دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد می‌توانند بر اساس دستورالعمل این دانشگاه شیوه آموزشی خود را از آموزشی – پژوهشی به آموزش محور تغییر دهند.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۳ شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل این دانشگاه با هدف حفظ کیفیت آموزشی و به منظور تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان از آموزشی ۔ پژوهشی به آموزشی تنظیم شده و برای دانشجویان کلیه ورودی ها بر اساس ضوابط آموزشی ذیل قابل اجرا است.

ماده ۱: شرایط بررسی درخواست دانشجو

۱-۱- دانشجو باید کلیه واحدهای آموزشی (شامل جبرانی، اصلی، انتخابی، تخصصی) را با کسب حداقل میانگین ۱۴ گذرانده باشد.

۲-۱- دانشجو باید وظایف آموزشی خود را وفق مقررات آموزشی دانشگاه تا زمان ارائه تقاضا انجام داده و هیچگونه منع آموزشی نداشته باشد.

ماده ۲: فرآیند تبدیل شیوه تحصیلی از آموزشی – پژوهشی به آموزشی

۱-۲- دانشجو در ترمی که انتخاب واحد پایان نامه می کند، چنانچه پس از گذشت شش ماه (یک ترم تحصیلی) نتواند مراحل اجرای فرآیند پایان نامه را به اتمام برساند و در صورت تایید اسناد راهنما مبنی بر عدم توانایی دانشجو در انجام پایان نامه، دانشجو در ترم بعدی می تواند به جای پایان نامه، ۶ واحد درسی انتخاب نماید.

تبصره ۱: چنانچه روند انجام پایان نامه دانشجو با استاد راهنما در ترم های بعد ادامه یابد تا اتمام فرآیند دفاع دانشجو در ظرفیت استاد باقی خواهد ماند.

تبصره ۲: بدیهی است یک چهارم حق الزحمه راهنمایی پس از تصویب پیشنهاد پایان نامه مطابق ماده ۵ بخشنامه ۷۳/۳۵۲۶۸۴ مورخ ۹۲/۱۰/۲۲ به استاد راهنما پرداخت می گردد.

۲-۲- چنانجه دانشجو نسبت به اخذ پایان نامه اقدام نماید و با تقاضای کتبی دانشجو برای تعیین موضوع و اسناد راهنمای گروه تخصصی در همان ترم تحصیلی (حداکثر تا قبل از اتمام سه شانزدهم ترم تحصیلی ) نتواند نسبت به تعیین استاد راهنما اقدام نماید. در صورت تقاضای کتبی دانشجو مبنی بر تغییر از شیوه آموزشی پژوهشی به آموزشی و تایید گروه تخصصی و شورای پژوهشی دانشکده واحد دانشجو می تواند به روش آموزش محور ۶ واحد درسی به جای پایان نامه در همان ترم انتخاب نماید.

تبصره ۳: فرآیند جایگزینی ۶ واحد درسی بجای پایان نامه باید قبل از اتمام بازه حذف و اضافه در همان ترم انجام شود و شهریه دانشجو نیز به شیوه آموزشی بر اساس ۶ واحد درس انتخابی، محاسبه گردد.

۳-۲- به منظور رعایت سقف واحدهای درسی برای اتمام تحصیلی دانشجو موظف است برای تکمیل واحدهای درسی به تعداد واحد پایان نامه (۶ واحد) و با تایید گروه آموزشی، انتخاب نموده و بگذراند.

۴-۲- تغییر شیوه از آموزشی – پژوهشی به آموزشی و بازگشت آن در طول مدت تحصیل فقط برای یک بار در صورت تصویب مراجع ذیصلاح امکان پذیر است.

۵-۲- تاریخ فارغ التحصیلی بر اساس آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو و طبق تقویم مصوب آموزشی دانشگاه تعیین خواهد شد.

۶-۲ -، دانش آموختگانی که بر اساس این شیوه نامه فارغ التحصیل شوند در مدارک تحصیلی آنها عنوان شیوه “آموزش محور” قید خواهد شد و لذا از امتیازات دانش آموختگان آموزشی پژوهشی بهره مند نخواهند شد.

تبصره ۴: دانش آموختگان شیوه آموزشی مجاز به تحصیل در دوره دکتری تخصصی بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی نمی باشند.

 

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد