فناوری مواد غذایی

۴۳

زبان و ادبیات عرب

۱۲

علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی

۴۴

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری- آمایش شهری

۱۳

مهندسی صنایع چوب و فراورده‌های سلولزی- کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی

۴۵

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری- محیط زیست شهری

۱۴

علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان

۴۶

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری- برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی شهری

۱۵

علوم و مهندسی شیلات- فرآوری محصولات شیلات

۴۷

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری- کاربری اراضی و ممیزی املاک

۱۶

علوم دامی- تغذیه دام

۴۸

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی- توسعه اقتصاد روستایی

۱۷

علوم دامی- تغذیه طیور

۴۹

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی- برنامه‌ریزی کالبدی فضایی

۱۸

علوم دامی- زنبور عسل

۵۰

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی- مدیریت توسعه پایدار روستایی

۱۹

علوم دامی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

۵۱

زبان و ادبیات فارسی

۲۰

علوم دامی- فیزیولوژی دام و طیور

۵۲

مهندسی عمران- سازه

۲۱

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک- شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

۵۳

مهندسی عمران- مدیریت منابع آب

۲۲

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک- بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

۵۴

مهندسی برق- سیستم‌های قدرت

۲۳

مدیریت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاک

۵۵

مهندسی رق—الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی

۲۴

مدیریت منابع خاک- منابع خاک و ارزیابی اراضی

۵۶

زیست‌شناسی گیاهی- فیزیولوژی

۲۵

علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان دارویی

۵۷

ژنتیک

۲۶

علوم و مهندسی باغبانی- تولید محصولات گلخانه‌ای

۵۸

شیمی فیزیک

۲۷

اقتصاد کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی

۵۹

شیمی آلی

۲۸

اقتصاد کشاورزی- اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

۶۰

شیمی تجزیه

۲۹

اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

۶۱

شیمی معدنی

۳۰

اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی

۶۲

بیوانفورماتیک

۳۱

ژنتیک و به‌نژادی گیاهی

۶۳

مطالعات معماری ایران

۳۲

آگروتکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی

 

 

زمان ثبت نام ارشد بدون آزمون

مهلت ارسال مدارک تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ می‌باشد. 

در ارسال اسکن مدارک از طریق پست الکترونیک، لازم است کلیه مدارک اسکن شده در قالب یک فایل فشرده و بنام شخص دانشجو ایمیل گردد. در صورت ارسال تکی و ناقص مدارک، مسئولیت‌عدم بررسی پرونده برعهده شخص دانشجو خواهد بود. مهلت ثبت‌نام اولیه از طریق ارسال اسکن مدارک و ارسال پستی اصل مدارک تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ می‌باشد.

پذیرش نهایی متقاضیان براساس بررسی اصل مدارک و سوابق تحصیلی صورت می‌گیرد و مدارک ناقص و یا ارسال شده بعد از تاریخ مذکور مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی‌گیرد.

شرایط ثبت نام ارشد بدون کنکور ۱۴۰۰ دانشگاه زابل

۱ – حداکثر ۴۰ درصد از ظرفیت دوره روزانه کارشناسی ارشد در هر رشته به دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته (مجموع روزانه و شبانه) به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون با رعایت شرایط ذیل اختصاص می‌یابد.

الف – دانشجوی ترم آخر دانشگاه‌های دولتی پس از شش نیمسال تحصیلی (با احتساب انواع مرخصی‌ها) حداقل سه چهارم واحدهای درسی را گذرانده باشد (عدد غیر صحیح تعداد واحدها به پائین گرد می‌شود و در بین دانشجویان هم‌رشته و هم‌ورودی جزء ۱۵ در صد برتر اول یا ۱۰ در صد برتر دوم کلاس (عدد غیر صحیح به صورت ریاضی گرد و به عدد صحیح تبدیل می‌شود) باشد و حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور فارغ التحصیل گردد.

ب- دانش‌آموخته دانشگاه‌های دولتی باشد و سنوات تحصیل متقاضی (با احتساب انواع مرخصی‌ها و دروس انتقالی از دوره‌های قبل) از هشت نیم سال تجاوز نکند و در بین دانشجویان هم‌رشته و هم‌ورودی خود جزء ۱۵ درصد برتر اول یا ۱۰ درصد برتر دوم کلاس (عدد غیرصحیح بصورت ریاضی گرد و به عدد صحیح تبدیل می‌شود) باشد.

ج- پذیرش برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ بلافاصله پس از دانش‌آموختگی و صرفاً برای یک بار امکان‌پذیر است.

د- پذیرش در رشته‌های تحصیلی غیر مرتبط به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه می‌باشد.

تبصره ۱: دانشگاه اختیار دارد متقاضیانی را که در طول شش نیمسال تحصیلی دانش‌آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با دانشجویان هم‌رشته و هم‌ورودی خود جزو پانزده در صد برتر باشند، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد همان سال پذیرش کند.

تبصره ۲: چنانچه پانزده در صد برتر دانشجویان حائز شرایط این ماده، به دلیل از انصراف یاعدم تقاضا، از تسهیلات مربوط استفاده نکردند یا ظرفیت پانزده درصد دوره کارشناسی ارشد رشته‌ای تکمیل نشد، در اینصورت دانشگاه مجاز به جایگزینی صرفاً ده درصد برتر بعدی همان دانشگاه، با اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته می‌باشد.

تبصره ۳: دانشگاه اختیار دارد درخوا ست دانشجویانی که طول مدت تحصیل‌شان به دلایلی خارج از اختیار خود (مانند بیماری، ماموریت والدین و یا به دلیل زایمان)، حداکثر دو نیم سال تحصیلی بیش از مدت مجاز مذکور در این آیین‌نامه بشود را پس از تائید کمیسیون موارد خاص دانشگاه محل تحصیل، برای استفاده از تسهیلات این آیین نامه بررسی کند.

۲- برگزیدگان رتبه‌های اول تا پانزدهم المپیادهای علمی و دانشجویی با ارائه معرفی‌نامه از دبیرخانه المپیاد برای ورود به همان رشته یا رشته‌های مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۳- تغییر رشته یا محل تحصیل پذیرفته‌شدگان مجاز نمی‌باشد.

۴- دانشجویان دانشگاه‌های پیام‌نور، آزاد اسلامی، غیردولتی-غیرانتفاعی، علمی وکاربردی و پردیس‌های بین‌الملل دانشگاهی مجاز به شرکت در فراخوان نمی‌باشند.

تذکر: دانشجویان و دانش‌آموختگان کارشناسی این دانشگاه که به هر دلیل علاقه‌ای به ادامه تحصیل در این دانشگاه ندارند (فکر می‌کنند از طریق آزمون سراسری قطعاً در کد رشته‌محل دیگری پذیرفته شده و یا می‌توانند در دانشگاه دیگری پذیرش بدون آزمون شوند و یا اساسا! رشته مورد تقاضای ایشان در دانشگاه زابل وجود ندارد) می‌توانند معرفی نامه ممتازی را از دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه دریافت و شخصاً از طریق مراجعه به سایر دانشگاه‌ها و همچنین جایابی سازمان سنجش اقدام کنند. این افراد می‌توانند در جایابی سازمان سنجش دانشگاه زابل را نیز انتخاب کنند، ولی ممکن است ظرفیت دانشگاه قبلاً پر شده باشد. بنابراین ممتازینی که تا تاریخ فوق مدارک را ارسال ننمایند، منصرف تلقی شده و مشخصات آن‌ها در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نمی‌گردد.

۵- اصل رسید بانکی به مبلغ یک میلیون ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال) به نام درآمد حاصل از قراردادهای آموزشی دانشگاه زابل، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت. (دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه زابل می‌بایست پنجاه درصد مبلغ مذکور معادل پانصد هزار ریال (۵۰۰٬۰۰۰ریال) پرداخت نمایند).

مدارک ثبت نام ارشد استعداد درخشان

با توجه به راه‌اندازی سامانه پست الکترونیکی واحد استعدادهای درخشان دانشگاه در جهت تسهیل فرآیند پاسخ گویی، ثبت نام وعدم نیاز به مراجعات حضوری متقاضیان، مقتضی است که دانشجویان محترم واجد شرایط استفاده از تسهیلات آیین‌نامه پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون، کلیه مدارک درخواستی را جهت ثبت نام اولیه بصورت اسکن شده به سامانه پست الکترونیکی esteadad@uoz.ac.ir و همچنین اصل مدارک و فرم‌های تکمیل شده را تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ به آدرس دانشگاه زابل ارسال نمایند.

مدارک مورد نیاز (بصورت اسکن شده) به شرح زیر است:

۱. تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی

۲. تصویر عکس ۴*۳

۳. تصویر رسید فیش بانکی

 ۴. تصویر فرم‌های ثبت‌نام تکمیل شده (فرم درخواست مقطع کارشناسی ارشد) و (فرم درخواست مقطع دکتری تخصصی)

نکته: اصل مدارک فوق بصورت پستی ارسال گردد.

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات